Sunteți pe pagina 1din 29

Aprobat,

Mariana DINCA
PRESEDINTA

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE ORGANIZARE


TABERE SCOLARE DE VARA IN REGIUNEA SUD-MUNTENIA
- cod CPV 55243000-5 servicii de tabere de copii Achizitor

ID proiect POSDRU

Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare


Sociala - CEDS
Oportuniti egale n educaie pentru o societate
incluziv
Contract nr. POSDRU/91/2.2/S/60443

Calitatea achizitorului n cadrul proiectului

Partener

Titlul proiectului POSDRU

I. INFORMATII GENERALE
I.1. Achizitor
Denumire: Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala - CEDS
Sediul Social: Str. Sura Mare, nr.1, Bl 1B, S. 1, et.1, ap.6, sect 4, Bucuresti
Punct de lucru: Str. Mosoaia, nr. 60, sect. 4, Bucuresti, Romania. Tel/fax 021 3320907;
Persoana de contact: Vily Bercus
Telefon: 021 33 20 907
E-mail: office@ceds.ro
Fax: 021 33 20 907
Adresa de internet: www.ceds.ro

a. Termenul limita de depunere a ofertei: 06.07.2012, ora 17.00.; Termenul limita de solicitare a
clarificarilor: 29.06.2012, orele 14.00;

b. Adresa unde se primesc ofertele: Str. Mosoaia, nr. 60, sect. 4, Bucuresti, Romania
Orice ofert primit dup termenul limit de depunere a ofertelor stabilit in documentaia pentru
ofertani sau la o alt adres decat cea indicat mai sus nu va fi evaluat de achizitor, acestea fiind
pstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
c. Locul de procurare a documentaiei:
Documentaia pentru ofertanti poate fi obinut astfel:
descrcat de pe site-ul achizitorului: www.ceds.ro;
procurat direct de la sediul achizitorului: Str. Mosoaia, nr. 60, sect. 4, Bucuresti, Romania
d. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de prestari servicii: Procedura competitiva,
desfasurat conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor
publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 2013.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE


II.1. Descriere
II.1.a. Denumirea contractului de achizitie: Contract de prestari servicii de organizare tabere scolare de
vara pentru beneficiarii din Regiunea Sud-Muntenia, in perioada 08-13 august 2012
II.1.b. Descrierea serviciilor ce vor fi achiziionate: Servicii de organizare tabere scolare de vara pentru
beneficiarii din Regiunea Sud-Muntenia din cadrul proiectului Oportuniti egale n educaie pentru o
societate incluziv, conform Caiet de Sarcini
Valoarea estimata a contractului de servicii de organizare tabere de var: 97.020,00 lei, fr TVA
II.1.c. Denumire contract i locul de prestare a serviciilor:
a) Lucrri
b) Produse
c) Servicii
Execuie
Proiectare si execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de achizitor

Cumprare
Leasing
Inchiriere
Cumprare in rate

Principala locaie a lucrrii:

Principalul loc de livrare:

Categoria serviciului:
2A
2B

Principalul loc de prestare:


Judetul Arges
II.1.d. Durata contractului de achiziie: 30 de zile de la data semnrii contractului de ambele pri
II.1.e. Divizare pe loturi
Da
Nu
II.1.f. Legislatia aplicata
Instructiunea AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010, privind efectuarea achizitiilor publice necesare
implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007 2013;
III. CERINE MINIME DE CALIFICARE I SELECIE
III.1. Situaia personal a ofertantului
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare a activitii profesionale trebuie
dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea
tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in
executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de
asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Declaraie privind eligibilitatea /nencadrarea
n prevederile art. 180 si 181 din OUG
34/2006

Declaraie privind evitarea conflictului de


interese

Cerin obligatorie: Prezentarea Formularului 2, in


original, semnat de reprezentantul legal al operatorului
economic i tampilat
ncadrarea ofertantului/oricruia dintre asociai ntr-una din
situaiile prevzute in Formularul 2, atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea
contractului de achiziie public
Declaratia privind evitarea conflictului de interese Formularul 3 - completat, semnat de reprezentantul legal
i tampilat.
IMPORTANT
Ofertantul nu are dreptul:
S depun doua sau mai multe oferte individuale i/sau
comune, sub sanciunea excluderii din competiie a
tuturor ofertelor n cauz;
S depun ofert individual/comun si s fie

nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte,


sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup
caz, a celei n care este ofertant asociat.
III.2 Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
n situaia n care din documentele solicitate reiese c ofertantul nu i poate exercita activitatea, sau
documentele nu sunt n termenul de valabilitate, nu sunt prezentate n forma solicitat sau lipsesc, acesta
va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerin obligatorie: Operatorul economic (lider, asociat)
Persoane juridice/fizice romne
trebuie s prezinte Certificatul de nregistrare (C.U.I.)
eliberat de Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Teritorial, n copie certificata conform cu
originalul.
Alte documente:
Pentru agentiile de turism: Ofertantul va prezenta in
copie certificata conform cu originalul licenta de turism
emisa de Ministerul Turismului in baza HG 238/2001, si
certificatul de clasificare pentru structurile de primire
turistice emis in baza HG nr. 1267/ 2010 pentru unitatea
propusa pentru indeplinirea contractului.
Pentru unitatile de cazare care participa in nume
propriu la procedura: Ofertantul va prezenta in copie
certificata conform cu originalul, certificatul de clasificare
pentru structurile de primire turistica emis in baza HG nr.
1267/ 2010.
Persoane juridice /fizice strine
Cerin obligatorie: Ofertantul trebuie sa depun
documente care dovedesc o form de nregistrare /
atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n
conformitate cu prevederile legale din ara n care ofertantul
este rezident. Documentele depuse de ofertanti vor fi
prezentate in copie certificata conform cu originalul si vor
fi valabile la data deschiderii ofertelor i trebuie s ateste
faptul c :
domeniul de activitate al ofertantului corespunde
obiectului procedurii;
nu sunt nscrise meniuni cu privire la aplicarea
prevederilor legale referitoare la insolventa si faliment
din tara de origine a ofertantului sau asupra faptului ca
c societatea se afl n incapacitate de plat;
Documentele emise in alta limba vor fi nsoite de o
traducere legalizat n limba romn, in original.
III.3. Capacitatea tehnico profesionala a ofertantului
Informatii privind capacitatea tehnico- Cerin obligatorie: Ofertantul va prezenta in copie
profesional
certificata conform cu originalul, semnata si tampilata de
reprezentantul legal al acestuia, urmatoarele documente,
valabile la data deschiderii ofertelor:

1. Certificat de conformitate cu normele de igien i


2.

sntate public, conform legislaiei n vigoare (OMS


251 din 16.03.2012)
Autorizaia sanitar-veterinar eliberat conform
legislaiei in vigoare, de ctre Direcia Sanitar
Veterinar pentru Sigurana Alimentelor

3. Autorizaia de securitate la incendiu, eliberat


conform Ordinului Ministrului Administraiei si
Internelor nr. 3 din 6.01.2011
4. Certificatul de clasificare pentru structurile de
primire turistice - n copie certificata conform cu
originalul, semnat i tampilat de reprezentantul
legal al operatorului economic.
5. Copie dup contractul de asisten medical
(valabil pentru toat perioada propusa pentru
indeplinirea contractului de achizitie de servicii)
III.4.Condiii de munc i protecia muncii
Informaii referitoare la respectarea
obligaiilor privind condiiile de munc i
protecia muncii

1.Declaraie privind sntatea i protecia muncii: se


completeaz Formularul 4.
Din declaraie trebuie s reias c Ofertantul, la
elaborarea ofertei, a inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii, care sunt la nivel
naional, precum i c le va respecta pe parcursul
ndeplinirii contractului de servicii. Informaii detaliate
privind reglementrile n vigoare la nivel naional referitoare
la condiiile de munc i protecia muncii, securitate i
sntate n munc, reglementri ce trebuie respectate pe
parcursul ndeplinirii contractului pot fi obinute de la:
Inspecia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale - Str. Matei Voievod nr.14,
sector 2 Bucureti, cod potal 73222, Romnia,
Telefon: +4021/302.7030; +4021/302.7054 Adresa
web: www.inspectmun.ro

IV. INFORMAII DETALIATE I COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU


STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE
Pretul cel mai sczut
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico economic
Observaie: n cazul n care dou sau mai multe oferte conin, n cadrul propunerii financiare, acelai pre
minim, atunci n vederea atribuirii contractului de achiziie public se va solicita respectivilor ofertani,
pentru departajare, o nou propunere financiar n plic nchis, caz n care contractul va fi atribuit
ofertantului a crui nou propunere financiar are preul cel mai sczut. n situaia n care egalitatea
persist, preedintele comisiei de evaluare va identifica dintre participanii care au formulat ofertele aflate
la egalitate, pe cel care s-a nscris primul la procedur, desemnndu-l ctigtorul procedurii.
V. PREZENTAREA OFERTEI
prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu potal) ctre: Asociatia Centrul pentru
Educatie si Dezvoltare Sociala CEDS, str. Mosoaia, nr. 60. Sect 4, Bucuresti
livrate personal la sediul Achizitorului pe baza unei scrisori de naintare - completat conform
Formularului nr. 1
Documentatiiile se vor nregistra cu numr de intrare, dat, i ora depunerii. Documentatiile depuse prin
alte mijloace dect cele menionate anterior nu vor fi luate n considerare.
V.1. Limba de redactare a ofertei
V.2. Moneda n care este exprimat

Limba de redactare a ofertei este limba romana


Moneda in care va fi exprimat pretul contractului este RON

preul contractului
V.3. Perioada minim de
valabilitate a ofertei
V.4. Modul de prezentare
propunerii tehnice

Perioada minima de valabilitate a ofertei este de 50 de zile de la data


limit de depunere a ofertelor;
Oferta tehnica se va prezenta, conform Formularului 5.
Ofertantul va elabora propunerea tehnic innd cont de specificaiile
tehnice solicitate,conform Capitolului Specificaii tehnice, avnd
obligaia de a face dovada conformitii ofertei tehnice prezentate cu
cerinele prevzute n documentaia pentru ofertanti.
Oferta tehnica se prezint n scris, semnat si stampilat pe
fiecare pagin de ctre reprezentantul legal al ofertantului, sau
persoana mputernicit de acesta s angajeze persoana n procedura
de atribuire.

V.5. Modul de prezentare


propunerii financiare

V.6. Modul de prezentare a ofertei

IMPORTANT: Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca


efect descalificarea ofertantului. Nerespectarea cerinelor Capitolului
V-Specificaii tehnice, duce la descalificarea ofertei, aceasta
considerndu-se neconform.
Oferta financiara va conine:
1. completarea Formularului 6 Oferta Financiar
2. completarea Anexei 1 la Formularul 6 - Oferta Financiar
Centralizator de preuri.
Preurile vor fi date n Lei (cu dou zecimale), fr TVA.
TVA-ul va fi evideniat distinct. Oferta financiar trebuie s fie
ntocmit n conformitate cu documentaia pentru ofertanti.
Oferta financiar se prezint n scris, semnat i tampilat pe
fiecare pagin de ctre reprezentantul legal al ofertantului, sau
persoana mputernicit de acesta s angajeze ofertantul n procedura
de atribuire.
Oferta financiar prezentat este ferm i nu poate fi modificat.
Oferta se va ntocmi ntr-un exemplar original i va fi introdus ntr-un
plic nchis corespunztor i netransparent (plic exterior).
Plicul exterior va fi nsoit de:
Scrisoarea de naintare - Formularul 1.
n cuprinsul Scrisorii de naintare, se vor nscrie documentele
coninute n plicul exterior, aceasta prezentndu-se ca fil de sine
stttoare (nu se introduce n plic), pentru a putea fi nregistrat la
sediul achizitorului la depunerea ofertei.
Plicul exterior va purta urmtoarele informaii:
Numele/denumirea si adresa complet a ofertantului pentru a
permite returnarea ofertei fr a fi deschis, n cazul n care oferta
respectiv este declarat ntrziat;
Titlul contractului pentru care se depune oferta: Achiziie de
organizare tabere de vara pentru scolarii din Regiunea SudMuntenia
Denumirea proiectului: Oportuniti egale n educaie pentru o
societate incluziv
Denumirea i adresa Achizitorului la care este depus oferta;
Plicul exterior conine 3 plicuri interioare:
- plicul nr.1: documente de calificare (original);
- plicul nr.2: propunere tehnic (original)
- plicul nr.3: propunere financiar (original).

n plicul cu documentele de calificare se vor introduce i:


- Formularul 7 Modelul de contract de servicii, semnat i
tampilat pe fiecare pagin de ctre reprezentantul legal
al ofertantului sau persoana mputernicit de acesta s
angajeze ofertantul n procedura de atribuire.
Oferta in original, trebuie naintat:
prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu
potal oficial sau curier) ctre Asociatia Centrul pentru Educatie si
Dezvoltare Sociala CEDS, str. Mosoaia, nr. 60, sect 4, Bucuresti
SAU
depus personal, la aceeai adres.
Alte instruciuni de prezentare a ofertei
Ofertele, in original, vor fi semnate pe fiecare pagin de
reprezentantul/reprezentanii autorizai corespunztor s angajeze
ofertantul n contract. n cazul n care acestea sunt semnate de o
alt persoan, aceasta va prezenta o mputernicire in acest sens.
Documentele de participare la procedura se primesc de Achizitor
numai dac sunt intacte, sigilate si se pstreaz de aceasta, pn
la data si ora deschiderii procedurii.
V.7. Posibilitatea retragerii sau
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta
modificrii ofertei
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja
depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
modificarilor respective de catre Achizitor pana la data limita pentru
depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa
expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea
excluderii acestuia din procedur
Ofertele depuse la o alta adresa a Achizitorului decat cea stabilita
in anuntul de participare ori primite de catre Achizitor dupa expirarea
datei limita pentru depunerea ofertelor vor fi returnate nedeschise.
V.8.Informatii
referitoare
la Servicii de organizare tabere de vara pentru scolarii din Regiunea
termenele
pentru
prestarea Sud-Muntenia se vor presta in perioada 08 -13 august 2012
serviciilor
V.9. Modaliti de contestare a
deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziie i de
soluionare a contestaiei
V.10.Data limita pentru depunerea
ofertei

Ofertanii care consider c au fost vtmai datorit unei gre eli sau
neregulariti aprute n cadrul procesului de atribuire a contractului
pot nainta o plngere n scris la sediul achizitorului. Achizitorul va
rspunde n scris oricrei contestaii n termen de maxim 48 de ore de
la nregistrarea acesteia.
Data limit pn la care se depun ofertele este: 06.07.2012, ora
17.00.

V.11. Deschiderea ofertelor

Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 06.07.2012, ora 17.00, la


sediul Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala
CEDS, str. Mosoaia, nr. 60, sect 4, Bucuresti
Preul contractului se va plti din bugetul proiectului POSDRU
60443.
Preul contractului nu se ajusteaz pe ntreaga perioad de
derulare a acestuia.
Contractul va putea fi modificat in urmatoarele conditii:
o Modificrile legate de termenele de prestare pot fi iniiate i

V.12.
ncheierea
contractului,
clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv
condiiile
de
actualizare/modificare a preului
contractului de achiziie

o
o
o

acceptate de achizitor doar n interiorul termenelor deja


convenite i acceptate, la semnarea contractului sau a unui
act adiional, dup caz.
Modificrile contractului pot fi fcute doar n perioada de
execuie a contractului i trebuie acceptate de ambele pri
prin ncheierea unui act adiional;
Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de obiectul
contractului iniial;
Prin actul adiional nu se pot face modificri ale contractului
care determin modificri ale valorii sau descrierii serviciilor
ce vor fi prestare.

VI. ALTE INFORMATII


VI.1. Posibilitatea retragerii sau
modificrii ofertei

VI.2. Informaii referitoare la


termenele de prestare a serviciilor
VI.3. Modaliti de contestare a
deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziie i de
soluionare a contestaiei

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta
numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja
depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
modificarilor respective de catre Achizitor pana la data limita pentru
depunerea ofertelor.
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa
expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea
excluderii acestuia din procedur
Ofertele depuse la o alta adresa a Achizitorului decat cea stabilita in
anuntul de participare ori primite de catre Achizitor dupa expirarea
datei limita pentru depunerea ofertelor nu vor fi evaluate. Ofertele
depuse dupa termenul limita de depunere vor fi pstrate la sediul
achizitorului, nedeschise.
Serviciile vor fi prestate in maxim 60 de zile de la semnarea
contractului de catre ambele parti.
Decizia de atribuire a contractului de achiziie va putea fi contestat
n termen de 3 zile de la data primirii acesteia n scris. Contestaia va
fi adresat Achizitorului i va fi soluionat n termen de maximum 3
zile de la data primirii. Contestatia depusa peste acest termen va fi
respinsa ca tardiva. Contestatia depusa inainte de comunicarea
deciziei de atribuire a contractului de achizitie publica va fi respinsa
ca prematura.
Contestatia trebuie insotita de toate inscrisurile pe care se
intemeiaza. Contestatiile neinsotite de documente suport vor fi
respinse ca neintemeiate.
Contestatia depusa la achizitor se solutioneaza de catre o comisie
desemnata in acest sens de catre reprezentantul legal al
Achizitorului. Comisia de solutionare a contestatiei va putea respinge
contestatia ca neintemeiata, nefondata, tardiva, prematura ori o va
putea admite, caz in care procedura de achizitie se va anula urmand
a fi reluata.

VI.4

Clauzele

contractuale

n cazul n care ofertantul este nemulumit de soluia dat contestaiei


sale, poate formula aciune la instanta de judecata competenta n
termen de 3 zile de la primirea soluiei, cu obligaia notificrii
achizitorului, n interiorul aceluiai termen.
Clauzele contractuale obligatorii sunt detaliate sub aceast denumire

obligatorii, inclusive condiiile de


actualizare/ modificare a preului
contractului de achiziie

n modelul anexat la sectiunea Contract de servicii.


Preturile unitare mentionate in Anexa la Contract (Propunerea
Financiara) sunt ferme si nu poate fi actualizate. Pretul contractului
se modifica in situatia modificarii numarului de persoane participante
mentionat in Caietul de Sarcini.

VII. SPECIFICAII TEHNICE CARACTERISTICI TEHNICE MINIME


I.

