Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 3.

Strazile orasului

1. Buz`u vedere general` a oara]ului, circulat` la 26.03.1914,


depozitul Universal Saraga, Bucure]ti.

2. Buz`u Pia\a Dacia, Editura C-tin Movileanu,


libr`ria Cultura.
Buz`u

26

3. Buz`u vedere general` a Bulevardului de alt`dat`.


Editura Socec & Co, circulat` la 7.03.1923.

4. Buz`u Bulevardul I C. Br`tianu ]i statuia. Depozitul


Universal Saraga, circulat` la 25.12.1919.
Buz`u

27

5. Buz`u strada T@rgului. Editura A. Mayer & Stern.

6. Buz`u bulevardul I.C. Br`tianu la 1919, Editura Galeria


de Cadouri, A. Mayer & Stern, Bucure]ti.
Buz`u

28

7. Buz`u - Calea Unirii. Editura Galeria de Cadouri,


A. Mayer & Stern, Bucure]ti, circulat` la 22.08.1920.

8. Buz`u vedere din centrul ora]ului, 1930.


Ed. Fra\ii C & V. Movileanu.
Buz`u

29