Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Inreg______/Data_____________
Liceul Alexandru Odobescu
Vizat director:
Profesor GABRIELA TNASE
Profilul: Teoretic/ uman
Specializarea: Stiinte Sociale
Manualul utilizat Upstream, Express Publishing
3 ore x 36 saptamani = 108 h
Clasa a X-a; Programa Scolara aprobata prin Ordin al Ministrului Nr. 4598 / 31.08.2004

Vizat ef catedr,

PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU CLASA A X-A (L1)


Anul scolar 2015/2016

Nr
crt
1
2

Unit

Competente
specifice vizate

Test initial
Unit 1 Health is
better than wealth

3
4

Continuturi:-Teme
-Elemente de constructie a comunicarii
-Functii comunicative

Self-assesment
Unit 2

Domeniul personal viata pesonala (stil de


viata, comportament social), educatie, timpul
liber
Domeniul public: aspect din viata
contemporana
Elemente de constructie a comunicarii: past
tenses, utilizarea verbelor modale pentru
realizarea funciilor comunicative prevzute
Functii comunicative a le limbii:
- a da si a solicita informatii de ordin personal;
- a raporta;
- a descoperi si exprima atitudini( acordul /
dezacordul, satisfactia / insatisfactia;
- a compara actiunile prezenta cu cele trecute,
- a folosi stilul formal / informal
Domeniul public: ecologie

1.1Identificarea sensului global al unui mesaj


1.2 Anticiparea elementelor de coninut ale
unui text pe baza titlului / unui stimul vizual
1.3
Identificarea de detalii din mesaje orale /
scrise (autentice)
2.2 Relatarea coninutului unui film / al unei
povestiri, pe baza unui plan de idei dat
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de
interes
4.1 Traducerea unor texte funcionale scurte din limba
englez n limba romn cu ajutorul dicionarului

1.1Identificarea sensului global al unui mesaj

Nr
ore

Saptamana

6
12

14 -25sept
29 sept -24 oct

6
12

26oct 6nov
9nov 4dec

Ob
s

Be clean, be green
Unit 3 Necessity is
the mother of
invention

5
6

Self assessment
Unit 4
On the market

Unit 5
First come, first
served

7
8

Sa stii mai multe,


sa fii mai bun
Unit 6
Just for the fun of
it!

Domeniul occupational: texte din domeniul


specialitaii
Elemente de constructie a comunicarii:
comparisons, order of adjectives, the passive,
relative clause, relative pronouns/adverbs;
pronouns ( sistematizare), cazul genitive.
Functii comunicative:
- a incuraja, a avertiza pe cineva;
- a comenta pareri;
- a exprima compasiunea;
- a exprima surpriza, curiozitatea, teama,
indoiala

1.2Anticiparea elementelor de coninut ale


unui text pe baza titlului / unui stimul vizual
1.4 Selectarea de informaii din mai multe texte n
scopul ndeplinirii unei sarcini structurate de lucru
2.6 Relatarea sub form de raport a desfurrii unei
activiti de grup / proiect individual / activiti
cotidiene
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes n
cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care sunt
exprimate preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor

Domeniul public: aspecte din viata


contemporana, cumparaturi, preturi
Domeniul public: aspecte din viata
contemporana, cumparaturi, preturi, mancare,
bauturi
Elemnete de constructie a comunicarii:
countable/uncountable nouns, quantifiers,
reported speech, idioms and fixed phrases.
Functii comunicative:
- a exprima refuzul, a argumenta refuzul;
- a folosi stilul formal/ informal
- a exprima si a solicita o opinie;
- a descrie locuri, intamplari, evenimente;
- a da si a solicita informatii depre preturi,
alimente, servicii.
-a cere permisiunea de a ntrerupe o
conversaie
un fragment dintr-o piesa de teatru, quiz.

1.1 Identificarea sensului global al unui mesaj


1.2 Anticiparea elementelor de coninut ale unui text
pe baza titlului / unui stimul vizual
1.3 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise
(autentice)
1.4 Selectarea de informaii din mai multe texte n
scopul ndeplinirii unei sarcini structurate de lucru
situatii variate de comunicare:
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti
cotidiene, obiceiuri;
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de
comunicare n funcie de stilul formal / informal
folosit de interlocutor
4. 1 Traducerea unor texte funcionale scurte din
limba englez n limba romn cu ajutorul
dicionarului

Domeniul personal: universal adolescentei


(cultura, arta, sport)
Domeniul public: lumea contemporana,
democratie, civism, drepturile omului, massmedia
Elemente de costructie a comunicarii:

Pregatirea elevilor pentru festivalul Springs Tales de


la Calarasi
1.1Identificarea sensului global al unui mesaj
1.2Anticiparea elementelor de coninut ale
unui text pe baza titlului / unui stimul vizual
1.3Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise
(autentice)
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti

12

7dec - 22 ian

6
12

25 ian-5 feb
15feb 11mar

12

14mar 8 apr

18-22 apr

12

11 apr-20mai

23mai 17 iun
2

Unit 7
Breaking news!

Final revision

- infinitivul, participiul, gerundivul, prepozitii,


conjunctii, construcii infinitivale, participiale,
gerundivale.
Functii communicative:
- a solicita si a da informatii de ordin personal;
- a descoperi si exprima atitudini morale;
- a convinge;
- a descrie locuri, intamplari, evenimente;
- a da si a solicita informatii de ordin personal;
- a raporta;
- a descoperi si exprima atitudini( acordul /
dezacordul, satisfactia / insatisfactia;

cotidiene, obiceiuri;
2.2 Relatarea coninutului unui film / al unei
povestiri, pe baza unui plan de idei dat
2.5 Redactarea de texte funcionale simple

12

21 24 iun