Sunteți pe pagina 1din 25

2000R1760 RO 13.12.2014 005.

001 1
Acest document reprezint un instrument de documentare, iar instituiile nu i asum responsabilitatea pentru coninutul
su.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000 AL CONSILIULUI I AL PARLAMENTULUI


EUROPEAN
din 17 iulie 2000
de stabilire a unui sistem de identificare i nregistrare a bovinelor i privind etichetarea crnii de
vit i mnzat i a produselor din carne de vit i mnzat i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 820/97 al Consiliului
(JO L 204, 11.8.2000, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:


Jurnalul Oficial
NR.
M1
M2
M3

Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006


Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013
Regulamentul (UE) nr. 653/2014 al Parlamentului European i al
Consiliului din 15 mai 2014

Pagina

Data

L 363
L 158
L 189

1
1
33

20.12.2006
10.6.2013
27.6.2014

L 236

33

23.9.2003

Astfel cum a fost modificat prin:


A1

Actul privind condiiile de aderare a Republicii Cehe,


Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia,
Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta,
Polone, a Republicii Slovenia i a Republicii Slovace
tratatelor care stau la baza Uniunii Europene

a
a
a
i

Republicii
Republicii
Republicii
adaptrile

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 2


B
REGULAMENTUL (CE) NR. 1760/2000 AL CONSILIULUI I AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN
din 17 iulie 2000
de stabilire a unui sistem de identificare i nregistrare a bovinelor
i privind etichetarea crnii de vit i mnzat i a produselor din
carne de vit i mnzat i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
820/97 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special


articolul 37 i articolul 152 alineatul 4 litera (b),
avnd n vedere propunerea Comisiei (1),
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social (2),
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),
n conformitate cu procedura prevzut la articolul 251 din tratat (4),

ntruct:
(1)

Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 820/97 al Consiliului din


21 aprilie 1997 de stabilire a unui sistem de identificare i nre
gistrare a bovinelor i privind etichetarea crnii de vit i mnzat
i a produselor din carne de vit i mnzat (5) prevede obligati
vitatea adoptrii i aplicrii unui sistem de etichetare a crnii de
vit i mnzat n toate statele membre ncepnd de la 1 ianuarie
2000. Acelai articol prevede i adoptarea, pe baza unei propuneri
a Comisiei, a normelor generale ale acestui sistem obligatoriu
nainte de data respectiv.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2772/1999 al Consiliului din 21 decembrie


1999 privind normele generale ale unui sistem de etichetare obli
gatorie a crnii de vit i mnzat (6) precizeaz c normele
generale n cauz nu se aplic dect cu titlu provizoriu, pe o
perioad de maxim opt luni, i anume de la 1 ianuarie la
31 august 2000.

(3)

Din motive de claritate, ar trebui abrogat Regulamentul (CE) nr.


820/97 i nlocuit cu prezentul regulament.

(4)

Ca urmare a instabilitii pieei crnii de vit i mnzat i a


produselor din carne de vit i mnzat, datorat crizei encefalo
patiei spongiforme bovine, creterea transparenei condiiilor de

(1)
(2)
(3)
(4)

JO C 376 E, 28.12.1999, p. 42.


JO C 117, 26.4.2000, p. 47.
JO C 226, 8.8.2000, p. 9.
Avizul Parlamentului European din 12 aprilie 2000 (nc nepublicat n
Jurnalul Oficial), Poziia comun a Consiliului din 6 iunie 2000 (nc nepu
blicat n Jurnalul Oficial) i Decizia Parlamentului European din 6 iulie 2000
(nc nepublicat n Jurnalul Oficial).
5
( ) JO L 117, 7.5.1997, p. 1.
(6) JO L 334, 28.12.1999, p. 1.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 3


B
producie i de comercializare a produselor n cauz, n special n
ceea ce privete controlul acestora, a avut un efect pozitiv asupra
consumului de carne de vit i mnzat. Pentru a menine i a
consolida ncrederea consumatorului n carnea de vit i mnzat
i pentru a evita riscul ca acesta s fie indus n eroare, trebuie s
se dezvolte cadrul n care informaiile sunt furnizate consuma
torului printr-o etichetare adecvat i clar a produsului.
(5)

n acest scop, trebuie stabilit, pe de o parte, un sistem eficace de


identificare i de nregistrare a bovinelor n stadiul de producie i
creat, pe de alt parte, un sistem de etichetare comunitar
specific pentru sectorul crnii de vit i mnzat, bazat pe
criterii obiective, pentru etapa de comercializare.

(6)

Ca urmare a garaniilor pe care le ofer aceast ameliorare, se vor


respecta anumite cerine de interes general, n special protecia
sntii publice i animale.

(7)

n consecin, vor crete ncrederea consumatorilor n calitatea


crnii de vit i mnzat i a produselor din carne de vit i
mnzat, nivelul proteciei sntii publice i stabilitatea pieei
crnii de vit i mnzat.

(8)

Articolul 3 alineatul 1 litera (c) din Directiva 90/425/CEE a


Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare i
zootehnice care se aplic n comerul intracomunitar pentru
anumite animale i produse n scopul realizrii pieei interne (1)
prevede ca animalele destinate comerului intracomunitar s fie
identificate n conformitate cu cerinele normelor comunitare i s
fie nregistrate astfel nct s se poat identifica exploataia,
centrul sau organizaia de origine sau de tranzit i ca, nainte
de 1 ianuarie 1993, aceste sisteme de identificare i nregistrare
s fie extinse asupra circulaiei animalelor pe teritoriul fiecrui
stat membru.

(9)

Articolul 14 din Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie


1991 de stabilire a principiilor care reglementeaz organizarea
controalelor veterinare ale animalelor care intr n Comunitate
din ri tere i de modificare a Directivelor 89/662/CEE,
90/425/CEE i 90/675/CEE (2) prevede c identificarea i nregis
trarea acestor animale, stipulate n articolul 3 alineatul 1 litera (c)
din Directiva 90/425/CEE trebuie s fie realizate dup efectuarea
controalelor menionate, cu excepia animalelor de carne i a
ecvideelor nregistrate.

(10)

Gestionarea unor regimuri de ajutoare comunitare n domeniul


agriculturii necesit identificarea individual a anumitor tipuri
de animale. Sistemele de identificare i nregistrare trebuie, n
consecin, s permit aplicarea i controlul acestor msuri de
identificare individual.

(11)

Trebuie asigurat un schimb rapid i eficient de informaii ntre


statele membre pentru aplicarea corect a prezentului regulament.
Dispoziiile comunitare referitoare la acest schimb au fost stabilite

(1) JO L 224, 18.8.1990, p. 29. Directiv modificat ultima dat de Directiva


92/118/CEE (JO L 62, 15.03.1993, p. 49).
(2) JO L 268, 24.9.1991, p. 56. Directiv modificat ultima dat de Directiva
96/43/CE (JO L 162, 1.7.1996, p. 1).

