Sunteți pe pagina 1din 14

ORDONAN DE URGEN nr.

94 din 26 septembrie 2007


pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007
Avnd n vedere necesitatea adoptrii unor msuri urgente pentru perfecionarea i
dezvoltarea sistemului achiziiilor publice i lund n considerare faptul c
neadoptarea unor astfel de msuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de
cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecina cea
mai grav n acest caz reprezentnd-o amnarea/ntrzierea implementrii unor
proiecte de investiii majore, cu impact social i economic la nivel naional sau local,
avnd n vedere faptul c, n cazul n care produsele i/sau serviciile necesare
autoritilor contractante pentru activitatea curent nu sunt achiziionate n timp util,
pe baza unor proceduri care s asigure nu numai respectarea principiilor consacrate n
materia achiziiilor publice, dar i o flexibilitate rezonabil n aplicare, este evident
riscul apariiei unor disfuncionaliti n ceea ce privete activitatea acestor autoriti,
cu implicaii asupra calitii serviciilor publice pe care acestea sunt obligate s le
asigure.
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
ART. I
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418
din 15 mai 2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 3, dup litera u) se introduce o nou liter, litera u^1), cu urmtorul
cuprins:
"u^1) sistem de achiziie dinamic - proces n ntregime electronic, limitat n timp i
deschis pe ntreaga sa durat oricrui operator economic care ndeplinete criteriile de
calificare i selecie i care a prezentat o ofert orientativ conform cu cerinele
caietului de sarcini."
2. La articolul 8, litera e) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care desfoar
una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, n baza unui
drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o
autoritate competent, atunci cnd acesta atribuie contracte de achiziie public sau
ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti."
3. La articolul 9, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) atribuirea contractului de lucrri de ctre un operator economic care nu are
calitatea de autoritate contractant, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ
urmtoarele condiii:
- respectivul contract este subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de
50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a
2.500.000 euro;".
4. La articolul 9, dup litera c) se introduce o nou liter, litera c^1), cu urmtorul
cuprins:

"c^1) atribuirea contractului de servicii de ctre un operator economic care nu are


calitatea de autoritate contractant, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ
urmtoarele condiii:
- respectivul contract este subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de
50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a
125.000 euro;".
5. Articolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) n cazurile prevzute la art. 9 lit. c) i c^1), autoritatea contractant
are obligaia de a impune prin contractul de finanare aplicarea prevederilor prezentei
ordonane de urgen pentru atribuirea contractelor de achiziie public respective.
(2) n cazul atribuirii de ctre un operator economic care nu are calitatea de
autoritate contractant a unui contract de furnizare care este subvenionat n mod
direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritatea contractant, aceasta
din urm are obligaia, pentru atribuirea contractului respectiv, de a impune prin
contractul de finanare:
a) fie aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen;
b) fie aplicarea unei proceduri specifice stabilite prin norme interne de ctre
respectiva autoritate contractant, cu condiia asigurrii transmiterii unei invitaii de
participare ctre cel puin 3 operatori economici la procedura respectiv.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile i n cazul atribuirii contractelor de servicii
i lucrri, subvenionate n mod direct n proporie de mai mult de 50% de ctre o
autoritate contractant, dar a cror valoare estimat este mai mic sau egal cu
pragurile valorice prevzute la art. 9 lit. c) i c^1)."
6. La articolul 12, litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n conformitate
cu legislaia n vigoare privind protecia informaiilor clasificate;".
7. La articolul 14 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii internaionale."
8. Articolul 19 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 19. - Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse,
servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform
prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a
10.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se
realizeaz pe baz de document justificativ care, n acest caz, se consider a fi
contract de achiziie public, iar obligaia respectrii prevederilor prezentei ordonane
de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204 alin. (2)."
9. La articolul 27 alineatul (5), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 75.000 euro;".
10. La articolul 28 alineatul (3), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 75.000 euro;".
11. La articolul 29 alineatul (3), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) valoarea estimat, fr TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic sau
egal cu echivalentul n lei a 500.000 euro;".
12. La articolul 46, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, dac n documentaia de
atribuire nu se prevede altfel, ca n cadrul aceleiai proceduri:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub
sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n
cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a
celei n care este ofertant asociat."

