Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific:
Lect. univ. dr. RALUCA ARIANNA VÎLCEANU

Candidat:
ALINA TOMA
TIMIŞOARA

2009

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA


FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE

Secţia Engleză-Spaniolă

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LOS


ADVERBIOS TERMINADOS EN -MENTE

Coordonator ştiinţific:
Lect. univ. dr. RALUCA ARIANNA VÎLCEANU

Candidat:
ALINA TOMA

TIMIŞOARA

2009