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 4


B
n Regulamentul (CEE) nr.1468/81 al Consiliului din 19 mai
1981 de stabilire a asistenei mutuale ntre autoritile adminis
trative ale statelor membre i de colaborare ntre acestea i
Comisie, n vederea asigurrii bunei aplicri a reglementrilor
vamale i agricole (1) i n Directiva 89/608/CEE a Consiliului
din 21 noiembrie 1989 privind asistena reciproc pe care auto
ritile administrative ale statelor membre i-o acord i cola
borarea dintre acestea i Comisie pentru a asigura punerea n
aplicare a legislaiei n sectorul veterinar i zootehnic (2).
(12)

Reglementrile actuale privind identificarea i nregistrarea


bovinelor au fost stabilite n Directiva 92/102/CEE a Consiliului
din 27 noiembrie 1992 privind identificarea i nregistrarea
animalelor (3) i n Regulamentul (CE) nr. 820/97. Experiena a
demonstrat c Directiva 92/102/CEE pentru bovine nu este pe
deplin satisfctoare i c este necesar, prin urmare, s i se
aduc mbuntiri. Trebuie s se adopte un regulament special
pentru bovine, n vederea creterii eficacitii dispoziiilor
directivei n cauz.

(13)

Pentru ca instituirea unui sistem de identificare s fie acceptat,


nu trebuie s se impun productorului cerine exagerate n
materie de formaliti administrative. Trebuie prevzute inclusiv
termene rezonabile de punere n practic.

(14)

n scopul unei identificri rapide i precise din raiuni de control


al regimurilor de ajutoare comunitare, fiecare stat membru
creeaz o baz de date electronic la nivel naional, n care s
se nregistreze identitatea animalului, toate exploataiile din
teritoriu i circulaia animalelor, n conformitate cu dispoziiile
Directivei 97/12/CE a Consiliului din 17 martie 1997 de modi
ficare i actualizare a Directivei 64/432/CEE privind problemele
de sntate animal care afecteaz comerul intracomunitar cu
bovine i porcine (4), preciznd imperativele sanitare pentru
aceast baz de date.

(15)

Fiecare stat membru trebuie s ia toate msurile necesare pentru


ca baza de date naional electronic s fie pe deplin operaional
n cel mai scurt timp posibil.

(16)

Trebuie luate msuri pentru crearea unor condiii tehnice care s


garanteze o comunicare optim a productorului cu baza de date,
precum i o utilizare a bazelor de date pe scar larg.

(17)

Pentru a se putea urmri circulaia bovinelor, animalele trebuie


identificate printr-o crotalie, aplicat la fiecare ureche i, n prin
cipiu, trebuie s fie nsoite de un paaport n timpul deplasrii.
Caracteristicile crotaliei i ale paaportului trebuie stabilite la
nivel comunitar. n principiu, trebuie eliberat un paaport pentru
fiecare animal cruia i s-a aplicat crotalia.

(18)

Animalele importate din ri tere trebuie, n conformitate cu


Directiva 91/496/CEE, s fie supuse acelorai cerine de identi
ficare.

(19)

Fiecare animal trebuie s pstreze crotalia pe durata ntregii viei.

(20)

Comisia examineaz, n momentul de fa, pe baza lucrrilor


Centrului Comun de Cercetare, posibilitatea de a folosi
mijloace electronice pentru identificarea animalelor.

(1) JO L 144, 2.6.1981, p. 1. Regulament abrogat de Regulamentul (CE) nr.


515/97 (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).
(2) JO L 351, 2.12.1989, p. 34.
(3) JO L 355, 5.12.1992, p. 32. Directiv modificat ultima dat de actul de
aderare din 1994.
(4) JO L 109, 24.4.1997, p. 1.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 5


B
(21)

Toi deintorii de animale, cu excepia transportatorilor, trebuie


s in la zi un registru cu animalele din exploataiile lor. Carac
teristicile acestui registru trebuie stabilite la nivel comunitar. La
cerere, autoritatea competent trebuie s aib acces la aceste
registre.

(22)

Statele membre pot transfera cheltuielile care decurg din aplicarea


acestor msuri pe ansamblul sectorului crnii de vit i mnzat.

(23)

Trebuie desemnat o autoritate competent pentru aplicarea


fiecrui titlu din prezentul regulament.

(24)

Trebuie instituit un sistem de etichetare obligatorie a crnii de


vit i mnzat, care s devin obligatoriu n toate statele membre.
Conform acestui sistem, agenii i organizaiile care comercia
lizeaz carne de vit i mnzat trebuie s menioneze pe
etichet informaii privind carnea de vit i mnzat, precum i
locul de sacrificare a animalului sau animalelor de la care
provine.

(25)

Sistemul de etichetare obligatorie a crnii de vit i mnzat


trebuie consolidat de la 1 ianuarie 2002. n cadrul acestui
sistem obligatoriu, agenii i organizaiile care comercializeaz
carne de vit i mnzat trebuie s menioneze pe etichet
informaii asupra originii, n special locul de natere, de
ngrare i sacrificare a animalului de la care provine carnea.

(26)

Se pot furniza informaii suplimentare fa de cele privind locul


naterii, ngrrii i sacrificrii animalului, n cadrul sistemului
de etichetare facultativ a crnii de vit i mnzat.

(27)

Sistemul de etichetare obligatorie bazat pe origine trebuie s intre


n vigoare de la 1 ianuarie 2002, iar informaiile complete asupra
circulaiei bovinelor n Comunitate nu trebuie cerute dect pentru
animalele nscute dup 31 decembrie 1997.

(28)

Sistemul de etichetare obligatorie a crnii de vit i mnzat


trebuie aplicat i pentru carnea de vit i mnzat importat n
Comunitate. Totui, trebuie s se in seama de faptul c
agenii sau organizaiile din ri tere risc s nu mai dispun
de toate informaiile necesare etichetrii crnii de vit i mnzat
produse n Comunitate. Trebuie s se precizeze informaiile
minime pe care rile tere trebuie s le menioneze pe etichet.

(29)

Trebuie prevzute derogri care s asigure menionarea unui


numr minim de indicaii pentru agenii sau organizaiile care
produc sau comercializeaz carne de vit i mnzat tocat, care
nu pot furniza toate informaiile cerute de sistemul de etichetare
obligatorie a crnii de vit i mnzat.

(30)

Obiectivul etichetrii este s asigure o ct mai deplin trans


paren n ceea ce privete comercializarea crnii de vit i
mnzat.

(31)

Dispoziiile prezentului regulament nu trebuie s aduc atingere


prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din
14 iulie 1992 privind protecia indicaiilor geografice i denu
mirilor de origine ale produselor agricole i alimentare (1).

