Sunteți pe pagina 1din 13

1

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI


MEDICINA VETERINARA A BANATULUI
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR
AGROALIMENTARE

TEHNOLOGII GENERALE IN INDUSTRIA


ALIMENTARA

DEMINERALIZAREA APEI
TEHNOLOGICE DE PROCESARE
ALIMENTARA CU VAR SI SODA

COORDONATOR:
Prof.dr.ing. IONEL JIANU

TIMISOARA
2004

STUDENT:
PAPA COSMINA
(434 A)

CUPRINS:

CAP 1. Notiuni introductive despre demineralizare


CAP 2. Procedeul cu var si soda
CAP 3. Studiu de caz-Demineralizarea apei tehnologice de procesare
alimentara cu var si soda
CAP 4. Bilantul de materiale (forma tabelara si grafica)
CAP 5. Bibliografie

CAP 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE


DEMINERALIZARE
DEMINERALIZAREA APEI
Demineralizarea apei este operatia care consta in eliminarea tuturor
sarurilor din apa. Se realizeaza pe cale termica prin distilare sau congelare; pe
cale chimica prin schimb ionic; prin procedee cu menbrana ( osmoza inversa ,
electrodializa).
Demineralizarea prin schimb ionic se bazeaza pe proprietatea
schimbatorilor de ioni de a permuta selectiv ionii din lichidul de tratat cu ionii
mobili ai radicalilor constituenti ai rasinii. Demineralizarea prin schimb ionic
este procedeul cel mai raspandit in prezent. Se deosebesc:demineralizarea
partiala, demineralizarea totala fara desiliciere si cu desiliciere
Folosirea schimbatorilor de ioni pentru demineralizarea apelor uzate se
aplica numai in zonele cu deficit mare de apa, unde se impune recuperarea apei
din efluentii reziduali, epurati in prealabil prin alte metode pentru indepartarea
suspensiilor si a substantelor organice dizolvate. Aplicarea extinsa a procesului
este limitata de costul ridicat al tratarii.
DEMINERALIZAREA TOTALA PRIN SCHIMB IONIC
Principiul metodei:
-apa trece mai intai printr-un filtru cationic, regenerat in forma H, unde are loc
decationizarea:
2 R-H + Ca(Mg)(HCO3)2>R2-Ca(Mg) + CO2 + H2O
R-H + NaCl
>R-Na + HCl
2R-H + Na2SO4
>2 R-Na + H2SO4
2R-H + Na2SiO3
> 2 R-Na + H2SiO3
-apa decationizata trece in filtru anionic , regenerat in forma OH, unde au loc
reactiile de retinere a anionilor cu formarea apei:
ROH + HCl >R-Cl + H2O
2ROH + H2SO4 >R2SO4 + 2 H2O
ROH + HCO-3 + H+ >R-CO3H + H2O
2ROH + H2SiO3 >R2-SiO3 + H2O

In acest fel se obtine o apa lipsita de saruri , CO2 si silice, numita apa
totala demineralizata sau deionat.
Ionii prezenti in apa bruta sunt retinuti in ordinea:
Ca+2 Mg+2 Na+
SO-2 4 ClHCO-3 SiO-23
Apa care contine ionii de Na+, trecand prin filtru anionic puternic bazic, da
nastere reactiei
ROH + Na+ + Cl- >R-Cl + NaOH
rezultand NaOH, care imprima apei un caracter alcalin cu valori ale pH-ului
peste 8.5 si conductivitati mari.In scopul eliminarii acestor neajunsuri se
procedeaza la adoptarea de scheme mai complexe formate din etaje de filtre.
Etajul cationic poate fi format dintr-un filtru cationic slab acid , urmat de un
filtru cationic puternic acid sau ambele filtre puternic acide , in functie de
compozitia apei influente. Filtrul slab acid retine din ape cationii Ca+2 si Mg+2,
legati de ionul hidrogenocarbonat, restul cationilor fiind retinuti de filtrul
puternic acid. Regenerarea filtrelor se efectueaza in ordine inversa ordinii de
introducere a apei , solutia acida introducandu-se mai intai in filtrul puternic
acid si apoi in filtrul slab acid. Cationitii slab acizi se regenereaza cu 1.1-1.2 ori
fata de necesarul teoretic, iar cei puternic acizi cu 2.5-3.0 ori fata de necesarul
teoretic. In aceste conditii filtrul cationic slab acid se regenereaza gratuit , cu
excesul de la filtrul cationic puternic acid. Etajul anionic este format dintr-un
filtru anionic slab bazic, urmat de unul puternic bazic. Filtrul anionic slab bazic
retine din apa anionii puternici:
ROH + HCl >R-Cl + H2O
2ROH + H2SO4 >R2-SO4 + 2H2O
in filtrul anionic puternic bazic se retin anionii slabi:
2R-OH + H2SiO3 >R2-SiO3 + 2H2O
2R-OH + H2CO3 >R2-CO3 + 2H2O
Regenerarea etajului anionic se face cu o solutie de NaOH de concentratie
4% la temperatura de 34-40oC, solutia trecand mai intai prin filtru puternic bazic
si apoi prin cel slab bazic. Temperatura de 34-40 oC este necesara pentru a
elimina silicea retinuta de anionitul puternic bazic, care are tendinta de
pilimerizare si acoperire a granulelor de anionit reducandu-se capacitatea de
schimb. Anionitul puternic bazic se regenereaza cu o cantitate de 2-4 ori fata de
teoretic, excesul fiind folosit de anionitul slab bazic, care are nevoie de o
cantitate de numai 1.1-1.2 ori fata de necesarul teoretic. Din considerente
economice inainte de anionitul puternic bazic se intercaleaza un degazor de CO 2

