Sunteți pe pagina 1din 17

x.

Titlul profesional de expert contabil si profesia contabila titlul expert contabil reprezinta cea mai
inalta calificare in domeniul profesiei contabile oferind posibilitatea profesionistului de a avea acces neingradit la
toate activitatile componente in domeniul sau. Acest titlu este reglementat in Romania prin OG 65/94 republicata
si este obtinuta prin indeplinirea conditiilor de acces, stagiu de 3 ani si a examenului de aptitudini conform
regulamentelor CECCAR si ulterior mentinuta conform normelor si a codului etic aplicabile membrilor conform
practicilor europene si internationale . Dupa parcurgerea etapelor de obtinere a acestui titlu profesional , este
necesara inscrierea in Tabloul membrilor CECCAR , indeplinirea conditiilor anuale de exercitare a profesiei si
obtinere a vizei de practica, publicarea in MO . Esentiale pentru mentinerea titlului profesional de expert contabil
sunt respectarea principiilor fundamentale etice in profesie .
Expertul contabil este regasit sub diferite denumiri : expert contabil, chartered accountant, CPA (contabil
public autorizat-americani)si este considerat a fi specialistul cu cea mai inalta pregatire in domeniul contabilitatii
in tara sa de origine. Sfera de activitate a profesionistului acopera auditul statutar, auditul in sectorul public,
contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor , auditul elementelor nemonetare, lichidari, insovabilitate, expertiza
judiciara, consultanta, consiliere, reprezentare fiscala , consiliere in investitii , activitati componente ale profesiei
contabile.

1. CLASIFICAREA PROFESIONISTILOR CONTABILI


PROFESONISTUL CONTABIL este persoana care are acces la toate aceste activitati componente ale
profesiei contabile potrivit praticilor europene fiind expertul contabil.
Expertul contabil regasit sub diferite denumiri : expert contabil, chartered accountant, CPA (contabil public
autorizat-americani) este considerat a fi specialistul cu cea mai inalta pregatire in domeniul contabilitatii in tara
sa de origine. Sfera de activitate a profesionistului acopera auditul statutar, auditul in sectorul public,
contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor , auditul elementelor nemonetare, lichidari, insovabilitate, expertiza
judiciara, consultanta, consiliere, reprezentare fiscala , consiliere in investitii , etc.
Profesionistii contabili se impart in functie de :
a) statut juridic : dependenti cu statut de angajati
independenti / liber-profesionisti contabili furnizori ai serviciilor componente ale
profesiei contabile
b) dpdv al modului de organizare a activitatii liber profesionsitilor , acestia pot sa isi desfasorare activitatea:
- individual;
in forme asociative potrivit legislatiei.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de practica
profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatea cea mai urmarita in prezent in mod special este activitatea de audit statutar, auditorul
statutar fiind considerat ultimul aparator in drumul informatiilor continute de situatiile financiare spre
consumatorii finali (utilizatori finali). Dintre toate activitatile , auditul statutar este in mod obligatoriu
organizat si exercitat ca activitate externa oricarei entitati supuse unui astfel de control.
CLASIFICARE SERVICII PROFESIONALE
Serviciile profesionale se pot organiza fie in compartimente proprii ale intreprinderii cu exceptia audiului
statutar, fie prin externalizarea la specialisti care functioneaza independent , specializati in furnizarea acestor
servicii pe piata.
Serviciile furnizate pe piata pot fi :
* Servicii furnizate exclusiv de profesionsitii contabili :
- contabilitatea
- audit intern
- audit statutar
- servicii de control intern
- activitate management financiar contabil, etc
Servicii partajate cu alte profesii , cu alti specialisti:

Evaluarea activelor si intreprinderilor (parjate cu juristi, ingineri)


Serviciile fiscale si consultanta fiscala care se refera la transfrontalier partajate cu avocatii
Servicii juridice partajate cu juristi sau avocati.
Resurse umane si administrative intocmire state de plata, proceduri control intern, relatii cu institutii de
securitate sociala , asistenta in litigii legate de resurse umane, etc

In functie de criteriul dependentei , profesionsitii contabili sunt de 2 categorii:


a) angajati sau liber profesionsit contabil angajat
b) liber profesionisti sau profesionsit contabil in practica libera , care la randul lor isi desfasoara activitatea
fie individual , fie in a\forma asociativa iar legea romana prevede in acest moment doar societati
comerciale sau cabinete (societati profesionale) .
DEFINIRE ACTIVITATE AUDIT IN GENERAL ; ELEMENTE FUNDAMENTALE
Definitie generala : Prin AUDIT, se intelege examinarea profesionala a unei informatii efectuata de un
specialist competent si independent in scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu
de calitate, adica la un standard sau o norma.
(Definiti si identificati componentele fundamentale atentie) Daca una din componente lipseste, atunci
activitatea nu se mai numeste audit.
Examinarea trebuie sa fie profesionala.
Obiect audit: il constituie orice informatie care poate face obiectul unui audit.
Etimologic:
audire = a asculta
Auditul nu presupune forta, trebuie sa stii sa asculti, sa stii sa cedezi.
Auditul pt orice domeniu, trebuie sa detina competentele necesare , trebuie sa fie independent.
Scopul intalnirii este opinia motivata . Opinia trebuie motivata intrucat intreprinderea se poate intoarce
impotriva auditorului.
Fundamental intr-o intreprindere este riscul de faliment.
Motivarea trebuie sa fie sustinuta financiar.( exemplu polita de asigurare profesionala contra riscurilor).
Raportul de calitate trebuie indicat prin norme sau standarde profesionale.
Standardul/norma constituie referinta intr-o misiune de audit, fata de lege care are caracter imperativ , de
reglementare, de impunere.
Standardul trebuie sa fie neutru de orice parte cointeresata
- emis de organismul profesional
- are caracter de recomandare.

