Sunteți pe pagina 1din 2

3.10.

2008

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 264/1

I
(Acte adoptate n temeiul Tratatelor CE/Euratom a cror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 967/2008 AL CONSILIULUI
din 29 septembrie 2008
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 privind producia ecologic i etichetarea
produselor ecologice
de origine ale produselor agricole i alimentare (3) i cu
sigla utilizat n cazul specialitilor tradiionale garantate
definite n Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei
din 18 octombrie 2007 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consi
liului privind specialitile tradiionale garantate din
produse agricole i alimentare (4).

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n


special articolul 37 alineatul (2),

avnd n vedere propunerea Comisiei,

(3)

Este important pentru percepia consumatorilor s se


garanteze o etichetare informativ care s conin o
sigl comunitar distinct i atrgtoare, care s simbo
lizeze producia ecologic i s identifice cu claritate
produsele. Crearea unei astfel de sigle i promovarea
acesteia n rndul publicului necesit o anumit
perioad de timp.

(4)

Pentru a nu impune sarcini financiare i organizaionale


inutile asupra operatorilor economici, ar trebui amnat
utilizarea obligatorie a siglei Comunitii pn la crearea
noii sigle comunitare. Prezenta decizie nu mpiedic
operatorii economici s utilizeze benevol actuala sigl,
descris n anexa V la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 834/2007 ar trebui


s fie modificat n consecin,

avnd n vedere avizul Parlamentului European,

ntruct:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 (1) a introdus norme


referitoare la indicaiile obligatorii de menionat pe
produsele ecologice, care includ, ncepnd cu 1 ianuarie
2009, utilizarea siglei Comunitii pe alimentele pream
balate, n conformitate cu articolul 24 alineatul (1) litera
(b) din regulamentul respectiv.

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:


(2)

Sigla Comunitii, astfel cum este descris n anexa V la


Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 al
Consiliului privind metoda de producie agricol
ecologic i indicarea acesteia pe produsele agricole i
alimentare (2) ar putea fi confundat cu alte sigle
utilizate n cazul indicaiilor geografice protejate i al
denumirilor de origine protejate n temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1898/2006 al Comisiei din
14 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului
privind protecia indicaiilor geografice i a denumirilor

(1) JO L 189, 20.7.2007, p. 1.


(2) JO L 198, 22.7.1991, p. 1.

Articolul 1
La articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se adaug
urmtorul paragraf:

Cu toate acestea, articolul 24 alineatul (1) literele (b) i (c) se


aplic de la 1 iulie 2010.
(3) JO L 369, 23.12.2006, p. 1.
(4) JO L 275, 19.10.2007, p. 3.

L 264/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Articolul 2
Prezentul regulament intr n vigoare n a aptea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2008.


Pentru Consiliu
Preedintele
M. BARNIER

3.10.2008

S-ar putea să vă placă și