(32)

Trebuie s se prevad un cadru comunitar de etichetare a crnii


de vit i mnzat pentru a putea acoperi meniunile care nu sunt

(1) JO L 208, 24.7.1992, p. 1.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 6


B
cerute de sistemul de etichetare obligatorie i, avnd n vedere
diversitatea descrierilor crnii de vit i mnzat comercializate n
Comunitate, stabilirea unui sistem de etichetare facultativ este
soluia cea mai adecvat. Eficacitatea unui astfel de sistem de
etichetare facultativ ine de posibilitatea de a se identifica
inclusiv animalele de la care provine carnea de vit i mnzat
etichetat. Msurile adoptate de un agent sau de o organizaie n
materie de etichetare trebuie s fac obiectul unui caiet de sarcini,
care s fie transmis autoritii competente responsabile cu autori
zarea. Agentul sau organizaia sunt autorizate s eticheteze carnea
de vit i mnzat doar dac eticheta le poart numele sau sigla de
identificare. Autoritile competente ale statelor membre trebuie
s aib posibilitatea de a retrage aprobarea oricrui caiet de
sarcini n cazul constatrii unor nereguli. Pentru a se asigura
recunoaterea caietelor de sarcini pentru etichetare n cadrul
Comunitii, trebuie s se prevad un schimb de date ntre
statele membre.

(33)

Agenii i organizaiile care import n Comunitate carne de vit


i mnzat provenit din ri tere i pot eticheta, de asemenea,
produsele n cadrul regimului facultativ de etichetare. Trebuie, n
consecin, prevzute dispoziii care s asigure, pe ct de mult
posibil, o echivalen ntre condiiile de fiabilitate a msurilor
adoptate pentru etichetarea crnii de vit i mnzat importat i
cele aplicabile crnii de vit i mnzat din Comunitate.

(34)

Tranziia ntre dispoziiile prevzute n titlul II din Regulamentul


(CE) nr. 820/97 i cele din prezentul regulament poate crea difi
culti care nu sunt avute n vedere de prezentul regulament.
Pentru a se putea face fa acestei eventualiti, Comisia trebuie
s aib posibilitatea de a adopta msurile tranzitorii necesare.
Comisia trebuie, de asemenea, s fie n msur s rezolve
problemele practice speciale care ar putea aprea.

(35)

Pentru a garanta fiabilitatea msurilor prevzute n prezentul


regulament, este necesar ca statele membre s pun n aplicare
msuri de control adecvate i eficace. Aceste controale trebuie
efectuate fr a aduce atingere controalelor pe care le poate
efectua Comisia n conformitate cu articolul 9 din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995
privind protecia intereselor financiare ale Comunitilor Europe
ne (1).

(36)

n caz de infraciune prin nclcarea dispoziiilor prezentului regu


lament trebuie s se prevad sanciuni adecvate.

(37)

Trebuie adoptate msurile necesare aplicrii prezentului regu


lament n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului
din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a
competenelor de punere n aplicare conferite Comisiei (2),

(1) JO L 312, 23.12.1995, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regula


mentul (CE) nr. 1036/1999. (JO L 127, 21.5.1999, p. 4).
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 7


B
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
TITLUL I

Identificarea i nregistrarea bovinelor


Articolul 1
(1)
Fiecare stat membru stabilete un sistem de identificare i nre
gistrare a bovinelor n conformitate cu dispoziiile prezentului titlu.
(2)
Dispoziiile prezentului titlu se aplic
normelor comunitare care pot fi stabilite n
combaterii maladiilor i fr a aduce
Directivei 91/496/CEE i ale Regulamentului
M3 __________

fr a aduce atingere
vederea eradicrii sau
atingere prevederilor
(CEE) nr. 3508/92 (1).

Articolul 2
n sensul prezentului titlu:
M3
animal reprezint o bovin n sensul articolului 2 alineatul (2)
literele (b) i (c) din Directiva 64/432/CEE, inclusiv animalele
care particip la evenimente culturale i sportive,
B
exploataie reprezint orice unitate, construcie sau, n cazul unei
exploataii n spaiu deschis, orice loc de pe teritoriul unui stat
membru n care sunt deinute, crescute sau ngrijite animalele
menionate n prezentul regulament,
deintor reprezint orice persoan fizic sau juridic responsabil
de animale, permanent sau temporar, inclusiv n timpul transportului
sau pe o pia,
autoritate competent reprezint autoritatea central sau autoritile
unui stat membru responsabile sau nsrcinate cu efectuarea
controalelor veterinare i cu aplicarea prezentului titlu sau, pentru
controlul primelor, autoritile nsrcinate cu punerea n aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 3508/92.
Articolul 3
Sistemul de identificare i de nregistrare a bovinelor cuprinde urm
toarele elemente:
M3
(a) mijloace de identificare pentru identificarea individual a anima
lelor;
B
(b) baze de date electronice;
(c) paapoarte pentru animale;
(d) registre individuale pstrate n fiecare exploataie.
Comisia i autoritatea competent a statului membru n cauz au acces
la toate informaiile menionate n prezentul titlu. Statele membre i
Comisia iau msurile necesare pentru ca toate prile interesate,
inclusiv asociaiile de consumatori interesate recunoscute de statul
membru, s aib acces la aceste date, cu condiia garantrii proteciei
i a confidenialitii datelor solicitate n temeiul dreptului intern.
(1) JO L 355, 5.12.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dat de Regula
mentul (CE) nr. 1036/1999 (JO L 127, 21.5.1999, p. 4).

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 8


M3
Articolul 4
Obligaia de a identifica animalele
(1)
Toate animalele dintr-o exploataie se identific prin cel puin
dou mijloace de identificare enumerate n anexa I i n conformitate
cu normele adoptate n temeiul alineatului (3) i aprobate de autoritatea
competent. Cel puin unul dintre mijloacele de identificare este vizibil
i conine un cod de identificare vizibil.
Primul paragraf nu se aplic animalelor nscute nainte de 1 ianuarie
1998 i care nu sunt destinate comerului n interiorul Uniunii.
Animalele respective sunt identificate prin cel puin un mijloc de iden
tificare.
Pentru a asigura adaptarea la progresul tehnic, Comisia este mputer
nicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b n ceea ce
privete adugarea de mijloace de identificare la lista prevzut n anexa
I, asigurnd ns interoperabilitatea lor.
Mijloacele de identificare sunt atribuite exploataiei, distribuite i
aplicate animalelor n conformitate cu norme stabilite de ctre auto
ritatea competent.
Cele dou mijloace de identificare, autorizate n conformitate cu actele
delegate i actele de punere n aplicare adoptate n temeiul alineatului
(3) i al prezentului alineat i care sunt aplicate unui animal, poart
acelai cod unic de identificare, care, mpreun cu nregistrarea anima
lelor, permite identificarea individual a animalului i a exploataiei n
care s-a nscut.
(2)
Prin derogare de la alineatul (1), atunci cnd caracterele care
formeaz codul de identificare nu permit aplicarea unui dispozitiv elec
tronic de identificare cu acelai cod unic de identificare, statul membru
n cauz poate permite ca, sub supravegherea autoritii competente, al
doilea mijloc de identificare s poat conine un cod diferit, dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
(a) animalul s fie nscut nainte de data intrrii n vigoare a actelor de
punere n aplicare menionate la alineatul (3) al doilea paragraf litera
(c);
(b) s fie asigurat trasabilitatea deplin;
(c) s fie posibil identificarea individual a animalului, inclusiv a
exploataiei pe care s-a nscut;
(d) animalul s nu fie destinat comerului n interiorul Uniunii.
(3)
Pentru a asigura trasabilitatea adecvat i adaptabilitatea la
progresul tehnic i funcionarea optim a sistemului de identificare,
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 22b n ceea ce privete cerinele pentru mijloacele de identi
ficare prevzute n anexa I, precum i msurile tranzitorii necesare
pentru introducerea unui anumit mijloc de identificare.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 9