DEFINIRE AUDIT FINANCIAR; ELEMENTE FUNDAMENTALE


este un audit in general , cu precizarea ca obiectul examinarii il constituie una sau mai multe informatii
financiar contabile, iar persoana competenta si independenta trebuie sa fie neaparat profesionist
contabil.
Auditul financiar reprezinta orice interventie cu caracter de control , analiza, studiu sau cercetare in
contabilitatea unei entitati.
- Auditul financiar e orice studiu, analiza, cercetare.
In rest definitia este ca la auditul general.
-

Singurul tip de audit reglementat este auditul statutar cel care ii intereseaza pe toti beneficiarii.
DEFINIRE AUDIT STATUTAR ; ELEMENTE FUNDAMENTALE
Reprezinta examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra
situatiilor finnciare in ansamblul lor, in scopul emiterii unei opinii motivate in legatura cu imaginea fidela , clara si
competenta a pozitiei, situatiei si performantelor financiare ale entitatii prin raportarea lor la standardele
nationale sau internationale de audit.
(in prezent avem reglementat auditul statutar prin OG90/2008 care precizeaza modificari clare ale legislatiei
interne din domeniul auditului financiar)

Obiectul examinarii : situatiile financiare in ansamblul lor (toate componentele bilantului in functie de referentul
lor)
Obiectul opiniei este strict limitat la : imaginea fidela, pozitia financiara , situatia si performanta financiara a
intreprinderii. Exclusiv numai la acest lucru se refera.
Criteriu de calitate: nu este orice standard, ci numai standardele nationale si internationale de audit, si nu legea .
In functie de ce prevede standardul , nu in functie de aplicarea unei legi : exemplu in materie de audit
standardele sunt ISA
RELATIA INTRE AUDITUL STATUTAR SI AUDIT FINANCIAR
Intre auditul statutar si auditul financiar este diferenta de la parte la intreg, adica orice audit statutar este un audit
financiar NU SI INVERS.
In materia de specialitate auditul statutar este regasit sub trei denumiri cu acelasi inteles si aceeasi semnificatie :
- audit statutar (la fel ca denumirea din materia de specialitate engleza) REGLEMENTAT PRIN Directiva a 8-a la
nivel european, prin legile nationale si statutele intreprinderii.
- audit legal si
- control legal (echivalentul de la scoala latino-continentala, sau denumirea din sistemul francez)
Toate sunt caracterizate prin caracterul legal , independenta absoluta a specialistului care il realizeaza si
autonomia organismului din care face parte specialistul ( auditorul) respectiv.

CARACTERISTICILE AUDITULUI STATUTAR (TREI):

1. Caracter legal auditul statutar trebuie sa fie prevazut intr-o lege ( la anglo saxoni legea fundamentala
este statutul intreprindereii, cu conditia neincalcarii principiilor generale iar in baza lui se poate face orice
regula interna);
- in dreptul napoleonian regulile rezida din legi. E tipul de control care reiese din lege (la noi legea
valabila este legea societatilor comerciale L.31)
2. Independenta absoluta a auditorului din cele trei tipuri de independenta: absoluta, restrictiva si relativa,
Auditul statutar este singurul tip de audit in care apare acest tip de independenta.
3. Autonomia organismului din care face parte auditorul acest tip de audit nu poate fi facut de un apanaj al
administratiei .
In Romania exista probleme cu toate cele 3 categ de audit , deoarece predomina functionarii iar CAFR
este privit din afara ca organism guvernamental .

RELATIA DINTRE AUDITUL STATUTAR, AUDITUL INTERN SI CONTROL INTERN


Confuziile existente in Romania pleaca si de la traducerile gresite deorece:
to control = a controla (in Romania se intelege ca auditorul , el sa controleze, ceea ce nu este corect)
In activitatea de audit sensul verbului to control, corect este
to control = A DETINE CONTROLUL , ceea ce inseamna existenta unui director general de exemplu ,
sau un organ al conducerii intreprinderii care trebuie sa se asigure ca nimic nu are loc la intamplare.
Fiecare om in actiunile lui , fiecare hartie trebuie sa se faca in virtutea unor proceduri . Totalitatea
procedurilor din cadrul intreprinderii formeaza controlul intern.
Acest manager , conducator al intreprinderii are nevoie de cineva care verifica si il informeaza cu privire
la aplicarea procedurilor , compartimentul audit intern , care se ocupa de controlul intern al intreprinderii,
care trebuie materializat intr-o stare, nu intr-un birou. (Acest control intern este foarte necesar pentru
majoritatea agentilor economici in special pentru controlul contabilitatii costurilor).
* DISTINCTIILE FUNADAMENTALE INTRE AUDIT INTERN SI AUDIT STATUTAR
Evaluarea controlului intern se poate realiza prin existanta, adaptabilitatea si modul de aplicare a
normelor , ceea ce se poate face in orice intreprindere cu costuri reduse.
Diferentele fundamentale intre AUDIT INTERN si AUDIT STATUTAR sunt:

1. Statutul auditorului
auditorul statutar e un furnizor liber de servicii pe piata
- auditorul intern face parte din structura intreprinderii;
2. Beneficiarii auditului :
- auditorul statutar lucreaza in folosul utilizatorilor situatiilor financiare (consumatorii
finali);
- auditorul intern lucreaza in beneficiul responsabililor structurilor interne ale
intreprinderii;
3. Obiectivele auditului
- Audit statutar are ca obiectiv exprimarea unei opinii cu privire la imaginea fidela a
pozitiei, situatiei si performantei financiare;
- auditul intern are ca obiectiv existenta, adaptabilitatea si modul de aplicare al
procedurilor , deci a sistemului de control al intreprinderii ;
Controlul intern constituie pentru auditul intern un SCOP iar
pentru auditul statutar un MIJLOC.
4. Domeniul de aplicare
- Auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii in masura in car activitatile contribuie la elaborarea
situatiilor financiare ;
- Auditul intern - are o arie mult mai vasta , el cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii , dar in
integralitatea acestora ( se ocupa de toate procedurile chiar daca au sau nu legatura cu practicile
financiare ex. Probleme de recrutare de personal. Actual managerii gresesc deoarece incarca
activitatea audit intern cu peste 90% parte financiara).
5. Pozitia fata de frauda
- Auditorul statutar retine o frauda doar in masura in care aceasta are un impact asupra situatiilor
financiare, in afara altor obligatii legale ale auditorului cum r fi cea de divulgare.
- Auditorul intern desi nu are ca obiectiv descoperirea de fraude , el este mult mai in masura sa
contribuie la prevenirea si descoperire fraudelor , suspectand si adancind controlul asupra oricarei
nerespctari a procedurilor de control intern.
6. Independenta
Este diferita in sensul ca:
-Auditorul statutar are o independenta absoluta fata de intreprindere .
-Auditorul intern are o independenta restrictiva ; el este independent fata de orice structura a
intreprinderii auditata , nu si fata de conducere .
7. Periodicitatea auditurilor
-Auditorul statutar vine temporar si are aceeasi interlocutori ;
-Auditorul intern este permanent in intreprindere si temporar dpdv. Al interocutorilor , potrivit planului de
audit intern .
(Auditorul statutar are obligatia de a participa la inventariere deoarece este necesara o opinie fara
rezerva . Neparticiparea acestuia atrage dup sine intocmirea raportului cu rezerva pt. incertitudinea
stocurilor de ex) .
8. Metodologia :
-Auditul statutar se exercita pe bza unei metodologii unice si unitare stabilite de IAASB (Consiliul pt.
Standarde Internationale de Audit si Asigurare )
-Auditul intern , desi se exercita pe baza unei metodologii unice stabilite de IIAI (Institutul International al
Auditului Intern ) , in aplicare el este adaptat la specificul si cultura intreprinderii , in folosul conducerii .
CONTROLUL INTERN SI OBIECTIVELE DE BAZA
Auditul intern si controlul intern sunt activitati interne importante pentru o buna guvernare a
intreprinderilor.
Sistemul de control intern cuprinde totalitatea dispozitivelor , procedurilor si metodelor prin care
responsabilii unei entitati detin controlul asupra activitatii de care raspund .

Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei, adaptabilitatii si modului de
aplicare a dispozitivelor, procedurilor si metodelor care formeaza sistemul de control intern al entitatii.
Controlul intern este o stare , si nu un compartiment administrativ functional al intreprinderii si
constituie un obiectiv al auditului intern si un mijloc pentru realizarea obiectivului auditului statutar.
* RELATIA INTRE PROFESIA CONTABILA SI FISCALITATE
Serviciile fiscale constitue servicii fundamentale ale profesiei contabile intrucat impozitarea clientilor este
unul dintre serviciile cele mai vechi . Mediul de afaceri nu concepe ca specialistul in contabilitate sa nu
posede cele mai bune cunostinte in domeniul fiscalitatii .
Profesia contabila reprezinta principalul furnizor de servicii fiscale , acestea detinand 20 % pentru
intreprinderile cotate si cele de interes public , si intre 30% si 50% pentru IMM din totalul serviciilor furnizate
de liber profesionistii contabili , intrucat din viata intreprinderii , acestea nu se pot rupe .
Complexitatea tot mai mare a legislatiilor fiscale precum si extinderea aplicarii standardelor internationale
de contabilitate au condus la reorganizari in profesia contabila in sensul ca se dezvolta tot mai mult
societatile de contabilitate care au in structura lor compartimente distincte de fiscalitate . Dezvoltarea
legislatiei fiscale a influentat mult dezvoltarea profesiei .
Incepe sa se separe drumul intre fiscalitate si contabilitate , firmele , agentii economici avand tendinta sa
se indrepte catre societatile comerciale de expertiza sau contabilitate in care exista compartimente distincte
de fiscalitate intrucat legislatia fiscala devine tot mai sofisticat exprinmandu-se intr-un set complex de reguli
ce implica o varietate de impozite directe si indirecte.
Se practica tot mai mult in mediul de afaceri fuziunile si divizarile , activitati in care se aplica directiva a 3
si 6 , si presupun creerea de idei .
Un studiu recent arata ca ponderea serviciilor fiscale prestate de contabili din totalul pietei serviciilor
fiscale e cuprins intre 60-95% din piata serviciilor contabile pe mapamond . Obiectivul profesionsitului
contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare, completare a returnari de
impozite in tarile in care detin active si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare si o
consultanta corespunzatoare.
**** Alti furnizori de servicii fiscale sunt avocatii, care au inceput prin implicarea lor in serviciile fiscale si care
si-au extins aria de servicii catre planificarea fiscala, in special in domeniul fuziunilor si achizitiilor de
intreprinderi , fara ca la nivel global acestia sa aiba o pozitie releventa pe piata serviciilor fiscale ..
Varietatea serviciilor fiscale necesare pentru dezvoltarea afacerii si eforturile de a minimiza impozitele in
limitele legii fara a intra intr-o planificare fiscala abuziva, sunt la fel de importante. Pana in prezent firmele de
contabilitate sunt singurii prestatori care pot ajuta companiile mari cotate , intr-o arie larg de servicii fiscale
globale.
Cele mai frecvente sarcini sunt:
- intomirea declaratiilor de impozitare;
- evaluarea implicatiilor fiscale ale unei operatii sau tranzactii;
- sugerarea acordurilor sau planurilor eficiente in domeniul fiscal;
- asistenta la negocieri cu autoritatile fiscale si completele de judecata;
- planificarea fiscala in scopul gestionarii optime a obligatiilor fiscale in conformitate cu legislatia aplicabila.
Planificarea fiscala trebuie gestionata atent deoarece in timp ce economisirea fiscala este legala ( dreptul
de a alege cursul sau montajul unei operatiuni care va avea ca rezultat cea mai mica datorie fiscala ) ,
evaziunea fiscal ( reducerea impozitului prin tinuire, inselaciune sau manopere frauduloase ) este
sanctionat ca abatere de la lege.
5 . NECESITATEA REGLEMENTARII PROFESIEI CONTABILE
Reglementarea unei profesii e impusa de nevoia de standarde profesionale , etice , de educatie , care sa
fie indeplinite de membrii acelei profesii . Necesitatea si natura reglementarii depind de urmatorii factori :
1. Capacitatea profesiei respective de a raspunde necesitatilor economiei si ale societatii ;

