Sunteți pe pagina 1din 40

Particulariti de evoluie, diagnostic i

tratament n angina pectoral instabil


Tez de diplom
Disciplina Cardiologie.Clinica medical nr. 3
Departamentul Medicin Intern
USMF Nicolae Testemianu

ef Clinic Cardiologie, SCM Sfnta Treime: profesor univesitar,


doctor habilitat Liviu Grib
Competitor: student an. VI, gr. 1633 Futei Roman
Conductor tiinific: profesor univesitar, doctor habilitat Liviu Grib

Formele anginei pectorale instabile


API de novo
API persistent
API vasospastic
API precoce postinfarct

Angina pectoral instabil


Datele din literatur sugereaz c inciden a anual a NSTE-ACS
este mai mare comparativ cu STEMI-ACS, dar exist dificult i
n estimarea prevalenei exacte a NSTE-ACS n practic.
Din registrele naionale i trialurile publicate, a reie it c inciden a
anual a spitalizrilor pentru NSTE-ACS se ridic la 3/1000
locuitori; nu sunt ns aprecieri clare pentru ntreaga Europ
deoarece nu exist o centralizare a statisticilor. Oricum, inciden a
bolii variaz larg n rile europene, cu un gradient vest-est
semnificativ, ratele cele mai ridicate de inciden i mortalitate
nregistrndu-se n Europa Central i de Est.
Ginghin Carmen Mic tratat de cardiologie Bucureti 2010, p. 265

Scopul lucrrii:
Studierea
ilor
Studiereaparticularit
particularit
ilordede
evolu
iei,
evolu
iei,diagnostic
diagnosticiitratament
tratament
lalapacien
iiiicucuangin
pacien
anginpectoral
pectoral
instabil.
instabil.

Obiectivele lucrrii
1.1.Cercetarea
ilor
Cercetareapacien
pacien
ilorcucuangin
anginpectoral
pectoral
instabil.
instabil.
2.2.Estimarea
ilor
Estimareafactorilor
factorilordederisc
risci comorbidit
i comorbidit
ilor
lalapacien
iiiicucuangin
pacien
anginpectoral
pectoralinstabil.
instabil.
3.3.Evaluarea
Evaluareaparametrilor
parametrilorclinici,
clinici,dedelaborator
laboratori i
imagistici
ilor
imagisticiaiaipacien
pacien
ilorcucuangin
anginpectoral
pectoral
instabil.
instabil.
4.4.Studierea
Studiereariscului
risculuicardiovascular
cardiovascularconform
conform
scorului
scoruluiGRACE,
GRACE,TIMI,
TIMI,Braunwald.
Braunwald.

Materiale i metode
Studiul a inclus 210 pacieni cu Angin
Pectoral Instabil;
208 internai n SCM Sfnta Treime, 2
internai n secia cardiologie nr. 5 a
Institutului de Cardiologie, n perioada
noiembrie 2012 februarie 2014.

Design-ul studiului
Pacieni cu API, n=210

Examinarea clinic:

Diagnostic de laborator:

Anchetarea

Analiza general a sngelui

Examinarea general

Analiza biochimic a sngelui

Examenul obiectiv

Markerilor injuriei miocitare


Markerii stresului oxidativ
Markerii coagulrii

Prelucrarea statistic
Analiza i compararea rezultatelor
Descrierea datelor obinute
Concluzii

Diagnostic
instrumental:

ECG
EcoCG

Repartizarea pacienilor cu API dup sex,


n=210

Repartizarea pacienilor cu API dup vrst


i gen, n=210

Repartizarea pacienilor cu API dup


diagnosticul clinic, n=210

Caracteristica durerii la pacienii cu API,


n=210

Repartizarea pacienilor cu API n funcie de


iradierea durerii, n=59
Brbai

Femei

Repartizarea pacienilor cu API n dependen de


caracterul durerii, n=210
Femei

Reprezentarea grafic a pacienilor cu API n


dependen de durata i intensitatea durerii,
n=210

Circumstanele morbide ale efortului la


pacienii cu API, n=210

Reprezentarea grafic a circumstanelor n


care cedeaz durerea la pacienii cu API,
n=175
Brbai

Femei

Manifestrile clinice la pacienii cu API,


n=210
Brbai

Femei

Factorii de risc la pacienii cu API, n=210


Brbai

Femei

Obezitatea la pacienii cu API, n=210


Brbai

Femei

Comorbiditile la pacienii cu API, n=210


Brbai

Femei

Profilul lipidic i glucidic la pacienii cu API,


n=210
Brbai

Femei

Modificrile segmentului ST i undei T la


pacienii cu API, n=210
Brbai

Femei

Tulburri de ritm i conducere la pacienii cu


API, n=210
Brbai

Femei

Tratamentul la pacienii cu API, n=210

Repartizarea conform clasificrii Braunwald


la pacienii cu API, n=210

Stratificarea riscului dup Braunwald la


pacienii cu API, n=210

Scorul de risc GRACE.


