Sunteți pe pagina 1din 9

Calcul Numeric Probleme

I. NOT
IUNI PRELIMINARE
1. Sa se determine intervale n care urmatoarele ecuatii au cel putin o solutie:
a) x2 3x = 0;
b) 4x2 ex = 0;
c) x3 2x2 4x + 3 = 0.
2. Fie f : R R, f (x) = x3 si x0 {0, 1}.
a) Sa se determine polinomul Taylor de grad n {2, 3, 4}, Pn (x), asociat functiei f n x0 .
b) Sa se calculeze eroarea absoluta reala a aproximarilor de la punctul a), |f (1/2) Pn (1/2)|,
n {2, 3, 4}.
c) Sa se calculeze eroarea absoluta data de restul polinomului lui Taylor, |Rn (1/2)|, n
{2, 3, 4}.
d) Sa se determine un majorant pentru eroarea de la punctul c).
3. Fie f : R R, f (x) = ex cos x si x0 = 0.
a) Sa se determine polinomul Taylor de grad 2, P2 (x), asociat functiei f n x0 .
b) Sa se calculeze eroarea absoluta reala a aproximarii de la punctul a), |f (1/2) P2 (1/2)|,
si sa se determine un majorant al acesteia.
c) Sa se calculeze eroarea absoluta data de restul polinomului lui Taylor, |R2 (1/2)|, si sa se
determine un majorant al acesteia. Discutie.
Indicatie: Folositi relatia f (1/2) = 1, 446889.
d) Sa se determine un majorant al erorii absolute reale, |f (1/2) P2 (1/2)|, x [0, 1].
Z 1
e) Sa se aproximeze
f (x) dx cu ajutorul lui P2 (x).
0

f) Sa se calculeze eroarea absoluta pentru aproximarea de la punctul e) folosind |R2 (x)| si sa


se determine un majorant al acesteia.
4. Fie f : (0, ) R, f (x) = (x 1) ln x si x0 = 1.
a) Sa se determine polinomul Taylor de grad 3, P3 (x), asociat functiei f n x0 .
b) Sa se calculeze eroarea absoluta reala a aproximarii de la punctul a), |f (1/2) P3 (1/2)|,
si sa se determine un majorant al acesteia.
c) Sa se calculeze eroarea absoluta data de restul polinomului lui Taylor, |R3 (1/2)|, si sa se
determine un majorant al acesteia. Discutie.
Indicatie: Folositi relatia ln(1/2) = 0, 693147.
d) Sa se determine un majorant al erorii absolute reale, |f (1/2) P3 (1/2)|, x [1/2, 3/2].
1

3/2

e) Sa se aproximeze

f (x) dx cu ajutorul lui P3 (x).


1/2

f) Sa se calculeze eroarea absoluta pentru aproximarea de la punctul e) folosind |R3 (x)| si sa


se determine un majorant al acesteia.

5. Fie f : R R, f (x) = x + 1 si x0 = 0.
a) Sa se determine polinomul Taylor de grad n {2, 3, 4}, Pn (x), asociat functiei f n x0 .
Indicatie: Folositi aproximarile:
p
p
p
p
1/2 0, 707106, 3/4 0, 8686025, 5/4 1, 118033, 3/2 1, 224744.
b) Sa se calculeze eroarea absoluta reala a aproximarilor de la punctul a), |f (1/2)
Pn (1/2)|, n {2, 3, 4}.
c) Sa se calculeze eroarea absoluta data de restul polinomului lui Taylor, |Rn (1/2)|, n
{2, 3, 4}.
d) Sa se determine un majorant pentru eroarea de la punctul c).
6. Fie ecuatia de gradul doi:
ax2 + bx + c = 0,

(1)

a.i. 4ac << b2 (de exemplu, a = c = 1 s b = 26).


a) Sa se rezolve exact ecuatia (1) folosind formulele binecunoscute.
b) Sa se rezolve cu aproximtie ecuatia (1) considerand reprezentarea numerelor n virgula
mobila cu 5 cifre semnificative.
c) Sa se compare solutiile obtinute la punctele a) si b) si cpmentati rezultatele obtinute pentru
erori.
d) Sa se determine o metoda acurata de calcul aproximativ
al solutiilor de la punctul b).