13. La articolul 49, alineatele (5) i (7) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(5) n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are
posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, autoritii contractante i revine responsabilitatea transmiterii spre
publicare a anunului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaia
de a ntiina autoritatea contractant cu privire la apariia unei astfel de situaii, n cel
mult o zi lucrtoare de la expirarea perioadei prevzute la alin. (3) lit. a).
.................................................................
(7) Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunurile transmise spre
publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului de
participare prevzut la art. 114, Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunul
respectiv n cel mult 3 zile de la data nregistrrii."
14. La articolul 56 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog
competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare, cerere
de oferte - prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acorduluicadru;".
15. La articolul 79, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), n msura n care
clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste
solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit
pentru depunerea ofertelor."
16. Articolul 80 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 80. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora
i locul indicate n anunul de participare, n msura n care nu a devenit necesar
decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca
urmare a depunerii unei contestaii."
17. La articolul 85, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n etapa prevzut la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are dreptul
de a limita numrul de candidai care vor fi selectai pentru a depune oferte, cu
condiia s existe un numr suficient de candidai disponibili. Atunci cnd selecteaz
candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a aplica criterii obiective i
nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de selecie prevzute n
anunul de participare."
18. La articolul 88 alineatul (1), literele b) i e) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
.................................................................
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;".
19. La articolul 92, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 92. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), n msura n care
clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste
solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit
pentru depunerea ofertelor."
20. Articolul 93 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 93. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa,
data i ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit necesar
decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca
urmare a depunerii unei contestaii."
21. La articolul 101, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are
obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop
numai criteriile de preselecie prevzute n anunul de participare."
22. La articolul 104 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"b) adresa la care va avea loc dialogul, precum i data i ora lansrii acestuia;".
23. La articolul 108, literele b) i e) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
................................................................
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;".
24. La articolul 110 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse, dialogului
competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse
numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere n acest
caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale de licitaie deschis, licitaie
restrns, dialog competitiv sau cerere de oferte i numai dac cerinele iniiale
prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial;".
25. La articolul 116, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a
aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de
preselecie prevzute n anunul de participare."
26. La articolul 119, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum i data i ora lansrii acestora;".
27. La articolul 122, literele c) i f) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei
deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de
participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem urgen,
determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio form unei
aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul
de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a
face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr
publicarea prealabil a unui anun de participare;
................................................................
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri, achiziia
acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la disponibil;"
28. La articolul 122, a treia liniu a literei i) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"- valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite sau a actelor adiionale care
vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale nu depete
50% din valoarea contractului iniial;".
29. Articolul 124 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 124. - Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de cerere de
oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie
public este mai mic dect sau egal cu echivalentul n lei al urmtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 75.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 75.000 euro;
c) pentru contractul de lucrri: 500.000 euro."
30. La articolul 125 alineatul (2), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) data i ora limit stabilite pentru primirea ofertelor;".
31. La articolul 125 alineatul (2), dup litera b) se introduce o nou liter, litera
b^1), cu urmtorul cuprins:
"b^1) data i ora deschiderii ofertelor;".
32. Articolul 129 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 129. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa,
data i ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit necesar
decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca
urmare a depunerii unei contestaii."
33. Articolul 148 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"Art. 148. - n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai


muli operatori economici, numrul acestora nu poate fi mai mic de 3, n msura n
care exist un numr suficient de operatori economici care au ndeplinit criteriile de
calificare i selecie i care au prezentat oferte admisibile."
34. La articolul 158, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili o dat limit de depunere a
ofertelor orientative care, raportat la data publicrii anunului de participare
simplificat prevzut la alin. (1), nu trebuie s fie mai devreme de:
a) 15 zile, n cazul n care valoarea estimat conform prevederilor art. 32 este mai
mare dect echivalentul n lei a 125.000 de euro;
b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat conform prevederilor art. 32 este egal
cu sau mai mic dect echivalentul n lei a 125.000 de euro."
35. La articolul 165, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii care au depus
oferte admisibile s prezinte preuri noi i/sau, dup caz, valori noi ale elementelor
ofertei. Invitaia se transmite pe cale electronic, simultan, tuturor ofertanilor
respectivi."
36. La articolul 172, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 172. - (1) Operatorul economic are obligaia de a depune oferta la adresa i
pn la data i ora limit pentru depunere stabilite n anunul sau n invitaia de
participare."
37. La articolul 181, dup litera c) se introduce o nou liter, litera c^1), cu
urmtorul cuprins:
"c^1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos
obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a
produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia;".
38. La articolul 199, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) n sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractant are obligaia de a
preciza, n mod clar i detaliat, n documentaia de atribuire factorii de evaluare a
ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum i
metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile
tehnice i financiare prezentate de ofertani. Factorii de evaluare cu ponderile relative
ale acestora, algoritmul de calcul, precum i metodologia de punctare a avantajelor
trebuie s aib legtura concret cu specificul contractului i, dup ce au fost stabilii,
nu se pot schimba pe toat durata de aplicare a procedurii de atribuire."
39. La articolul 204, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1),
cu urmtorul cuprins:
"(1^1) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu
ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c
ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major, atunci aceasta are dreptul:
a) fie s declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi;
b) fie s anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie
public.
40. Articolul 205 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 205. - (1) Autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul de
achiziie public/acordul-cadru numai dup mplinirea termenelor de:
a) 10 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii,
conform prevederilor art. 206 i 207, n cazul n care valoarea estimat conform
prevederilor cap. II seciunea a 2-a a contractului de achiziie public/acordului-cadru
este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii,
conform prevederilor art. 206 i 207, n cazul n care valoarea estimat conform
prevederilor cap. II seciunea a 2-a a contractului de achiziie public/acordului-cadru
este mai mic sau egal cu pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).

(2) Contractul de achiziie public/acordul-cadru ncheiat nainte de mplinirea


termenelor prevzute la alin. (1) este lovit de nulitate absolut.
(3) Autoritatea contractant nu are obligaia de a respecta termenele prevzute la
alin. (1) n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea publicrii
unui anun sau a unei invitaii de participare n SEAP;
b) atunci cnd contractul de achiziie public/acordul-cadru urmeaz s fie ncheiat
cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de
atribuire;
c) atunci cnd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru.
(4) Prevederile prezentului articol se aplic n mod corespunztor i n cazul
utilizrii sistemelor de achiziie dinamice, precum i n cazul atribuirii contractelor
prevzute la cap. VII."
41. La articolul 206, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind
rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci
termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile."
42. La articolul 207 alineatul (2), literele b) i c) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat
inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns
cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini;
c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare
admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele
relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului
cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale
ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru."
43. La articolul 207 alineatul (2), dup litera c) se introduce o nou liter, litera d),
cu urmtorul cuprins:
"d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a)-c), data limit pn la
care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 272."
44. La articolul 209 alineatul (1), literele b) i c) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
"b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n
considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor
tehnice i/sau financiare;".
45. Articolul 212 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 212. - Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele
de calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp ct
contractul de achiziie public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puin
de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul anulrii procedurii de
atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei proceduri."
46. La articolul 213, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 213. - (1) Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele
ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar
fi, dar fr a se limita la urmtoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul;
c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup
caz, invitaia de participare;
d) documentaia de atribuire;