2. Conditiile de piata in care activeaza profesia ;


3. Calitatea serviciilor furnizate de membrii profesiei , ce implica :
adoptarea de standarde profesionale, tehnice,
adoptarea de reguli etice
nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile precum investitorii, creditorii
Exemplu: in ultimii ani, esecurile etice din partea anumitor membri ai profesiei , au avut ca rezultat lipsa
de incredere in raportarea financiara , si au impus modificari esentiale ale reglementarii profesiei (Legea
Sarbanes-Oxley din SUA si Legea securitatii financiare in Franta )
4.Reglementarea poate fi un mijloc eficare de asigurare a calitatii si de abordare a unor aspecte ale pietei
serviciilor contabile datorita:
- Existentei unui dezechilibru in ce priveste cunostintele intre clientul care primeste serviciile respective si
furnizorul acestor servicii , profesionist contabil care detine experienta necesara (a.i. sa nu se agreseze
unul pe celalalt ) .
- Exista si tere pri care pot cumula beneficii sau costuri semnificative de pe urma furnizarii de servicii
contabile ( situatiile financiare ai caror utilizatrori sunt investitorii, creditorii, etc.)
6 . ARIA DE APLICABILITATE SI CALITATEA REGLEMENTARII IN PROFESIA CONTABILA

Reglementarea profesiei acoper urmatoarele domenii :


cerintele de acces si certificare sau autorizare; (examen acces, stagiu, aptitudini)
cerinte referitoare la educatia continu, dezvoltarea profesionala continua,
monitorizarea comportamentului profesionsitilor contabili;
standardele profesionale si etice pe care profesionsitii contabili trebuie sa le respecte; sa le aplice
sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionsitii contabili nu indeplinesc cerintele de mai
sus.

CRITERIILE DE APRECIERE A MODULUI IN CARE REGLEMENTAREA PROFESIEI SATISFACE


INTERESUL PUBLIC
Pentru ca reglementarea sa asigure faptul ca serviciile contabile sunt de calitate adecvata, reglementarea
inssi trebuie sa fie :
1. Proportional;
2. Transparenta; (Nu ca reglementarea audit care a iesit printr-o OUG ca in cazul calamitatilor , sau starii de
razboi );
3. Sa nu se infiinteze pe alta lege decat legea concurentei; (sa nu fie impotriva competitiei)
4. Sa nu fie discriminatorie; (vezi conflictul aparut odata cu proiectul de lege privind auditul statutar)
5. Sa fie precisa;
6. Sa fie segmentata in functie de obiectivele urmarite;
7. Sa fie implementata consecvent si just;
8. Sa fie supusa unei examinari periodice;
7. MODALITATI DE IMPLEMENTARE A REGLEMENTARILOR PROFESIEI CONTABILE
Sunt trei modalitati de implementare a reglementarii:
1. Autoreglementarea (specifica profesiilor liberale) consta in aceea ca organismul profesional este
recunoscut de autoritatea publica (Guvern) care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia .
(ex. Ceccar)
2. Reglementarea externa consta in aceea ca profesia este reglementata direct sau in fapt de guvern prin
intermediul unei agentii independente caruia \guvernul i-a delegat sarcini de reglementare ; ( dar un
organism profesional nu este independent atata timp cat are relatii guvernamentale)
3. Coreglementarea o combinare intre primele doua, o reglemetare partajata intre o institutie
guvernamentala si organismul profesional.

