Sunteți pe pagina 1din 7

37.

Analizai evoluia ratei de rotaie a activului circulant net, a levierului financiar i a


ratelor de rentabilitate n cazul S.C. ACI S.A.
Active imobilizate - Total
Active circulante - Total
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioada de
un an Total
Active circulante, respectiv datorii curente
Nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai
mare de un an - Total
Venituri n avans
Capital subscris vrsat
Total capitaluri proprii
Creane - Total
Datorii - Total
Cifra de afaceri net
Venituri din exploatare - Total
Cheltuieli din exploatare - Total
Rezultat din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Rezultat curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultat extraordinar
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat brut
Rezultat net

2007(RON)
5.777.362,00
2.333.284,00
1.807.326,00

2006(RON)
2.408.633,00
1.675.888,00
1.243.767,00

2005(RON)
1.618.833,00
1.810.908,00
1.252.642,00

541.369,00

440.664,00

558.266,00

6.318.731,00
737.765,00

2.849.297,00 2.177.099,00
142.598,00
0,00

0,00
3.662.947,00
5.512.873,00
1.280.565,00
2.545.091,00
8.521.897,00
10.685.376,00
10.713.760,00
-28.384,00
74.115,00
25.577,00
48.538,00
20.154,00
0,00
0,00
0,00
10.759.491,00
10.739.337,00
20.154,00
16.100,00

0,00
376.668,00
2.706.699,00
616.190,00
1.386.365,00
5.582.739,00
7.278.781,00
6.948.625,00
330.156,00
21.335,00
49.713,00
-28.378,00
301.778,00
0,00
0,00
0,00
7.300.116,00
6.998.338,00
301.778,00
256.587,00

0,00
376.668,00
2.177.099,00
627.282,00
1.252.642,00
4.120.373,00
6.504.556,00
5.941.807,00
562.749,00
2.113,00
19.863,00
-17.750,00
544.999,00
0,00
0,00
0,00
6.506.669,00
5.961.670,00
544.999,00
462.009,00

Rezolvare:
Nr.
crt.

Indicatori

Exerciiul financiar

Abateri

2005

2006

Indici
(%)

Active circulante (Ac) (lei)

1.810.908,00

1.675.888,00

-135.020,00

92,54

Cifra de afaceri (CA) (lei)

4.120.373,00

5.582.739,00

1.462.366,00

135,49

Numrul de rotaii (Nac) (2/1)

2,275

3,331

1,056

146,41

Durata anului financiar (T) (zile)

360

360

100

Durata unei rotaii (Dz) (zile) (4/3)

158,24

108.07

-50,18

68,29

Active circulante la 1.000 lei CA (Ac)

439,50

300,19

-139,31

68,30

Nr.
crt.

Indicatori

1
2
3
4
5
6

Exerciiul financiar
2006
1.675.888,00
5.582.739,00
3,331
360
108,07
300,19

Active circulante (Ac) (lei)


Cifra de afaceri (CA) (lei)
Numrul de rotaii (Nac) (2/1)
Durata anului financiar (T) (zile)
Durata unei rotaii (Dz) (zile) (4/3)
Active circulante la 1.000 lei CA (Ac)

Abateri
2007
2.333.284,00
8.521.897,00
3,652
360
98,57
273,80

Indici
(%)
139,22
152,64
109,64
100
91,21
91,21

657.396
2.939.158
0,321
0
-9,505
-26,39

Levierul financiar:
LF = Datorii totale / Capitaluri proprii
Nr. Crt.
1
2
3

Indicatori
Datorii totale (D)
Capitaluri proprii ( C )
Levierul financiar (D/C)

Nr. Crt.
1
2
3

Indicatori
Datorii totale (D)
Capitaluri proprii ( C )
Levierul financiar (D/C)