INFORMATII GENERALE

Prezentul contract de prestari servicii este cofinantat din Fondul Social European prin intermediul
Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul proiectului Oportuniti egale n
educaie pentru o societate incluziv, contract nr. POSDRU/91/2.2/S/66047. Valoarea total a proiectului
este de 20.869.791,00 RON din care valoarea totala eligibila a proiectului este de 20.231.260 RON iar
asistena financiar nerambursabil este n valoare de 19.213.258 RON.
In cadrul prezentului contract de finantare, Asociatia Centrul pentru Educaie si Dezvoltare Social este
Partener si se ocupa de implementarea activitatilor derulate in Regiunea Sud Muntenia. Centrul pentru
Educatie si Dezvoltare Sociala este o organizaie neguvenamentala de tip asociaie, non-profit, apolitic a
carei misiune este reducerea decalajelor socio-educationale dintre copii romi si neromi.
Obiectivele principale ale proiectului sunt creterea ratei de succes colar pentru elevii din mediul urban
i rural ca i premis pentru o viitoare inserie pe piaa muncii moderne, flexibile i incluzive, dar i
asigurarea accesului egal la educaie pentru copiii de etnie rom. Proiectul Oportuniti egale n educaie
pentru o societate incluziv isi propune sa atinga aceste obiective prin dezvoltarea unui program
complex de subvenii, consiliere, orientare educaional, instrumente i sisteme de suport educaional n
scopul prevenirii abandonului colar i a oferirii accesului egal la educaie de calitate pentru copiii din
medii dezavantajate.
In cadrul acestui proiect est prevazut si faptul ca unii dintre elevii selectati ca beneficiari ai activitatilor de
mentorat, consiliere si orientare, care in anul scolar 2011-2012 si 2012-2013 vor trece in clasa a VII-a vor
participa la tabare de vara. Perioada de pregatire a taberelor este perioada mai iunie 2012, respectiv
2013 iar cea de realizare este iulie august 2012, respectiv 2013. Obiectivele care se doreste a fi atinse
prin participarea beneficiarilor la taberele de vara solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt
urmatoarele: dezvoltarea personalitatii si a stimei de sine, a creativitatii, a gandirii pozitive, imbunatatirea
abilitatii de lucru in echipa si de comunicare pentru beneficiari, alaturi de posibilitatea de a lega noi
prietenii, de a invata despre tolerana, diversitate, cultura si traditii rome. O importanta speciala va fi
dedicata alegerii potrivite a traseului educational si profesional al acestor copii, care va fi discutata in
cadrul unor sesiuni distincte in cadrul taberei.
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul acestui contract este prestarea serviciilor de organizare de tabere scolare de vara pentru copiii
beneficiari ai activitatilor de sprijin educational intensiv desfasurate in cadrul proiectului Oportunitati
egale in educatie pentru o societate incluziva, contract nr. POSDRU/91/2.2/S/60443, asa cum sunt ele
descrise mai jos. Cerintele prezentului Caiet de Sarcini sunt considerate minime si obligatorii. Nu se

accepta niciun fel de deviere de la acesta iar orice oferta care nu respecta cerintele prezentului Caiet de
Sarcini va fi declarata neconforma.
Activitatea de desfasurare a taberelor de vara este programata a avea loc in lunile iulie august 2012.
Insa din motive care tin de disponibilitatea expertilor care vor fi responsabili de coordonarea si realizarea
componentei de interculturalitate a taberelor (modulele de consiliere privind cresterea stimei de sine,
toleranta rasiala, diversitate culturala, cultura si traditii rome, etc) perioada preferata de Achizitor pentru
desfasurarea activitatii este luna august 2012.
De asemenea, Achizitorul doreste desfasurarea taberei de vara intr-o singura serie. Din acest motiv,
tabara scolara propusa pentru indeplinirea contractului trebuie sa fie una de capacitate mare (minim 120
de locuri). Numarul total al participantilor va fi de 118, constand in 100 de copiii de clasele V-VII si
insotitorii acestora. Locatia unde se va desfasura tabara trebuie sa se gaseasca intr-o zona de dealuri
inalte sau de munte, cu peisaje pitoresti, in proximitatea unor obiective turistice demne de vizitat. Zona
trebuie sa permita desfasurarea de expeditii si activitati de orientare turistica si in general, activitati in aer
liber. Locatia trebuie sa beneficieze de toate facilitatile necesare activitatilor cu copii (spatii pentru
activitati outdoor - terenuri de sport, etc - spatii de cazare, spatii speciale pentru luat masa, spatii pentru
activitati indoor jocuri interactive, etc.)
Durata taberei de vara trebuie sa fie de minim 6 zile (5 nopti de cazare). Sosirea participantilor va avea
loc dupa orele 12.00, iar plecarea lor din ultima zi va avea loc dupa pranz (in jurul orei 14.00).
Pe intreaga perioada de derulare a taberelor scolare, ofertantul va fi responsabil cu asigurarea
urmatoarelor tipuri de servicii participanti :
A. Servicii de cazare
B. Servicii de masa
C. Servicii de organizare de activitati educational recreative
III. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
III. 1. Cerinte pentru serviciile de cazare
Unitatea de primire turistica cu functiune de cazare propusa pentru indeplinirea contractului poate face
parte din urmatoarele categorii : hoteluri, hoteluri-apartamente, moteluri, hosteluri, vile sau cabane
turistice, bungalow-uri, pensiuni (turistice sau agroturistice). Unitatea trebuie sa fie localizata intr-una din
localitatile judetului Arges, in apropierea drumului national (maxim 5 km de la DN) pentru a permite
accesul facil al participantilor care vor sosi in tabara cu microbuze sau autocare.
Cazarea va fi asigurata in camere cu minim 2 si maxim 6 paturi pentru copii si in camere de 1 pana
maxim 4 persoane pentru insotitori. Camerele vor beneficia toate de lumina naturala si posibilitati de
aerisire. Paturile din camerele in care vor fi cazati copiii pot fi si paturi suspendate, atata timp cat accesul
catre patul de sus se face intr-un mod facil si sigur. Camerele trebuie sa aiba si incalzire (in cazul in care
va fi nevoie). Intr-o camera se vor caza numai copii de acelasi sex. Camerele trebuie sa fie dotate si cu
spatii de depozitare (dulap, fiset sau noptiera pentru fiecare copil).
Cladirea/cladirile propuse pentru indeplinirea serviciilor de cazare vor prezenta, de asemenea, minim 1
grup sanitar pe etaj (obligatoriu in interiorul cladirii). Grupurile sanitare vor fi separate pentru copiii de sex
masculin si cei de sex feminin si vor fi dotate cu wc-uri, chiuvete si dusuri cu apa curenta rece si calda.
Grupurile sanitare trebuie sa fie dotate cu sapun, sampon, hartie igienica, prosoape de hartie.