Oricare ar fi modul de implementare a reglementarii, organismul profesional trebuie sa joace un rol


esential fiind cel mai bine pozitionat pentru apararea interesului public.
8. REGLEMENTAREA PROFESIEI CONTABILE LA NIVEL EUROPEAN
Profesia contabila e reglementata la nivel european printr-o directiva generala 89/48/CEE a
Comisiei Europene care se refera la profesia contabila, nlocuit cu directiva 2005/36/CEE . Potrivit
reglementarii europene, profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a obtinut cel mai inalt
nivel de pregatire prin studii universitare , un stagiu de minim 3 ani si un examen de aptitudini , si care
are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile ce formeaza profesia contabila.
Dat fiind importanta activitatii de audit statutar ca ultima activitate care filtreaza fluxurile catre
utilizatorii informatiilor continute in situatiile financiare ale unei entitati, conditiile de autorizare a
persoanelor fizice si juridice care doresc sa presteze servicii de audit statutar, sunt reglementate distinct
prin Directiva 84/253/CEE , cunoscuta sub a 8-a Directiva , inlocuita prin Directiva 2006/ 43/ CE a
Comisiei europene . Principalele prevederi se refera la :
* conditii de autorizare sau retragere a autorizarii unui profesionsit contabil de a efectua audit statutar: sa aiba studii universitare relevante;
- sa fi sustinut examen de acces la caliotatea de profesionsit contabil;
- sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani;
- sa fi promovat un examen de competenta profesionala
* conditii speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor si standardele aplicate
* crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

9. ROLUL PROFESIEI CONTABILE PENTRU APARAREA INTERESULUI PUBLIC


Profesia contabil se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul
public , fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere : actionari, salariati,
furnizori-creditori, banci, buget, conturi nationale, organisme de bursa, investitori .
Orice profesionsit contabil prestaeaza servicii pentru un client determinat consumatorul/ beneficiarul
final al serviciului , astfel ca , profesionsitul indiferent ca elaboreaza, auditeaza, situatiile financiare ale
intreprinderii, acesta este platit de catre intreprindere, dar, utilizatorii (consumatorii) finali ai informatiile
desprinse din aceste situatii financiare sunt partile interesate, mentionate mai sus, cele care formeaza
publicul si ale caror interese trebuiesc aparate.
Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public
10. ROLUL PROFESIEI CONTABILE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI
Nu exista progres al civilizatiei fara dezvoltarea pietelor iar pietele nu se pot dezvolta fara profesionsiti
contabili .
Intreprinderile mici si mijlocii care detin peste 80% din economia Comunitatii Europene se dezvolta si in
functie de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde de increderea in informatiile
financiare, adica depinde inclusiv de calitatea muncii profesionistilor contabili.
Profesia contabila este indispensabila pentru bunul mers al economiei la nivel national si global , cel
putin din urmatoarele puncte de vedere:
1. Fara ea nu se pot masura activitatile economice;
2. Fara ea nu pot exista bugete nationale, (deci nici impozite);
3. Fara ea nu poate exista incredere in tranzactiile comerciale si financiare;
4. Fara ea nu se pot imparti roadele activitatii , intre angajati si proprietari, intre munca si capital;

11. ROLUL SOCIAL AL PROFESIONSITULUI CONTABIL


Rolul social al profesionistului contabil e dovedit de ponderea insemnata pe care o are in activitatile
salariale si de stabilire a veniturilor tuturor membrilor societatii , precum si prin calitatea serviciilor prestate, care
poate avea un impact asupra vietii cetatenilor unei tari. Toti profesionsitii contabili au misiunea de a actiona peste
tot in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea : in
institutii, in afaceri, in educatie sau in practica libera.
Toate evenimentele din viata unei intreprinderi trec prin mna profesionsitului contabil , ei sunt implicati
in toate domeniile vietii economice si sociale , ei lucreaza in firme mari , mijlocii, mici sau ca practicienti
individuali , in intreprinderi comerciale, industrie , ong, in sector public si alte institutii si se vede ca prin calitatea
prestatiilor acestora efectele se rasfrang asupra vietii sociale.
Situatiile financiare constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi iar profesionsitul contabil
este artizanul acestei intreprinderi.
12. NECESITATEA UNUI ORGANISM PROFESIONAL
Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta prin responsabilitatea pe
care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punct de vedere al trei domenii ,
care constituie comandamentele fundamentale ale fiecarui organism : educatia, etica si controlul de calitate.
Referitor la apararea interesului public, organismul profesional trebuie
- sa sprijine membrii;
- sa sprijine publicul plus intreprinderile care trebuiesc protejate de incompetenta profesionsitilor contabili.
Aceasta protectie trebuie realizata de organismul profesional prin aparitia standardelor in probleme de
EDUCATIE , ETICA, AUDIT DE CALITATE.
PRINCIPALUL COMANDAMENT PROFESIONAL :
EDUCATIA : - asigurarea educatiei permanente.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventual
incompatibilitate / incompetenta a profesionsitilor contabili ; aceasta protectie este asigurata atunci cand
organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionsitilor contabili si
calitatea serviciilor furnizate de profesionsiti .
Relatia profesionist contabil-intreprindere . Publicul trebuie sa fie protejat de o eventuala
intelegere neconforma intre intreprindere+profesionsit contabil = prin aparitia organismului profesional
care impune REGULI DE ETICA SI CONTROL DE CALITATE a lucrarilor profesionistilor contabili.
13. CRITERII DE RECUNOSTERE A UNUI ORGANISM AL PROFESIEI CONTABILE

Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organsim national al


profesiei contabile trebuie :
sa fie organism necomercial si neguvernamental;
sa fie acceptat si recunscut de membri sai;
membri sai sa fie profesionsiti contabili ;
s se bucure de bun reputatie n rndul autorittilor publice si al publicului;
s aib capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile
membri sai sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil , activitati traditionale efectuate
de profesionsiti contabili;
sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor sale.
14 . ORGANISME INTERNATIONALE - IFAC

