Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. __________________ S.R.L.

CUI _____________________

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC


ncheiat i nregistrat sub nr. ..../...n registrul general de eviden a
salariailor
A. Prile contractului
Angajator - Persoana juridic/fizic .....................................................,
cu sediul/domiciliul n ....,
nregistrat la registrul comerului/autoritile administraiei publice din ..,
sub numrul., cod fiscal..., telefon ..,
reprezentat legal prin ..., n calitate de ..
...............................,
i
salariatul/salariata domnul/doamna ................................,
domiciliat() n localitatea .............................., str. ........................ nr.
............, judeul ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/crii de
identitate/paaportului seria .........., nr. ........, eliberat/eliberat
de
..........................................
la
data
de
.................,
CNP
.., autorizaie de munca/permis edere in scop de munca
seria .. nr. .. din data..,
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra
crora am convenit:
B.
Obiectul

contractului:

C. Durata contractului:
a) nedeterminat, salariatul/salariata ..................................... urmnd s
nceap activitatea la data de .......................;
b) determinat, de ..............luni, pe perioada cuprins ntre data de .....
............. i data de ..................../pe perioada suspendrii contractului
individual de munc al titularului de post.
D. Locul de munc
1. Activitatea se desfoar la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.)
din sediul social/punct de
lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului .. .
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:
..
E. Felul muncii
Funcia/meseria
.................................
Ocupaiilor din Romnia;

conform

Clasificrii

F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de
munc.
F1. Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului:

.
G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n condiii grele, vtmtoare sau periculoase, potrivit
Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale/deosebite/speciale de
munc, potrivit Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile
i completrile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ..
ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz
. (ore zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
2. O fraciune de norm de ore/zi , ore/sptmn.
a). Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz:
.(ore zi/ore noapte);
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului
intern/contractului colectiv de munc aplicabil.
b1). Prestaii suplimentare in bani .
b2). Modalitatea prestaiilor suplimentare in natura .. .
c). Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau
pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii
consecinelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de .......... zile lucrtoare, n raport cu
durata muncii (norm ntreag, fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de .
J. Salarizare:
1. Salariul de baz lunar brut: ......................... lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ............................;
b). indemnizaii ..;
c). alte adaosuri.;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n
care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite
sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se pltete salariul este/sunt ......................... .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind sntatea i securitatea n munc:
a). echipament individual de protecie .......................................;
b). echipament individual de lucru .............................................;

c). Materiale igienico-sanitare ................................................;


d). alimentaie de protecie .....................................;
e). alte drepturi i obligaii privind sntatea i
munc ......................................... .

securitatea

L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de zile calendaristice;
b). perioada de preaviz n cazul concedierii este de zile
lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munc;
c). perioada de preaviz n cazul demisiei este de .zile lucrtoare,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile ulterioare sau
Contractului colectiv de munc aplicabil;
d). n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate,
informaiile prevzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regsi
i n contractul individual de munc;
e). alte clauze.
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesional.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce
i revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile
corespunztoare, potrivit legii, contractului colectiv de munc aplicabil i regulamentului
intern.
d) sa stabileasc obiectivele de performanta individuala a salariatului;
4. Angajatorului n revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual de munc, anterior
nceperii activitatii;
a1) s acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
munc, din contractul colectiv de munc aplicabil i din lege;

b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la


elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care
privesc desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a
solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul,
vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziii finale
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la
nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naional, nregistrat sub nr.
./.. la Inspectoratul Teritorial de Munca a
judeului/municipiului ./Ministerul Muncii i Solidaritii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului
individual de munc impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor
legale, cu excepia situaiilor in care o asemenea modificare este prevzuta in mod expres
de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau
ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de ctre instana
judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

Angajator,

Salariat,

..

Semnatura
Data.

Reprezentant legal,
..
Pe data . prezentul contract nceteaz n temeiul art.
.. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificrile si completrile
ulterioare n urma ndeplinirii procedurii legale.
Angajator,