e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care


procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns;
f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este cazul;
g) procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea
contractant;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate;
m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul;
o) avizul consultativ emis n conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia
de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor
de achiziie public, dac este cazul;
p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea
obligaiilor contractuale de ctre contractant."
47. La articolul 228 alineatul (2), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) care, la fel ca i concesionarul, face obiectul influenei dominante a unei alte
persoane. Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic n
mod corespunztor."
48. Articolul 241 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 241. - n sensul prezentei ordonane de urgen se consider activiti
relevante i acele activiti care presupun exploatarea unui areal geografic n scopul:
a) prospectrii sau extraciei de petrol brut, gaze naturale, crbuni sau ali
combustibili solizi;
b) punerii la dispoziia transportatorilor care opereaz pe ci aeriene, maritime sau
fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reea
de transport."
49. Articolul 245 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 245. - Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractul care are ca
obiect cumprarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de
ali combustibili destinai produciei de energie, dac acesta este atribuit de o
autoritate contractant care efectueaz activiti de natura celor prevzute la art. 235 i
art. 241 lit. a)."
50. La articolul 246, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) n cazul unui contract de furnizare, numai dac cel puin 80% din cifra medie de
afaceri n domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate
provine din furnizarea de astfel de produse pentru ntreprinderile cu care este afiliat;
b) n cazul unui contract de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra medie de
afaceri n domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din
prestarea de astfel de servicii pentru ntreprinderile cu care este afiliat;
c) n cazul unui contract de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra medie de
afaceri n domeniul lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din
execuia de astfel de lucrri pentru ntreprinderile cu care este afiliat."
51. La articolul 246 alineatul (3), teza a 2-a de la litera c) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic n mod
corespunztor."
52. La articolul 246, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alineatele (4)
i (5), cu urmtorul cuprins:
"(4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere afiliat a fost
nfiinat sau i-a nceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibil pentru ultimii

3 ani, este suficient ca ntreprinderea s arate c cifra de afaceri prevzut la alin. (2)
lit. a), b) sau c) este credibil, acest lucru demonstrndu-se pe baza unui plan de
afaceri.
(5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la autoritatea contractant
furnizeaz servicii, produse sau lucrri similare, procentajele prevzute la alin. (2) se
calculeaz lund n considerare cifra total de afaceri care rezult din furnizarea de
produse, prestarea de servicii sau, dup caz, execuia de lucrri, de ctre respectivele
ntreprinderi afiliate."
53. La articolul 250, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmtorul cuprins:
"(3) n vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractant poate
utiliza i modalitile speciale de atribuire prevzute la cap. IV, cu respectarea
prevederilor prezentei seciuni."
54. La articolul 252, literele a), c) i f) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau
negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii de oferte,
nu a fost prezentat nicio ofert sau au fost prezentate numai oferte necorespunztoare
datorit faptului c acestea sunt complet irelevante n raport cu obiectul contractului.
Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea
procedurii iniiale i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de
atribuire nu sunt modificate substanial;
................................................................
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei
deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de
participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem urgen,
determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio form unei
aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul
de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a
face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr
publicarea prealabil a unui anun de participare;
...............................................................
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri, achiziia
acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la disponibil."
55. Articolul 256 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 256. - n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativjurisdicional, partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu respectarea prevederile art.
270-272."
56. Dup articolul 256, se introduce un nou articol, articolul 256^1, cu urmtorul
cuprins:
"Art. 256^1. - (1) n cazul exercitrii abuzive a dreptului de a depune contestaii pe
cale administrativ-jurisdicional, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
poate sanciona contestatorul, la cererea autoritii contractante i dup emiterea
deciziei privind soluionarea contestaiei, cu o amend de la 10.000 lei la 35.000 lei,
prevederile art. 280 alin. (4) aplicndu-se n mod corespunztor.
(2) Exercitarea abuziv a dreptului de a depune contestaii n cadrul procedurii de
atribuire ndreptete autoritatea contractant i la msuri reparatorii care, la
solicitarea autoritii contractante, pot fi acordate acesteia de ctre instanele de
judecat."
57. La articolul 257, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Consiliul funcioneaz n baza unui regulament de organizare i funcionare
care se aprob n conformitate cu art. 291."
58. Alineatul (5) al articolului 257 se abrog.
59. La articolul 258, alineatele (1)-(3) se modific i vor avea urmtorul cuprins.

