Sunteți pe pagina 1din 2

Raport asupra activitatii educative desfasurate

in anul scolar 2012- 2013


Unitatea de invatamant:
Adresa email, tel.:
Director:
Prof. coordonator educativ - datele de contact (tel scoala, tel. mobil, email):
Nr.cadre didactice, nr. Diriginti (anul 2013-2014):
Numar de elevi si nr de clase pe cicluri de invatamant (anul 2013-2014):
Informatii privind starea disciplinara, pe scoala, an scolar 2012-2013:
nr. absente/ scoala/ nivel de clase

- motivate
- nemotivate
nr. note scazute la purtare/scoala/ nivel de clase
nr. abandon scolar/scoala/ nivel de clase
nr. elevi exmatriculati si motivul exmatricularii
elevi aflati in situatii de risc:
- elevi proveniti din grupuri dezavantajate
- elevi cu un comportament predelincvent
- elevi care au comis acte antisociale si se afla in atentia politiei
Alte aspecte:
nr. elevi cu burse sociale / nr. solicitari de burse sociale / nr. total de
elevi
rezultate la olimpiadele scolare : nr. elevi premiati/ nr elevi
participanti/ nr total de elevi din scoala)
rezultate la alte concursuri extrascolare (nr elevi premiati/ nr elevi
participanti/ nr total de elevi din scoala)
nr. actiuni de prevenire impotriva factorilor de risc; grad de participare
(elevi, cadre didactice)/ actiune
nr. activitati metodice in comisia dirigintilor si tematica acestora ; nr
participanti/ activitate

Sptmana Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2013


Numrul de activiti derulate pe tipuri de proiecte ( culturale,
stiintifice, artistice, sportive, cetatenie democratica, voluntariat)
Resursele implicate (numr cadre didactice, numr elevi, prini etc.)
Parteneri implicai (numele instituiilor)
Spaii de desfurare a activitilor (n cazul n care au fost i altele, n
afara unitii de nvmnt):.
propuneri pentru eficientizarea activitatii educative din scoala si
pentru desfasurarea Saptamanii Scoala Altfel Sa stii mai multe, sa
fii mai bun .
NOTA : La prezentul raport se adauga urmatoarele anexe :
1. Lista cu baza de date a scolii privind profesorii diriginti (numele si
prenumele, clasa, disciplina, gradul didactic, vechimea), 2013-2014
2. Nr. clase/ nr. elevi implicate/implicati in programe de educatie pentru
sanatate (optional sau activitati extrascolare), cadre didactice coordonatoare,
estimari pentru 2013-2014;
3. Nr. clase/ nr. elevi implicate/implicati in programe de educatie pentru
mediu (optional sau activitati extrascolare), cadre didactice coordonatoare,
estimari pentru 2013-2014;
3. Lista cu nr. copii/clasa, care au parintii plecati in strainatate pe o perioada
mai indelungata si situatiile in care acestia nu sunt incredintati rudelor,
nominal;
4. Lista proiectelor educative la nivelul scolii pentru anul scolar 2013-2014.
Date contact inspector pentru educatie permanenta si monitorizarea
curriculum-ului descentralizat,
Prof. Georgeta Paula MIHAI
Email paulagmihai@gmail.com
Site inspectorat: www.isjbz.ro
Site inspector: www.educativpgm.wordpress.com
www.saptamanascoalaaltfel.wordpress.com