M3
Pe baza standardelor ISO relevante sau a altor standarde tehnice inter
naionale adoptate de organizaii internaionale de standardizare recu
noscute, cu condiia ca aceste standarde internaionale s fie n
msur s garanteze, cel puin, un nivel mai ridicat de performan i
de fiabilitate dect standardele ISO, Comisia stabilete, prin intermediu
actelor de punere n aplicare, normele necesare n ceea ce privete:

(a) formatul i concepia mijloacelor de identificare;

(b) procedurile tehnice de identificare electronic a bovinelor; i

(c) configuraia codului de identificare.

Respectivele acte de punere n aplicare se adopt n conformitate cu


procedura de examinare menionat la articolul 23 alineatul (2).

(4)
ncepnd de la 18 iulie 2019, statele membre se asigur c este
introdus infrastructura necesar pentru a permite identificarea
animalelor pe baza unui dispozitiv electronic de identificare ca mijloc
oficial de identificare n conformitate cu prezentul regulament.

ncepnd de la 18 iulie 2019, statele membre pot introduce dispoziii


naionale pentru a face obligatorie utilizarea unui dispozitiv electronic
de identificare ca unul dintre cele dou mijloace de identificare
menionate la alineatul (1).

Statele membre care recurg la opiunea stabilit la paragraful al doilea


prezint Comisiei textul acestor dispoziii naionale i pun la dispoziie
informaiile aferente pe internet. Comisia ajut statele membre la
publicarea acestor informaii prin furnizarea, pe pagina sa de internet,
a linkurilor ctre paginile de internet relevante ale statelor membre.

(5)
Prin derogare de la alineatul (1), bovinele destinate evenimentelor
culturale i sportive, altele dect trgurile i expoziiile, pot fi identi
ficate prin mijloace alternative de identificare care ofer standarde de
identificare echivalente cu cele menionate la alineatul (1).

Exploataiile care utilizeaz mijloace alternative de identificare


menionate la primul paragraf sunt nregistrate n baza de date elec
tronic prevzut la articolul 5.

Comisia stabilete, prin intermediul actelor de punere n aplicare,


normele necesare privind o astfel de nregistrare. Respectivele acte de
punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinare
menionat la articolul 23 alineatul (2).

Pentru a asigura trasabilitatea pe baza standardelor de identificare echi


valente cu cele prevzute la alineatul (1), Comisia este mputernicit s
adopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b n ceea ce privete
cerinele pentru mijloacele alternative de identificare menionate la
primul paragraf inclusiv msurile tranzitorii necesare pentru introducerea
lor.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 10


M3
Comisia poate stabili, prin intermediul actelor de punere n aplicare,
normele privind formatul i concepia mijloacelor alternative de identi
ficare menionate la primul paragraf, inclusiv msurile tranzitorii
necesare pentru introducerea lor. Respectivele acte de punere n
aplicare se adopt n conformitate cu procedura de examinare
menionat la articolul 23 alineatul (2).

(6)
Statele membre se informeaz reciproc i comunic Comisiei
modelul mijloacelor de identificare utilizate pe teritoriul lor. Statele
membre public aceste informaii pe internet. Comisia ajut statele
membre la publicarea acestor informaii prin furnizarea, pe pagina sa
de internet, a linkurilor ctre paginile de internet relevante ale statelor
membre.

Articolul 4a
Perioada de aplicare a mijloacelor de identificare
(1)
Mijloacele de identificare menionate la articolul 4 alineatul (1) se
aplic animalului nainte de expirarea perioadei maxime, care urmeaz
s fie stabilit de ctre statul membru n care s-a nscut animalul.
Perioada maxim este calculat de la naterea animalului i nu
depete 20 de zile.

Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltarea


fiziologic a animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioada
respectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima
lului.

Niciun animal nu poate prsi exploataia n care s-a nscut nainte ca


cele dou mijloace de identificare s fie aplicate animalului respectiv.

(2)
Pentru a permite aplicarea mijloacelor de identificare n circum
stane speciale caracterizate de dificulti practice, Comisia este mpu
ternicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b pentru
a stabili circumstanele speciale n care statele membre pot prelungi
perioadele maxime de aplicare a mijloacelor de identificare prevzute
la alineatul (1) primul i al doilea paragraf. Statele membre care recurg
la aceast opiune informeaz Comisia n acest sens.

Articolul 4b
Identificarea animalelor din ri tere
(1)
Orice animal care face obiectul controalelor veterinare, n temeiul
Directivei 91/496/CEE, introdus n Uniune dintr-o ar ter i care este
destinat unei exploataii de destinaie de pe teritoriul Uniunii, este iden
tificat n exploataia de destinaie prin intermediul mijloacelor de iden
tificare menionate la articolul 4 alineatul (1).

Identificarea iniial aplicat animalului n


nregistrat n baza de date electronic,
mpreun cu codul unic de identificare al
alocat animalului de ctre statul membru de

ara ter de origine este


prevzut la articolul 5,
mijlocului de identificare
destinaie.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 11


M3
Primul paragraf nu se aplic animalelor destinate direct unui abator
situat ntr-un stat membru, cu condiia ca animalele s fie sacrificate
n termen de 20 de zile de la respectivele controale veterinare n temeiul
Directivei 91/496/CEE.
(2)
Mijloacele de identificare a animalelor menionate la articolul 4
alineatul (1) se aplic ntr-o perioad maxim care urmeaz s fie
stabilit de statul membru n care este situat exploataia de destinaie.
Perioada respectiv nu depete 20 de zile de la controalele veterinare
menionate la alineatul (1).
Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltarea
fiziologic a animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioada
respectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima
lului.
n toate cazurile, cele dou mijloace de identificare menionate la
articolul 4 alineatul (1) primul paragraf se aplic animalelor nainte ca
acestea s ias din exploataia de destinaie.
(3)
n cazul n care exploataia de destinaie este situat ntr-un stat
membru care a introdus dispoziii naionale n temeiul articolului 4
alineatul (4) al doilea paragraf menite s introduc utilizarea obligatorie
a unui dispozitiv electronic de identificare, aceste animale sunt identi
ficate prin intermediul respectivului dispozitiv electronic de identificare
n exploataia de destinaie n Uniune, ntr-o perioad care urmeaz s
fie stabilit de statul membru de destinaie. Perioada respectiv nu
depete 20 de zile de la controalele veterinare menionate la
alineatul (1).
Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltarea
fiziologic a animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioada
respectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima
lului.
n toate cazurile, dispozitivul electronic de identificare se aplic
animalelor nainte ca acestea s ias din exploataia de destinaie.