"Art. 258. - (1) Consiliul este condus de un preedinte ales dintre membrii si.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preedintele prin
vot secret, cu majoritate absolut.
(3) Preedintele este ales pe o perioad de 3 ani, cu posibilitatea rennoirii o singur
dat a mandatului."
60. La articolul 262, alineatele (1) si (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 262. - (1) Membrii Consiliului sunt funcionari publici cu statut special,
denumii consilieri de soluionare a contestaiilor n domeniul achiziiilor publice.
Acetia sunt asimilai din punctul de vedere al salarizrii funciei publice de secretar
general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
(2) Membrii Consiliului beneficiaz de salarii de baz majorate cu 75% fa de cele
prevzute de lege."
61. La articolul 262, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1),
cu urmtorul cuprins:
"(2^1) Preedintele Consiliului beneficiaz i de sporul de conducere aferent
funciei de director general."
62. Articolul 263 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 263. - (1) Membrii Consiliului au ca sarcin principal ducerea la ndeplinire
a atribuiilor date n competena Consiliului prin prezenta ordonan de urgen.
(2) Evaluarea activitii Consiliului i a performanelor individuale profesionale ale
membrilor acestuia se efectueaz n primul trimestru al fiecrui an i are n vedere
perioada cuprins ntre data de 1 ianuarie i 31 decembrie a anului precedent, de ctre
un colegiu.
(3) Colegiul prevzut la alin. (2) este alctuit din 5 membri dup cum urmeaz:
a) preedintele Consiliului Naional pentru Soluionarea Contestaiilor;
b) preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice;
c) un reprezentant al Ministerului Justiiei;
d) doi reprezentani ai Parlamentului Romniei, respectiv un senator i un deputat,
desemnai de ctre cele dou camere ale Parlamentului.
(4) n sensul prevederilor alin. (2) Colegiul ntocmete un raport de evaluare care se
nainteaz primului-ministru. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primulministru poate s dispun, prin decizie, eliberarea din funcie a acelor consilieri de
soluionare a contestaiilor care au obinut calificative nesatisfctoare.
(5) Procedura de evaluare a activitii Consiliului i a performanelor individuale
profesionale ale membrilor acestuia se stabilete prin regulament al colegiului, care se
aprob prin ordin al preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice i se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.
(6) Prin excepie de la termenul prevzut la alin. (2), n cazul apariiei unor situaii
deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuat ori de cte ori este necesar i
nainte de acest termen."
63. La articolul 266, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 266.- (1) Consiliul este competent s soluioneze contestaiile formulate n
cadrul procedurii de atribuire, nainte de ncheierea contractului, prin complete
specializate, constituite conform regulamentului de organizare, potrivit art. 291."
64. La articolul 270 alineatul (1), litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"d) obiectul contestaiei, formulat n conformitate cu prevederile art. 255 alin. (5);".
65. La articolul 271, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Odat cu transmiterea contestaiei ctre Consiliu sau cel trziu n urmtoarea zi
lucrtoare datei transmiterii, contestatorul va nainta autoritii contractante, sub
sanciunea nulitii contestaiei, o copie a acesteia i a nscrisurilor prevzute la alin.
(1), dac acestea sunt disponibile.

