Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA

DOSARULUI DE

INDEMNIZATIE DE SOMAJ
Act de identitate, copie xerox si in original;
Certificat de nastere, copie xerox si in original;
Certificat de casatorie / divort, copie xerox si in original;
Acte de studii si de calificare, copie xerox si in original;
Adeverinta medicala, cu specificatia apt de munca sau apt de
munca cu restrictii (eliberata de medicul de familie).
Adeverinta de venituri (eliberata de organele financiare);
Adeverinta eliberata de unitate cu ultimile 12 salarii (data si motivul
incetarii raporturilor de munca/serviciu);
Carnetul de munca si adeverinta tip carte de munca completata
incepand cu data de 01.01.2011 - copie xerox si in original;

Pentru persoanele care au avut ultimul loc de munca in alte judete, este
necesar certificat privind stagiul de cotizare la bugetul asigurarilor
pentru somaj (eliberat de A.J.O.F.M.)
Decizia de incetare a contractului de munca.
Pentru persoanele care au cel putin varsta de 18 ani si au incheiat contract
de asigurare pentru somaj, este necesar copie dupa contractul de
asigurare pentru somaj, incheiat cu A.J.O.F.M. , in a carei raza isi au
domiciliul sau resedinta.
Pentru persoanele care vin din concediul de maternitate
Decizia de aprobare a indemnizatiei de crestere copil
Decizia de incetare a indemnizatiei de crestere copil
Certificatul de nastere al copilului.