Articolul 4c
Identificarea animalelor deplasate dintr-un stat membru n altul
(1)
Animale deplasate dintr-un stat membru n altul pstreaz
mijloacele de identificare iniiale aplicate acestora n temeiul articolului
4 alineatul (1).
Cu toate acestea, prin derogare de la primul paragraf, ncepnd de la
18 iulie 2019, autoritatea competent a statului membru de destinaie
poate permite:
(a) nlocuirea unuia dintre mijloacele de identificare cu un dispozitiv
electronic de identificare, fr a modifica codul unic iniial de iden
tificare al animalului;
(b) nlocuirea ambelor mijloace de identificare cu dou mijloace de
identificare noi care s aib acelai cod unic de identificare nou.
Prezenta derogare poate fi aplicat pn la cinci ani de la 18 iulie
2019, atunci cnd caracterele care formeaz codul de identificare al
unei crotalii convenionale a unui animal nu permit aplicarea unui

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 12


M3
dispozitiv electronic de identificare cu acelai cod unic de identi
ficare i cu condiia ca animalul s se fi nscut nainte de data
intrrii n vigoare a actelor de punere n aplicare menionate la
articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf litera (c).
(2)
n cazul n care exploataia de destinaie este situat ntr-un stat
membru care a introdus dispoziii naionale menite s introduc
utilizarea obligatorie a unui dispozitiv electronic de identificare,
animalele sunt identificate prin intermediul respectivului dispozitiv elec
tronic de identificare, cel trziu n exploataia de destinaie, ntr-o
perioad maxim care urmeaz s fie stabilit de ctre statul membru
n care este situat exploataia de destinaie. Perioada maxim respectiv
nu depete 20 de zile de la data sosirii animalelor la exploataia de
destinaie.
Prin derogare de la primul paragraf, din motive legate de dezvoltarea
fiziologic a animalelor, pentru al doilea mijloc de identificare perioada
respectiv poate fi prelungit pn la 60 de zile de la naterea anima
lului.
n toate cazurile, dispozitivul electronic de identificare se aplic
animalelor nainte ca acestea s ias din exploataia de destinaie.
Cu toate acestea, primul paragraf nu se aplic animalelor destinate direct
unui abator situat pe teritoriul statului membru care a introdus dispoziii
naionale menite s introduc utilizarea obligatorie a unui dispozitiv
electronic de identificare.

Articolul 4d
ndeprtarea, modificarea sau nlocuirea mijloacelor de identificare
Niciun mijloc de identificare nu poate fi ndeprtat, modificat sau
nlocuit fr autorizarea autoritii competente. Autorizarea respectiv
poate fi acordat numai n cazul n care ndeprtarea, modificarea sau
nlocuirea nu compromit trasabilitatea animalului, iar identificarea sa
individual, inclusiv a exploataiei n care s-a nscut, este posibil.
Orice nlocuire a codului de identificare este nregistrat n baza de date
electronic prevzut la articolul 5, mpreun cu codul unic de identi
ficare al mijlocului iniial de identificare aplicat animalului.

Articolul 5
Autoritatea competent a statelor membre creeaz o baz de date elec
tronic n conformitate cu articolele 14 i 18 din Directiva 64/432/CEE.
Statele membre pot face schimb de date electronice ntre bazele lor de
date electronice de la data la care Comisia recunoate operabilitatea
deplin a sistemului de schimb de date. Schimbul se face astfel nct
s se garanteze protecia datelor i s se previn orice abuz, pentru a
proteja interesele deintorului.
Pentru a garanta schimbul electronic de date ntre statele membre,
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 22b menite s stabileasc norme privind datele care urmeaz s
fie schimbate ntre bazele de date electronice ale statelor membre.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 13


M3
Comisia, prin intermediul actelor de punere n aplicare, stabilete
condiiile tehnice i modalitile n care se efectueaz acest schimb de
date i recunoate operabilitatea deplin a sistemului de schimb de date.
Actele de punere n aplicare respective se adopt n conformitate cu
procedura de examinare menionat la articolul 23 alineatul (2).
Articolul 6
(1)
n cazul n care un stat membru nu face schimb de date elec
tronice cu alte state membre n cadrul sistemului de schimb electronic
de date menionat la articolul 5, se aplic urmtoarele:
(a) autoritatea competent a statului membru respectiv, pentru fiecare
animal care este destinat comerului n interiorul Uniunii, emite un
paaport pe baza informaiilor coninute n baza de date electronic
nfiinat n statul membru respectiv;
(b) fiecare animal pentru care este emis un paaport este nsoit de
respectivul paaport ori de cte ori animalul este deplasat dintr-un
stat membru n altul;
(c) la sosirea animalului n exploataia de destinaie, paaportul care
nsoete animalul este predat autoritii competente din statul
membru n care este situat exploataia de destinaie.
(2)
Pentru a permite retrasarea circulaiei animalului pn la
exploataia de origine situat ntr-un stat membru, Comisia este mpu
ternicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 22b menite
s stabileasc norme privind informaiile din baza de date electronic ce
trebuie incluse n paaportul animalului, inclusiv msurile tranzitorii
necesare pentru introducerea lor.
Articolul 6a
Prezentul regulament nu mpiedic stabilirea de ctre un stat membru a
unor dispoziii naionale n ceea ce privete emiterea de paapoarte
pentru animale care nu sunt destinate comerului n interiorul Uniunii.
B
Articolul 7
(1)

Toi deintorii de animale, cu excepia transportatorilor:

in un registru la zi,
M3
raporteaz autoritii competente toate intrrile n i ieirile din
exploataie, precum i toate naterile i decesele animalelor din
exploataie, mpreun cu datele respectivelor evenimente, ntr-o
perioad maxim stabilit de statul membru n cauz; perioada
maxim respectiv este de minimum trei zile i nu depete apte
zile de la apariia unuia dintre acele evenimente; statele membre pot
solicita Comisiei prelungirea perioadei maxime de apte zile.
Pentru a ine seama de dificultile practice din anumite cazuri
excepionale, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 22b menite s stabileasc circumstanele
excepionale n care statele membre pot prelungi perioada maxim de

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 14


M3
apte zile menionat n primul paragraf liniua a doua, mpreun cu
durata maxim a acestei prelungiri, care nu depete 14 zile dup
perioada de apte zile menionat la primul paragraf liniua a doua.

(2)
Pentru a asigura trasabilitatea adecvat i efectiv a bovinelor
atunci cnd sunt scoase pentru punatul sezonier, Comisia este mpu
ternicit s adopte acte delegate, n conformitate cu articolul 22b, n
ceea ce privete statele membre sau o parte dintre statele membre n
care se aplic norme speciale pentru punatul sezonier, inclusiv
perioada, obligaiile specifice ale deintorilor i normele privind nre
gistrarea exploataiei i a circulaiei acestor bovine, inclusiv msurile
tranzitorii necesare pentru introducerea lor.