2
Indicatie: Folositi conjugatul solutiei ce contine b 4ac.
7. Sa se arate ca sirurile urmatoare sunt convergente, sa se determine limita acestora, x , si sa
se arate ca sirurile respective converg liniar catre x :
a) xn = 1 + 2n , n 0;

b) x0 = 3 si xn+1 = xn , n 0;
8. Sa se arate ca sirurile urmatoare sunt convergente, sa se determine limita acestora, x , si sa
se arate ca sirurile respective converg patratic catre x :
n

a) xn = c q 2 , n 0, unde c > 0 si q [0, 1);


n

b) xn = 1 + 22 , n 0;
9. Fie x, y R si x
e, ye R doua aproximari ale acestora a.i. x = x
e + x si y = ye + y .
a) Sa se calculeze eroarea relativa indusa de operatia de nmultire a lui x
e cu ye n raport cu
erorile relative ale celor doua aproximari.


b) Sa presupunem ca are loc relatia |y ye| |y| << 1, i.e. |y ye| |y| se poate neglija n raport
cu 1. Ce puteti spune despre eroarea relativa a aproximarii x
eye?
2

c) Sa se calculeze eroarea relativa indusa de operatia de adunare a lui x


e si ye n raport cu
erorile relative ale celor doua aproximari.


d) Sa presupunem ca are loc relatia |y ye| |y| << 1, i.e. |y ye| |y| se poate neglija n raport
cu 1. Ce puteti spune despre eroarea relativa a aproximarii x
e + ye?
10. Fie valorile exacte x = = 3, 1415926 . . . si y = 22/7 = 3, 142857 . . ., precum si valorile
aproximative ale acestora obtinute prin rotunjire cu 5 cifre semnificative x
e = 3, 1416, respectiv ye = 3, 1429. Sa se calculeze erorile absolute si erorile relative ale aproximarilor x
e, ye si
x
e ye si sa se compare.
Observatie: Prin rotunjire n virgula mobila cu 3 cifre semnificative, x = 22, 1841 se aproximeaza cu x 22, 2, iar y = 22, 1441 se aproximeaza cu y 22, 1.
Prin trunchiere n virgula mobila cu 3 cifre semnificative, x = 22, 1841 se aproximeaza cu
x 22, 1, iar y = 22, 1441 se aproximeaza cu y 22, 1
11. a) Evaluati f (x) = x3 6, 1 x2 + 3, 2 x + 2, 5 n punctul x = 4, 71 folosind operatiile n virgula
mobila cu 3 cifre semnificative prin rotunjire, respectiv trunchiere.
b) Calculati erorile relative ale aproximarilor obtinute la punctul a) n raport cu valoarea
exacta f (ex) (4, 71) = 13, 263899.
c) Evaluati f (x) = x3 6, 1 x2 + 3, 2 x + 2, 5 n punctul x = 4, 71 folosind operatiile n virgula
mobila cu 3 cifre semnificative prin rotunjire, respectiv trunchiere, folosind umatoarea
schema de calcul:
f (x) = x [x (x 6, 1) + 3, 2] + 2, 5.

(2)

d) Calculati erorile relative ale aproximarilor obtinute la punctul c) n raport cu valoarea


exacta f (ex) (4, 71) = 13, 263899.
II. ECUAT
II NELINIARE
12. Fie ecuatia:
x2 + 2x 1 = 0.

(3)

a) Sa se arate ca ecuatia (3) admite o solutie n intervalul [0, 1].


b) Sa se determine aproximarile xn , n = 1, 2, 3, ale solutiei din intervalul [0, 1] a ecuatiei (3)
folosind:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

metoda
metoda
metoda
metoda

bisectiei, unde x0 este dat de prima aproximare a acestei metode;


Newton-Raphson cu x0 = 1;
secantei cu x0 = 0 si x1 = 1;
pozitiei false (regula falsi ) cu x0 = 0 si x1 = 1.

