Sunteți pe pagina 1din 9

PRINCILIUL DISPONIBILITATII

nalta Curte de Casaie i Justiie a hotrt c prima instan nu a nclcat principiul


disponibilitii atunci cnd s-a pronunat asupra captului de cerere avnd ca obiect
anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate, n sensul respingerii acestuia,
n condiiile n care din precizarea la aciune invocat de recurent nu rezult cu claritate
dac actul procesual de dispoziie constnd n renun area la judecata cererii de anulare a
certificatului de atestare a dreptului de proprietate apar ine reclamantei, att timp ct nu au
fost inserate elementele de identificare ale reprezentan ilor legali ai societ ii i nici nu a
fost prezentat un mandat special pentru renun area la judecat acordat avocatului
desemnat n cauz. (Decizia civil nr. 491 din 4 februarie 2014 pronunat n recurs de
Secia de contencios administrativ i fiscal a naltei Cur i de Casaie i Justiie avnd ca
obiect anulare certificat de atestare a dreptului de proprietate) R O M N I A
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
Secia de Contencios Administrativ i Fiscal
Decizia nr. 491/2014Dosar nr. 3183/202/2011
edina public de la 4 februarie 2014
Asupra recursului de fa;
Din examinarea lucrrilor din dosar, constat urmtoarele:
I. Circumstanele cauzei
1. Procedura derulat n faa primei instane
Prin cererea nregistrat pe rolul Judectoriei Clrai la data de 18 februarie 2011, n Dosarul nr.
525/202/2011, reclamanta SC C.I. SRL a solicitat, n contradictoriu cu prta SC B. SA i Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului, pronunarea unei hotrri judectore ti prin care:
(i) s se constate existena dreptului societii reclamante de a ob ine n proprietate terenul n
suprafa de 1948 mp situat n Clrai, str. D., judeul Clrai;
(ii) s se constate nulitatea absolut a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate din 4 august
1994 emis de Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului n favoarea SC B. SA, n ceea ce prive te
suprafaa de 1950 mp teren;
(iii) s se dispun radierea transcrierii dreptului de proprietate al prtei SC B. SA din Cartea Funciar;
(iv) obligarea prtei SC B. SA la plata cheltuielilor de judecat.

Prin ncheierea din data de 11 mai 2011 pronun at de Judectoria Clra i s-a admis excep ia de
necompeten teritorial a Judectoriei Clrai n solu ionarea captului de cerere avnd ca obiect
constatarea nulitii absolute a certificatului de atestare a dreptului de proprietate din 4 august 1994
i s-a dispus declinarea competenei de soluionare a acestui capt de cerere n favoarea Cur ii de Apel
Bucureti, secia de contencios administrativ i fiscal.
La Curtea de Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios administrativ i fiscal, cauza a fost nregistrat
sub nr. 3183/202/2011.
Pe baza probei cu nscrisuri administrate n cauz, Curtea de Apel Bucure ti, sec ia a VIII-a contencios
administrativ i fiscal, a pronunat Sentina civil nr. 1723 din 12 martie 2012, prin care a dispus
respingerea excepiilor privind autoritatea de lucru judecat, lipsa de interes i inadmisibilitatea cererii
de chemare n judecat, ca nentemeiate, admiterea excep iei tardivit ii cererii i respingerea cererii
formulate de reclamanta SC B. SA, n contradictoriu cu SC C.I. SRL i Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Turismului.
Prin ncheierea din data de 22 mai 2012, Curtea de Apel Bucure ti, sec ia a VIII-a de contencios
administrativ i fiscal, a admis cererea formulat de prta SC B. SA, a dispus ndreptarea erorii
materiale strecurate n considerentele i dispozitivul Sentin ei civile nr. 1723 din 12 martie 2012, n
sensul c SC C.I. SRL are calitatea de reclamant, iar SC B. SA are calitatea de prt.
Pentru a dispune respingerea cererii reclamantei SC C.I. SRL, avnd ca obiect constatarea nulit ii
absolute a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate din 4 august 1994, ca tardiv formulat,
prima instan a reinut, n esen, urmtoarele:
Certificatul de atestare a dreptului de proprietate din 4 august 1994, prin raportare la con inutul
acestuia i la sfera subiecilor de drept care intr sub inciden a acestuia, este un act administrativ cu
caracter individual.
Termenul de prescripie a dreptului material la ac iune, n lumina prevederilor art. 11 alin. (2) din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, a nceput s curg pentru reclamant la data
mplinirii termenului de 1 an de la data lurii la cuno tin de certificatul de atestare a dreptului de
proprietate a crui anulare se solicit.
Data la care reclamanta a luat cuno tin de con inutul Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate din 4 august 1994 este data nscrierii n Cartea Funciar a dreptului de proprietate atestat
prin acest act administrativ, respectiv data de 15 august 1994.
n considerarea efectelor erga omnes ale nscrierilor n Cartea Funciar, data efecturii acestei nscrieri
este data la care reclamanta a luat cuno tin de existen a actului administrativ a crui anulare se
solicit.

