Sunteți pe pagina 1din 13

diagonala bazei = l 2

diagonala cubului = l 3
1. Calculeaza aria laterala, aria totala si volumul unui cub cu latura de 3 cm.
Rezolvare:
Aria laterala a cubului = 4 l = 4 3 = 36 cm
Aria totala a cubului = 6 l = 6 3 = 54 cm
Volumul cubului = l = 3 = 27 cm
2. Afla volumul si aria totala a unui cub care are suma muchiilor de 48 cm.
Rezolvare:
Suma muchiilor unui cub = 12 l = 48 cm. Deci latura va fi de 4 cm.
Volumul cubului = l = 4 = 64 cm
Aria totala a cubului = 6 l = 6 4 = 96 cm

4. Perimetrul bazei unui paralelipiped dreptunghic este de 40 de cm. Daca


lungimea este cu 4 cm mai mare decat latimea si aria laterala este 400 cm, sa
se afle volumul paralelipipedului.
Rezolvare:
Perimetrul bazei = 2(L + l) = 40 de cm, cum L = l + 4, rezulta ca l = 8 cm si L =
12 cm
Aria laterala = 2(L h + l h) = 2(12 h + 8 h) = 400 cm, deci inaltimea este
de 10 cm
Volumul paralelipipedului = L l h = 12 8 10 = 960 cm
5. Un paralelipiped dreptunghic are latimea de 3 cm, lungimea de 5 cm si
volumul de 90 cm Sa se afle aria laterala si aria totala a paralelipipedului.
Rezolvare:
Volumul paralelipipedului = L l h = 5 3 h = 90 cm, deci h = 6 cm
Aria bazei = L l = 5 3 = 15 cm
Aria laterala = 2(L h + l h) = 2(5 6 + 3 6) = 96 cm
Aria totala a paralelipipedului = 2Ab + Al = 30 + 96 = 126 cm

4. Stiind ca latura unei prisme triunghiulare regulate este de 3 cm si aria laterala


de 45 cm, sa se afle volumul acestei prisme.
Rezolvare:
Aria laterala = Pb h = 9 h = 45 cm, adica h = 5 cm
Aria bazei prismei triunghiulare = l 3/4 = 93/4 cm
Volumul prismei triunghiulare = Ab h = 93/4 5 = 453/4 cm
5. Perimetrul unei prisme triunghiulare regulate este de 15 cm, iar inaltimea
acestei prisme are 7 cm. Sa se afle aria totala si volumul prismei.
Rezolvare:
Perimetrul prismei triunghiulare = 3 l = 15 cm, deci latura prismei are 5 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 15 7 = 105 cm
Aria bazei prismei triunghiulare = l 3/4 = 253/4 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 105 cm + 503/4 cm
Volumul prismei = Ab h = 253/4 7 = 1753/4 cm

4. Diagonala unei fete laterale a unei prisme patrulatere regulate este de 13


cm. ?tiind ca aria bazei este de 25 cm sa se calculeze, volumul si aria totala.
Rezolvare:
Aria bazei = l = 25 cm, deci l = 5 cm
Diagonala unei fete laterale = (l + h) (Pitagora) = (5 + h) = 13 cm, rezulta
ca h = 12 cm
Perimetrul bazei = 4 l = 4 5 = 20 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 20 12 = 240 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 240 + 50 = 290 cm
Volumul prismei = Ab h = 25 12 = 300 cm
5. Daca volumul unei prisme patrulatere regulate este de 128 cm si inaltimea de
8 cm, sa se calculeze aria laterala si aria totala.
Rezolvare:
Volumul prismei = Ab h = Ab 8 = 128 cm, de unde rezulta ca Ab = 16 cm
Aria bazei = l = 16 cm, deci l = 4 cm
Perimetrul bazei = 4 l = 4 4 = 16 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 16 8 = 128 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 128 + 32 = 160 cm

4. Perimetrul unei prisme hexagonale regulate este 18 cm, iar aria laterala a
prismei este
1623 cm. Calculati volumul acestei prisme.
Rezolvare:
Perimetrul bazei unei prisme hexagonale = 6 l = 18 cm, deci l = 3 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 18 h = 1623 cm, deci h = 33 cm
Aria bazei = 3l 3/2 = 273/2 cm
Volumul prismei hexagonale = Ab h = 273/2 33 = 243/2 cm
5. O prisma hexagonala regulata are volumul de 603 cm, iar latura de 2 cm. Sa
se afle
aria laterala si aria totala.
Rezolvare:
Aria bazei = 3l 3/2 = 63 cm
Volumul prismei hexagonale = Ab h = 63 h = 603 cm, deci inaltimea este
de 10 cm
Perimetrul bazei unei prisme hexagonale = 6 l = 12 cm
Aria laterala a prismei = Pb h = 12 10 = 120 cm
Aria totala a prismei = Al + 2Ab = 120 cm + 123 cm