13. Fie ecuatia:


x3 x + 1 = 0.

(4)

a) Sa se arate ca ecuatia (4) admite o solutie n intervalul [2, 1].


b) Sa se determine aproximarile xn , n = 1, 2, 3, ale solutiei din intervalul [2, 1] a ecuatiei
(4) folosind:
3

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

metoda
metoda
metoda
metoda

bisectiei, unde x0 este dat de prima aproximare a acestei metode;


Newton-Raphson cu x0 = 2;
secantei cu x0 = 2 si x1 = 1;
pozitiei false (regula falsi ) cu x0 = 2 si x1 = 1.

14. Determinati punctele fixe ale functiei f (x) = x2 2.


15. Aratati ca functia f (x) = (x2 1)/3 are un unic punct fix n intervalul [1, 1].
16. Fie ecuatia:
x3 + 4x2 10 = 0.

(5)

a) Sa se arate ca ecuatia (5) admite o solutie n intervalul [1, 2].


b) Consideram functiile j : [1, 2] R, j = 1, 2, 3, 4, definite prin:
(i) 1 (x) = x3 4x2 + x + 10;
r
10
(ii) 2 (x) =
4x;
x
1
(iii) 3 (x) =
10 x3 ;
2
r
10
(iv) 4 (x) =
.
x+4
Sa se determine relatiile dintre functiile de mai sus si ecuatia (5).
c) Sa se determine care dintre functiile date la punctul b) defineste/definesc o metoda iterativ
a
de punct fix pentru ecuatia (5). Argumentati raspunsul.
d) In cazul n care cel putin una dintre functiile date la punctul b) defineste o metoda iterativa
de punct fix, sa se calculeze primele 4 aproximari (xn , n = 0, 1, 2, 3) date de aceasta
metoda cu x0 = 1, incrementul aproximarii |xn xn1 |, n = 1, 2, 3, precum si estimarile
erorii absolute en = |x xn |.
e) Ce puteti spune despre convergenta sirului de aproximari de la punctul d), i.e. convergenta
liniara, convergenta patratica etc? Argumentati raspunsul.
f) Comparati primele 4 aproximari date de metoda iterativa/metodele iterative de punct fix
de la punctul d) cu cele corespunzatoare metodei bisectiei.
17. Fie ecuatia:
x4 + 2x2 x 3 = 0.

(6)

a) Sa se arate ca ecuatia (6) admite o solutie n intervalul [1, 1].


b) Consideram functiile j : [1, 1] R, j = 1, 2, 3, 4, definite prin:
(i) 1 (x) = (3 + x 2x2 )1/4 ;
r
3 + x 2x4
;
(ii) 2 (x) =
2
r
x+3
(iii) 3 (x) =
;
x2 + 2
3x4 + 2x2 + 3
.
(iv) 4 (x) =
4x3 + 4x 1
4

Sa se determine relatiile dintre functiile de mai sus si ecuatia (6). Sa se arate ca functiile
definite mai sus au ca punct fix solutia ecuatiei (6).
c) Fara a verifica daca sunt ndeplinite toate conditiile/ipotezele Teoremei de punct fix (Cursul 2), sa se calculeze primele 4 aproximari (xn , n = 0, 1, 2, 3) obtinute prin metodele
iterative de punct fix asociate functiilor definite la punctul b) cu x0 = 1 si incrementul
aproximarii |xn xn1 |, n = 1, 2, 3.
d) Comparati primele 4 aproximari date de metodele iterative de punct fix de la punctul c)
cu cele corespunzatoare metodei bisectiei.
18. Fie ecuatia:
f (x) := x3 x + 1 = 0.