n plus, prin Decizia civil nr. 5242 din 19 noiembrie 2009 pronun at de nalta Curte de Casa ie i
Justiie n Dosarul nr. 2261/2/2008 s-a re inut c reclamanta ar fi luat cuno tin de Certificatul de
atestare a dreptului de proprietate din 4 august 1994 cel pu in n anul 1999, n considerarea faptului
c, anterior formulrii aciunii din aceast cauz, reclamantei i-au mai fost respinse, ca tardiv
formulate, dou aciuni avnd ca obiect anularea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate
din 4 august 1994.
Avnd n vedere data introducerii cererii la instan , respectiv 18 februarie 2011, precum i dispozi iile
art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, s-a re inut c ac iunea promovat de reclamant este tardiv
i s-a dispus respingerea acesteia.
2. Calea de atac exercitat n cauz
mpotriva Sentinei civile nr. 1723 din 12 martie 2012 pronun at de Curtea de Apel Bucure ti, sec ia
a VIII-a contencios administrativ i fiscal, a declarat recurs, n termen legal, reclamanta SC "C.I." SRL,
susinnd c este nelegal, pentru urmtoarele motive:
2.1. n considerentele hotrrii primei instan e au fost inserate motive strine de natura cauzei, cum
ar fi trimiterea la regimul juridic al actelor administrative, n condi iile n care ac iunea n constatarea
nulitii absolute a fost un demers potrivit dreptului comun, iar momentul nceperii curgerii termenului
prevzut de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 trebuie analizat numai n contextul generat de
nceperea urmririi penale dispus prin Decizia nr. 73/R/2010 a Tribunalului Clra i;
2.2. Aplicarea rigid i formal a textului art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 reprezint o gre it
aplicare a legii, cu ignorarea complet a efectelor cercetrii penale i a celor rezultate din
redeschiderea ei;
2.3. n mod nelegal se face trimitere la calea revizuirii, raportat la o hotrre ce nu a evocat fondul,
att timp ct Curtea de Apel, secia contencios administrativ, a judecat pe fond cauza pronun nd
Sentina nr. 743 din 24 februarie 2009, iar nalta Curte de Casa ie i Justi ie, prin Decizia nr. 5242 din
19 noiembrie 2009, a admis recursurile, a casat sentin a, a respins excep ia de nelegalitate ca
inadmisibil i a respins aciunea ca fiind tardiv formulat.
2.4. Soluia de tardivitate a cererii de chemare n judecat este nelegal i prin faptul c plaseaz
nceperea curgerii termenului la momentul comunicrii actului administrativ, cu referire la vechea
soluie n contencios administrativ i la momentul publicrii n M. Of. din 3 mai 2004 (informa ie
inexistent n Monitorul Oficial din ziua indicat).
2.5. n mod nelegal s-a fcut trimitere la momentul intabulrii, ca moment al curgerii termenului de
introducere a aciunii, omindu-se faptul c reprezentan ii SC B. SA au fost cerceta i i pentru
declaraii false la intabulare, legate de nedeclararea construc iei proprietatea SC "C.I." SRL existent
pe teritoriul respectiv.