3. Daca volumul unei piramide triunghiulare regulate este de 33 cm, inaltimea


are 1 cm si
apotema piramidei este de 2 cm, sa se afle aria laterala.
Rezolvare:
Volumul piramidei = Ab h / 3 = Ab 1 / 3 = 33 cm, de unde rezulta ca Ab =
93 cm
Aria bazei = l3/4 = 93 cm, deci latura este de 6 cm
Perimetrul bazei = 3 l = 3 6 = 18 cm
Aria laterala = Pb ap / 2 = 18 2 / 2 = 18 cm
4. Stiind ca aria bazei este de 363 cm, apotema este de 4 cm si inaltimea este
de 2 cm, sa se
afle aria totala si volumul.
Rezolvare:
Aria bazei = l3/4 = 363 cm, deci latura este de 12 cm
Perimetrul bazei = 3 l = 3 12 = 36 cm
Aria laterala = Pb ap / 2 = 36 4 / 2 = 72 cm
Aria totala = Ab + Al = 363 cm + 72 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 363 2 / 3 = 243 cm

2. Sa se calculeze aria bazei, aria laterala si volumul unei piramide patrulatere


regulate, daca se cunosc urmatoarele date: l = 6 cm, ap = 5 cm si h = 4 cm.
Rezolvare:
Aria bazei piramidei patrulatere = l = 6 = 36 cm
Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 24 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 24 5 / 2 = 60 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 36 4 / 3 = 48 cm
3. Intr-o piramida patrulatera regulata se cunosc urmatoarele date: inaltimea este
de 12 cm, perimetrul bazei este de 40 cm, iar apotema are 13 cm. Sa se afle aria
totala si volumul piramidei.
Rezolvare:
Perimetrul bazei piramidei patrulatere = 4 l = 40 cm, de unde rezulta ca latura
are 10 cm
Aria bazei piramidei patrulatere = l = 10 = 100 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 40 13 / 2 = 260 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 100 cm + 260 cm = 360 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 100 12 / 3 = 400 cm

3. Daca volumul unei piramide hexagonale regulate are 483 cm, inaltimea
piramidei are 3 cm
iar apotema piramidei este egala cu latura bazei, sa se calculeze aria totala.
Rezolvare:
Volumul piramidei = Ab h / 3 = Ab 3 / 3 = 483 cm, de unde rezulta ca Ab=
483 cm
Aria bazei unei piramide hexagonale = 3l3 / 2 = 483 cm, deci l = 42 cm
Perimetrul bazei piramidei hexagonale = 6 l = 6 42 = 242 cm
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 242 42 / 2 = 96 cm
Aria totala = Aria bazei + Aria laterala = 483 cm + 96 cm
4. Aria laterala a unei piramide hexagonale are 192 cm, inaltimea are 4 cm, iar
apotema este egala cu latura bazei. Cunoscand aceste date sa se calculeze
volumul piramidei.
Rezolvare:
Aria laterala a piramidei = Pb ap / 2 = 6 l l / 2 = 3l = 192 cm, deci l = 8 cm
Aria bazei unei piramide hexagonale = 3l3 / 2 = 3 83 = 1923 cm
Volumul piramidei = Ab h / 3 = 1923 4 / 3 = 2563 cm

1. Un trunchi de piramida triunghiulara regulata are h = 9 cm, latura bazei mari 8


cm, iar latura bazei mici 4 cm. Sa se afle volumul trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = l3 / 4 = 43 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = L3 / 4 = 163 cm
Volumul unui trunchi de piramida triunghiulara = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) =
843 cm
2. Sa se calculeze aria totala si volumul unui trunchi de piramida triunghiulara
daca se cunosc
urmatoarele date: l = 12 cm, L = 18 cm, h = 13 si at = 4 cm.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = l3 / 4 = 363 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = L3 / 4 = 813 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 l = 36 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida triunghiulara = 3 L = 54 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida triunghiulara = (Pb + PB) at / 2 = 180
cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 1173 cm + 180 cm
Volumul unui trunchi de piramida triunghiulara = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) =
5739 cm

5. Intr-un trunchi de piramida patrulatera se cunosc urmatoarele date: l = 4 cm, L


= 10 cm, at = 5 cm, iar h = 4 cm. Sa se calculeze aria totala si volumul
trunchiului de piramida.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = l = 4 = 16 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = L = 10 = 100 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida patrulatera = 4l = 16 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida patrulatera = 4L = 40 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 140 cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 16 + 100 + 140 = 256
cm
Volumul unui trunchi de piramida = h/3 (Ab + AB + (Ab AB)) = 208 cm

4. Daca latura bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala are 5 cm, latura
bazei mari are 10 cm, iar apotema este de 6 cm, sa se determine aria totala a
trunchiului de piramida.
Rezolvare:
9

Aria bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 3l3 / 2 = 753 / 2 cm


Aria bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 3L3 / 2 = 1503 cm
Perimetrul bazei mici a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 l = 30 cm
Perimetrul bazei mari a unui trunchi de piramida hexagonala = 6 L = 60 cm
Aria laterala a unui trunchi de piramida = (Pb + PB) at / 2 = 270 cm
Aria totala a unui trunchi de piramida = Ab + AB + Al = 3753 / 2 cm + 270 cm

3. Stiind ca aria laterala a unui cilindru circular drept este de 42 cm, iar volumul
este de 60 cm, sa se afle raza si generatoarea cilindrului.
Rezolvare:
Aria laterala a unui cilindru = 2R G = 42 cm, de unde rezulta ca R G = 21
cm
Volumul unui cilindru = R h = R G = R R G = R 21 = 63 cm
Din relatiile de mai sus rezulta ca R = 3 cm si G = h = 7 cm.