CAZARE
Um
Nr.
crt.
1
2

Participan
ti
Elevi
nsoitori

Perioada de cazare

Numr maxim
Intrare
estimat
Pers
participante/zi
100
08.08.2012
18
08.08.2012
TOTAL (locuri de cazare)

Iesire
13.08.2012
13.08.2012

Nr. maxim
locuri de
cazare
(pat)
/persoana
500
90
590

III. 2. Cerinte pentru serviciile de masa


Ofertantul trebuie sa beneficieze si de o unitate de alimentatie publica proprie sau, prin intermediul unui
contract de prestari servicii, de serviciile unei unitati de alimentatie publica din apropiere care sa livreze in
regim de catering mesele participantilor. Toti participantii (atat copiii cat si adultii) vor beneficia de 3 mese
pe zi si de 2 gustari, in zilele 2-5, de pranz, cina si 1 gustare in ziua 1 si de mic dejun, pranz si o gustare
in ziua 6.
Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei in cadrul locatiei a unui spatiu potrivit pentru servirea meselor
cu considerarea numarului total de participanti (aproximativ 118 de persoane, reprezentati de copii, cadre
didactice, mentori si alti reprezentanti ai Achizitorului). Nu se accepta impartirea pe serii a participantilor
si toate mesele se vor servi intr-o singura serie. Sala de mese trebuie sa fie spatioasa, luminoasa, curata
si aerisita.
Meniurile zilnice vor fi intocmite cu observarea nevoilor pentru cantitati satisfacatoare si echilibrate din
principalii furnizori de energie ai organismului, care sunt lipidele (grasimi), glucidele (dulciuri, fructe,
cereale, legume) si proteinele (carne, branza, lapte, oua si proteine vegetale). Meniul va fi aprobat in
prealabil de Achizitor, care isi rezerva dreptul de a refuza si sugera modificari ale structurii meniurilor
zilnice care nu vor fi intocmite in concordanta cu prevederile OMS 1563/2008 privind necesarul zilnic de
alimente recomandat scolarilor si prescolarilor.
Micul dejun va fi unul bogat si variat si se va servi intre orele 7.30 si 8.30. Acesta va contine obligatoriu
ceai sau lapte, oua (gatite in diverse feluri) branzeturi si mezeluri, legume, fructe si produse de patiserie,
gem sau miere, paine alba si neagra, etc. Pentru adultii participanti se va pune la dispozitie si cafea la
micul dejun.
Dejunul va consta in minim 2 feluri de mancare si un desert si se va servi intre orele 12.30 13.30.

felul I ciorba/supa
felul II
o preparat din carne de pui / vaca; la gratar, la cuptor, cu sos, etc. minim 100 gr
o garnitura de legume / orez / paste in minim 3 variante de preparare (de ex.
legume gratinate, piure cartofi, cartofi taranesti, orez, paste, etc.) minim 150 gr
desert minim 100 gr (fruct sau produse de patiserie/ cofetarie)
0,5 l apa plata

Cina va fi servita intre orele 19.00 si 20.00 si va fi compusa din:

10

felul I: preparate din carne pui/porc/vita (100 gr) cu garnitura (150 gr.) + salata sau
mancare scazuta cu carne - minim 250 gr. - (mazare cu pui, ostropel, gulas de vitel,
varza cu carne, ardei umpluti, chiftelute marinate, sarmalute, etc) sau paste preparate in
diverse feluri (250 gr)
desert minim 100 gr. (fruct sau produse de patiserie/ cofetarie)
0,5 l apa plata

Pe parcursul zilei copii vor primi si 2 gustari, una la ora 10.30 (un fruct sau o prajitura/biscuit/eugenie) si
una la ora 17.00. Ambele gustari vor fi acompaniate de 1 sticla de 0,5 l de apa plata. Adultii vor primi pe
langa gustare si cate o ceasca de cafea naturala sau ceai, la alegere (50 ml/gustare).
Pentru activitatile care se desfasoara la distanta de locatia taberei (de tipul excursiilor) in locul
pranzului/cinei calde se va asigura un pachet cu hrana rece (2 sandwich-uri consistente cu paine sub
forma de chifle sau baghete si produse din carne si branzeturi, cu legume specifice castravete, ardei,
rosii) , desert ambalat (sau fruct) si apa minerala plata (0,5 l). De asemenea, pachete identice se vor
asigura si daca plecarea participantilor spre casa se va face in jurul orei pranzului.
Micul dejun poate fi identic in toate zilele de tabara, insa meniurile propuse pentru dejun si cina nu se vor
repeta pe parcursul derularii taberei.
Nr.
crt
Participanti

Elevi

nsoitori si
organizato
ri

Servicii de
mas

Servicii de mas
Nr. estimat de porii solicitat/zi

Total
porii

08.08.2012
ziua 1

09.09.2012
ziua 2

10.08.20
12 ziua 3

11.08.2012
ziua 4

12.08.2012
ziua 5

13.08.2012
ziua 6

Mic dejun
Pranz
Cina

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
-

500
400
500

Pachete
hran rece
Mic dejun
Pranz
Cina

100

100

18

18
18
18

18
18
18

18
18
18

18
18
18

18
-

90
72
90

Pachete
hran rece

18

18

Nota : Ofertantul va oferi gratuit serviciile de masa pentru 10 insotitori ai copiilor (mentori scolari si/sau
parinti) 10 pers.
Ofertantul va avea in vedere faptul ca in afara de copii si insotitorii acestora, la tabara de vara vor
participa alti 8 reprezentanti ai Achizitorului, ale caror costuri vor fi suportate de catre Achizitor
III. 3. Cerinte pentru activitatile educational - recreative
Activitile educational - recreative derulate n cadrul taberei trebuie sa aiba ca scop dezvoltarea moral
si dezvoltarea abilitatilor de viata a tinerilor prin cultivarea unor valori precum munca n echip, ncredere
in ei insisi, cinstea, respectul, curajul, responsabilitatea i compasiunea. Activitatile intreprinse trebuie sa
fie de asemenea, in linie cu obiectivele activitatii de tabere de vara: dezvoltarea stimei de sine, a
creativitatii si a abilitatilor de comunicare interpersonala a copiilor, a gandirii pozitive, pe langa sansele de
a lega noi prietenii si de a invata despre tolerana si diversitate intr-un mediu placut si relaxant. Copiii vor
intreprinde activitati atat in grupuri de 10-12 elevi, dar si in grup extins (in cazul excursiilor, expeditiilor,
etc).