(7)

a) Sa se arate ca ecuatia (7) admite o solutie n intervalul [2, 1].


b) Sa se construiasca o metoda iterativa de punct fix pentru ecuatia (7).
Indicatie: Considerati functia : [2, 1] R si aratati ca aceasta satisface conditiile/ipotezele
Teoremei de punct fix (Cursul 2).
c) Sa se calculeze primele 4 aproximari (xn , n = 0, 1, 2, 3) date de aceasta metoda cu x0 =
2, incrementul aproximarii |xn xn1 |, n = 1, 2, 3, precum si estimarile erorii absolute
en = |x xn |.
d) Comparati primele 4 aproximari date de metoda iterativa de punct fix de la punctul c) cu
cele corespunzatoare metodei bisectiei.
19. Fie functia:
f (x) = x3 4x2 + 5x 2 = (x 1)2 (x 2) .

f : [1, 2] R ,

(8)

Sa se compare metoda Newton-Raphson indusa de functia de punct fix


(x) = x

f (x)
f 0 (x)

(9a)

cu metodele Newton-Raphson modificate asociate functiilor de punct fix


m = x m

f (x)
,
f 0 (x)

cu m = 2 ,

(9b)

si, respectiv
(x)
e = x 0
,
(x)

cu (x) :=

f (x)
,
f 0 (x)

(9c)

calculand primele 4 aproxim


ada cinii x = 1, cu ordin
 ari ale
 r
 de
multiplicitate m = 2, date de
(m)
sirurile de aproximari xn n0 , xn n0 si, respectiv, x
en n0 corespunzatoare celor trei
(m)

metode enuntate anterior, cu x0 = 1/2, i.e. xn , xn


si erorile folosite drept criteriu de oprire.
20. Fie ecuatia:

si, respectiv, x
en , n {0, 1, 2, 3}, precum

a) Sa se arate ca ecuatia
x3 + 4x2 10 = 0

(10)

admite o solutie n intervalul [1, 2].


b) Sa se determine aproximarile xn , n = 1, 2, 3, ale solutiei ecuatiei (10), precum si erorile
|xn xn1 |
corespunzatoare |f (xn )|, n 1, respectiv
, n 1, folosind:
|xn1 |
(i) metoda bisectiei cu a0 = 1 si b0 = 2;
(ii) metoda Newton-Raphson cu x0 = 1;
(iii) metoda secantei cu x0 = 1 si x1 = 2;
(iv) metoda pozitiei false (regula falsi ) cu x0 = 1 si x1 = 2.

III. INTERPOLARE POLINOMIALA


21. Sa se numere operatiile algebrice efectuate n cazul metodei naive, metodei lui Lagrange si
metodei lui Newton pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de gradul n, Pn (x),
asociat functiei f : [b, b] R si nodurilor/punctelor de interpolare a = x0 < x1 < . . . xn1 <
xn = b. Comentati rezultatele obtinute.
22. a) Folositi metoda naiva pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de gradul 2,
1
P2 (x), asociat functiei f (x) = si nodurilor/punctelor de interpolare x0 = 2, 0, x1 = 2, 75
x
si x2 = 4, 0.
b) Folositi metoda lui Lagrange pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
1
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f (x) = si nodurilor/punctelor de interpolare x0 = 2, 0,
x
x1 = 2, 75 si x2 = 4, 0.
c) Folositi metoda lui Newton pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
1
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f (x) = si nodurilor/punctelor de interpolare x0 = 2, 0,
x
x1 = 2, 75 si x2 = 4, 0.
d) Determinati eroarea teoretica pentru polinomul interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x),
determinat la a), b) sau c), precum si maximul acestei erori pentru aproximarea functiei
1
f (x) = , x [2, 4].
x
e) Folositi polinomul de interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x), determinat la a), b) sau c)
1
pentru a aproxima f (3) = si calculati eroarea acestei aproximari.
3
23. a) Folositi metoda naiva pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de gradul 2,
P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = ex , si punctelor de interpolare x0 = 1,
x1 = 0 si x2 = 1.
b) Folositi metoda lui Lagrange pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = ex , si punctelor de interpolare
x0 = 1, x1 = 0 si x2 = 1.
c) Folositi metoda lui Newton pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = ex , si punctelor de interpolare
x0 = 1, x1 = 0 si x2 = 1.
6