(3) n termen de 5 zile de la primirea notificrii privind contestaia, autoritatea


contractant are obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe ceilali participani la
procedura de atribuire. ntiinarea trebuie s conin inclusiv o copie a contestaiei
respective."
66. La articolul 271, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
urmtorul cuprins:
"(5) n cazul nendeplinirii obligaiei prevzute la alin. (2), dispoziiile art. 277 alin.
(1) nu sunt aplicabile."
67. La articolul 272, alineatele (2) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) n cazul n care valoarea estimat conform prevederilor cap. II seciunea a 2-a
a contractului/acordului-cadru care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare
dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), contestaia poate fi depus n cel
mult 10 zile de la data lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de
urgen, de ctre contestator, de un act al autoritii contractante pe care acesta l
consider nelegal.
(3) n cazul n care valoarea estimat conform prevederilor cap. II seciunea a 2-a a
contractului/acordului-cadru care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este egal cu sau mai
mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), contestaia poate fi depus
n cel mult 5 zile de la data lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de
urgen, de ctre contestator de un act al autoritii contractante pe care acesta l
consider nelegal."
68. La articolul 272, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alineatele (4)
i (5), cu urmtorul cuprins:
"(4) n cazul n care documentaia de atribuire este publicat n SEAP n condiiile
prevzute la art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la
cunotin se consider a fi data publicrii documentaiei de atribuire.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (1), contestaia care se refer la prevederile
documentaiei de atribuire poate fi depus numai pn la data stabilit pentru
depunerea ofertelor."
69. La articolul 274, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 274. - (1) n termen de 5 zile de la primirea copiei contestaiei, autoritatea
contractant are obligaia transmiterii la Consiliu a punctului su de vedere asupra
acesteia, nsoit de orice documente considerate edificatoare, precum i, sub
sanciunea amenzii prevzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziiei
publice. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic
soluionarea contestaiei, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acesteia."
70. La articolul 275, alineatele (1)-(3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 275. - (1) n vederea soluionrii contestaiei Consiliul are dreptul de a solicita
lmuriri prilor, de a administra probe i de a solicita orice alte date/documente, n
msura n care acestea sunt relevante n raport cu obiectul contestaiei. De asemenea,
Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluionarea contestaiei
i de la alte persoane fizice sau juridice.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie s conduc la depirea termenului de
soluionare a contestaiei, astfel cum este prevzut la art. 276.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice solicitare a
Consiliului i de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezint relevan
pentru soluionarea contestaiei, ntr-un termen care nu poate depi 5 zile de la data
primirii solicitrii, sub sanciunea unei amenzi n cuantum de 10.000 lei, aplicat
conductorului autoritii contractante."
71. La articolul 275, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alineatele
(3^1) i (3^2), cu urmtorul cuprins:
"(3^1) Consiliul are obligaia de a pronuna decizia privind amenda cel trziu n cea
de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevzut la alin. (3).

(3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacat n termen, constituie titlu


executoriu i se execut de ctre organele competente, potrivit dispoziiilor legale
privind executarea silit a creanelor fiscale i cu procedura prevzut de aceste
dispoziii."
72. Articolul 276 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 276. - (1) Consiliul are obligaia de a soluiona contestaia n termen de 30 de
zile de la data primirii dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant.
(2) Nerespectarea termenului de soluionare a contestaiei prevzut la alin. (1) poate
atrage declanarea procedurii de evaluare n conformitate cu prevederile art. 263 alin.
(6)."
73. La articolul 277, alineatele (3) i (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(3) n cazuri temeinic motivate i la solicitarea uneia dintre pri, Consiliul poate
pronuna o decizie prin care dispune ca msur provizorie ncetarea perioadei de
suspendare a procedurii de atribuire, ncepnd cu expirarea termenului prevzut la
alin. (4). Consiliul are obligaia de a se pronuna asupra respectivei solicitri n termen
de cel mult 5 zile de la data primirii acesteia.
(4) Decizia Consiliului cu privire la msura provizorie se poate ataca n termen de
10 zile de la comunicare, potrivit dispoziiilor art. 283."
74. La articolul 277, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
urmtorul cuprins:
"(5) n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse,
servicii sau lucrri defalcate pe loturi, prin atribuirea mai multor contracte de achiziie
distincte, prevederile alin. (1) opereaz numai asupra loturilor la care se refer
contestaia."
75. La articolul 278, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) n cazul n care Consiliul admite contestaia i dispune luarea unei msuri de
remediere a actului atacat, va preciza i termenul n care aceasta trebuie adus la
ndeplinire, care nu poate fi mai scurt dect termenul de exercitare a cii de atac
mpotriva deciziei Consiliului aa cum este prevzut la art. 280 alin. (5). Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia de
a monitoriza ndeplinirea msurii de remediere, scop n care Consiliul i va trimite
acesteia, n copie, toate deciziile sale motivate."
76. La articolul 279, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit alin. (1), va fi motivat i comunicat n
scris prilor, n termen de 5 zile de la pronunare. Decizia, fr motivarea acesteia, se
public pe pagina de internet a Consiliului nluntrul aceluiai termen."
77. La articolul 279, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmtorul cuprins:
"(4) Decizia motivat se public pe pagina de internet a Consiliului, n cadrul
buletinului oficial, fr referire la datele de identificare a deciziei i ale prilor,
precum i la datele personale, n termen de 10 de zile de la data la care aceasta rmne
definitiv i irevocabil."
78. La articolul 281, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 281. - (1) Plngerea se nainteaz Consiliului, sub sanciunea nulitii
acesteia, care va transmite dosarul instanei competente n cel mult 3 zile de la
expirarea termenului pentru exercitarea cii de atac."
79. La capitolul IX, seciunea a 7-a se abrog.
80. La articolului 283, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 283. - (1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva
deciziei pronunate de Consiliu este curtea de apel, secia de contencios-administrativ
i fiscal pe raza creia se afl sediul autoritii contractante. Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor nu are calitate de parte n proces."
81. La articolul 284, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"Art. 284. - (1) La cerere, instana poate dispune suspendarea procedurii de