Vrsta:
<40
0
40-49
18
50-59
36
60-69
55
70-79
73
>80
91
FCC
<70
0
70-89
7
90-109
13
110-149 23
150-199 36
>200
46
TAs
<80
63
80-99
58
100-119 47
120-139 37
140-159 26
160-199 11
>200
0

0-0,39
0,4-0,79
0,8-1,19
1,2-1,59
1,6-1,99
2-3,99
>4
CF I
CF II
CF III
CF IV

Creatinina
2
5
8
11
14
23
31
IC Killip
0
21
43
64

Categoria de
risc

Punctajul
acumulat

Probabilitatea de
deces
intraspitalicesc
(%)

Redus

1-108

<1

Intermediar

109-140

1-3

nalt

141-372

>3

Categoria de
risc

Puncatajul
acumulat

Probabilitatea de
deces la 6 luni
(%)

Redus

1-88

<3

89-118

3-8

119-263

>8

Stop cardiac 43
Intermediar
Nivel ridica de markeri
cardiaci 15
nalt
Deviaia Segmentului ST 30

Stratificarea riscului intraspitalicesc dup


GRACE la pacienii cu API, n=210

Stratificarea riscului extraspitalicesc dup


GRACE la pacienii cu API, n=210

Scorul de risc TIMI.


TIMI
Vrsta >65 ani
>3 factori de risc
Aspirin (ultimele 7 zile)
Stenoz coronar. >50%
>1 episod <24 h
Deviaia segm. ST
Nivel ridicat a markerilor

1
1
1
1
1
1
1

Categoria de
risc

Punctajul
acumulat

Riscul
(%)

Redus

0-2

1,1

Intermediar

3-4

nalt

5-7

5,8

Stratificarea riscului dup TIMI la pacienii


cu API, n=210

Stratificarea riscului dup TIMI, GRACE i


Braunwald la pacienii cu API, n=210

Concluzii
Concluzii
Repartizareapacienilor
pacienilorcu
cuAPI
APInnfuncie
funciede
desex
sexaa
1.1.Repartizarea
relevatprevalarea
prevalareabrbailor
brbailorcu
cuAPI
API(52,4%
(52,4%vsvs
relevat
47,6%),raportul
raportulbrbai/femei
brbai/femeifiind
fiindmult
multsupraunitar
supraunitar
47,6%),
vrstde
desub
sub65
65de
deani,
ani,cu
cuegalarea
egalareaulterioar
ulterioaraa
lalaoovrst
valoriiprocentuale
procentualelalavrsta
vrstade
de65
6575
75de
deani
aniiioo
valorii
inversareaaraportului
raportuluilalaoovrst
vrst>75
>75de
deani.
ani.
inversare
Rezultatelestudiului
studiuluiefectuat
efectuatatest
atestponderea
pondereanalt
naltlala
2.2.Rezultatele
pacieniicu
cuAPI
APIaafactorilor
factorilorde
derisc
riscconvenionali:
convenionali:
pacienii
HTA(88,1%),
(88,1%),dislipidemia
dislipidemia(58,1%),
(58,1%),diabetul
diabetulzaharat
zaharat
HTA
(23,4%),istoric
istoricfamilial
familialde
deBCV
BCV(12,9%)
(12,9%)iiviciul
viciul
(23,4%),
tabagic(11,4%).
(11,4%).
tabagic

Concluzii
Concluzii
Asistenaterapeutic
terapeuticaainclus
inclusadministrarea
administrareade
denitrai
nitrai
3.3.Asistena
58,6%pacien
pacieni,i,aabetablocantelor
betablocantelorlala56,7%
56,7%pacien
pacieni,i,
lala58,6%
antiagreganteplachetare
plachetare(63,8%),
(63,8%),anticoagulante
anticoagulante
antiagregante
8,1%din
dinpacieni).
pacieni).Rata
Rataglobal
globalde
deutilizare
utilizareaa
( (8,1%
inhibitorilorenzimei
enzimeide
deconversie
conversieiiaadiureticelor
diureticeloraa
inhibitorilor
fost- -de
de63,3%
63,3%i,
i,respectiv,
respectiv,29%.
29%.
fost
Conformclasificrii
clasificriiBraunwald
Braunwaldpacien
pacieniiiiau
aufost
fost
4.4.Conform
repartizaiin:
n:IA
IA30
30pacien
pacieni,i,IB
IB48
48pacien
pacieni,i,IC
IC22
repartiza
pacieni,i,IIIA
IIIA50
50pacien
pacieni,i,IIIB
IIIB80
80pacien
pacieni.i.
pacien

Concluzii
Concluzii
Majoritateapacienilor
pacienilorcu
cuAPI
APIprezint
prezintun
unrisc
riscnalt
nalt
5.5.Majoritatea
-71,4%de
deevenimente
evenimentecardiovasculare
cardiovascularemajore
majoreestimat
estimat
-71,4%
cuajutorul
ajutorulscorului
scoruluiBraunwald,
Braunwald,risc
riscintermediar
intermediarii
cu
sczuts-a
s-adeterminat
determinatlala23,3%
23,3%iirespectiv
respectiv5,3%
5,3%. .
sczut
Conformscorului
scoruluiGRACE
GRACEpacien
pacieniiiicu
cuAPI
APIau
aufost
fost
6.6.Conform
repartizaiin:
n:risc
riscredus
redus(<1%)
(<1%)46,7%,
46,7%,risc
risc
repartiza
intermediar(1-3%)
(1-3%)36,7%
36,7%iirisc
riscnalt
nalt(>3%)
(>3%)
intermediar
16,6%din
dinpacieni.
pacieni.
16,6%
Dupscorul
scorulTIMI
TIMImajoritatea
majoritateapacien
pacienilor
ilors-au
s-au
7.7.Dup
ncadratnnrisc
riscintermediar
intermediar(2%)
(2%)61%
61%din
dinpacien
pacieni;
i;
ncadrat
26,1%nnrisc
riscnalt
nalt(5,8%),
(5,8%),iar
iar12,9%
12,9%- -nnrisc
riscredus
redus
26,1%
(1%).
(1%).

Mulumesc