Sunteți pe pagina 1din 18

ORDIN

nr. 35 din 9 februarie 2009


pentru modificarea i completarea Ordinului nr. 219/2007 pentru aprobarea
regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologic
n baza prevederilor art. 7 alin. (1) i (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 28, alin. (1), lit. a) din Regulamentul
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producie agricol ecologic i etichetarea
produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale,
vznd Referatul de aprobare al Direciei generale implementare politici agricole
nr.131079 din 30.01.2009,
ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea
regulilor privind nregistrarea operatorilor n agricultura ecologic, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificrile ulterioare, se modific i
se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, alineatul 2 se abrog.
2. Articolul 2, se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) n fiecare an, pn la data de 1 iunie, operatorii au obligaia de a-i nregistra
activitatea la Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, prin Direciile
pentru Agricultur i Dezvoltare Rural judeene i a Municipiului Bucureti
(2) Fac excepie de la prevederile alin.(1) productorii care desfoar activiti de
colectare din flora spontan, procesatorii i comercianii care i pot nregistra activitatea
pana la data de 31 decembrie a fiecrui an.

(3) Operatorii completeaz fiele de nregistrare prezentate n anexele nr. 1-7 i le depun
la Direciile pentru Agricultur i Dezvoltare Rural judeene i a Municipiului Bucureti,
pe raza crora i desfoar activitatea.
(4) Fiele de nregistrare vor fi nsoite de contractul ncheiat ntre operator i organismul
de inspecie i certificare menionat n fia de nregistrare.
(5) Fiele de nregistrare a operatorilor se avizeaz i se aprob de ctre Direciile pentru
Agricultur i Dezvoltare Rural judeene i a Municipiului Bucureti.
(6) Directorii executivi din cadrul Direciilor pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
judeene i a Municipiului Bucureti vor desemna prin decizie, o persoan responsabil
pentru nregistrarea operatorilor i desfurarea altor activitii din sectorul agricultur
ecologic.
(7) Fiele de nregistrare aprobate sunt transmise n original operatorului, iar o copie se
pstreaz la Direciile pentru Agricultur i Dezvoltare Rural judeene i a Municipiului
Bucureti.
(8) Direciile pentru Agricultur i Dezvoltare Rural judeene i a Municipiului
Bucureti vor transmite Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, la
sfritul fiecrei luni, centralizatorul operatorilor nregistrai n agricultura ecologic, al
crui model este prezentat n anexa numrul 8.
(9) n situaia n care un operator administreaz una sau mai multe ferme/uniti cu locaii
diferite, solicitantul va completa un set de fie de nregistrare pentru fiecare ferm/unitate
n parte.
(10) n cazul n care fiele de nregistrare nu sunt completate corect sau conin informaii
neclare se va acorda operatorului o perioad de 15 zile pentru rectificarea acestora. Dac
fiele de nregistrare nu sunt remediate n termenul legal, procedura de nregistrare este
anulat.
(11) n scopul verificrii informaiilor cuprinse n fiele de nregistrare, operatorul
furnizeaz la cererea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale i a
Direciilor pentru Agricultur i Dezvoltare Rural judeene i a Municipiului Bucureti,
orice alte documente necesare .
(12) n situaia n care operatorul nceteaz activitatea cu organismul de inspecie i
certificare menionat n fia de nregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii,

Pdurilor i Dezvoltrii Rurale i Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural


judeean i a Municipiului Bucureti la care s-a nregistrat.

3. Anexele nr.1-7 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1- 8 la prezentul ordin.


4. Anexele nr.1-8 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
MINISTRU

Ilie SRBU

ANEXA NR. 1
MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL A JUDEULUI

.....................................................................................................
FI DE NREGISTRARE
A PRODUCTORILOR N AGRICULTURA ECOLOGIC
ANUL ..
APROBAT,
AVIZAT,
D.A.D.R
Responsabil agricultura ecologic
Director executiv
Nr.________din_______
1)PRODUCTOR
Persoana
juridic
..........................................................cu
sediul
n
localitatea............................................ judeul..................nscris la registrul comerului
sub nr. .......................CUI.....................reprezentat de .....................................................
cod numeric personal (CNP)................................................................sau
Persoana
fizic..............................................................domiciliat
n
localitatea..........................................
judeul.........................str.......................nr...........BI/CI seria...........nr...............eliberat
la
data
de.......................
de
ctre........................................................
CNP................................................................
Locaia fermei/unitii
administrate....
2) ANGAJAMENT Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i
comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea,
depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare
- Ordin nr. 688/2007 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de
supraveghere a activitii organismelor de control
- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la ordinul
comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al
preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor, pentru aprobarea
Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice

3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECIE I CERTIFICARE APROBAT


Numele
organismului
de
inspecie
i
certificare:
Codul
organismului:
......
4) PRODUCIA VEGETAL (se va completa cu datele din formularul Registrul
parcelar)
SUPRAFAA
TOTAL
N
AGRICULTURA
ECOLOGIC:
...
din
care:
suprafaa
certificat:
.
-suprafaa
n
conversie:-anul
1...
-anul
2....
-anul
3....
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile
legale n vigoare.
Data:

Semntura:

5) PRODUCIA ANIMALIER
Nume productor: ..