11

Activitatile educational recreative propuse pentru indeplinirea contractului vor fi atat activitati de exterior,
cat si activitati de interior, de aceea tabara trebuia sa dispuna de spatii adecvate ambelor tipuri de
activitati.
Activitatile de exterior presupun existenta unei infrastructuri adecvate spatii largi, deschise, terenuri de
sport si parc de aventuri, unde copiii sa isi testeze limitele fizice si mentale (escalada/alpinism pe stanci
sau pereti naturali sau artificiali, tiroliana/poduri de corzi sau franghii peste cursuri de apa, etc). Printre
activitatile in aer liber se vor regasi si desfasurarea unor cursuri de ecologie (prezentarea catorva norme
ecologice de baza, cu regulile de iesire in aer liber, informatii despre importanta colectarii selective a
deseurilor si a reciclarii) si tehnici de supravietuire in natura (cum gsim apa si hran - plante si ierburi
comestibile, cum gasim adpost, cum dam un semnal de ajutor, etc ) si tehnici de prim ajutor. In
dimensiunea practica a activitatilor outdoor, copiii vor participa la pregatirea unui foc de tabara,
desfasurarea unor curse cu obstacole sau expeditii cu surprize, vor invata sa se orienteze folosind harta,
busola si indiciile care se regasesc in natura, vor invata cum sa ridice un cort si cum sa faca focul folosind
metode traditionale. Ofertantul este responsabil cu desfasurarea de jocuri si concursuri care sa
angreneze copiii si sa le stimuleze spiritul competitional. Activitatile vor avea si o dimensiune artistica,
copiii vor fi incurajati sa puna in scena piese de teatru scurte sau scenete, vor participa la un carnaval si li
se va organiza cel putin o seara disco (in aer liber sau in interior, daca timpul nu o permite)
Pe langa expeditiile si drumetiile zilnice este obligatorie includerea in program a unei excursii de cel putin
jumatate de zi pentru vizitarea unor obiectivelor turistice din proximitate (obiectivele pot fi de interes istoric
sau natural).
Pentru activitatile indoor sunt necesare cel putin doua spatii cu destinatie speciala pentru lucru in echipa..
Una dintre ele trebuie sa fie suficient de spatioasa incat sa acomodeze intregul numar de participanti
pentru cuvantul de inceput, vizionarea de filme sau desfasurarea activitatilor de carnaval/disco/scenete in
situatia in care vremea nu permite desfasurarea lor in aer liber. Celalalt spatiu poate fi de capacitate mai
mica dar nu mai putin de 20 de persoane si va fi folosita pentru activitati indoor (jocuri de
autocunoastere si de comunicare, ateliere de arts & crafts si nu in ultimul rand, pentru sesiunile
organizate de Beneficiar cu animatorii proprii).
Activitatile tematice de promovare a stimei de sine, culturii si traditiilor rome si a gandirii pozitive vor fi
sustinute si coordonate de personal propriu pus la dispozitie de Achizitor, in colaborare cu animatorii
taberelor sau cadrele didactice insotitoare, timp de 3 ore in cel putin 3 zile din cele 6 cate dureaza tabara
de vara.
Toate actiunile mentionate mai sus se vor desfasura in cadru organizat, atat sub supravegherea cadrelor
didactice insotitoare, dar si sub supravegherea unor animatori/instructori specializai (minim 2) pusi la
dispozitie de furnizorul de tabere, care va avea responsabilitatea asigurarii resurselor tehnice (de genul
echipamentelor de protectie, sau echipament specializat pentru activitatile outdoor si videoproiector,
ecran de proiectie, flipchart, instalatie de sonorizare, microfoane, etc. pentru activitatile indoor) necesare
activitatilor propuse dar si responsabilitatea sigurantei si integritatii acestora.
In vederea intocmirii diagramei de cazare, ofertantii vor avea in vedere numarul de persoane prezentate
in tabelul de jos:
Nr.
Crt.

Servicii de tabere scolare pentru 6 zile/5 nopti

I.
a.
b.

Participanti

c.

Copii (varste intre 11 si 15 ani)


Insotitori/Mentori - locuri oferite gratuit
(costuri suportate de Furnizor)
Alti reprezentanti ai Achizitorului

12

Numar participanti

100
10
8

Nota : Ofertantul va oferi gratuit locurile de cazare pentru 10 insotitori ai copiilor (mentori scolari si/sau
parinti)
Ofertantul va avea in vedere faptul ca in afara de copii si insotitorii acestora, la tabara de vara vor
participa alti 8 reprezentanti ai Achizitorului, ale caror costuri vor fi suportate de catre Achizitor.
Numarul final al participantilor va fi comunicat Ofertantului cu cel putin 48 de ore inaintea derularii
sesiunii de instruire.
IV. Continutul propunerii tehnice
Operatorul economic va prezenta Formularul 5 oferta tehnica, insotita de
elemente:

cel puin urmtoarele

Perioada propusa pentru realizarea taberei de vara


Prezentarea generala a taberei insotita de de imagini exemplificative cu spatiile de cazare, de
servire a meselor si de desfasurare a activitatilor outdoor si indoor
Prezentarea activitilor recreative propuse pentru programul de tabara (nr. de instructori
propusi pentru realizarea acestora si a metodologiei folosite) In aceasta sectiune trebuie sa se
regaseasca corespondenta activitatilor solicitate de Achizitor cu activitatile propuse de Ofertant.
Propuneri de meniuri pentru zilele de tabara (minim 3 propuneri de meniu zilnic)
V. Conditii de facturare si plata
Plata serviciilor prestate se va efectua prin transfer bancar in termen de maxim 25 zile de la primirea de
catre Achizitor a facturii emise de Ofertant la incheierea taberelor de vara, incheiere consemnata prin
receptia calitativa si cantitativa a serviciilor.
Receptia serviciilor va fi consemnata printr-un proces verbal de receptie intocmit in 2 exemplare, unul
pentru Achizitor si unul pentru Prestator. Alte conditii sunt prevazute in modelul orientativ de contract de
prestari servicii din Sectiunea 4 a prezentei documentatii de atribuire.

Intocmit
Asistent regional,
Tatiana Covaci

13

Formularul 1
Formularul 2
Formularul 3
Formularul 4
Formularul 5
Formularul 6
Anexa 1 la F 6
Formularul 7

FORMULARE -

Scrisoare de naintare
Declaraie privind eligibilitatea
Declaraie privind evitarea conflictului de interese
Declaraie privind sntatea i protecia muncii
Formularul de Oferta tehnic
Formularul de Oferta financiar
Anexa la Formularul de ofert financiar
Model de Contract de servicii

14

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULARUL 1

SCRISOARE DE INAINTARE
Ctre: Asociatia Centrul pentru Educaie si Dezvoltare Social
Adresa: Str. Mosoaia, nr. 60, et 1, ap 1, sect 4, Bucuresti, Romania.