10

4. Intr-un con circular drept raza este egala cu inaltimea, avand 6 cm fiecare.
Stiind ca
generatoarea are 62 cm sa se calculeze aria totala si volumul.
Rezolvare:
Aria bazei unui con = R = 36 cm
Aria laterala a unui con = R G = 362 cm
Aria totala a unui con = Ab + Al = 36 cm + 362 cm
Volumul unui con = R h = 216 cm

4. Sa se afle inaltimea unui trunchi de con circular drept daca volumul acestuia
este de 1468 cm, raza bazei mici de 9 cm si raza bazei mari de 13 cm.
Rezolvare:
Volumul unui trunchi de con = h (R + r + R r) / 3 = 1468 cm, deci h = 12
cm
5. Sa se calculeze aria totala si volumul unui trunchi de con circular drept cu ariile
celor doua
baze de 25 cm si respectiv 49 cm, generatoarea de 10 cm, iar inaltimea de
213 cm.
Rezolvare:
Aria bazei mici a unui trunchi de con = r = 25 cm, deci r = 5 cm
Aria bazei mari a unui trunchi de con = R = 49 cm, deci R = 7 cm
Aria laterala a unui trunchi de con = G (R + r) = 120 cm
Aria totala a unui trunchi de con = Ab + AB + Al = 194 cm
Volumul unui trunchi de con = h (R + r + R r) / 3 = 21813 / 3 cm

11

3. Stiind ca aria unei sfere este 324 cm, sa se calculeze volumul sferei.
Rezolvare:
Aria unei sfere = 4 R = 324 cm, de unde rezulta ca R = 9 cm.
Volumul unei sfere = 4 R / 3 = 972 cm
4. Daca raza unei sfere este de 33 cm, sa se afle aria si volumul sferei.
Rezolvare:
Aria unei sfere = 4 R = 108 cm
Volumul unei sfere = 4 R / 3 = 1083 cm

Ar trebui s tii c la Evaluarea Naional 2015 la matematic a fost extras


varianta cu numrul 7 iar elevii au avut la dispoziie 2 ore pentru a rspunde
tuturor cerinelor.
Colegii ti au avut de rezolvat la geometrie exerciii cu corpuri rotunde i
piramida patrulater regulat iar la algebr exerciii cu funcii.

12

Dei subiectele au fost considerate uoare , rezultatele finale contrazic acest


lucru : doar 73% dintre elevi au luat note peste 5 la testul de matematic.
i reamintim c nota de la Evaluarea Naional are o pondere de 75% din media
de admitere la liceu iar restul de 25% reprezint media din anii de studii 5-8.
Calendar Evaluare Naional 2016
Ca s-i programezi din timp zilele de studiu pentru Evaluarea Naional la
matematic i romn i prezentm calendarul zilelor n care vei susine
examenele:
15 17 iunie 2016 nscrierea la Evaluarea Naional
17 iunie 2016 ncheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
27 iunie 2016 Limba i literatura romn prob scris
28 iunie 2016 Limba i Literatura matern prob scris
29 iunie 2016 Matematic prob scris
1 iulie 2016 Afiarea primelor rezultate, pn la ora 16:00 i depunerea
contestaiilor ntre orele 16:00 20:00
2-4 iulie 2016 Rezolvarea contestaiilor
5 iulie 2016 Afiarea rezultatelor finale dup contestaii
Descriere - Limba si literatura romana, Evaluare nationala 2015
Programa de limba si literatura romana pentru Evaluarea nationala 2015 contine
un numar de noutati fata de Programa din anu12014, intre care:
Competenta specifica 1.1. Continuturi specifice:
- trasaturile specifice genului epic, liric si dramatic in opere literare studiate sau
in texte la prima vedere;
- trasaturi ale speciilor literare: schita, basmul popular, pastelul, fabula, nuvela,
romanul, doina populara, balada populara;
Competenta specifica 1.2. Continuturi specifice:
- semne de punctuatie: punctul, virgula, doua puncte, ghilimelele, linia de dialog,
semnul intrebarii, semnul exclamarii, cratima, punctul si virgula, linia de pauza;
- semne ortografice: cratima, punctul;
Competenta specifica 2.2. Continuturi specifice:
- propozitia subordonata circumstantiala conditionala, concesiva, consecutiva;

13