Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE BIOLOGIE
Domeniul: Biologie
Programul de studii universitare de master: Neurobiologie
Durata studiilor: 2 ani, 4 semestre
Forma de nvmnt: cu frecven

APROBAT RECTOR,
Prof. dr. Mircea Dumitru

PLAN DE NVMNT 2013-2014


Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.
Crt.
9

Denumirea disciplinei

Neurofiziologia comportamentelor
motivate homeostatic
Biofizica membranelor
Procese de semnalizare celulara in
sistemul nervos

Zoopsihologie
Psihofarmacologie si neurochimie
Canale ionice
Biostatistica si prelucrarea datelor
experimentale
Etologie umana

Curs
2

Curs
-

Sem II
Ore/Total
LP Evaluare Total
C
LP
56
28
28

Credite
8

56

28

28

42

28

14

2
-

2
-

E
-

2
2
2

2
2
1

E
E
V

56
56
56
42

28
28
28
28

28
28
28
14

8
8
8
6

42

28

14

Denumirea disciplinei

Neurofiziologia proceselor
cognitive
10
Neurobiofizica
11
Metode spectroscopice si de
microscopie aplicate in
neurobiologie.
12
Neurofeedback
13
Cercetare stiintifica
Activitate de cercetare pentru
14
elaborarea dizertatiei
DECAN,
Prof.dr. Carmen Postolache

Sem I
LP Evaluare
2
E

Curs
2

Sem III
LP Evaluare
1
E

Curs
-

Sem IV
Ore/Total
LP Evaluare Total
C
LP
42
28
14

Credite
8

56

28

28

42

28

14

2
-

2
-

E
-

22

56
220

28
-

28
-

8
22

80

DIRECTOR Departament,
Prof. dr. Dan Mihailescu
50

126