B
(3)
Fiecare deintor furnizeaz autoritii competente, la cerere, toate
informaiile privind originea, identificarea i, dac este cazul, destinaia
animalelor care i-au aparinut i pe care le-a deinut, transportat, comer
cializat sau sacrificat.

(4)
Registrul are un format agreat de autoritatea competent, este
completat manual sau n format electronic i este accesibil autoritii
competente n orice moment, pentru o perioad minim care urmeaz s
fie stabilit de autoritatea competent, dar nu mai mic de trei ani.

M3
(5)
Prin derogare de la alineatul (4), pstrarea unui registru este
opional pentru orice deintor care:

(a) are acces la baza de date electronic prevzut la articolul 5, care


conine deja informaiile de inclus n registru; i

(b) introduce sau a introdus informaii actualizate direct n baza de date


electronic prevzut la articolul 5.

(6)
Pentru a asigura acurateea i fiabilitatea informaiilor care trebuie
incluse n registrul exploataiei prevzut la prezentul articol, Comisia
este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 22b menite s stabileasc normele necesare privind informaiile
respective, inclusiv msurile tranzitorii necesare pentru introducerea lor.

__________

B
Articolul 9
Statele membre pot transfera deintorilor cheltuielile legate de sistemele
menionate la articolul 3 i de controalele prevzute n prezentul titlu.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 15


M3
Articolul 9a
Formare
Statele membre se asigur c orice persoan care rspunde de identi
ficarea i nregistrarea animalelor a primit instruciuni i ndrumri cu
privire la dispoziiile relevante din prezentul regulament i la orice acte
delegate i de punere n aplicare adoptate de ctre Comisie n confor
mitate cu prezentul regulament.
Atunci cnd dispoziiile relevante sunt modificate, informaiile cores
punztoare se pun la dispoziia persoanei menionate la primul paragraf.
Statele membre se asigur c sunt disponibile cursuri de formare
adecvate.
Comisia faciliteaz schimbul de bune practici n vederea mbuntirii
calitii informaiilor i cursurilor de formare din ntreaga Uniune.

__________

B
TITLUL II

Etichetarea crnii de vit i mnzat i a produselor pe baz de


carne de vit i mnzat
Articolul 11
Agenii sau organizaiile menionate la articolul 12 care:
sunt obligai s eticheteze carnea de vit i mnzat n toate stadiile
de comercializare, n temeiul dispoziiilor seciunii I din prezentul
titlu,
doresc, n temeiul dispoziiilor seciunii II din prezentul titlu, s
eticheteze carnea de vit i mnzat la punctul de vnzare, astfel
nct s furnizeze alte informaii dect cele prevzute la articolul 13
privind unele caracteristici sau condiiile de producie a crnii
etichetate sau ale animalului de la care provine aceasta,
se conformeaz dispoziiilor prezentului titlu.
Prezentul titlu se aplic fr a aduce atingere legislaiei comunitare din
acest domeniu, mai ales n materie de carne de vit i mnzat.
M3
Articolul 12
n sensul prezentului titlu, se aplic urmtoarele definiii:
1. carne de vit i mnzat nseamn toate produsele cu codurile NC
0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91;

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 16


M3
2. etichetare nseamn aplicarea unei etichete pe o bucat individual
sau pe mai multe buci de carne, direct sau pe ambalaj sau, n cazul
produselor care nu sunt preambalate, informaiile adecvate, n scris i
vizibile, furnizate consumatorului la locul vnzrii;
3. organizaie nseamn un grup de ageni din acelai sector sau din
sectoare diferite ale comerului cu carne de vit i mnzat;
4. carne tocat nseamn carnea dezosat care a fost supus unei
operaiuni de tocare i care conine mai puin de 1 % sare, cu
codurile NC 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91;
5. resturi rezultate din fasonare nseamn buci mici de carne recu
noscute ca fiind adecvate consumului uman obinute exclusiv n
timpul operaiunilor de fasonare, dezosare a carcaselor i/sau
tranare a crnii;
6. carne tranat nseamn carne care a fost tranat n cubulee,
trane sau alte porii individuale care nu necesit o alt tranare de
ctre un operator nainte de a fi cumprat de consumatorul final i
care poate fi utilizat direct de ctre consumatorul respectiv. Prezenta
definiie exclude carnea tocat i resturile rezultate din fasonare.
B
SECIUNEA I

Sistemul comunitar de etichetare obligatorie a crnii de vit i


mnzat
Articolul 13
Norme generale
(1)
Agenii i organizaiile care comercializeaz carne de vit i
mnzat n Comunitate procedeaz la etichetare n conformitate cu
prezentul articol.
Sistemul de etichetare obligatorie garanteaz relaia ntre identificarea
carcasei, a sfertului sau a bucilor de carne pe de o parte i, pe de alt
parte, a animalului individual sau, dac este suficient pentru verificarea
veridicitii informaiilor de pe etichet, a grupului de animale n cauz.
(2)

Pe etichet se vor meniona:

(a) un numr sau un cod de referin care s asigure legtura dintre


carne i animalul sau animalele de la care provine. Acest numr
poate fi numrul de identificare al animalului de la care provine
carnea sau numrul de identificare al unui grup de animale;
(b) numrul de autorizare a abatorului care a efectuat sacrificarea
animalului sau a grupului de animale i statul membru sau ara
ter n care se afl abatorul. Meniunea va arta astfel: Loc de
tranare: (numele statului membru sau al rii tere) (numrul de
autorizare);
(c) numrul de autorizare al seciei de tranare care a tranat carcasa sau
grupul de carcase i statul membru sau ara ter n care se afl
atelierul. Meniunea va arta astfel: Loc de tranare: (numele
statului membru sau al rii tere) (numrul de autorizare).

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 17


M3
__________
B
(5)

M3 (a) Operatorii i organizaiile indic, de asemenea, pe


etichete:
(i) statul membru sau ara ter de natere;
(ii) statele membre sau rile tere n care are loc
ngrarea;
(iii) statul membru sau ara ter n care are loc sacri
ficarea.
(b) Totui, atunci cnd carnea provine de la animale nscute,
deinute sau sacrificate:
(i) n acelai stat membru, meniunea poate aprea sub
forma: Origine: (numele statului membru);
(ii) ntr-o aceeai ar ter, meniunea poate aprea sub
forma Origine: (numele rii tere).