n concluzie, n temeiul art. 304 pct. 9 i art. 312 C. proc. civ., recurenta a solicitat admiterea
recursului i trimiterea cauzei spre rejudecare la aceea i instan .
3. Aprrile formulate n cauz
Intimatul Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice (fost Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Turismului) a invocat, prin ntmpinare, excepia lipsei calit ii sale procesuale pasive i a solicitat
scoaterea sa din cauz, motivat de faptul c Autoritatea Na ional pentru Turism este institu ia n
msur s stea n judecat n prezenta cauz, n raport de prevederile O.U.G. nr. 115/2009, O.U.G. nr.
96/2012 i H.G. nr. 9/2013.
4. Procedura derulat n faa naltei Curi
Prin ncheierea din data de 5 noiembrie 2013, nalta Curte a dispus citarea recurentei-reclamante SC
C.I. SRL, prin administrator judiciar D.C. SPRL, precum i citarea n calitate de intimat-prt a
Autoritii Naionale pentru Turism.
De asemenea, prin ncheierea din data de 4 februarie 2014 nalta Curte a dispus, n temeiul art. 164
alin. (1) C. proc. civ., admiterea excepiei de conexitate i conexarea Dosarului nr. 8313/202/2011
aflat pe rolul naltei Curi de Casaie i Justiie, sec ia de contencios administrativ i fiscal, la Dosarul
nr. 3183/202/2011 al aceleiai instane, apreciind c ntre obiectul i cauza celor dou pricini exist o
strns legtur care impune soluionarea lor mpreun, pentru o mai bun administrare a justi iei.
Dosarul nr. 8313/202/2011 are ca obiect recursul declarat de reclamanta SC C.I. SRL mpotriva
Sentinei civile nr. 2699 din 23 aprilie 2012 pronun at de Curtea de Apel Bucure ti, sec ia a VIII-a
contencios administrativ i fiscal.
Prin aceast sentin s-a dispus respingerea excepiei necompeten ei materiale cu privire la captul de
cerere avnd ca obiect anularea nscrisurilor care au stat la baza actului atacat, admiterea excep iei
tardivitii cererii privind nulitatea parial a Certificatului de atestare a dreptului de proprietate din 4
august 1994, formulat de reclamanta SC C.I. SRL, n contradictoriu cu pr ii SC B. SA i Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului, respingerea acestui capt de cerere, ca tardiv formulat, i
respingerea cererii privind anularea nscrisurilor care au stat la baza emiterii Certificatului de atestare
a dreptului de proprietate din 4 august 1994, ca inadmisibil.
Pentru a hotr n acest sens, prima instan a re inut, n considerentele relevante ale hotrrii,
urmtoarele:
Excepia de necompeten material a instan ei n privin a captului de cerere avnd ca obiect
anularea nscrisurilor care au stat la baza emiterii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate
din 4 august 1994 este nentemeiat, avnd n vedere, pe de o parte, obiectul cererii cu care
reclamanta a nvestit instana, respectiv anularea actului administrativ individual emis de o autoritate
public aflat la nivel central i a nscrisurilor care au stat la baza emiterii acestuia, iar, pe de alt

parte, dispoziiile art. 10 alin. (1) i art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004.
Excepia tardivitii captului de cerere privind anularea Certificatului de atestare a dreptului de
proprietate din 4 august 1994 este ntemeiat, prin raportare la men iunile din Decizia penal nr. 73
din 15 iunie 2010 pronunat de Tribunalul Clrai, sec ia penal, din care rezult c la data
formulrii plngerii penale reclamanta SC C.I. SRL avea cuno tin de acest act administrativ, ns nu
a neles s l atace pe calea contenciosului administrativ, n termenul prevzut de art. 11 alin. (1) sau
alin. (2) din Legea nr. 554/2004.
Cererea viznd anularea nscrisurilor care au stat la baza emiterii actului administrativ cu caracter
individual atacat nu poate fi analizat n ipoteza constatrii tardivit ii formulrii captului principal al
aciunii, avnd n vedere c reclamanta a urmrit desfiin area certificatului de atestare a dreptului de
proprietate i ca urmare a nelegalitii actului care a stat la baza emiterii acestuia, considerente care
conduc la respingerea acestui capt de cerere ca inadmisibil.
Prin recursul declarat mpotriva Sentinei civile nr. 2699 din 23 aprilie 2012, pronun at de Curtea de
Apel Bucureti, reclamanta SC C.I. SRL a invocat urmtoarele motive de nelegalitate:
4.1. Prin soluia pronunat, prima instan a nclcat formele de procedur prevzute de lege sub
sanciunea nulitii (art. 304 pct. 5 C. proc. civ.), ntruct a ignorat principiul disponibilit ii ac iunii
civile, materializat prin precizarea la aciune din data de 23 aprilie 2012, n care a artat c nu solicit
n cadrul acestei aciuni constatarea nulitii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate din 4
august 1994;
4.2. n mod nelegal a fost respins excepia de necompeten material a instan ei de contencios
administrativ n judecarea cererii de anulare a nscrisurilor care au stat la baza emiterii certificatului de
atestare a dreptului de proprietate - art. 304 pct. 3 C. proc. civ.;
Astfel, nscrisurile atacate au fost emise de reprezentan ii SC B. SA n urma falsului n declara ii, iar
temeiul juridic al cererii de anulare este unul ce apar ine dreptului comun, i nu contenciosului
administrativ.
4.3. Soluia primei instane, n sensul declarrii ac iunii n nulitatea nscrisurilor ca inadmisibil, este
dat cu nclcarea legii - art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
n acest sens, se impune a se avea n vedere faptul c SC "C.I." SRL s-a constituit parte civil n cauza
ce a format obiectul Dosarului penal nr. 230/P/2011, n care Parchetul de pe lng Tribunalul Clra i
a emis Ordonana de scoatere de sub urmrire penal din 14 iulie 2011. Solu ia de prescrip ie
pronunat n dosarul penal a lsat deschis calea ac iunii civile n cercetarea falsului conform art. 184
C. proc. civ.

