Sunteți pe pagina 1din 29

Viscerocraniul

Maxilla
Este piesa centrala a masivului
facial,intercalat ntre
cav.bucal,orbit i cav.nazal
Este suportul arcadei dentare
superioare

Corpus maxillae
Processus frontalis
Processus zygomaticus
Processus palatinus
Processus alveolaris
Sinus maxillaris

Maxilla
Corpus maxillae
Facies anterior
-margo infraorbitalis
-incisura nasalis
-apertura piriformis nasalis
anterior
-fossa incisiva
-fossa canina
-foramen infraorbitale
-creasta zigomaticoalveolara

Maxilla

Corpus maxillae
Facies orbitalis
-fisura orbitalis posterior
-sulcus infraorbitalis
-canalis infraorbitalis

Maxilla

Corpus maxillae
Facies infratemporalis
-tuber maxillae
-foramina alveolaris

Maxilla

Corpus maxillae
Facies nasalis
-hiatus maxillaris
-sulcus lacrimalis
-canalis nasolacrimalis

Maxilla

Processus frontalis
-crista lacrimalis anterior
-crista ethmoidalis
-crista conchalis

Maxilla

Processus zygomaticus

Maxilla
Processus palatinus
Facies superior
-crista nasalis
-spina nasalis anterior
Facies inferior
-torus palatin
-sulci palatini
Canalis incisivus (nazopalatin)
-orificiile nasale
-orificiul bucal
-orificiile Stenon
-orificiile Scarpa

Maxilla
Processus alveolaris
-arcus alveolaris
-tuberculul alveolar
-alveoli dentales
-juga alveolaria
-septa interalveolaria
-septa interradicularia

Maxilla

Sinus maxillaris

Os nasale
Intercalat ntre partea
nazal a frontalului i
procesul frontal al
maxilei

Facies externa
Facies interna
-sulcus ethmoidalis

Os lacrimale
Situat n partea anterioar a
peretelui medial al orbitei,
ntre osul frontal,etmoid i
maxil
Facies lateralis
-crista lacrimalis posterior
-hamulus lacrimalis
-sulcus lacrimalis
-fossa saci lacrimalis
-canalis nasolacrimalis
Facies medialis:privete
spre cavitile nazale

Concha nasalis
inferior
Situat pe peretele
lateral al cav.nazale
Facies medialis
Facies lateralis
-meatus nasi inferior
Processus lacrimalis
Processus maxillaris
Processus ethmoidalis

Vomer
Particip la formarea septului
nazal
Margini
-superioara ala vomeris
-inferioara
-anterioara
-posterioara

Os Palatinum
Localizat posterior de
maxil
Particip la formarea
palatului dur,a
cav.nazale,a orbitei ,a
fosei pterigopalatine

Lamina horizontalis
Lamina
perpendicularis

Os Palatinum
Lamina horizontalis
Facies nasalis
-crista nasalis
-spina nasalis posterior
Facies palatina
-foramina palatina
minora
-canales palatini minores

Os Palatinum
Lamina
perpendicularis
Facies maxilaris
-sulcus palatinus
major
-canalis palatinus
major
Facies nasalis
-crista ethmoidalis
-crista conchalis
Processus orbitalis
Processus
sphenoidalis
-incisura
sphenopalatina
-foramen
sphenopalatinum

Os ethmoidale
Lamina cribrosa
(Orizontala,Ciuruita)
Lamina
perpendicularis
Labiryntus
ethmoidalis

Lamina
perpendicularis
Crista galli(servete
pt.inseria durei mater)
Ala cristae galli

Labiryntus
ethmoidalis(ntre
cav.orbital i cav.nazal)
-cellulae ethmoidale
-cellulae ethmoidofrontale
Lamina orbitalis - lateralis
Lamina medialis
-concha nasalis superior
-concha nasalis media
-concha nasalis suprema
-processus uncinatus
-bula ethmoidalis
-hiatus semilunaris
-infundibulum ethmoidale

Os zygomaticum
Situat n partea supero-lateral a
feei,e strbtut de canalul
zigomatic n forma de Y,ce se
deschide printr-un orificiu pe
fiecare fa a osului
Facies lateralis
-foramen zygomaticofaciale
Facies temporalis
-foramen zygomaticotemporale
Facies orbitalis
-foramen zygomaticoorbitale
Processus frontalis
Processus temporalis
-arcus zygomaticus
Processus maxillaris

Mandibula

Corpus mandibulae
Ramus mandibulae
Angulus mandibulae
Canalis mandibulae

Mandibula
Corpus mandibulae
Basis mandibulae
facies externa
-symphysis mandibulae
mentalis
-protuberantia mentalis
-tuberculum mentale
-foseta mentoniera
-foramen mentale
-linea obliqua

Mandibula
Corpus mandibulae
Basis mandibulae
facies interna
-linea mylohyoidea
-fossa digastrica
-fovea sublingualis
-fovea submandibularis
-torus mandibularis

Mandibula
Corpus mandibulae
Basis mandibulae
Pars alveolaris
-lamele alveolare interna si
externa
-septa interalveolaria
-septa interradicularia
-juga alveolaria

Mandibula
Ramus mandibulae
Angulus mandibulae
Margo inferior
Margo posterior
Margo superior
-processus coronoideus
-processus condylaris
-caput mandibulae
-foveea pterygoidea
-creasta mandibulara
Margo anterior
-creasta mediala
-creasta mediala
-trigonul retromolar

Mandibula
Ramus mandibulae
Facies externa lateralis
-tuberositas maseterica
Facies interna medialis
-foramen mandibulae
-lingula mandibulae SPIX
-antilingula
-sulcus mylohyoideus
-tuberozitas pterygoidea

Mandibula
Canalis mandibulae
Foramen mandibulae
Foramen mentale
Foramina mandibulare
accesoria
Canalul Seres
Segmentul posterior
Segmentul mijlociu
Segmentul anterior
/canal mental
- canalis incisivus