cu influente asupra consumatorilor de regeneranti pentru regenerarea filtrului


puternic bazic.
Apa total demineralizata, obtinuta dupa filtrul anionic puternic bazic, are
o conductivitate de cca. 5-10 S/cm, adica cca. 2-5ppm NaCl, iar continutul de
silice 0.1-0.2ppm SiO2. Pentru obtinerea unei ape de puritate inaintata, cu
conductivitati sub 1S/cm si silice sub 0.02ppm SiO 2, se folosesc filtre cu pat
mixt. Filtrul cu pat mixt contine un amestec de cationit puternic acid si anionit
puternic bazic, ceea ce face posibila finisarea apei.

CAP 2. PROCEDEUL CU VAR SI SODA


In industrie apa se trateaza cu lapte de var care precipita bicarbonatii de
Ca si Mg sub forma de carbonati, dupa urmatoarele reactii:
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2>2 CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2>MgCO3 + CaCO3 + 2H2O
Dupa tratarea ulterioara cu Na2CO3 clorurilor si sulfatilor precipita tot sub
forma de carbonat:
CaCl2 + Na2CO3>CaCO3 + 2NaCl
MgCl2 + Na2CO3>MgCO3 + 2NaCl
MgSO4 + Na2CO3>MgCO3+ Na2SO4
CaSO4 + Na2CO3 >CaCO3 + Na2SO4
Carbonatul de magneziu fiind partial solubil, se va gasi partial in
solutie.Precipitarea totala a lui se va realiza cu un exces de Ca(OH)2 sau cu
NaOH rezultat din reactia de caustificare a carbonatului de sodiu:
MgCO3 + Ca(OH)2>CaCO3 + Mg(OH)2
Ca(OH)2 + Na2CO3>CaCO3 + 2NaOH
MgCO3 + 2NaOH >Mg(OH)2 + Na2CO3
Cantitatile de reactivi se stabilesc printr-un calcul stoichiometric in functie
de duritatile apei.

CAP 3. STUDIU DE CAZ


DEMINERALIZAREA APEI TEHNOLOGICE DE
PROCESARE ALIMENTARA CU VAR SI SODA

INTOCMITI BILANTUL DE MATERIELE (FORMA ANALITICA


SI GRAFICA) IN PROCESUL DE DEMINERALIZARE CU VAR
SI SODA A UNEI APE TEHNOLOGICE DE PROCESARE
ALIMENTARA CUNOSCAND:

1) Dt=4oF (Ca+2), DP=2.5oF (Mg+2)


2) Debitul apei tehnologice =120 m3/h
3) Pierderile de apa tehnologica =2.3%
4) Pierderile de agent de demineralizare =1.3%
5) Puritatea agentului de demineralizare =97%
6) Randament de demineralizare =96%

REZOLVARE PROBLEMA:

1) Determinarea volumului de H2O supusa procesului de demineralizare


(durata procesului de demineralizare este 24h)
120 m31h
a 24h
a=2880m3/24h=2.880.000l/24h=2.88x106l/24h

2) Sa se determine continutul de CaO, MgO corespunzator duritatii


exprimata in oG
1oG10 mg/l CaO
4oGm
m=40 mg CaO/l apa
1oG7.14 mg/l MgO
2.5oG.n
n=17.85 mg MgO/l apa

3)sa se determine cantitatea (volumul) de H2O tehnologica ramasa si pierduta


100 l H2O th97.7 l H2O ramasa..2.3 l H2O pierduta
2.88x106 l H2O thx l H2O ramasa.y l H2O pierduta
x=2.813x106 l H2O ramasa
y=0.067x106 l H2O pierduta
R: (2.813+0.067)x106=2.88x106