IFAC - Federatia internationala a contabililor, infiintat in 1977, 63 membri fondatori din 51 tari , actual
cuprinde 155 organsime membre din 118 state, reprezentand peste 2,5 milioane contabili

este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate specializarile :
contabilitate, consultanta, audit, tehnologia informatiei , insolvabilitate .
Misiunea IFAC : ntrirea profesiei contabile capabila sa contribuie la dezvoltarea economiilor
internationale prin promovarea aderarii la standarde internationale de inalta calitate.
IFAC colaboreaza cu alte organizatii si normalizatori internationali precum : Organizatia Internationala a
Comisiilor Titlurilor de Valori , Forumul de stabilitate Financiara , Adociatia internationala de supraveghere
a asigurarilor , Banca Mondiala .
Practic, elaboreaza standardele cu aplicabilitate la nivel glorbal in domeniile educatie, etica, calitatea
serviciilor , audit , contabilitate publica .
CECCAR este membru plin al IFAC din 1996.
15. ORGANISME SI GRUPARI REGIONALE PROFESIONALE
Organismele regionale: scopul - facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective .
Principalele organizatii regionale din Europa:
FEE Federatia Expertilor Contabili Europeni organizatia care gestioneaza profesia la nivelul UE.
Cuprinde organisme din cele 27 tari membre UE. CECCAR membru FEE din 1996.
Obiectiv: intarirea profesiei contabile la nivelul Uniunii Europene si aplicarea standardelor internationale
in domeniul contabilitatii si auditului.
FIDEF Federatia Expertilor Contabili Francofoni
FCM Federatia Expertilor Contabili Mediteraneeni
CILEA - Comitetul de Integrare Latina Europa America
SEEPAD Parteneritul Sud Est European pentru Dezvoltarea Contabilitatii.

16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


Imperativele fundamentale pentru realizarea profesiunii - Realizarea obiectivului profesiei contabile
constand [n satisfacerea exigen\elor publicului impune mai multe imperative, ]i anume:
Credibilitatea asigurarea credibilitii informaiei i a sistemului informaional.
Profesionalism identificarea i formarea persoanelor profesioniste n domeniu contabil.
Calitatea serviciilor prestarea la standardul cel mai ridicat de performan a serviciilor de ctre
profesionistul contabil.
ncredere ncredinarea utilizatorilor de servicii contabile c pentru prestarea acestor servicii exist un
cadru al eticii profesionale.
Calitatea este un atribut important al activit`\ii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii
lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul
stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrurile s-au efectuat conform principiilor de baza care
guverneaza lucrarile respective.
Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca
masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privind:
- calitatile personale ( cabinet sau societate);
- aptitudinile si competenta ;
- repartitia lucrarilor ;
- instructiunile si supervizarea.
Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi
desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise
de acesta si aprobate de Conferinta Nationala.

17. Despre Standardele Internaionale de Educaie.


Standardele internationale de educatie stabilesc elementele pe care trebuie sa le contina programele de
educatie si dezvoltare : subiect, metode si tehnici, astfel incat acestea sa acceptate si aplicate pe scara larga.
Acestea sunt adresate tuturor profesionistilor contabili .
Exista in prezent 3 tipuri de documente emise de IFAC :
- IES Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili
- IEG indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili
- IEP documente internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
Standarde internationale de educatie actuale emise de IFAC pentru profesionistii contabili sunt :
- IES 1: cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila profesionala
- IES 2: continutul programelor de educatie profesionala
-IES 3: aptitudini profesionale
- IES 4:valori profesionale, etica si atitudini
- IES 5 : cerinte de experienta practica
- IES 6: evaluarea capacitatilor profesionale si competentei
- IES 7: dezvoltarea profesionala continua
- IES 8: cerinte privind competenta profesionistilor contabili din domeniul auditului.
Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continua.
Dezvoltarea profesionala continua este definita ca o activitate de invatare pentru dezvoltarea si
mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea [n mod competent [n mediul lor .
Organismele profesionale de contabilitate sunt responsabile de asigurarea faptului ca membrii continua sa
isi dezvolte si sa isi mentina competenta necesara rolurilor profesionale si ceruta de utilizatorii serviciilor.
Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente vitale ale
activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra credibilitatea
sa si pe cea a membrilor sai.
Dezvoltarea profesionala continua nu asigura faptul ca toti membrii vor
furniza intotdeauna servicii profesionale de calitate, dar este o componenta-cheie a sistemului de asigurare a
calitatii al organismului profesional de contabilitate ( care include si controlul asigurarii calitatii activitatii
membrilor si sistemelor de investigare si disciplinare).
Conform standardului International de Educatie pentru Contabilii Profesionisti 7 , Dezvoltarea
profesionala continua este : Un program de invatare de durata si dezvoltare continua a competentei
profesionale, si este o cerinta pentru pentru toti profesionistii contabili.
Acest standard promoveaza activitatile dezvoltarii profesionale continue care sunt relevante pentru munca
membrului individual, care pot fi estimate si verificate. Toate organismele de contabilitate solicita membrilor fie sa
faca un anumit numar de ore de pregatire pe an, fie sa demonstreze dezvoltarea profesionala continua in baza
competentei. Indiferent de abordarea aleasa, important pentru organismul profesional de contabilitate este
promovarea importantei dezvoltarii profesionale continue.
-

Continutul programelor de educatie ale organismelor profesionale.

Programul de educa\ie trebuie s` dezvolte cuno]tin\ele ]i abilit`\ile profesionale. Setul de cuno]tin\e se


va schimba [n mod constant ]i condi\iile locale vor determina, de asemenea, modific`ri [n ceea ce prive]te baza
de cuno]tin\e necesare. Programul trebuie s` con\in` urm`toarele domenii vaste:
Contabilitate, finan\e ]i cuno]tin\e aferente:
- contabilitate ]i audit financiar;
- contabilitate ]i control de gestiune;
- impozitare;
- drept comercial;
- audit ]i asigurare;
- finan\e ]i management financiar;
- valori ]i etic` profesional`.

