Sunteți pe pagina 1din 6

Curriculum vitae

Europass

Informaii personale
Nume / Prenume Popa , Elena
Adres(e) Str. Bucium 25, Bl. B3-1, Sc.D, et.3, ap.1, Iasi, Romania
Telefon(oane)
Mobil: 0723.635.745.
E-mail(uri) elenapopadr@yahoo.com; elena.popa@umfiiasi.ro
Naionalitate Romana
CNP
2691228333200
Data naterii 28.12.1969
Sex F
Locul de munc vizat /
Domeniul ocupaional
Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
principale

1.03.1999 pana in prezent


Asistent Universitar Disciplina Medicina de Familie
Activitate didactica in cadrul stagiului practic de medicina de familie,
studenti anul VI, Facultatea de Medicina Generala
Activitate didactica in cadrul stagiului practic de medicina de familie,
studenti anul IV, Colegiul de Asistenti Medicali
Activitate didactica de pregatire si indrumare a medicilor rezidenti medicina
de familie
Numele i adresa Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, str. Universitatii nr.
angajatorului 16, 700115, Romania

Tipul activitii sau sectorul


de activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate

Invatamant medical

Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti
principale
Numele i adresa
angajatorului
Tipul activitii sau sectorul
de activitate

1996-1998
Medic rezident Medicina Generala
Dobindirea si aprofundarea de cunostintelor teoretice si practice specifice
asistentei medicale primare
Spitalul Sf. Spiridon Iasi

1.09.1999 pana in prezent


Medic de familie
Asistenta medicala primara
CMI Dr. Popa Elena, liber profesionist
Sanatate
2003 2010
Medic de intreprindere
Medicina de intreprindere
Contract de prestari servicii cu SC. Salubris SA Iasi
Sanatate

Sanatate

Educatie si formare
Perioada 2009- prezent
Calificarea / diploma obtinuta Teza Doctorat sustinuta 27.11.2014; calificativ obtinutFOARTE
BINEUMFGr. T. Popa, Iasi,
Disciplinele principale Rolul PPAR ( receptori activati de inductorii proliferarii peroxizomilor) in
studiate/ competente sindromul metabolic, conducator stiintific prof. Univ. Dr. Rodica Petrovanu
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de
Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, str. Universitatii nr.
invatamant/furnizorului de
16, 700115, Romania
formare
Nivelul n clasificarea Invatamant superior postuniversitar
naional sau internaional
Perioada 2004
Calificarea / diploma Competenta medicina de intreprindere
obtinuta
Disciplinele principale Sanatatea si securitatea muncii/ competenta medicina de intreprindere
studiate/ competente
profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de


Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, str. Universitatii nr.
invatamant/furnizorului de
16, 700115, Romania
formare
Nivelul n clasificarea Invatamant superior postuniversitar
naional sau internaional
Perioada 2003
Calificarea / diploma Medic primar Medicina de Familie, confirmat prin Ord.MS Nr. 846/12.09.2003
obtinuta
media 9,77.
Disciplinele principale
studiate/ competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de
invatamant/furnizorului de
formare
Nivelul n clasificarea
naional sau internaional
Perioada
Calificarea / diploma
obtinuta

Medicina de familie

Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, str. Universitatii nr.


16, 700115, Romania
Invatamant superior postuniversitar
1998

Medic specialist Medicina Generala, confirmat prin Ord.MS Nr.


1011/30.12.1998 media 9,12
Disciplinele principale Medicina de familie
studiate/ competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, str. Universitatii nr.
invatamant/furnizorului de 16, 700115, Romania
formare
Nivelul n clasificarea Invatamant superior postuniversitar
naional sau internaional
Perioada 1989-1995
Calificarea / diploma Medic / Diploma de licenta Seria N, Nr. 010203, eliberata de UMF Gr. T.
obtinuta Popa Iasi, Facultatea de Medicina Generala - media generala de licenta 9,56
Disciplinele principale Stiinte Medicale
studiate/ competente
profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de
Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa Iasi, str. Universitatii nr.
invatamant/furnizorului de
16, 700115, Romania
formare
Nivelul n clasificarea Invatamant superior medical
naional sau internaional
Perioada 1984-1988
Calificarea / diploma Diploma de Bacalaureat seria G Nr.150584
obtinuta
Disciplinele principale Operator chimist/Pofil chimie industriala
studiate/ competente
profesionale dobandite

Numele si tipul institutiei de Liceul Petru Rares Suceava, Romania , absolvit cu titlul de sef de promotie
invatamant/furnizorului de
formare
Aptitudini i competene Competenta medicina de intreprindere 2004
personale Abilitati de comunicare dobindite in cursul activitatii de medic si cadru didactic
Abilitati de adaptare la niveluri multiculturale diferite , dezvoltate si
perfectionate in timpul colaborarii cu SC. Salubris, Iasi ( personal de etnie
roma angajat in sectorul de productie )
Abilitati de lucru in echipa , dovedite atat la nivel didactic in cadrul Disciplinei
de Medicina de Familie cat si la nivel medical (colaborare foarte buna
interdisciplinaracu medicii specialisti)
Comportament etico-moral bine apreciat in spatiul academic si social.
Limba(i) matern(e) Romana
Limba(i) strin(e) Engleza, Franceza, Germana
cunoscut(e)
Autoevaluare
nelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral Exprimare scris
conversaie
Limba engleza
B
B
B
B
B
mediu
mediu
mediu
mediu
Mediu
2
2
2
1
1
Limba franceza
B
B
B
B
B
mediu
mediu
mediu
mediu
Mediu
2
2
2
1
2
Limba germanaa
B
B
B
B
B
mediu
mediu
mediu
mediu
Mediu
2
2
2
1
1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i aptitudini Membru in Comitetul de Organizare a Conferintei Nationale a Cadrelor de


organizatorice Predare de Medicina de
Familie- 2004
Membru al Societatii de Medici si Naturalisti Iasi
Organizare de actiuni pentru depistarea precoce a afectiunilor( diabet zaharat,
dislipidemii, cancer de prostata,etc ) la nivelul populatiei arondate.
Organizare cursuri in cadrul Programului National Screening
Competene i aptitudini
tehnice
Competene i aptitudini de
utilizare a calculatorului

Cunostinte generale privind functionarea aparaturii din dotare.


