Sunteți pe pagina 1din 1

SC ................................................

SRL
2015
J13/............./..................
CUI .................................
CONSTANTA

NR.1 / 06 MAI

DECIZIE,

Prin prezenta aducem la cunostinta urmatoarele:


Incepind cu data de 4 mai 2015 personalul angajat SC ....................................................... SRL are
obligatia de a completa la fiecare tura, Registrul De Bani Personali.
Sumele trebuie sa fie reale si trebuie justificate in cazul in care se cere acest lucru de catre persoanele
autorizate controlului fiscal.
Banii personali nu trebuie sa fie la un loc cu vanzarea unitatii, acest lucru fiind considerat abatere
disciplinara grava si sanctionata cu concedierea angajatului.
Bacsisul primit la mese este batut in casa fiscala de marcat si este declarat pe propria raspundere de
catre angajat.
Orice alta situatie in care angajatul nu poate explica, legal, provenienta minusului sau plusului in
casa fiscala de marcat exonereaza societatea SC .......................................................................... SRL de orice
culpa care ar putea fi dovedita de catre persoanele abilitate de control fiscal.

Am luat la cunostinta:
Numele Si Prenumele

Semnatura