10

Cuno]tin\e de organizare ]i afaceri:


- economie;
- mediul de afaceri;
- etica [n afaceri;
- pie\e financiare;
- metode cantitative;
- comportamentul organiza\ional;
- management ]i decizii strategice;
- marketing;
- afaceri interna\ionale ]i globalizare.
Cuno]tin\e ]i competen\e IT ( tehnologia informa\iei):
- cuno]tin\e generale IT;
- cuno]tin\e de control IT;
- competen\e de control IT;
- competen\e de utilizator IT.
Programul de educa\ie trebuie s` dezvolte o gam` de abilit`\i profesionale necesare pentru contabilii
profesioni]ti, inclusiv:
- abilit`\i intelectuale;
- abilit`\i tehnice ]i func\ionale;
- abilit`\i personale;
- rela\ii interpersonale ]i comunicare;
- abilit`\i de management de organizare ]i afaceri.
Un alt aspect important al programului de educa\ie [l reprezint` dezvoltarea valorilor profesionale,
etice ]i a atitudinii [n ceea ce prive]te profesia. Organismul profesional al contabilit`\ii este responsabil de a
garanta c` membrii [n\eleg principiile de etic` profesional` pe care trebuie s` le respecte ca profesioni]ti contabili.
Programul de educa\ie trebuie s` duc` la un angajament [n ceea ce prive]te:
- interesul public ]i responsabilit`\ile sociale;
- perfec\ionarea continu` ]i [nv`\area de durat`;
- [ncrederea, responsabilitatea, oportunitatea, polite\ea ]i respectul;
- legile ]i regulamentele.
Aceste valori, etica ]i atitudinile pot fi dezvoltate la locul de munc`, [n sala de curs ]i [n cadrul
programelor de educa\ie ale organismului profesional de contabilitate. Acesta este un domeniu [n formare ]i
fiecare \ar` adopt` abord`ri diferite.
18. Despre Standardele Internaionale de Calitate.
Controlul calitatii este abordat pe urmatoarele 3 niveluri:
- la nivelul misiunii
Control intern
- la nivelul cabinetului firmei
control intern
- la nivelul organismului profesional Control extern
Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului trebuie sa includa politici si proceduri care sa se refere
la :
cerinte etice,
resurse umane,
acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii,
responsabilitatile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului,
realizarea misiunilor,
monitorizarea privind stabilirea de politici si proceduri.

Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii serviciilor profesionale.


Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a
actiona in interesul public.

11

Orice contabil profesionist care nu respecta ( sau care se considera ca nu respecta) standardele
profesionale si cerintele legale face dificila pastrarea reputatiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi
indrumari, de a incuraja progresul si de a promova convergenta spre standarde internationale.
Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului profesionist.
Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri : nivelul de contract, nivelul firmei si nivelul organismului
profesional.
Organizatia poate analiza mai multe abordari care includ:
Resurse interne folosirea de inspectori angajati de organismul profesional;
Resurse externe, ca de exemplu:
- contractanti folosirea de revizori ( persoane , firme sau echipe mixte) contractati de organizatia
profesionala;
- sistem de control de catre terti persoanele sau firmele care vor inspecta contracteaza alte
persoane sau firme pentru realizarea controalelor;
- contractarea lucrarilor in afara societatii organismul profesional externalizeaza controalele unei
terte parti ( de exemplu, o alts organizatie profesionala cu experienta necesara);
- combinarea celor de mai sus organismul profesional poate externaliza controlul entitatilor
inscrise si poate adopta o alta abordare externa sau interna pentru alte angajamente;
- abordarea bilaterala sau regionala` - una sau mai multe organizatii profesionale poate/pot dori sa
combine resursele pentru realizarea controalelor.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala` trebuie sa ia masuri pentru
asigurarea independentei auditorilor de calitate. In orice caz, acestia trebuie sa fie independenti de
persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control.

19. Despre Standardele Internaionale de Etic.


Consiliul pentru standarde de etica pentru contabili IESBA din cadrulIFAC a emis cadrul etic al
profesionistilor contabili care cuprinde standarde etice de inalta calitate precum si alte prevederi pentru
profesionistii contabili din intreaga lume.
Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si
funizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii.
In Romania codul etic IFAC a fost adoptat drept cod etic national al profesionistilor contabili inca din anul
2002.
Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etica.
In baza obligatiilor ca membru al organismului international IFAC , organismul profesional are
responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice
sunt respectate, in caz contrar fiind necesara luarea masurilor ce se cuvin. Rolul organismului in
eleborarea codului de etica deriva si din necesitatea apararii onoarei si independentei Corpului si a
membrilor sai, si de a conferi autoritate lucrarilor membrilor sai.
Organismul profesional are obligatia de a pregati cerinte etice detaliate, asigura consultanta si indrumari care sa
ajute la rezolvarea conflictelor de etica , introduce programe de cunoastere a tuturor cerintelor etice , publica
articole si materiale prin diverse publicatii , reglementeaza puterea actiunii disciplinare stabilita prin lege . Pentru
toate aceste cerinte organismul profesional elaboreaza si actualizeaza permanent Codul de etica profesionala.

Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de investigatii si disciplinare.