Ca urmare a anuntului de participare publicat in (specificati modalitatea in care ati aflat despre
procedura de achizitie - mediul online, presa scrisa) privind aplicarea procedurii competitive pentru
atribuirea contractului de prestari servicii de organizare tabere scolare de vara in Regiunea Sud Muntenia, organizate in cadrul proiectului Oportuniti egale n educaie pentru o societate incluziv ,
Contract nr. POSDRU/91/2.2/S/60443, noi, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
va transmitem alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, intr-un exemplar original:
a) documentele de calificare i selecie;
b) propunerea tehnic
c) propunerea financiar
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si v va satisface cerintele.
Data completarii :
Cu stima,
Ofertant,
(numele, semntura autorizat i tampil)

15

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULARUL 2

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art.180 si art. 181 din OUG nr.34/2006
Subsemnatul, (nume i prenume), reprezentant imputernicit al (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic), declar pe proprie rspundere cu privire la situaia operatorului
economic pe care l reprezint c:
a) nu este n stare de faliment ori lichidare, afacerile sale nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activitile comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu se afl ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin
lege;
b) nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la lit.
a);
c) i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat;
c1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile
subscrisei, care s produc grave prejudicii beneficiarilor acesteia;
d) nu a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n
materie profesional.
e) nu prezint informaii false i c voi prezenta informaiile solicitate de ctre autoritatea
contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a)-d).
De asemenea, declar pe proprie rspundere ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost
condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei
organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani in ultimii 5 ani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Data completarii :
Ofertant,
(numele, semntura autorizat i tampil)

16

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULARUL 3

DECLARAIE
privind evitarea conflictului de interese
Subsemnatul(a)............................................................................................................
(se
insereaz
numele operatorului economic - persoana juridic), n calitate de ofertant pentru Achiziia de servicii de
organizare tabere de var, organizat de Fundaia Centrul de Resurse pentru Comunitile de Romi, la
data de ............, declar pe proprie rspundere c:
n temeiul prevederilor Ordonanei de Urgen Nr. 66 din 29 Iunie 2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora emis de Guvernul Romniei, publicat n Monitorul Oficial
Nr. 461 din 30 iunie 2011 , declar pe proprie raspundere, sub sanciunea falsului in declaraii urmtoarele:
a) nu dein nici o legtur cu structurile de acionariat ale Beneficiarului Achiziiei
b) nu am calitatea de so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane
care fac parte din comisia de evaluare a ofertelor aferente acestei proceduri de achiziie
c) nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al Beneficiarului Achiziiei
d) nu fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare al
Beneficiarului Achiziiei
e) nu am calitatea de so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare al Beneficiarului
Achiziiei
f) nu m aflu n vreo situaie de conflict de interese, dup cum este acesta definit la art. 14 alin
(1) din Ordonana de Urgen Nr. 66/29.06.2011, n relaia cu Beneficiarul Achiziiei
Data ......../................/......................
...............................(numele i prenumele reprezentantului legal), ....................., (semnatura), n calitate
de ........................ (funcia), legal autorizat sa semnez oferta pentru i n numele ...........................
(denumirea/numele operatorului economic)

17

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULARUL 4

DECLARATIE
privind respectarea prevederilor in domeniul sntii si proteciei muncii

Subsemnatul, (nume i prenume) reprezentant autorizat al (denumirea/numele i sediul/adresa


candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere c m angajez s prestez serviciile de servicii
de organizare tabere de var, n cadrul proiectului Oportuniti egale n educaie pentru o
societate incluziv, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare n Romania.
De asemenea, declar pe propria rspundere c la elaborarea ofertei am inut cont de obligaiile
referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii i am inclus in propunerea financiara costurile
necesare pentru ndeplinirea acestor obligaii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele n clar)__________________, n calitate de _____________, legal autorizat s semnez oferta
pentru si n numele __________________________,(denumire/nume operator economic)
(semntura i tampila)________________________

18

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULARUL 5
FORMULAR DE OFERT TEHNIC

Ctre, Ctre: Asociatia Centrul pentru Educaie si Dezvoltare Social


Adresa: Str. Mosoaia, nr. 60, et 1, ap 1, sect 4, Bucuresti, Romania.
V transmitem alturat oferta tehnic pentru Serviciile de organizare tabere de var
Caracteristici solicitate

Caracteristici ndeplinite de spaiul


ofertat
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu

1. Imobilul ofertat este situat n Judeul Arges


2. Camere dotate cu incalzire i grupuri sanitare
3. Cazare n camere cu 2-6 paturi
Servicii de cazare
Nr.
crt
.

Participanti

Numr maxim
Pers participante/zi

Nr. nopi de cazare

0
1

2
Elevi

3
100

4
5

nsoitori/organizatori

18

Nr. maxim locuri de


cazare (pat) /sesiune
5

TOTAL (locuri de cazare)

Servicii de mas
Nr
.cr
t

Participan
ti

Servicii de
mas

Elevi +
Insotitori/
organziat
ori

Mic dejun
Pranz
Cina
Pachete
hran rece

Total
porii
cantiti
maxime

Servicii de mas
Nr. maxim de porii solicitat/zi
08.08.20
12
ziua 1
-

09.08.20
12 ziua
2

10.08.20
12 ziua 3

11.08.20
12
ziua 4

12.08.20
12
ziua 5

13.08.20
12
ziua 6
-

19

Servicii de organizare activiti recreative


Se vor enumera activitile ofertate si nr. de instructori propusi
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......
Se va detalia metodologia de desfasurare activitatilor
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......
Declarm c am luat la cunotin cerinele tehnice minime din capitolul VI al Documenta iei pentru
ofertanti, pe baza crora am formulat oferta tehnic i pe care ne asumm s le respectm in totalitate.
Anexm prezentei documentele solicitate n Capitolul VI al documenta iei pentru ofertanti,
punctul 3.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele n clar)__________________, n calitate de _____________, legal autorizat s semnez oferta
pentru si n numele ______________________________,(denumire/nume operator economic)
(semntura i tampila)________________________

20

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

FORMULARUL 6

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA


Ctre: Ctre: Asociatia Centrul pentru Educaie si Dezvoltare Social
Adresa: Str. Mosoaia, nr. 60, et 1, ap 1, sect 4, Bucuresti, Romania.