Exerciiul financiar
2005
1.252.642,00
2.177.099,00
0,58

Abateri
2006
1.386.365,00
2.706.699,00
0,51

Exerciiul financiar
2006
1.386.365,00
2.706.699,00
0,51

2007
2.545.091,00
5.512.873,00
0,46

133.723,00
529.600,00
-0,07
Abateri
1.158.726
2.806.174
-0.05

Indici
(%)
110,68
124,33
87,93
Indici
(%)
183,58
203,68
90,20

Ratele de rentabilitate

Rata rentabilitii comerciale

Nr.
crt.
1

Indicatori

Formula de calcul

2005

2006

Abateri

4.120.373,00

5.582.739,00

1.462.366

Indici
(%)
135,49

Cifra de afaceri

CA

2
3
4

Rezultatul exploatrii
Rezultatul net al exerciiului
Rata rentabilitii comerciale

RE
Re
Rrc=RE/CA*100
Rrc=Re/CA*100

562.749,00
462.009,00
13,66
11,21

330.156,00
256.587,00
5,91
4,60

-232.593
-205.422
-7,75
-6,61

58,67
55,54
43,26
41,03

Nr.
crt.
1

Indicatori

Formula de calcul

2006

2007

Abateri

Cifra de afaceri

CA

5.582.739,00

8.521.897,00

2.939.158

152,65

Rezultatul exploatrii

RE

330.156,00

-28.384,00

-358.540

-8,60

Rezultatul net al exerciiului

Re

256.587,00

16.100,00

-240.487

6,27

Indici (%)

Rata rentabilitii comerciale

Nr.
crt.
1
2
3
4

Rrc=RE/CA*100
Rrc=Re/CA*100

5,91
4,60

-0,33
0,19

-6,24
-4,41

-5,58
4,13

Rata rentabilitii economice


Indicatori

Formula de calcul

2005

2006

Abateri

Activ total
Cifra de afaceri
Rezultatul exploatrii
Rata rentabilitii economice

At
CA
RE

2.177.099,00
4.120.373,00
562.749,00

2.849.297,00
5.582.739,00
330.156,00

672.198
1.462.366
-232.593
-14,26

130,88
135,49
58,67
44,84

25,85

11,59

1,89

1,96

0,07

103,70

13,66

5,91

-7,75

43,26

Rrc=
Formula de calcul

2006

2007

Abateri

At
CA
RE

2.849.297,00
5.582.739,00
330.156,00

6.318.731,00
8.521.897,00
-28.384,00

3.469.434
2.939.158
-358.540
-12,04

221,76
152,65
-8,60
-3,88

11,59

-0,45

1,96

1,35

-0,61

68,88

5,91

-0,33

-6,24

-5,58

RE
*100
At

Indici (%)

Rre=
5

Numrul de rotaii ale


activului

Rata rentabilitii
comerciale

Nr.
crt.
1
2
3
4

Indicatori

CA
Nrot= At
RE
*100
CA

Activ total
Cifra de afaceri
Rezultatul exploatrii
Rata rentabilitii economice

RE
* 100
At

Indici (%)

Rre=
5

Numrul de rotaii ale


activului

Rata rentabilitii
comerciale

CA
Nrot= At
RE
* 100
CA
Rrc=

Rata rentabilitii economice a sczut n anul 2006 fa de anul 2005, precum i n anul
2007 fa de anul 2006 de la 11,59% la -0,45% .

Nr
crt
1.
2.
3.

Rata rentabilitii financiare


Indicatori

Capital propriu
Rezultatul net al exerciiului
Rata rentabilitii financiare a
capitalului propriu

Formula de
calcul
Cpr
Re

Re
* 100
Cpr
Rrf=

2005

2006

Abateri

2.177.099,00
462.009,00
21,22

2.706.699,00
256.587,00
9,48

529.600
-205.422
-11,74

Indici
(%)
124,33
55,54
44,67

Nr.
crt.
1.
2.
3.

Indicatori

Formula de
calcul
Cpr
Re

Capital propriu
Rezultatul net al exerciiului
Rata rentabilitii financiare a
capitalului propriu

Re
* 100
Cpr

2006

2007

Abateri

2.706.699,00
256.587,00

5.512.873,00
16.100,00

2.806.174
-240.487

Indici
(%)
203,68
6,27

9,48

0,29

-9,19

3,06

Rrf=

Rata rentabilitii financiare a nregistrat o scdere semnificativ de la un an la altul ca


urmare a scderii rezultatului net al exerciiului.
48. O ntreprindere este caracterizat de situaia bilanier descris n tabelul de mai jos.
tiind c imobilizri necorporale n valoare de 200 sunt aferente cheltuielilor de constituire ale
ntreprinderii, datorii pe termen lung n valoare de 400 reprezint rate scadente n anul curent,
10% din creane sunt garanii de bun execuie ce vor fi ncasate peste 20 de luni i 10% din
datoriile ctre furnizori au termene de plat negociate prin contract de peste un an s se analizeze
ratele de solvabilitate pe baza bilanului contabil i a bilanului financiar i s se explice
diferenele constatate.
Indicator
Imobilizri corporale
Imobilizri necorporale
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluri proprii
Datorii mai mari de un an
Furnizori
Alte datorii de exploatare
Datorii bancare pe termen foarte scurt