Competenta TIC- 2013
Operator PC (Microsoft Office, SIUI, BizMedica, Internet Explorer, etc)
Competenta TIC - 2013
Atestat de Evaluare a cunostintelor de Informatica Medicala (utilizare calculator,
navigare pe Internet, tehnoredactare si biostatistica) Disciplina de Informatica
Medicala si Biostatistica, UMF Iasi, 14.09.2009.

Competene tiintifice

Lucrari stiintifice in publicatii cotate ISI


1. Elena Popa, Florin Zugun-Eloae, Mihaela Zlei, Daniela Jitaru, Oana Maria
Pintilie,Adorata Elena Coman, Maria Traian,Didona Anca Ungureanu, Eugen
Carasevici Flow cytometry analysis of PPAR-alpha receptors in metabolic
syndrome. RRLM, 2014;. 22(4):427-38. DOI:10.2478/rrlm-2014-0036
Lucrari stiintifice publicate in reviste cotate CNCSIS B+
1. Elena Popa, Maria Maidaniuc Agnes Bacusca, Alamir Diaa, , Rodica
Petrovanu, Adorata Elena Coman. Disfuncia endotelial de la mecanisme
moleculare la cuantifi care i tratament n practica medical. Practica
Medicala, 2014;9(3): 109-14.
2. : Elena Popa, Agnes Bacusca, Alamir Diaa, Maria Maidaniuc, Rodica
Petrovanu, Adorata Elena Coman. The function of insulin receptor (IRF) in
evolution of obesity, correlation with adipocytes diameters. Archives of the
Balkan Medical Union, 2014;49(3): 275-9.
3. Alamir Diaa, Elena Popa, Agnes Bacusca, Maria Gabriela Traian, Rodica
Petrovanu, Adorata Elena Coman. Sindromul metabolic i riscul de boli
cardiovasculare ntr-o circumscripie rural din judeul Bacu. Practica
Medical, , 2014;9(3):142-7.
4. Alamir Diaa, Elena Popa, Agnes Bacusca, Maria Gabriela Traian, Rodica
Petrovanu, Adorata Elena Coman: Epidemiological study of metabolic
syndrome and risk of diabetes mellitus in a rural family medicine practice in
Bacau county. RMC, 2014;118(3).
5. Diagnosticul i Tratamentul Neuropatieidiabetice n Asistena Primar, Dr.
ADORATA ELENA COMAN, Dr. MARIA MAIDANIUC, Dr. ELENA POPA,
Dr. CECILIA GRIGORE, Dr. RODICA PETROVANU, PRACTICA
MEDICAL VOL. VI, NR. 3(23), AN 2011
6. Monitorizarea pacientului cu osteoporoz n medicina de familie- Dr. CECILIA
GRIGORE, ef Lucr. Dr. ADORATA ELENA COMAN, Dr. ANA MARIA
HOLICOV, Dr. ELENA POPA, Prof. Dr. RODICA PETROVANU, PRACTICA
MEDICAL VOL. 4, NR. 3(15), AN 2009.
7. 3.Rodica Petrovanu, Adorata Elena Coman, Cynthia Petrovanu, G.C. Murariu,
Elena Popa, Cecilia Grigore: Preventia obezitatii - posibilitati si limite in
medicina primara (Obesity Prevention - Is There Any Limits for Primary Care
Medicine?), RMC, Volumul 113 (2009), Numarul 2 Pagina: 322
8. Adorata Elena Coman, Elena Popa, Cecilia Grigore, Maria Maidaniuc,
Rodica Petrovanu: Cauzele tulburrilor digestive funcionale i abordarea
terapeutic n practica medicinii primare (Causes of Digestive Malfunction
Diseases and Its Therapeutic Approach in Primary Care Medicine) , RMC,
Volumul 114 (2010), Numarul 1 Pagina: 75.
9. www.medica.ro/reviste.../practica_medicala/2011.../PM_Nr-3_2011 Diagnosticul i tratamentul neuropatiei diabetice n asistena primar Diagnosis
and treatment of diabetic neurophaty in primary care - Dr. ADORATA ELENA
COMAN, Dr. MARIA MAIDANIUC, Dr. ELENA POPA, Dr. CECILIA
GRIGORE,Dr. RODICA PETROVANU
10. practica-medicala.medica.ro/.../practica_medicala/.../PM_Nr-4_2012_Art-7 Testul de toleran la glucoz valoare diagnostic dovedit- Oral glucose
tolerance test proof of strength over time - Dr. MARIAGABRIELA
MAIDANIUC, , Dr. ADORATAELENA COMAN, Dr. ELENA POPA, Dr.
CECILIA GRIGORE
Formator in Grantul International POSDRU Instruire si preventie
pentru o viata sanatoasa, in perioada 1.07.2012 30.11.2012 pentru
screening-ul de cancer de col uterin, san si colo-rectal

Data: 14.01.2014

Asist. Univ. Dr. Elena Popa, Medicina de Familie