M3
(6)
Pentru a evita repetarea inutil pe eticheta crnii de vit i mnzat
a informaiei privind statul membru sau ara ter n care animalul a fost
crescut, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 22b referitoare la o prezentare simplificat n cazurile
de edere foarte scurt a animalului n statul membru sau ara ter n
care s-a nscut sau n care a fost sacrificat.
Comisia adopt, prin intermediul actelor de punere n aplicare, norme
privind dimensiunea maxim i componena grupului de animale
menionate la alineatul (1) i alineatul (2) litera (a), innd seama de
constrngerile privind omogenitatea grupului de animale din care au
provenit carnea tranat i resturile rezultate din fasonare. Respectivele
acte de punere n aplicare se adopt n conformitate cu procedura de
examinare menionat la articolul 23 alineatul (2).
B
Articolul 14
Derogri de la sistemul de etichetare obligatorie
Prin derogare de la articolul 13 alineatul (2) literele (b) i (c) i de la
articolul 13 alineatul (5) litera (a) punctele (i) i (ii), agenii sau orga
nizaiile care produc carne de vit i mnzat tocat menioneaz pe
etichet: Produs n (numele statului membru sau al rii tere), n
funcie de locul n care a fost produs carnea i Origine dac statul
sau statele n cauz nu sunt aceleai cu statele de producere.
Obligaia prevzut n articolul 13 alineatul (5) litera (a) punctul (iii) se
aplic pentru aceast carne ncepnd cu data de aplicare a prezentului
regulament.
Aceti ageni sau aceste organizaii pot completa eticheta crnii de vit
i mnzat tocat:
cu una sau mai multe meniuni prevzute la articolul 13 i/sau

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 18


B
cu data de producere a crnii respective.

M3
Pentru a asigura respectarea normelor orizontale privind etichetarea din
aceast seciune, Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 22b menite s stabileasc, pe baza experienei
privind carnea tocat, norme echivalente cu cele de la primele trei
alineate ale prezentului articol pentru resturile de carne de vit i
mnzat sau pentru carnea de vit i mnzat tranat.

Articolul 15
Etichetarea obligatorie a crnii de vit i mnzat provenit din ri
tere
Prin derogare de la articolul 13, carnea de vit i mnzat importat pe
teritoriul Uniunii pentru care nu sunt disponibile toate informaiile
menionate la articolul 13 este etichetat cu meniunea:

Origine: non-UE i Sacrificare n (numele rii tere).

B
SECIUNEA II

M3
Etichetarea facultativ
Articolul 15a
Norme generale
Informaiile privind produsele alimentare diferite de cele specificate la
articolele 13, 14 i 15 adugate pe etichete n mod voluntar de ctre
operatori sau organizaii care comercializeaz carnea de vit i mnzat
sunt obiective, verificabile de ctre autoritile competente i inteligibile
pentru consumatori.

Aceste informaii respect legislaia orizontal privind etichetarea, n


special Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European
i al Consiliului (1).

n cazul n care operatorii sau organizaiile care comercializeaz carnea


de vit i mnzat nu respect obligaiile menionate n primul i al
doilea paragraf, autoritatea competent aplic sanciunile corespun
ztoare prevzute la articolul 22.
(1) Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European i al Consiliului
din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006
i (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European i ale Consiliului i de
abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a
Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a
Parlamentului European i a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE i
2008/5/CE ale Comisiei i a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei
(JO L 304, 22.11.2011, p. 18).

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 19


M3
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu
articolul 22b n ceea ce privete definiiile i cerinele aplicabile
termenilor sau categoriilor de termeni care pot fi inclui pe etichetele
ambalajelor produselor proaspete i congelate din carne de vit i
mnzat.
__________
B
SECIUNEA III

Dispoziii generale
M3

__________

B
TITLUL III

Dispoziii comune
M3
Articolul 22
(1)
Statele membre iau msurile necesare pentru a garanta respectarea
dispoziiilor prezentului regulament.
Controalele prevzute sunt efectuate fr a aduce atingere controalelor la
care Comisia poate proceda n temeiul articolului 9 din Regulamentul
(CE, Euratom) nr. 2988/95.
Toate sanciunile impuse de statele membre deintorului, operatorului
sau organizaiei care comercializeaz carne de vit i mnzat sunt
eficace, disuasive i proporionale.
Autoritatea competent efectueaz n fiecare an un numr minim de
controale oficiale n ceea ce privete identificarea i nregistrarea
animalelor care acoper cel puin 3 % din exploataii.
Autoritatea competent crete imediat rata minim de controale oficiale
menionat la al doilea paragraf n cazul n care se stabilete c
dispoziiile privind identificarea i nregistrarea animalelor nu au fost
respectate.
Selecia exploataiilor care trebuie s fac obiectul controalelor efectuate
de autoritatea competent se face pe baza unei analize de risc.
Fiecare stat membru prezint un raport anual ctre Comisie pn la 31
august privind punerea n aplicare a controalelor efectuate n anul
precedent.
(2)
n pofida alineatului (1), autoritatea competent impune unui
deintor urmtoarele sanciuni administrative:
(a) n cazul n care unul sau mai multe animale dintr-o exploataie nu
respect niciuna dintre dispoziiile prevzute la titlul I: restricia
asupra circulaiei tuturor animalelor dinspre i nspre exploataia
n cauz;

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 20


M3
(b) n cazul animalelor pentru care cerinele de identificare i nre
gistrare prevzute la titlul I nu sunt respectate n totalitate: restricia
imediat asupra circulaiei exclusiv a animalelor n cauz, pn cnd
aceste cerine sunt respectate n totalitate;

(c) n cazul n care, ntr-o exploataie, numrul animalelor pentru care


cerinele de identificare i nregistrare prevzute la titlul I nu sunt
respectate n totalitate depete 20 %: restricia asupra circulaiei
tuturor animalelor prezente n exploataia respectiv; n cazul
exploataiilor care dein maximum 10 animale, aceast msur se
aplic n cazul n care mai mult de dou animale nu sunt identificate
complet n conformitate cu cerinele prevzute la titlul I;

(d) n cazul n care deintorul unui animal nu poate face dovada iden
tificrii i trasabilitii animalului respectiv: atunci cnd este cazul,
pe baza unei evaluri a sntii animalelor i a riscurilor n materie
de siguran alimentar, dispune distrugerea animalului fr
despgubire;

(e) n cazul n care un deintor nu raporteaz autoritii competente


deplasarea unui animal nspre sau dinspre exploataia sa n confor
mitate cu articolul 7 alineatul (1) a doua liniu, autoritatea
competent limiteaz deplasrile animalelor dinspre i nspre
exploataia respectiv;

(f) n cazul n care un deintor nu raporteaz autoritii competente


naterea sau moartea unui animal n conformitate cu articolul 7
alineatul (1) a doua liniu, autoritatea competent limiteaz depla
srile animalelor dinspre i nspre exploataia respectiv;

(g) n cazul n care un deintor nu achit n repetate rnduri cheltuielile


menionate la articolul 9, statele membre pot restriciona deplasrile
animalelor dinspre i nspre exploataia deintorului.