31.12.n
3000
800
1000
2000
1000
2000
3000
1600
800
400

Rezolvare:
Analiza pe baza bilanului contabil:
a) fondul de rulment net:
FRN = Active circulante Datorii pe termen scurt = (Stocuri + Creane + Disponibiliti) (Datorii din exploatare + Datorii bancare pe termen foarte scurt) =
(1000 + 2000 + 1000) - (2400 + 400) = 4000 - 2800 = 1200
Pentru a putea controla nivelul fondului de rulment se calculeaz i urmtoarele rate:

- rata de apreciere a stocurilor = FRN/Stocuri = 1200/1000 = 1,20


Limita normal stabilit acestei rate este de 2/3 = 0,66, deci nu respect raportul de 2/3 ceea ce
este benefic pentru ntreprindere.
- rata de finanare a activelor = FRN/Active circulante x 100 = 1200/4000 = 30%
Limita normal este ntre 20 - 30%, deci se alf la limita superioar.
b) activul net contabil:
Active imobilizate = Imobilizri corporale + Imobilizri necorporale = 3000 + 800 = 3800
Active curente = Stocuri + Creane + Disponibilitti = 1000 + 2000 + 1000 = 4000
Total Active = 4000 + 3800 = 7800
Activul net = Total active - Datorii
Datorii pe termen scurt = Datorii din exploatare + Datorii bancare pe termen foarte scurt = 2400
+ 400 = 2800
Datorii pe termen lung = 3000
Situaia net = 7800 - (3000 + 2800) = 7800 5800 = 2000
c) nevoia de fond de rulment:
NFR = Stocuri + Creane + Cheltuieli n avans (Datorii curente - Credite de trezorerie)
-Venituri n avans = 1000 + 2000 + 0 - (2800 - 0) 0 = 200
d) trezoreria net:
TN = FRN NFR = 1200 200 = 1000
sau TN = Disponibilitti - Credite de trezorerie = 1000 0 = 1000
Analiza pe baza bilanului financiar:
Pentru a analiza bilanul din punct de vedere al celui financiar vor trebui fcute coreciile
necesare n funcie de lichiditate (activele) i exigibilitate (pasivul), astfel:
Cheltuieli de constituire = 200 cu specificaia c cheltuielile de constituire n suma de 200 sunt
considerate elemente de activ fictiv i se deduc din capitalurile proprii.
Active:
Imobilizrile corporale = 3000

Imobilizri necorporale = 800 200 = 600


Creanele se vor separa pe termene de lichidare, astfel 10% din creane care aparin garaniilor de
bun execuie i vor fi ncasate peste 20 luni vor fi trecute separat ca i creane mai mari de un an
= 200 (i se vor nscrie n activ)
Active imobilizate = 3000 + 600 + 200 = 3800
Stocuri = 1000
Creane mai mici de un an = 1800
Active circulante = 1000 + 1800 = 2800
Disponibiliti = 1000
Total activ = 3800 + 2800 + 1000 = 7600
Pasiv:
Capitaluri permanente = 4800
Capitaluri proprii = 1800
Datorii pe termen lung =2600 (3000 - 400 ratele scadente n anul n curs)
Datorii pe termen scurt = 2800
Datorii pe perioada mai mic de un an = 400
Total pasiv = 1800 + 2600 + 2800 + 400 = 7600
Astfel, pe baza bilanului financiar prezentat se pot calcula:
a) fondul de rulment:
FR = Capitaluri permanente Active imobilizate = 4800 3800 = 1000
b) necesarul de fond de rulment:
NFR = Active circulante Datorii pe termen scurt = 2800 2800 = 0
c) trezoreria net:
TN = Disponibiliti Credite de tezorerie = 1000 0 = 1000
Din cele calculate, rezult c fa de bilanul contabil, n cazul bilanului financiar indicatorii
FRN i NFR au valori diferite n timp ce trezoreria este aceeai. Aceasta se explic prin modul de
grupare a elementelor de activ i pasiv n cadrul acestor tipuri de bilanuri.
101. Contabilitatea reprezint principala surs de date pentru analiza financiar pentru c:
a) se utilizeaz pentru necesitile de informare ale statului;
b) faciliteaz efectuarea de comparaii n timp i spaiu;

c) se utilizeaz pentru necesitile de informare ale bncilor.


Rezolvare: b) faciliteaz efectuarea de comparaii n timp i spaiu.