Sunteți pe pagina 1din 3

C14: Drept comercial

Friday, May 29, 2015

1) Pe data de 5 sept 2014 A SA in calitate de UTILIZATOR incheie cu


societatea L SA un contract de leasing pe 3 ani. Obiectul contractului este
repr de un autoturism marca X, de asemenea in contr este mentionata
rata de leasing = 1 000 lei/luna. Pe 1 oct 2014 in urma interventiei unui
eveniment de forta majora autoturismul piere. Soc A Sa notifica L SA in
legatura cu evenimentul produs precum si faptul ca a plati rata de leasing
aferenta lunii sept 2014 ca ultima rata. Soc L SA solicita opinia unui
avocat pentru a determina daca mai exista vreun temei juridic pentru a
solicita plata ratelor de leasing in conditiile in care din motive
neimputabile nu mai poate avea folosinta bunului.
Art 7 OG 51/19997 trebuie corelat cu art1 din C. Fiscal (12 luni) dar NU se aplica in
speta
Art 10 lit f) OG 51/1997 - cauze fortuite nu inseamna caz fortuit, ci inseamna
ceva ce nu implica o culpa (inclue si forta majora)
-

Se aplica art 10 lit f) intrucat s-a produs un eveniment de forta majora dupa
incheierea contr.
Asadar, trebuie sa plateasca ratele pana la expirarea contr sept 2017
2) La 1 iul 2014 soc A SA, in calitate de UTILIZATOR, a incheiat cu societatea
L SA FINANTATOR un contract de leasing. Ratele de leasing au fost fixate
la 1 000 lei/luna, iar scadenta pentru data de 1 a fiecarei luni. Incepand
din febr 2015 societatea A SA a inceputa sa resimta dificultati financiare
astfel incat nu a mai achitat ratele scadente incepand cu data de 1 martie
2015 . In plus, din luna martie soc A SA nu a mai achitat nici primele de
asigurare aferente contractului de leasing.
a) Stabiliti care sunt obligatiile incalcate.
b) Stabiliti care sunt posibilile consecinte ale incalcarii obligatiilor si analizati
daca exista diferinte de rigim juridic intre ele.

a) art 10 lit d) nu si-a respectat obligatia de a plati ratele de leasing


Art 10 lit d) + art 5 nu si-a respectat obligatia de a plati primei de asigurare

Clauza abuziva intr-un contract de credit :Banca isi rezerva dreptul de a-si
alege asiguratorul. Contractul de asigurare si primele de asigurare se
suporta d ecatre imprumutat. Deobicei instantele au considerat-o abuziva.
Daca intr-un contract de leasing finantatorul isi reverva acest drept de a
alege asiguratorul este abuziva? NU, caci este cuprinsa intr-o norma
juridica din legislatia nationala si CJUE a spus ca nu poate fi o clauza
abuziva daca respecta legea.

b) Referitor la neplata ratelor de leasing


Art 15 OG 51/1997 finantatorul are dreptul sa primeasca ratele prin
instanta va primi acest drept, iar utiliz plateste ratele si restituie bunul
1

C14: Drept comercial

Friday, May 29, 2015

Contr de leasing este o forma de finantare. Il intereseaza sa obtina banii de


dobanda. Finantatorul este un fel de banca, el vrea bani. El vrea sa se asigure ca
partea cu carea a incheiat contr ca va preda banii.
In consecinta daca ne uitam la art 15 trebuie sa interpretam din el ca
trebuie sa se plateasca ratele de leasing pana la sfarsitul contractului de
leasing si celealte garantii pana la sfarsitul contractului de leasing si
restituirea bunului ( = restituirea conform contractului de leasing) 3 ani
in speta.
NU zice a sa platesc ratele pana restituii bunul in temeiul rezilierii ci sa
platesc pana cand ar fi trebuit sa restitui bunul in temeiul contractului de leasing,
adica la sfarsitul contractului de leasing.

In cazul neplatii primei de asigurare - aplicam dreptul comun

Reziliem contr => efectele de drept comun: acoperirea prejud de utilize +


daune-interese

FRANCIZA
1) Pe data de 1 martie 2014 a fost incheiat un contract de francize
intre soc A SA cu sediul in Bucuresti si societatea B SRL cu sediul in
Giurgiu filiala societatii A SA. Soc A SA a mai incheiat astfel de
contracte si cu alte societati avand formata o retea de franciza
alcatuita din 10 beneficiari.
1. Apreciati daca in speta au fost respectate reglementarile legale si
care este consecinta eventualelor incalcari identificate
2. Precizati daca admite o modificare in cazul in care in locul B SRL ar
fi fost aleasa intreprinderea individuala X.
1. OG 52/ 1997 francizor A SA, B SRL Beneficiar.
Soc beneficiara este filiala francizorului ceea ce constituie o problema
in temeiul art 1 al OG 52/1997 intrucat nu trebuie sa existe o
relatie de dependenta intre francizor si beneficiar, iar in speta
exista o astfel de legatura. Urmare a falsei independentei juridice a
filialei se ajunge la o dependent economica de societatea mama.
Trebuie sa analizam in concret situatia care exista intre cei doi trebuie
sa fie independent din punct de vedere economic.
In consecinta, in speta exista o independenta juridica, dar nu exista si
o independenta economica- financiara.
Sanctiunea pentru incalcarea acestei obl: nulitatea absoluta caz
de incapacitate de folosinta.
2

C14: Drept comercial

Friday, May 29, 2015

2. Art 1 lit c) OG 52/1997 nu este nicio problema in a incheia un


contract cu o II sau cu un PFA contractual va fi incheiat valabil. II are
capacitatea de folosita necesara incheierii unui astfel de contract.
2) La data de 1 martie 2014, A SA incheie un contract de franciza cu
soc X SA. Acesta este al 10-lea membru al retelei de franciza.
Incepand din luna sept 2014 X SA constata ca B si C alti membrii
ai retelei de franciza nesocotesc regulile referitoare la cerintele
calitative ale produselor. In plus constata faptul ca nu este luata
nicio masura. Din aceasta pespectiva X SA ia legatura cu un avocat
pentru a vedea daca exista sau nu mijloace legale de actiune.
Precizati care sunt concluziile opiniei legale.

Benf X SA beneficiaza de art 15(2) => francizorul este un garant reteaua


de franciza isi pastreaza identitatea si reputatia. Acest lucru rezulta de art 3, dar si
din art 11 din OG 52/1997.
Ideea este ca toti membri retelei de franciza beneficiaza de prosperitate atata
timp cat se mentina unitatea si uniformitatea retelei de franciza. Numai francizorul
mentine aceasta unitate si uniformitate caci este singurul care are raport cu fiecare
beneficiar intrucat intre beneficiari nu exista niciun raport juridic.
Il putem trage la raspundere pe francizor caci nu-si respecta obl de a spune
cum sa isi desfasoare activitate si pentru ca ceilalti beneficiari nu isi respecta
obligatia .
X SA nu poate lua dpv legal nicio masura direct impotriva celorlalti beneficiari
si trebuie sa se adreseze francizorului. El poate doar sa il traga la raspundere pe A
SA singura masura pe care o poate lua. (raspunderea
contractuala si eventual rezilierea contractului)

COMISION

S-ar putea să vă placă și