(3)
n pofida alineatului (1), atunci cnd operatorii sau organizaiile
care comercializeaz carne de vit i mnzat au etichetat-o fr a
respecta obligaiile prevzute la titlul II, statele membre cer, dac este
cazul i n conformitate cu principiul proporionalitii, scoaterea de pe
pia a crnii respective. n plus fa de sanciunile menionate la
alineatul (1), statele membre pot autoriza ca aceast carne de vit i
mnzat:

(a) n cazul n care carnea n cauz respect normele veterinare i de


igien aplicabile:

(i) s fie comercializat dup ce a fost etichetat n mod cores


punztor n conformitate cu cerinele Uniunii; sau

(ii) s fie trimis direct pentru procesarea de alte produse dect cele
menionate la articolul 12 prima liniu;

(b) dispune suspendarea sau retragerea autorizaiei operatorilor sau


organizaiilor n cauz.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 21


M3
(4)

Experii Comisiei, mpreun cu autoritile competente:

(a) verific dac statele membre respect cerinele prezentului regu


lament;

(b) efectueaz controale la faa locului pentru a se asigura c toate


controalele au fost realizate n conformitate cu prezentul regulament.

(5)
Un stat membru pe teritoriul cruia se efectueaz un control la
faa locului furnizeaz experilor Comisiei ajutorul de care au nevoie
pentru ndeplinirea atribuiilor care le revin. Rezultatul controalelor
efectuate este dezbtut cu autoritatea competent din statul membru
respectiv nainte de stabilirea i difuzarea unui raport final. Acest
raport, conine, dup caz, recomandri pentru statele membre cu
privire la mbuntirea conformitii cu prezentul regulament.

Articolul 22a
Autoriti competente
Statele membre desemneaz autoritatea competent sau autoritile
responsabile de asigurarea respectrii prezentului regulament i a
oricrui act adoptat de Comisie pe baza regulamentului.

Ele informeaz Comisia i celelalte state membre cu privire la iden


titatea autoritilor respective.

Articolul 22b
Exercitarea delegrii de competene
(1)
Competena de a adopta acte delegate este conferit Comisiei n
condiiile prevzute la prezentul articol.

(2)
Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 4
alineatele (1), (3) i (5), articolul 4a alineatul (2), articolul 5, articolul 6
alineatul (2), articolul 7 alineatele (1), (2) i (6), articolul 13 alineatul
(6), articolul 14 alineatul (4) i articolul 15a se confer Comisiei pe o
perioad de cinci ani de la 17 iulie 2014. Comisia prezint un raport
privind delegarea de competene cel trziu cu nou luni nainte de
ncheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competene se
prelungete tacit cu perioade de timp identice, cu excepia cazului n
care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective
cel trziu cu trei luni nainte de ncheierea fiecrei perioade.

(3)
Delegarea de competene menionat la articolul 4 alineatele (1),
(3) i (5), articolul 4a alineatul (2), articolul 5, articolul 6 alineatul (2),
articolul 7 alineatele (1), (2) i (6), articolul 13 alineatul (6), articolul 14
alineatul (4) i articolul 15a poate fi revocat oricnd de Parlamentul
European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii de
competene specificat n decizia respectiv. Decizia produce efecte din
ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
sau de la o dat ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce
atingere actelor delegate care sunt deja n vigoare.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 22


M3
(4)
De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific simultan
Parlamentului European i Consiliului.

(5)
Un act delegat adoptat n temeiul articolului 4 alineatele (1), (3)
i (5), articolului 4a alineatul (2), articolului 5, articolului 6 alineatul (2),
articolului 7 alineatele (1), (2) i (6), articolului 13 alineatul (6), arti
colului 14 alineatul (4) i articolului 15a intr n vigoare numai n cazul
n care nici Parlamentul European i nici Consiliul nu au formulat vreo
obiecie n termen de dou luni de la notificarea acestuia ctre Parla
mentul European i Consiliu sau n cazul n care, naintea expirrii
termenului respectiv, Parlamentul European i Consiliul au informat
Comisia c nu vor formula obiecii. Respectivul termen se prelungete
cu dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 23
Procedura comitetului
(1)
Comisia este asistat, pentru actele de punere n aplicare adoptate
n temeiul articolului 4 alineatele (3) i (5), articolului 5 i articolului 13
alineatul (6), de ctre Comitetul permanent pentru lanul alimentar i
sntatea animal, instituit n temeiul articolului 58 din Regulamentul
(CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului (1).

Comitetul respectiv este un comitet n nelesul Regulamentului (UE)


nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliului (2).

(2)
Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

n cazul n care avizul comitetului urmeaz s fie obinut prin procedur


scris, aceast procedur se ncheie fr rezultat atunci cnd, n termenul
stabilit pentru emiterea avizului, preedintele comitetului decide n acest
sens sau o majoritate simpl a membrilor comitetului solicit acest
lucru.

Articolul 23a
Raportare i evoluii legislative
Pn la:

18 iulie 2019, pentru dispoziiile privind etichetarea facultativ; i


(1) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European i al Consiliului
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor i cerinelor generale ale
legislaiei n domeniul alimentar, de nfiinare a Autoritii Europene pentru
Sigurana Alimentar i de stabilire a procedurilor referitoare la sigurana
produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliului
din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i principiilor generale privind
mecanismele de control de ctre statele membre al exercitrii competenelor
de executare de ctre Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 23


M3
18 iulie 2023, pentru dispoziiile privind identificarea electronic,
Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului rapoartele
corespunztoare referitoare la punerea n aplicare i impactul prezentului
regulament, inclusiv, n primul caz, posibilitatea de revizuire a
dispoziiilor privind etichetarea facultativ, iar, n al doilea caz, fezabi
litatea tehnic i economic a introducerii identificrii electronice obli
gatorii n ntreaga Uniune.
Aceste rapoarte sunt nsoite, dac este cazul, de propuneri legislative
adecvate.
B
Articolul 24
(1)

Regulamentul (CE) nr. 820/97 se abrog.

(2)
Trimiterile la Regulamentul (CE) nr. 820/97 se interpreteaz ca
trimiteri la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelul
de coresponden din anex.

Articolul 25
Prezentul regulament intr n vigoare n a treia zi de la publicarea n
Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene.
Se aplic pentru carnea de vit i mnzat care provine de la animalele
sacrificate dup 1 septembrie 2000.
Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se
aplic direct n toate statele membre.

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 24


B
ANEX
Tabel de coresponden
Regulamentul (CE) nr. 820/97

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 11

Articolul 13

Articolul 12

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (5)

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (2) litera (a)

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22

Articolul 22

Articolul 25

2000R1760 RO 13.12.2014 005.001 25


M3
ANEXA I
MIJLOACE DE IDENTIFICARE
A. CROTALIE CONVENIONAL
CU EFECT DIN: 18 IULIE 2019
B. DISPOZITIV ELECTRONIC DE IDENTIFICARE SUB FORMA UNEI
CROTALII ELECTRONICE
C. DISPOZITIV ELECTRONIC DE IDENTIFICARE SUB FORMA UNUI
TRANSPONDER TIP BOLUS
D. DISPOZITIV ELECTRONIC DE IDENTIFICARE SUB FORMA UNUI
TRANSPONDER INJECTABIL.