PRODUCIA
Producia de bovine
Vaci de lapte
Juninci ras de lapte
Vaci gestante
Juninci gestante
Bovine mascule peste 2 ani
Bovine mascule intre 1-2 ani
Bovine mascule 6 luni-1 an
Viei sub 6 luni
Producia de ovine
Oi mame
Mioare
Berbeci
Alte ovine

RASA /
SPECIA

EFECTIVE

MOD DE PRODUCIE
n
ConvenEcologic
conversie ional

Producia caprine
Capre de lapte
api de reproducere
Alte capre
Producia porcine
Scroafe de reproducere
Vieri
Purcei sugari
Ali porci
Psri
Gini outoare
Pui de carne
Rae
Bibilici
Curcani
Ecvine
Cai i iepe
Alte ecvine
Apicultur
Nr. stupi
Nr. familii de albine
Acvacultur
Altele

Data:
Semntura:

ANEXA NR. 2
MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL A JUDEULUI

.....................................................................................................
REGISTRUL PARCELAR - ANUL ..
Nr. parcela
cadastral

Denumirea
parcelei

Suprafaa
cadastral
Ha

m2

Suprafaa Suprafaa n
agricol
agricultur
exploatat* convenional
Ha

ha

Suprafaa n agricultura ecologic


Cultura

din care:
Suprafaa Conversie Conversie Conversie Certificat
anul I
anul II
anul III ecologic
ha
ha
ha
ha
ha

* n cazul n care nu se exploateaz n totalitate parcela cadastral, indicai suprafaa exploatat.


Data:

Semntura:

ANEXA NR. 3
MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL A JUDEULUI

.....................................................................................................
FI DE NREGISTRARE
A PROCESATORILOR N AGRICULTURA ECOLOGIC
ANUL ..
(operaii de condiionare i/sau de transformare a produselor agricole)
APROBAT,
AVIZAT,
D.A.D.R
Responsabil
agricultura ecologic
Director executiv
Nr.________din_______
PROCESATOR
Persoana
juridic............cu
sediul
n
localitatea judeul................nscris la registrul comerului
sub
nr................CUI.....................reprezentat
decod
numeric
personal
(CNP).................................................
Locaia fermei/unitii
administrate.
2) ANGAJAMENT. Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i
comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea,
depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.
- Ordinul nr. 688/2007 pentru aprobarea Regulilor privind organizarea sistemului de
inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de
supraveghere a activitii organismelor de control

- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea i completarea anexei la ordinul


comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al
preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor, pentru aprobarea
Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice
3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECIE I CERTIFICARE APROBAT
Numele
organismului
de
inspecie
i
certificare
ales:
Codul
organismului:
......
4) Specificarea locurilor de transformare i/sau de condiionare i/sau de depozitare
i natura operaiilor i a produselor, prin precizarea locului de procesare.
Numele
procesatorului:
.

Produs
finit*

Loc de
transformare

Cantitate
estimat n 2007
(kg sau litri)

Natura operaiilor**

* Produsul care iese din unitatea de procesare (ex: pine, brnza de oaie, fin de gru)
** Operaii privind: - condiionarea fr transformare (se va nota cu CFT)
- transformarea cu condiionare (se va nota cu TCC)
- transformarea fr condiionare (se va nota cu TFC)
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile
legale n vigoare.
Data:

Semntura:

ANEXA NR. 4
MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL A JUDEULUI

.....................................................................................................
FI DE NREGISTRARE
A IMPORTATORILOR DE PRODUSE ECOLOGICE
(IMPORTATE DIN TERE TRI N UE)
ANUL ..
APROBAT,
AVIZAT,
D.A.D.R
Responsabil agricultura ecologic
Director executiv
Nr.________din_______
1) IMPORTATOR ..............
Persoana juridic.............cu sediul n localitatea
judeul...............nscris la registrul comerului sub nr..........CUI.....................reprezentat
de ..............................cod numeric personal (CNP)...............................................
Locaia fermei/unitii administrate..
2) ANGAJAMENT. Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i
comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea,
depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice
- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare
- Ordin nr. 688/2007 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de
supraveghere a activitii organismelor de control
- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la ordinul
comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al
preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor, pentru aprobarea
Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice
3)ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECIE I CERTIFICARE APROBAT
Numele organismului de inspecie i certificare ales:

Codul organismului: ......


4) Localizarea rii de origine a produselor importate i natura produselor, cu
precizarea locurilor de depozitare
Nume importator: ...