atribuire i/sau a deciziei Consiliului, pn la soluionarea plngerii formulate
mpotriva deciziei Consiliului."
82. La articolul 285, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n cazul n care, n mod greit, Consiliul a soluionat cauza pe excepie,
instana va desfiina decizia respectiv i va trimite cauza acestuia spre soluionare pe
fond cu luarea n considerare a motivelor care au determinat desfiinarea deciziei."
83. La articolul 287, alineatul (4) se abrog.
84. Articolul 291 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 291. - n termen de 60 de zile de la data publicrii prezentei ordonane de
urgen, Guvernul, prin hotrre, aprob regulamentul de organizare i funcionare a
Consiliului, la propunerea preedintelui Consiliului i cu avizul Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice."
85. La articolul 292, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Guvernul, la propunerea preedintelui Consiliului i cu avizul Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a
unui numr crescut de cauze, poate aproba, prin hotrre, nfiinarea de oficii
teritoriale ale Consiliului n oraele de reedin a curilor de apel i/sau suplimentarea
numrului personalului Consiliului stabilit n conformitate cu art. 260 alin. (1)."
86. La articolului 293, litera e) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"e) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan i/sau
nendeplinirea de ctre autoritile contractante a obligaiei de nregistrare n SEAP,
aa cum este prevzut de legislaia n materia achiziiilor publice;".
87. La articolul 293, dup litera j) se introduce o nou liter, litera j^1), cu
urmtorul cuprins:
"j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat n documentaia de atribuire pe
parcursul aplicrii procedurii de atribuire;".
88. La articolul 293, litera m) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"m) refuzul de a transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice informaiile referitoare la atribuirea contractelor de
achiziie public, pe care aceasta le solicit n scopul ndeplinirii funciilor i
atribuiilor sale, sau netransmiterea acestora n termenul prevzut de prezenta
ordonan de urgen sau, dup caz, n termenul solicitat;".
89. La articolul 293, dup litera m) se introduc nou noi litere, literele n), o), p), q),
r), s), t), u) i v), cu urmtorul cuprins:
"n) nclcarea obligaiei prevzute la art. 80, 93 i 129;
o) anularea unei proceduri de atribuire n alte cazuri dect cele prevzute la art.
209;
p) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
q) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
r) nclcarea prevederilor art. 206-207;
s) neducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului n termenul stabilit n condiiile
prezentei ordonane, dup data la care aceasta rmne definitiv i irevocabil;
t) nclcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la ntocmirea i pstrarea
dosarului achiziiei publice;
u) nenfiinarea compartimentului prevzut la art. 304^1;
v) orice alt nclcare a prevederilor prezentei ordonane de urgen sau a actelor
normative emise n aplicarea acesteia, avnd ca efect nclcarea dispoziiilor de la art.
2."
90. Articolul 294 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 294. - (1) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. f), m), n), u) i v) se
sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la 35.000 lei.
(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. a), c), k), q), s) i t) se sancioneaz cu
amend de la 35.000 lei la 70.000 lei.

