Sunteți pe pagina 1din 20

DECLARAŢIA PRIVIND

IMPOZITUL PE PROFIT

- pentru anul 2009 -


Termenul de Depunere
 25 aprilie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pe profit, cu
următoarele excepţii:

 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, pentru:
-contribuabilii care până la această dată definitivează închiderea exerciţiului financiar
anterior;
- organizaţiile nonprofit;
- contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor
tehnice, pomicultură şi viticultură;

 data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului, pentru persoanele juridice


care încetează să existe în cursul anului fiscal.
Prezentarea declaraţiei anuale

 SECŢIUNEA C
“ Date privind definitivarea impozitului pe profit anual”

 PUNCTUL I
- se completează de către contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1)
lit.a), alin.(4) şi alin.(5):
1. societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi
sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;
2. organizaţiile nonprofit;
3. contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor
şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură
PREZENTARE DECLARAŢIE ANUALĂ PRIVIND IMPOZITUL PE
PROFIT 101
Exemplul 1

Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.a) şi


alin.(5) din Codul fiscal.
 Impozit pe profit anual (rd. 44) = 20.500 lei
 Impozit minim anual recalculat în mod corespunzător
pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009 (tranşa 5)=
7.333 lei
 Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit declarate
trimestrial prin formularul 100 = 34.800 lei
Exemplu 1
Exemplul 2

Pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.a) şi


alin.(5) din Codul fiscal.
 Impozit pe profit anual (rd. 44) = 0 lei
 Impozit minim anual recalculat în mod corespunzător
pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009 (tranşa 5)=
7.333 lei
 Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit declarate
trimestrial prin formularul 100 = 6000 lei
Exemplu 2
Prezentarea declaraţiei anuale

 PUNCTUL II
- se completează de contribuabilii prevăzuţi la art.34
alin.(1) lit.b)

De reţinut!
- la completarea declaraţiei anuale de impozit pe
profit, începând cu anul 2009, contribuabilii vor avea
în vedere şi prevederile art.18 alin.(2)-(4) din Codul
fiscal, referitoare la impozitul minim anual,
coroborate cu prevederile art.34 alin.(15).
PREZENTARE DECLARAŢIE ANUALĂ PRIVIND IMPOZITUL PE
PROFIT 101
Exemplul 3 – IMP. PROFIT TRIM.IV < IMP. MINIM TRIM.IV
pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivează
închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25 februarie 2010

Suma datorată
Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

I 4.650
II 1.433
III 2.150
IV
Exemplul 3 – IMP. PROFIT TRIM.IV < IMP. MINIM TRIM.IV
pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivează
închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25 februarie 2010
Exemplul 4 – IMP. PROFIT TRIM.IV >IMP. MINIM TRIM.IV
pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivează
închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25 februarie 2010

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 20.620 lei


Formularul 100:

Suma datorată
Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

I 3.000
II 4.450
III 2.150
IV
Exemplul 4 – IMP. PROFIT TRIM.IV >IMP. MINIM TRIM.IV
pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care definitivează
închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25 februarie 2010
Exemplul 5 – pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b)
care definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25
aprilie 2010

Impozit pe profit anual (rd. 44) = 20.620 lei


Formularul 100:

Suma datorată
Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

I 7.450
II 1.433
III 2.150
IV 2.150 Nu se completează rd.1.1
pentru trim.IV.
Exemplul 5 – pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b) care
definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25 aprilie 2010
Exemplul 6 – pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b)
care definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25
aprilie 2010
Impozit pe profit anual (rd. 44) = 2.800lei
Formularul 100:

Suma datorată
Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

I 1.450
II 1.433
III 2.150
IV 2.150 Nu se completează rd.1.1
pentru trim.IV.
Exemplul 6 –pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b)
care definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25
aprilie 2010
Exemplul 7– pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b)
care definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25
aprilie 2010
Impozit pe profit anual (rd. 44) = 0 lei
Formularul 100:

Suma datorată
Trim. Imp. profit (rd.1= rd.2) Imp. minim (rd.1.1.= rd.2)

I 0
II 7.539
III 2.150
IV 2.150 Nu se completează rd.1.1
pentru trim.IV.
Exemplul 7– pentru contribuabilii prevăzuţi la art.34 alin.(1) lit.b)
care definitivează închiderea exerciţiului financiar anterior până la 25
aprilie 2010