Sunteți pe pagina 1din 5

SC PREMIER PALACE SRL

Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI


Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

1/ 5

FISA DE POST
Anexa la contractul individual de munca al Dlui. Barbu Cosmin
Denumirea postului: Designer grafica, Cod COR 216611
Relatii ierarhice: se subordoneaza Directorului General Adjunct
Relatii functionale:
Colaboreaza cu:
- ceilalti angajati ai firmei;
- serviciul financiar-contabil pentru decontarea cheltuielilor.
Pregatirea si experienta:
NIVEL DE STUDII:
superioare (profil Marketing, Automatica, Cibernetica, Informatica)
CURSURI DE PREGATIRE:
Programare, Baze de date, Analiza sistemelor, Internet
EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: minim 1 an
PE POST: preferabil 1 an
CUNOSTINTE NECESARE:
- Abilitati de manipulare a materialelor brute
- Abilitati de prelucare a imaginilor foto, de corectie culoare, manipulare,
decupare, adaptare la scara si pregatirea pentru tipar.
- Cunostinte de operare soft (VEGAS, PINNACLE, ADOBE PREMIERE, FINAL
CUT, AFTER EFFECTS; Adobe Photoshop, Studio 3D Max, etc.)
- Cunostinte de operare soft vectorial, Corel Draw, Adobe Illustrator
- Capacitate de organizare si planificare a activitatilor curente;
- Se va specializa continuu in tehnici de operare, advertising si foto
- Limba engleza la nivel mediu (scris, citit)

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

2/ 5

Atributiile privind securitatea si sanatatea muncii si prevenirea incendiilor,


conform: Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319/2006, HG nr. 955/2010, Legii nr. 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor, Ordinului nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile
aferente, Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor, Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata
Capitolul I : Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca
Obligatii generale ale salariatilor:
Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu
pregatirea si instruirea sa, precum si cu
instructiunile primite din partea angajatorului,astfel incat sa nu expuna la pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte
persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului
de munca.
La locul de munca lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) sa utilizeze corect masinile,aparatura, uneltele,substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa
utilizare, sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau la
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si a cladirilor si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie
de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie.
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului
acidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de
catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si
conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

3/ 5

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii


si sanatatii in munca si masurile de aplicare ale acestora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii de
sanatate si securitate in munca.
j) sa participe la instructajele de sanatate si securitate in munca organizate de
societate
Capitolul II : Obligatiile salariatilor privind masurile de aparare impotriva
incendiilor conform Legii nr. 307/2006
Obligatii generale ale salariatilor :
a) Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor,
stabilite de admistrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau
importator dupa caz;
b) Sa intretina si sa foloseasca in scopul in care au fost realizate, dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator,
conducatorul institutiei , proprietar, producator sau importator;
c) Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale
sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorul locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune
sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in
cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
g) Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.
h) sa participe la instructajele de situatii de urgenta organizate de societate
APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:
- Gandire tehnica analitica
- Aptitudine generala de invatare
- Aptitudini de comunicare
- Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor
- Acordare si transmitere de informatii
- Culegere, clasificare si interpretare a informatiilor
- Acordare de consultanta si consiliere

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

4/ 5

CERINTE PENTRU EXERCITARE:


- Inteligenta de nivel superior
- Atentie concentrata si distributiva
- Flexibilitate mentala
- Initiativa
- Echilibru emotional
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Rezistenta mare la stres
- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE:
perseverenta, orientare spre sarcina, putere de concentrare, interes
pentru documentare si solutionarea problemelor, spirit practic, informarea,
ajutorarea si dezvoltarea altora, tact, amabilitate, ambitie, incredere in
sine.
Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul
Responsabilitati si sarcini:
- Elaboreaza concept in termeni de logo- pliant/ macheta ziar/ banner/
-tramvai si contribuie la creatia de brand/ imagine/ identitate vizuala;
- Estimeaza resurse materiale si de timp pentru creatie;
- Asigura prelucarea video;
- Verifica din punct de vedere tehnic produsul final;
- Propune masuri de imbunatatire a activitatii creative si implementeaza
schimbarile aprobate de Directorul General Adjunct;
- Raspunde cu solicitudine cerintelor colegilor;
- Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu in vederea atingerii
obiectivelor stabilite de conducerea companiei;
- Respecta Regulamentul Intern al societatii.
RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- Buna functionare a sistemului informatic de la locul sau de munca
- Respectarea temenelor de executie si a cerintelor de proiectare
- Calitatea solutiilor informatice oferite

SC PREMIER PALACE SRL


Bd.Ghencea , Nr. 134 ,bl.Corp 90,Parter,Camera 110, Sector 6 , BUCURESTI
Cod fiscal: RO 18830740 , Reg. Com. J40/11084/2006

5/ 5

- Respectarea standardelor de calitate impuse prin specificatiile proiectelor


Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate;
- Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma;
- Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei;
- Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare
la postul sau;
- Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si
interesele firme;i
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma .
TITULARUL POSTULUI :
Nume : ____________________________
DATA SI SEMNATURA LUARII LA CUNOSTINA

1 Acest document constituie anex la contractul de munc i este ncheiat n 2 exemplare originale: unul
pentru angajat i unul pentru dosarul su de personal.