d) Determinati eroarea teoretica pentru polinomul interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x),


determinat la a), b) sau c), precum si maximul acestei erori pentru aproximarea functiei
f : [1, 1] R, f (x) = ex .
e) Folositi polinomul de interpolare
Lagrange de gradul 2, P2 (x), determinat la a), b) sau c)
pentru a aproxima f (1/2) = e 1, 6487 si calculati eroarea acestei aproximari.
24. a) Folositi metoda naiva pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de gradul 2,
P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = e2x , si punctelor de interpolare x0 = 1,
x1 = 0 si x2 = 1.
b) Folositi metoda lui Lagrange pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = e2x , si punctelor de interpolare
x0 = 1, x1 = 0 si x2 = 1.
c) Folositi metoda lui Newton pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = e2x , si punctelor de interpolare
x0 = 1, x1 = 0 si x2 = 1.
d) Determinati eroarea teoretica pentru polinomul interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x),
determinat la a), b) sau c), precum si maximul acestei erori pentru aproximarea functiei
f : [1, 1] R, f (x) = e2x .
e) Folositi polinomul de interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x), determinat la a), b) sau c)
pentru a aproxima f (1/2) = e 2, 7183 si calculati eroarea acestei aproximari.
25. a) Folositi algoritmul lui Neville pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
1
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f (x) = si nodurilor/punctelor de interpolare x0 = 2, 0,
x
x1 = 2, 75 si x2 = 4, 0.
b) Folositi metoda lui Newton cu diferente divizate pentru a determina polinomul de inter1
polare Lagrange de gradul 2, P2 (x), asociat functiei f (x) = si nodurilor/punctelor de
x
interpolare x0 = 2, 0, x1 = 2, 75 si x2 = 4, 0.
c) Determinati eroarea teoretica pentru polinomul interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x),
determinat la a), b) sau c), precum si maximul acestei erori pentru aproximarea functiei
1
f (x) = , x [2, 4].
x
d) Folositi polinomul de interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x), determinat la a) sau b)
1
pentru a aproxima f (3) = si calculati eroarea acestei aproximari.
3
26. Fie setul de date asociat functiei f :
x

1, 0

1, 3

1, 6

1, 9

2, 2

f (x) 0, 7651977 0, 6200860 0, 4554022 0, 2818186 0, 1103623

(i) Sa se calculeze, folosind algoritmul lui Neville, coeficientii polinomului de interpolare


Lagrange de gradul 4 asociat functiei f si setului de date definit mai sus.
(ii) Sa se calculeze, folosind formula lui Newton cu diferente divizate, coeficientii polinomului
de interpolare Lagrange de gradul 4 asociat functiei f si setului de date definit mai sus.
7

(iii) Sa se determine polinomul de interpolare Lagrange de gradul 4, P4 (x), asociat functiei


f si setului de date definit mai sus.
(iv) Sa se calculeze P4 (1, 5).
27. Fie polinomul de interpolare Lagrange de gradul n dat de relatia:
Pn (x) = f [x0 ] + f [x0 , x1 ] (x x0 ) + c2 (x x0 )(x x1 ) + . . .
+ cn (x x0 )(x x1 ) . . . (x xn1 ) ,

x [a, b] .

Sa se arate ca c2 = f [x0 , x1 , x2 ].
28. Sa se determine polinomul de interpolare Hermite de gradul 3, H3 (x), astfel ncat
H3 (0) = 0 ,

H3 (1) = 1 ,

H30 (0) = 1 ,

H30 (1) = 0 .

