Sunteți pe pagina 1din 7

Etapele

lectiei
1Moment
organizatoric
2Captarea
atentiei

Ob

Activitatea invatatorului

Activitatea elevilor

-Pregatirea celor
necesare orei;
-Impartirea fiselor de
lucru.
-Se va face prin
realizarea unui exercitiu
joc de catre intreaga
clasa : Cine urca mai
repede ?
-Explic regulile
exercitiului joc .
-Fiecarui exercitiu ii
corespunde o litera .

-Elevii se pregatesc
pentru ora de
matematica.

O1

O8

-Asezati exercitiile din


prima parte a piramidei
exercitiului in ordine
crescatoare , scriind
dedesubt litera ce
corespunde rezultatului.
-Ce cuvant s-a format ?

-Elevii vin la tabla


cate unul ,de pe
doua randuri
diferite ; rezolva
exercitiul ,predau
creta colegului din
spate care rezolva
exercitiul
urmator
,declarandu-se
castigator randul de
elevi care a ajuns
primul sa rezolve
exercitiul de pe
ultima treapta . Cei
din clasa urmaresc
daca rezultatele
sunt corecte.

-Elevii scriu
rezultatele in ordine
crescatoare :
65 100 130 280 350
B R A V O
-S-a format
cuvantul BRAVO !

-In a doua parte scrieti


rezultatele in ordine
descrescatoare , atasand
litera corespunzatoare .
- Ce cuvant s-a format ?

270 110 66 20
B
I
N E
-Bine !

Strategii
didactice

Evaluare

Explicatia

Aprecieri
verbale

Exercitiul

Aprecieri
verbale
Jocul

Exercitiul

3Anuntarea
temei si
a
obiectivelor
4Stimularea
reactualizarii
O7
cunostintelor

-Se prezinta elevilor tema


si obiectivele intr-o
-Elevii isi noteaza
forma accesibila. Se scriu data si titlul.
pe caiete data si titlul
lectiei.
-Se verifica tema prin
sondaj .
-De cate feluri sunt
operatiile ?
-Care sunt operatiile de
ord. I si care sunt cele de
ord. II ?

O8

-Care operatii se
efectueaza mai intai intrun exercitiu ,in care
exista si operatii de ord. I
si operatii de ord.II ?
-De cate feluri sunt
parantezele ?
-Intr-un exercitiu in care
se afla paranteze , ce
rezolvam mai intai ?

5Prezen
tarea
elemen- O8
tului
stimul
6Dirijarea
invata- O1
rii

-Se prezinta o fisa pe


care ei vor sti sa o
completeze daca vor fi
atenti pe parcursul
lectiei.
-Se realizeaza prin
intermediul exercitiilor:
1) Completati tabelul:
n
1 2 3 15 20
300:n-10

-Elevii raspund oral


si isi corecteaza
tema .
-Operatiile sunt de
doua feluri :operatii
de gr.I si operatii de
gr.II .
-Operatiile de ord.I
sunt adunarea si
scaderea , iar
operatiile de ord. II
sunt inmultirea si
impartirea .
-Se efectueaza mai
intai operatiile de
ordinul II , apoi de
ordinul I .

Explicatia

Conversat
ia

Aprecieri
verbale

-Parantezele sunt de
3 feluri: mici , mari
si acolade .
-Rezolvam mai
intai operatiile din
paranteza mica ,
respectand ordinea
efectuarii
operatiilor .
Conversat
ia

-Elevii rezolva
exercitiile propuse.
1)
n
1
2
300:n-10 290 140
3
15
20
90 10
5

Exerctiul
Aprecieri
verbale

O3

2) Rezolvati:
a) 6*8+2-4*2+8=
b) 4+3*8-8+42:6-2=
c) 3+5*10-3+7*4=
d) 324:9+14:7=

O4

O7

O2

O5

2)
a)=48+2-8+8=508+8=42+8=50 ;
b)=4+24-8+72=28-8+7-2=20+72=27-2=25 ;
c)3+50-3+28=533+28=50+28=78 ;
d)=36+2=38 .

Exercitiul

3) Catul unei impartiri


este 1428,impartitorul cu
1394 mai mic,iar restul
jumatatea
impartitorului.Afla
deimpartitul.

3)
I=1428-1394
I=34
R=34:2
R=17
D=I*C+R
D=34*1428+17
D=48552+17
Exercitiul
D=48569
4)
4) Completati sirurile :
a)3, 5, 7, 9, 11, 13,
a) 3, 5, 7, _, _, _, 15;
15.
b)2,4,8,16,32,64,
b) 2, 4, 8, 16, _, _, 128;
128.
c)78,780,7800,
c)78, 780, _,78000,_ .
78000,780000.
5)
5) Un autocamion
(1000*85)+(100*58
tansporta 1000 saci cu
Problema)+(10*49)=
grau a cate 85 kg fiecare ,
tizarea
85000+5800+490=
100 saci cu secara a cate
=90800+490=
58 kg fiecare si 10 saci
=91290 kg
cu orez a 49 kg .
cereale(transporta
Ce cantitate de cereale
autocamionul)
transporta autocamionul?
Exprima rezolvarea
problemei printr-un
exercitiu.