Faptul c instana de contencios administrativ nu mai era nvestit cu cercetarea nulit ii certificatului
de atestare a dreptului de proprietate trebuia s conduc la desesizarea instan ei i trimiterea cauzei
spre competent soluionare instanei de drept comun.
4.4. Prima instan a admis excepia tardivitii aciunii, n contextul n care nu mai era sesizat cu
aciunea n contencios administrativ, astfel c hotrrea recurat cuprinde motive strine de natura
pricinii, instana pronunndu-se asupra a ceea ce nu s-a cerut - art. 304 pct. 6 i 7 C. proc. civ.
n concluzie, pentru motivele artate, recurenta SC "C.I." SRL a solicitat admiterea recursului, casarea
Sentinei civile nr. 2699 din 23 aprilie 2012, pronun at de Curtea de Apel Bucure ti, sec ia a VIII-a
contencios administrativ i fiscal, respingerea excepiilor de inadmisibilitate i tardivitate, admiterea
excepiei de necompeten material a instanei de contencios administrativ i trimiterea cauzei spre
competent soluionare instanei de drept comun.
II. Considerentele naltei Curi asupra recursurilor declarate de reclamanta SC C.I. SRL mpotriva
Sentinelor civile nr. 1723 din 12 martie 2012 i nr. 2699 din 23 aprilie 2012, pronun ate de Curtea de
Apel Bucureti, secia a VIII-a contencios administrativ i fiscal
Examinnd sentinele recurate, prin prisma criticilor formulate, n raport de actele i lucrrile dosarului
i de dispoziiile legale aplicabile, nalta Curte constat c recursurile sunt nefondate, potrivit
considerentelor ce urmeaz:
1. Asupra recursului declarat mpotriva Sentinei civile nr. 1723 din 12 martie 2012
Obiectul aciunii judiciare, prin raportare la dispoziiile art. 1 i art. 8 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, l constituie constatarea nulit ii absolute a Certificatului de atestare a
dreptului de proprietate din 4 august 1994.
Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emis n conformitate cu dispozi iile
H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea i evaluarea unor terenuri de inute de societ ile comerciale cu
capital de stat este un act administrativ de autoritate, constitutiv de drepturi, iar ac iunea n anularea
acestuia este de competena instanei de contencios administrativ.
Este lipsit de relevan faptul c reclamanta a solicitat constatarea nulit ii absolute a acestui certificat
i a iniiat acest demers pe calea dreptului comun, att timp ct instan a are obliga ia de a-i da cererii
calificarea juridic exact, innd seama i de inexisten a, n dreptul administrativ, a unei distinc ii de
regim juridic ntre cele dou tipuri de nulitate.
Hotrrea primei instane nu cuprinde motive strine de natura pricinii, astfel c nu este incident
motivul de nelegalitate prevzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.
Considerentele primei instane legate de natura juridic a actului administrativ contestat i ncadrarea
acestuia n categoria actelor administrative unilaterale cu caracter individual sunt n strns legtur

cu examinarea excepiei tardivitii promovrii aciunii n anularea certificatului de atestare a dreptului