29. a) Folositi algoritmul lui Neville pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de
gradul 2, P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = ex , si punctelor de interpolare
x0 = 1, x1 = 0 si x2 = 1.
b) Folositi metoda lui Newton cu diferente divizate pentru a determina polinomul de interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x), asociat functiei f : [1, 1] R, f (x) = ex , si punctelor
de interpolare x0 = 1, x1 = 0 si x2 = 1.
c) Determinati eroarea teoretica pentru polinomul interpolare Lagrange de gradul 2, P2 (x),
determinat la a), b) sau c), precum si maximul acestei erori pentru aproximarea functiei
f : [1, 1] R, f (x) = ex .
d) Folositi polinomul de interpolare
Lagrange de gradul 2, P2 (x), determinat la a) sau b)
pentru a aproxima f (1/2) = e 1, 6487 si calculati eroarea acestei aproximari.

30. Utilizati
metoda lui Neville pentru a determina o aproximare pentru 3 pornind de la functia
f (x) = x si urmatoarele noduri de interpolare asociate x0 = 0, x1 = 1, x2 = 2, x3 = 4,
x4 = 5

31. Utilizati metoda lui Neville pentru a determina o aproximare pentru 3 pornind de la functia
f (x) = 3x si urmatoarele noduri de interpolare asociate x0 = 2, x1 = 1, x2 = 0, x3 = 1,
x4 = 2.


32. Fie setul de date xj j = 0, 5 cunoscut si, n plus, presupunem ca se mai cunosc urmatoarele:
P1,2 (x) = 3 x 1 ;

P0,1 (x) = x + 1 ;

P1,2,3 (1, 5) = 4 .

Sa se determine P0,1,2,3 (1, 5).


33. Fie setul de date asociat functiei f :
x
f (x)

0, 1

0, 2

0, 3

0, 2900499 0, 5607973 0, 8140197

f 0 (x) 2, 8019975 2, 6159201 2, 9734038

(i) Sa se determine gradul polinomului de interpolare Hermite asociat functiei f si setului


de date definit mai sus.
(ii) Sa se calculeze, folosind formula cu diferente divizate, coeficientii polinomului de interpolare Hermite asociat functiei f si setului de date definit mai sus.
(iii) Sa se calculeze valoarea polinomului de interpolare Hermite asociat functiei f si setului
de date definit mai sus n x = 0, 5.
34. a) Folosind metoda lui Hermite, determinati polinomul de interpolare Hermite de gradul 3,
H3 (x), asociat functiei f (x) = ex si nodurilor/punctelor de interpolare x0 = 1, x1 = 1.
b) Calculati valoarea exacta si aproximarea data de polinomul de interpolare Hermite de
gradul 3 determinat la punctul a) n punctul x = 0.
c) Calculati eroarea relativa a aproximarii determinate la punctul b).
35. Fie f : [a, b] R o functie data si a = x0 < x1 < x2 = b.
Consideram functia S : [a, b] R definita prin:
(
S(x) =

S0 (x) ,

x [x0 , x1 ]

S1 (x) ,

x [x1 , x2 ]

(11a)

unde:
S0 (x) = a0 + b0 (x x0 ) + c0 (x x0 )2 ,

x [x0 , x1 ] ;

(11b)

S1 (x) = a1 + b1 (x x1 ) + c1 (x x1 )2 ,

x [x1 , x2 ] ;

(11c)

si astfel ncat sunt ndeplinite conditiile:


(i) S(x0 ) = f (x0 );

S(x1 ) = f (x1 );

S(x2 ) = f (x2 );

(ii) S C 1 [x0 , x2 ].
a) Aratati ca prin impunerea conditiilor (i) si (ii) se obtin 5 ecuatii pentru 6 necunoscute:
aj , bj si cj , j = 0, 1.
b) Ce conditie trebuie adaugata celor 5 ecuatii de la punctul a) pentru a obtine o solutie
unica?
c) Sa se determine functia S, i.e. constantele aj , bj si cj , j = 0, 1, daca a = x0 = 0,
b = x2 = 2, x1 = (x0 + x2 )/2 si f (x) = e2 x .