Doamnelor si Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului
(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului ), ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i
cerinele cuprinse n documentaia pentru atribuirea contractului, s prestam serviciile de organizare de
tabere scolare de vara pentru suma de (suma n litere i n cifre) RON, pltibil dup recepia
serviciilor, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de (suma n litere i n cifre) RON.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s prestam
serviciile mentionate in intervalul de timp stabilit.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de 50 zile, respectiv pn
la data de (ziua/luna/anul), i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte
de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun
cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor
constitui un contract angajant ntre noi.
Data:
(numele i prenume)
(semnatura i tampil),
in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
(denumire/nume operator economic)

21

OFERTANTUL
(denumirea/numele)

Anexa la FORMULARUL 6

CENTRALIZATOR DE PRETURI
Nr
crt.
I.
a)
b)

Descrierea serviciilor

Nr. Total
Pret unitar per
solicitat
persoana fara TVA
Servicii de tabere scolare pentru 6 zile/5 nopti
Scolari
Alti participanti
organizatori si formatori

100
8
Total

Data completrii:
Operator economic,
(numele, semnatura autorizata i tampil)

22

Total fara
TVA

Total cu TVA

FORMULAR 7

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII -

Contract de servicii
nr.______________data_______________
1. Partile contractului
Acest contract s-a incheiat ntre:
Asociatia Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Sociala, cu sediul social in str. Sura Mare, nr. 1, Bl 1b,
sc1, et 1, ap 6, sect 4, Bucuresti, si punct de lucru in str. Mosoaia nr. 60. et 1, ap1, sect 4, Bucuresti,
Romania, tel/fax. 021/3320907, e-mail office@ceds.ro , avand cod de inregistrare fiscala nr. 25522956,
cont IBAN nr. RO25RZBR0000060012917239, deschis la Raiffesen Bank , reprezentata legal prin
Mariana Dinca avand functia de Presedinte, n calitate de achizitor, pe de o parte,
i
...
................
...........................
.
(denumire
operator
economic)
...............................................
adres
sediu
........................................................................ telefon/fax ..........................................
numr de nmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie,
banca)
..............................................................................................................
reprezentat
prin ................................................................................................
(denumirea conductorului)
funcia...............................................
n calitate de prestator, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a.
contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
b.
beneficiar i prestator - prtile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d.
servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e.
produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea
i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluii,
incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major un eveniment

asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma
de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific in
mod diferit.
Clauze obligatorii
4.Obiectul principal al contractului
4.1. Contractul se desfasoara in cadrul contractului de finantare nr. POSDRU/91/2.2/S/60443 pentru
proiectul Oportunitati egale in educatie pentru o societate incluziva, incheiat in cadrul Programului
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritar 2 Corelarea invrii pe
tot parcursul vieii cu piaa muncii, Domeniul Major de Intervenie 2.2 Prevenirea i corectarea prsirii
timpurii a colii.
4.2. - Prestatorul se oblig s s presteze serviciile..................................(denumirea serviciilor), n
perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.3. - Achizitorul se oblig s plteasc prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea contractului de
servicii................................ . (denumirea)
5. Preul contractului
5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre beneficiar, conform
graficului de plti, este de ...................... lei, la care se adaug TVA.
5.2 Valoarea detaliat pe categorii de servicii este prezentat n centralizatorul de preturi, anexa la
prezentul Contract.
5.3 Preurile unitare menionate n oferta financiara sunt ferme pe toat durata Contractului i nu vor
putea fi modificate.
6. Durata contractului
6.1 Prezentul Contract intr n vigoare la data semnrii lui de ctre pri i este valabil pn la data de

6.2 Modificarea duratei de valabilitate a Contractului poate fi realizat de ctre pri prin ncheierea unui
Act adiional n acest sens.
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului ncepe la data ..(se precizeaz data la care intr n
efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
- Propunerea tehnic
- Propunerea financiar
- Procesul verbal de receptie a serviciilor

9. Obligaiile principale ale prestatorului


9.1 Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele prezentate n
propunerea tehnic, anex la contract.
9.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n
propunerea tehnic.
9.3 Prestatorul se oblig s despgubeasc beneficiarul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din ncalcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele
folosite pentru sau n legatur cu produsele achiziionate, i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel
de ncalcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
10. Obligaiile principale ale beneficiarului
10.1 Beneficiarul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.
10.2 Beneficiarul se oblig s plateasc preul ctre prestator, prin virament bancar, n termen de 30 zile
de la emiterea facturii de ctre acesta. Prestatorul va emite factura dup executarea corespunztoare a
serviciilor i semnarea de ctre pri a procesului-verbal de recepie a serviciilor
10.3 Dac beneficiarul nu onoreaz facturile n termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor i de a beneficia de reactualizarea sumei
de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plaii. Imediat ce beneficiarul onoreaz factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile asumate prin
contract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penalitai, o sum
echivalent n cuantum de 0,01% pe zi de ntrziere din valoarea facturii scadente i neachitate.
11.2 n cazul n care beneficiarul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent n cuantum de 0,01%
pe zi de ntrziere din valoarea facturii scadente i neachitate.
11.3 Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil
i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de
daune-interese.
11.4 Beneficiarul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat
prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare
s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit
pn la data denunrii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Alte resposabiliti ale prestatorului
13.1. - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual
(brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau
utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile prestate, i
daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o
astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.

14. Alte responsabiliti ale beneficiarului


14.1 Beneficiarul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate.
14.2- Beneficiarul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.
14.3 - Beneficiarul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termen de 30 de zile de la emiterea
facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
14.4 - Dac Beneficiarul nu onoreaz facturile n termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Beneficiarul onoreaz factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
15. Recepie i verificri
15.1 Dup executarea serviciilor se va ntocmi un Proces-verbal de recepie a serviciilor, conform
modelului din anexa 2 Proces-verbal de recepie, care face parte integrant din prezentul Contract. n
baza acestui proces-verbal se va constata sau nu corespondena dintre comenziile Beneficiarului i
rezultatul serviciilor efectuate de Prestator.
16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
16.1 (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de ncepere a contractului.
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n
exclusivitate beneficiarului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului.
16.2 (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevazut a
fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n termenul convenit de pari,
termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin ncalcarea contractului de
ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a
acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act adiional.
16.3 Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are
obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, beneficiarului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate n graficul de prestare se face cu acordul parilor, prin act adiional.
16.4 n afara cazului n care beneficiarului este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice
ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.
17. Ajustarea preului contractului
17.1 Pentru serviciile prestate, plaile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n
propunerea financiar, anex la contract.
18. Amendamente
18.1 Parile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele
comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.

19. Cesiunea
19.1 Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr
s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii
asumate prin contract.
20. Fora major
20.1 Fora major este constatat de o autoritate competent.
20.2 Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
20.3 ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
20.4 Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n
mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.
20.5 Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca
vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
21. Soluionarea litigiilor
21.1 Beneficiarul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea
contractului.
21.2 Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, beneficiarul i prestatorul nu reuesc
s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze,
fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de ctre instanele judecatoreti din
Romnia.
22. Limba care guverneaz contractul
22.1 Limba care guverneaz contractul este limba romn.
23. Comunicri
23.1 (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
23.2 Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.
24. Legea aplicabil contractului
24.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
Beneficiar
Prestator
.............................
....................................
(semntura autorizat)
(semntura autorizat)