de proprietate. Aceasta, n condiiile n care art. 11 din Legea nr. 554/2004 instituie un termen de
prescripie de 6 luni i un termen de decdere de 1 an numai pentru cererile prin care se solicit
anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoa terea dreptului
pretins i repararea pagubei cauzate. n schimb, actele administrative cu caracter normativ
considerate nelegale pot fi atacate oricnd.
Cum, n spe, reclamanta este ter n raport cu actul administrativ cu caracter individual contestat,
termenul de sesizare a instanei este cel prevzut de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004,
respectiv 1 an de la data lurii la cuno tin , fiind evident c fa de ea nu exista obliga ia de
comunicare a actului.
Avnd n vedere c momentul lurii la cunotin n situa ia dat este momentul nscrierii certificatului
n Cartea Funciar, respectiv data de 15 august 1994, cnd dreptul real al titularului certificatului a
devenit opozabil erga omnes, n mod legal i temeinic prima instan a re inut c sesizarea instan ei sa fcut cu depirea termenului de 1 an instituit de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.
mprejurrile invocate de recurent, legate de nceperea urmririi penale prin Decizia nr. 73/R/2010,
neevocarea fondului prin Decizia nr. 5242 din 19 noiembrie 2009 pronun at de nalta Curte de
Casaie i Justiie, pretinsele declaraii false ale reprezentanilor SC B. SA la momentul intabulrii
dreptului de proprietate nu au niciun fel de relevan asupra termenului de 1 an prevzut de art. 11
alin. (2) din Legea nr. 554/2004 care, fiind un termen de decdere, nu este susceptibil nici de
ntrerupere i nici de repunere n termen.
Aadar, soluia primei instane, n sensul respingerii cererii reclamantei SC C.I. SRL, ca fiind tardiv
formulat, se bazeaz pe interpretarea corect att a probei cu nscrisuri administrat n cauz, ct i
a dispoziiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, criticile recurentei
fiind nentemeiate.
2. Asupra recursului declarat mpotriva Sentinei civile nr. 2699 din 23 aprilie 2012
n cauza ce a fcut obiectul Dosarului nr. 8313/202/2011, obiectul ac iunii n contencios administrativ
este reprezentat de:
(i) anularea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate din 4 august 1994 emis de Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Turismului;
(ii) anularea nscrisurilor care au stat la baza emiterii certificatului de atestare a dreptului de
proprietate a crui anulare se solicit.
Competena material a instanei de contencios administrativ a fost n mod legal stabilit de prima
instan, avnd n vedere, pe de o parte, obiectul sesizrii instan ei, respectiv anularea unui act
administrativ emis de o autoritate public central i a nscrisurilor care au stat la baza emiterii

acestuia, iar, pe de alt parte, dispoziiile art. 10 alin. (1) i art. 18 alin. (2) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
Potrivit art. 18 alin. (2) din acest act normativ, instan a de contencios administrativ era competent s
se pronune i asupra legalitii operaiunilor care au stat la baza actului supus judec ii.
Prin hotrrea pronunat, prima instan a respectat att normele legale n materie de competen ,
ct i principiul disponibilitii n procesul civil, nefiind incidente motivele de nelegalitate prevzute de
art. 304 pct. 3 i pct. 5 C. proc. civ.
n privina principiului disponibilitii, se observ c, din "precizarea" la ac iune invocat de recurent
nu rezult cu claritate dac actul procesual de dispozi ie constnd n renun area la judecata cererii de
anulare a certificatului de atestare a dreptului de proprietate apar ine reclamantei SC "C.I." SRL, att
timp ct nu au fost inserate elementele de identificare ale reprezentan ilor legali ai societ ii i nici nu
a fost prezentat un mandat special pentru renun area la judecat acordat avocatului desemnat n
cauz.
n aceste circumstane, soluia de respingere ca tardiv formulat a captului de cerere avnd ca obiect
anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate se nscrie n limitele nvestirii instan ei i
se bazeaz pe interpretarea i aplicarea corect a dispoziiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004.
3. Temeiul legal al soluiei instanei de recurs
Pentru toate considerentele expuse, n temeiul art. 312 alin. (1) C. proc. civ. i art. 20 alin. (1) din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, nalta Curte
va respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamanta SC "C.I." SRL.
PENTRU ACESTE MOTIVE
N NUMELE LEGII
DECIDE
Respinge recursurile declarate de reclamanta SC C.I. SRL mpotriva Sentin ei civile nr. 1723 din 12
martie 2012 a Curii de Apel Bucureti, sec ia a VIII-a contencios administrativ i fiscal, i mpotriva
Sentinei civile nr. 2699 din 23 aprilie 2012 a Curii de Apel Bucure ti, sec ia a VIII-a contencios
administrativ i fiscal, ca nefondate.
Irevocabil.
Pronunat n edin public, astzi, 4 februarie 2014.
Procesat de GGC - AZ

S-ar putea să vă placă și