Produsul

Codul
produsului

ara de
origine

Locurile de
depozitare
(ar i ora)

Volumul importat n:
(kg/litri/buc)
Anul anterior

codul corespunztor produsului importat din lista prezent n Anexa nr.5


producia importat n anul anterior
producia importat n anul n curs (estimare)

Anul in curs

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile


legale n vigoare.
Data:

Semntura:

ANEXA NR. 5
LISTA PRODUSELOR I CODUL DE IDENTIFICARE
Produse
Tipul de producie
Cereale i plante industriale (ex: oleaginoase, leguminoase
proteice, plante furajere, etc.)
Produse
neprocesate
Legume
provenite din Fructe i plante destinate preparrii buturilor
producia
Plante aromatice, medicinale i derivate
vegetal
Citrice
Ciuperci
Miere
Produse
neprocesate
Ou
provenite din Carne de mcelrie (neprelucrat)
producia
Pasri de curte
animalier
Alte produse neprocesate provenite din creterea
animalelor
Produse procesate pe baz de carne (mezeluri, conserve)
Produse din lapte
Produse
pe Produse pe baz de cartofi
baz de legume Suc de fructe i legume
i fructe
Fructe uscate
Alte preparate i conserve pe baz de fructe, inclusiv 04 i
05
Preparate si conserve pe baz de legume, inclusiv 04 i 05
Produse
pe Uleiuri nerafinate i roturi
baz de uleiuri Uleiuri rafinate i produse asociate
Produse din acvacultur
Finuri, cereale Produse obinute din semine (orez, fin, gri, fulgi de
procesate
i cereale)
produse
cu Produse cu amidon (ulei de porumb i tapioca, etc.)
amidon
Furaje pentru animale
Pine i produse de patiserie proaspete (inclusiv pine
Produse
congelat)
alimentare
diverse
Pesmei, biscuii i produse de patiserie conservate
Zaharuri

Codul
produsului
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ciocolat i dulceuri
Paste alimentare
Cafea
Ceai
Cacao
Infuzii de plante
Ierburi aromatice, condimente, etc.
Produse alimentare dietetice i destinate copiilor
Buturi (cu excepia sucului de fructe)
Uleiuri eseniale
Altele

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ANEXA NR. 6
MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL A JUDEULUI

.....................................................................................................
FI DE NREGISTRARE
A EXPORTATORILOR DE PRODUSE ECOLOGICE
ANUL ..
APROBAT,
D.A.D.R

AVIZAT,
Responsabil agricultura ecologic

Director executiv
Nr.________din_______
1) EXPORTATOR
Persoana juridic.............cu sediul n localitatea
judeul...............nscris la registrul comerului sub nr..........CUI.....................reprezentat
de ..............................cod numeric personal (CNP)...............................................
Locaia fermei/unitii administrate..
2) ANGAJAMENT. Solicit nregistrarea i m angajez s respect dispoziiile naionale i
comunitare privind metoda de producie ecologic, procesarea, comercializarea,
depozitarea i etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziii sunt:
- Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
- Regulamentul (CEE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice

- Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare


ecologice, aprobat prin Legea nr. 38/2001, cu modificrile i completrile ulterioare
- Ordin nr. 688/2007 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecie i certificare, de aprobare a organismelor de inspecie i certificare i de
supraveghere a activitii organismelor de control
- Ordinul comun nr. 317/190/2006 privind modificarea si completarea anexei la ordinul
comun nr. 417/110/2002 al ministrului agriculturii, alimentaiei i pdurilor i al
preedintelui Autoritii Naionale pentru Protecia Consumatorilor, pentru aprobarea
Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice
3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE INSPECIE I CERTIFICARE APROBAT
Numele organismului de inspecie i certificare ales:
Codul organismului: ......
4) Localizarea unitii de origine a produselor exportate i natura produselor, cu
precizarea destinaiei exportului
Nume exportator: ..

Produsul

Volumul
exportat estimat
(kg/litri/buc)

Unitatea de unde
se face exportul

Tara de destinaie a
exportului

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile


legale n vigoare.
Data:

Semntura:

Nume comerciant:

Produsul

Volumul estimat
comercializat
(kg/litri/buc)

Locurile de
depozitare

Destinaia produselor
(consumator/uniti
comercializare /
uniti procesare)

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal n conformitate cu dispoziiile


legale n vigoare.
Data:

Semntura:

ANEXA NR. 8
MINISTERUL AGRICULTURII, PDURILOR I DEZVOLTRII RURALE
DIRECIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL A JUDEULUI

..................................................................................................................................
APROBAT,
AVIZAT,
D.A.D.R
Responsabil agricultura ecologic
Director executiv
Nr.________din_______

CENTRALIZATORUL OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGIC


PERIOADA ................................................

Nume
operator

Localitate

Judet

Adresa

Nr. fi
de
nregistrare

Nume
organism
de
control

Nr.contract
ncheiat cu
organismul
de control

Tip
operator

UM
Producie vegetal
Producie animalier
(ha,
kg, cultura C1 C2 C3 certificat Categoria
Mod de producie
buc,
ecologic
de
total ecologic convenional
l,
animale
to.)
9
10
11 12 13
14
15
16
17
18

Produse
procesate
produs cantitate
estimat
19

20

S-ar putea să vă placă și