4)Determinati continutul de CaO si MgO din volumul de apa procesata


(demineralizata)
1l apa/h..40 mg CaO
2.813x106 l/24h.o
o=11.252x106 mg CaO= 112.52 kg CaO/2.88x106l/24h
1 l apa /h17.85 mg Mg O
2.813 x106l/24h..p
p=50.21x106 mg MgO=50.21 kg MgO/2.88x106l/24h

5)Echivalarea compusilor ( se echivaleaza continutul de CaO in CaCl2 si


MgO in MgCl2)
1 kmol CaO1 kmol CaCl2
56 kg CaO..111 kg CaCl2
112.52 kg CaOr
r=223.03 kg CaCl2
1 kmol MgO1 kmol MgCl2
40 kg MgO...95 kg MgCl2
50.21 kg MgOs
s=119.248 kg MgCl2

6)Se scriu ecuatiile procesului de demineralizare cu var si soda ( Na2CO3)


CaCl2 + Na2CO3 >CaCO3 + 2NaCl
111
106
100
2x58.5
(217=217)
MgCl2 + Na2CO3>MgCO3 + 2NaCl
95
106
84
2x58.5 (201=201)

elementelor intrate=elementelor iesite


masei intrate

= masei iesite

10

7) Determinarea

cantitatii de Na2CO3 necesar eliminarii duritatii datorate


sarurilor de Ca si Mg

1kmol CaCl21kmol Na2CO31kmol CaCO32kmol NaCl


111 kg..106 kg100 kg2x58.5 kg
223.03 kg.a..bc
a = 212.983 kg Na2CO3
b = 200.927 kg CaCO3
c = 235.085 kg NaCl
R: 223.03 + a = b + c
223.03 + 212.983 = 200.927 + 235.085
436.013 = 436.013
1kmol MgCl21kmol Na2CO31kmol MgCO3..2kmol NaCl
95 kg106 kg84 kg..2x58.5 kg
119.248 kg..a,.b,.c,
a'=133.055 kg Na2CO3
b'=105.44 kg MgCO3
c'=146.863 kg NaCl
R: 119.248+ a' = b' + c'
119.248 + 133.055 = 105.44 + 146.863
252.303 = 252.303
8) Sa se calculeze masa Na2CO3 necesara demineralizarii
212.983 kg + 133.055 kg = 346.038 kg Na2CO3
(CaCl2)
(MgCl2)
9) Sa se calculeze pierderile de agent de demineralizare
100kgNa2CO3.98.7kgNa2CO3ramas..1.3kgNa2CO3 pierdut
346.038 kgNa2CO3..xy
x= 341.539 kg Na2CO3 ramas
Y=4.498 kg Na2CO3 pierdut
R: 346.038 = 341.539 + 4.498

11

10)Sa se calculeze cantitatea de Na2CO3 de puritate 97%


100kgNa2CO3 impur..97kgNa2CO3 pur3kg impuritati
341.593 kgNa2CO3 impur.x'..y'
x' = 331.345 kg Na2CO3 pur
y' = 10.247 kg impuritati
R : 341.593= 331.345 + 10.247
11) Sa se calculeze cantitatea de Na2CO3 pentru demineralizarea unei ape
tehnologice, daca randamentul de demineralizare este de 96%
100 kg Na2CO396 kg Na2CO3 procesat4 kg Na2CO3neprocesat
331.345 kg Na2CO3x".y "
x" = 318.091 kg Na2CO3 procesat
y" = 13.254 kg Na2CO3 neprocesat

12

CAP 4. BILANTUL DE MATERIALE


(FORMA TABELARA SI GRAFICA)

Nr. crt.
1
TOTAL
2
TOTAL
3
TOTAL

INTRARI
Denumirea
Na2CO3
Na2CO3
ramas(impur)
Na2CO3 pur

Cantitatea
(kg)
346.038

Nr.
crt.
1

346.038
341.593

341.539
331.345

331.345

IESIRI
Denumirea

Cantitatea(
kg)
Na2CO3 ramas
341.539
Na2CO3 pierdut
4.498
346.038
Na2CO3
pur 331.345
impuritati
10.247
341.539
Na2CO3 procesat
318.091
Na2CO3
13.254
neprocesat
331.345

13

BIBLIOGRAFIE:
1. I. JIANU--TEHNOLOGII GENERALE IN
INDUSTRIA ALIMENTARA, VOL I, EDITURA
EUROART, TIMISOARA, 1993