Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz: Inscrierea tichetelor de masa in

valoarea veniturilor din adeverinta pentru


CCC

Valabil la 19.09.2011
In ceea ce priveste metoda de calcul a indemnizatiei de crestere copil, se va prezenta in articolul de
fata in ce masura este posibila includerea in adeverinta cu veniturilor obtinute pe 12 luni a tichetelor
de masa aferente salariului primit de angajatul in cauza.
Modelul adeverintei pe care angajatorul are obligatia sa o elibereze salariatului in vederea dovedirii
veniturilor realizat in ultimile 12 luni anterioare nasterii este prevazut in Anexa nr. 2 la Norma
metodologica de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara
pentru cresterea copiilor. Potrivit acestui model angajatorul are obligatia sa mentioneze in
adeverinta venitul net realizat pentru fiecare dintre cele 12 luni anterioare nasterii. Aceasta intrucat
conform art. 3 alin. (2) lit. a) si b) din OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara
pentru cresterea copiilor, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului
indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:
a) suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din
venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru
luna respectiva si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita
in luna respectiva pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza;
b) suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul al impozitului determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare
loc de realizare a acestora, pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri.
Alin. (3) al acestui articol stabileste ca, pentru persoanele care realizeaza venituri din salarii,
solde/salarii din functie, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice
alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
Potrivit art. 55 alin.(1) din Codul fiscal sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani
si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract
individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se
refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru
incapacitate temporara de munca.
Pct. 68 din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal
prevede ca veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor
incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala
primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:
a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului
colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire:
(...)

- valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit
legii;
()
Punctul 109 indice 1 stabileste ca valoarea tichetelor de masa acordate potrivit legii, luata in calcul
la determinarea impozitului pe veniturile din salarii, este valoarea nominala. Veniturile respective se
impoziteaza ca venituri din salarii in luna in care acestea sunt primite.
Asadar, tichetele de masa acordate potrivit legii sunt considerate venituri din salarii.Valoarea
nominala a tichetelor de masa acordate angajatilor se include in venitul brut lunar din salarii si se
impoziteaza conform art. 57 din Codul fiscal. Pe cale de consecinta, venitul net realizat pe care
angajatorul are obligatia sa il mentioneze in adeverinta cuprinde si valoarea tichetelor de masa.

Data aparitiei: 16 Septembie 2011