(3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), o), p) i r)
se sancioneaz cu amend de la 70.000 lei la 100.000 lei.
(4) Amenzile prevzute ca sanciuni pentru svrirea contraveniilor de la art. 293
pot fi aplicate att persoanelor juridice, ct i persoanelor fizice.
(5) Contravenientul persoan fizic i/sau juridic are dreptul de a achita n termen
de cel mult 48 de ore de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data
comunicrii acestuia jumtate din minimul amenzilor prevzute la art. 294 alin. (1)(3)."
91. La articolul 295, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) Orice persoan are dreptul de a sesiza Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice cu privire la nclcarea
dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice. n vederea exercitrii acestui drept
persoanele respective vor transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice mpreun cu sesizarea i datele/documentele
relevante, n vederea susinerii acesteia."
92. Dup articolul 296 se introduce un nou articol, articolul 296^1, cu urmtorul
cuprins:
"Art. 296^1. - (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 294, Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are dreptul de a solicita n
instan constatarea nulitii absolute a contractelor/acordurilor-cadru n urmtoarele
cazuri:
a) contractele/acordurile-cadru respective au fost ncheiate fr publicarea
anunurilor de participare, dac aceast fapt a avut loc n alte circumstane dect cele
permise de prezenta ordonan de urgen;
b) n situaiile prevzute la art. 205 alin. (2), art. 277 alin. (1) i art. 284 alin. (2);
c) contractul de achiziie public, contractul de concesiune de lucrri publice i
contractul de concesiune de servicii au fost ncheiate cu nerespectarea cerinelor
minime prevzute de autoritatea contractant n caietul de sarcini sau, dei sunt
respectate cerinele respective, contractul a fost ncheiat n condiii mai puin
favorabile dect cele prevzute n propunerile tehnic i financiar care au constituit
oferta declarat ctigtoare;
d) atunci cnd autoritatea contractant urmrete dobndirea execuiei unei lucrri,
a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar ncadra contractul respectiv fie n
categoria contractelor de achiziie public, fie n categoria contractelor de concesiune
de lucrri publice sau de concesiune de servicii, ns autoritatea contractant ncheie
un alt tip de contract dect acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire
prevzute de prezenta ordonan de urgen.
(2) Instana competent pentru constatarea nulitii absolute este secia de
contencios administrativ i fiscal a tribunalului n a crui arie de competen se afl
sediul autoritii contractante."
93. La articolul 299, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
urmtorul cuprins:
"(4) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunurilor prevzute de
prezenta ordonan n Monitorul Oficial al Romniei este facultativ."
94. Articolul 304^1 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 304^1. - (1) n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are
obligaia de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor
publice, pn la data de 1 ianuarie 2008.
(2) n cazul autoritilor contractante nou-nfiinate obligaia prevzut la alin. (1)
va fi dus la ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data nfiinrii
autoritii contractante.
(3) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu permite
nfiinarea unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1) i (2) se
ndeplinete pe cale de act administrativ al conductorului autoritii contractante prin

care una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoriti
contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a principalelor atribuii ale
compartimentului intern specializat, aa cum sunt prevzute de legislaia n materia
achiziiilor publice."
ART. II
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418
din 15 mai 2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezenta
ordonan de urgen, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dup
aprobarea acesteia prin lege, dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
--------------p. Secretarul general
al Guvernului,
Attila-Zoltan Cseke
Preedintele Autoritii Naionale
pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice,
Marius Gogescu
Ministrul comunicaiilor
i tehnologiei informaiei,
Iuliu Winkler
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul dezvoltrii,
lucrrilor publice i locuinelor,
Laszlo Borbely
p. Departamentul
pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu Dordea
Ministrul economiei
i finanelor
Varujan Vosganian
Bucureti, 26 septembrie 2007.

S-ar putea să vă placă și