O2
6) Calculati:
a)
5+5*(5+5*5):5+5*(5+5)
*(5+5:5)=

6)
a)
=5+5*(5+25):5+5*
10*(5+1)=
=5+5*30:5+50*6=
=5+150:5+300=
=5+30+300=
=335

Exercitiul

Evaluare
reciproca

Observare
sistematica

b)
40+3* 36:9+3*
50+3*(400:8-98:2) =
O4

c)
1001-1*0:4-10* 3* 255*4: 25:5) :7 *11=

7Obtine
rea
O5
performantei
O7

O3

8Feedback
O2
O7

7) Ma gandesc la un
numar , il dublez si
adaug 10.Rezultatul
obtinut il impart la 4 si
apoi adaug 5. Am obtinut
15.
La ce numar m-am
gandit?
Scrieti sub forma unui
exercitiu si rezolvati.
8) Aflati termenul
necunoscut:
(624+123:3-a):6
*3+254=554

9) Intr-o ferma sunt 220


de gaini,pui de 2 ori mai
multi, gaste de 4 ori mai
putine decat pui, iar rate
cat gaini si pui la un loc.
Cate pasari sunt in

b)
40+3* 36:9+3*
50+3*(50-49) =
=40+3*
4+3*(50+3*1) =
=40+3*
4+3*(50+3) =
=40+3*(4+3*53)=
=40+3*(4+159)=40
+3*163=40+489=
=529
c)
1001-10* 3*(2520:5):7 *11=
=100110*(3*21:7)*11=
=100110*(63:7)*11=
=1001-10*9*11=
=1001-90*11=
=1001-990=11
7)
(x*2+10):4+5=15
(x*2+10):4=155=10
x*2+10=10*4=40
x*2=40-10=30
x=30:2=15

Aprecieri
verbale

Exercitiul

Problematizarea

x=15
8)
(624+41-a):6*3=
Exercitiul
=554-254=300
(624+41-a):6=
=300:3=100
(665-a)=100*6=600
a=665-600
a=65
9)220*2=440 pui
440:4=110 gaste
440+220=660 rate
220+440+110+660
=1430 pasari

Problematizarea

Evaluare
reciproca

Observarea
sistematica

total?
Cate capete si cate
picioare sunt?
9)Asigu
rarea
retentie
i si
O4
transferului
O8
10)Evaluare
11)Tema
pentru
acasa

10) Folositi parantezele


si simbolurile
matematice, pentru a
obtine egalitatile :
2 2 2 2 = 0
2 2 2 2 = 2
2 2 2 2 = 4
2 2 2 2 = 10
11) Fise de evaluare
Aprecieri asupra
participarii la ora .
-Se indica tema pentru
acasa.

1430 capete
1430*2=2860
picioare
10)
Explicatia
2+2-(2+2)=0
2: 2+ 2: 2 =2
2* 2+(2-2)=4
2*2*2+ 2=10
11) Elevii lucreaza
independent.
-Elevii isi noteaza
tema.

Aprecieri
verbale
Exercitiul
Munca
independenta

Notare

PROIECT DIDACTIC

DATA:
COALA:
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULAR:Matematic i tiine ale naturii
OBIECTUL:Matematic
UNITATEA DE INVARE : Ordinea efectuarii operatiilor
SUBIECTUL : Ordinea efectuarii operatiilor.Exerciii i
probleme.Recapitulare
TIPUL LECIEI: de consolidare
OBIECTIVE CADRU:
1.Cunoaterea i utilizarea conceptelor specifice matematicii ;
2.Dezvoltarea capacitilor de explorare/investigare i rezolvare de probleme;
3.Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic;
4.Dezvoltarea interesului i a motivaiei pentru studiul i aplicarea matematicii n contexte
variate.
OBIECTIVE DE REFERIN VIZATE:
1.3 s efectueze operaii de adunare i scdere cu numere naturale de la 0 la 1000
fr i cu trecere peste ordin , respectand ordinea efectuarii operatiilor;
2.6 - s rezolve probleme ;
2.7 s formuleze,oral sau n scris,exerciii i probleme cu numere,care se rezolv
printr-o singur operaie;
2.10 s extrag informaii din tabele i liste,s colecteze datele obinute prin observare
direct,s reprezinte datele n tabele;
3.1 s exprime oral,n cuvinte proprii,etape ale rezolvrii unor probleme ;
4.1 s manifeste o atitudine pozitiv pentru aflarea rezultatelor unor exerciii i
probleme.
OBIECTIVE OPERAIONALE:
-COGNITIVE:
OC1-s efectueze operatii fr i cu trecere peste ordin;
OC2-s utilizeze corect limbajul matematic;
OC3-s compare sume,avnd dai termenii adunrii;
OC4-s completeze numerele potrivite n tabele;
OC5-s afle numrul necunoscut n exerciii date;
OC6-s rezolve probleme;
OC7-s compun probleme dup un exerciiu dat;
OC8-s completeze cu numerele potrivite pentru a reconstitui calculele;
-AFECTIVE:
OA9-s participe activ la lecie , manifestnd iniiativ n realizarea sarcinilor.
-MOTRICE:

OM10-s adopte o poziie corect la scris;


STRATEGII DIDACTICE :
Metode i procedee :conversaia , exerciiul,explicaia,problematizarea,jocul
didactic;
Forme de organizare:frontal,pe grupe,individual;