12

Un organism profesional profesional de contabilitate trebuie sa analizeze felul in care trebuie conduse
investiga\iile disciplinare. Structura de baza comuna proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale
contabile este:
o metod` de a decide, conform regulamentului intern corespunz`tor, prin care plangerile [naintate
organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse unei investiga\ii disciplinare;
o curte disciplinar` care investigheaz` ]i judec` plangerile;
o curte de apel care audiaz` apelurile [mpotriva constat`rilor cur\ii disciplinare.
Felul [n care structura de baz` a procesului disciplinar este stabilit` ]i func\ioneaz` va diferi [n func\ie de
mul\i factori, cum ar fi:
- num`rul de cazuri rezolvate,
- costul,
rolul personalului [n administrarea ]i desf`]urarea procesului disciplinar,
necesarul de consilieri juridici ]i
supravegherea exercitat` de organismele guvernamentale sau de reglemetare.
Comportamentul inadecvat include cele ce urmeaz`:
- activitate infrac\ional`;
- ac\iuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputa\iei profesiei de contabil;
- [nc`lcarea standardelor profesionale;
- [nc`lcarea cerin\elor etice;
- neglijen\` profesional` cras`;
- un num`r de cazuri mai pu\in grave de neglijen\` profesional` care, cumulate, pot indica incapacitatea
de a profesa;
- activitate nesatisf`c`toare.
Gama de penaliz`ri impuse, dac` legea local` permite acest lucru, include:
- avertizarea;
- pierderea sau limitarea drepturilor de practic`;
- amenda/plata cheltuielilor;
- pierderea titlului profesional;
- excluderea ca membru.
20. Despre Standardele Internaionale de Contabilitate.
IFAC, prin intermediul Consiliului pentru standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public
emite standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public IPSAS iar Consiliului pentru standarde
internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele internationale de contabilitate
se refera in principal la depunerea celor mai sustinute eforturi pentru:
- incorporarea cerintelor IPSAS urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public
- asistenta la implementarea IPSAS urilor sau a standardelor internationale de contabilitate pentru
sectorul public
- incorporarea cerintelor IFRS in standardele internationale de contabilitate
- asistenta la implementarea IFRS urilor sau a standardelor nationale care incorporeaza IFRS.
21. Despre Standardele Internaionale de Audit.
IFAC prin consiliul pentru standarde internationale de audit emite urmatoarele categorii de standarde:
- standarde internat de audit ISA
- standarde internat pentru misiunile de examinare ISRE
- standardele internationale pentru misiunile de certificare ISAE
- standardele internationale pentru serviciile conexe ISRS.
IAASB emite de asemenea, declaratii aferente de practica, norme metodologice si indrumari pentru
profesionistii contabili.
Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu aceste standarde si alte documente se refera la
depunerea celor mai sustinute eforturi pentru :

13

- incorporarea standardelor internat si a celorlalte documente emise de IAASB in standardele nationale


- asistarea la implementarea standardelor internat sau nationale care incorporeaza standardele internat
- implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor in timp traducerea corecta si completa a standardelor
internationale si a c elorlalte documente emise de IAASB
22. Unitatea si unicitatea profesiei contabile
In cadrul standardelor internationale de educatie un rol important il au aspectele doctrinare si deontologice ,
intrucat profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de public.
Pentru ca aceasta misiune sa fie asumata de toti profesionsitii contabili un aspect foarte important il constituie ca
acestia sa intelegea imprtanta unro termeni cheie pentru profesia contabila , daca se doreste ca aceasta s
devin o profesie de top in economia si societatea romaneasca : este vorba despre UNITATE SI UNICITATE
UNITATEA presupune unitatea profesiei contabile , unitatea membrilor organismului profesional si unitatea
tuturor profesionsitilor contabili indiferent de statut
UNICITATEA este data de caracterul unic, diferit al profesiei contabile ce se distinge fata de celelalte profesiei
prin asumarea responsabilitatii fata de public , rolul profesionistului contabil = satisfacerea interesului public.

II . ETICA IN PROFESIA CONTABILA


Definitie, continut, rol, necesitate , structura , principii fundamentale .
Misiunea IFAC este de a consolida profesia contabila la nivel global la standarde
armonizate , capabile sa furnizeze servicii de inalta calitate in interesul public.
23.
Def. Codul etic national al profesionsitilor contabili din Romania stabileste norme de
conduita pentru profesionistii contabili si formuleaza principiile fundamentale ce trebuiesc
respectate de catre profesionistii contabili in vederea realizarii obiectivelor comune. Profesionistii
contabili din Romania actioneaza in diferite entitati si ramuri ale economiei nationale ca liber
profesionisti sau ca angajati , scopul de baz al Codului trebuie ins intotdeauna respectat.
ROLUL : Codului etic national are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesionsitii
contabili si de a proteja profesionisitii contabili impotriva implicarii acestora in diverse fenomene
negative.
NECESITATE : Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii
fata de interesul public .
Profesionsitii contabili trebuie sa furnizeze servicii de inalta calitate in interes public . In acest
scop relatiile dintre profesionistii contabili si clientii sau angajatorii acestora , dar si relatiile dintre
profesionistii contabili trebuie sa respecte unele principii si reguli de comportament profesional. Aceste
principii au menirea de a dea autoritatea necesara serviciilor respective si sa previna patrunderea catre
utilizatori a unor informatii financiar-contabile ce pot influenta negativ deciziile acestora.

Calitati esentiale ale profesionistilor :


stiinta, competenta si constiinta;
independenta de spirit si dezinteres material;
moralitate, probitate si demnitate.
Cerinte etice ale profesionistilor :

Conform Codului etic , se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltarii
acestor calitati si indeosebi :
a) sa isi dezvolte necontenit cultura ( profesionala si generala pentru intarirea discenamantului);

14

b) sa acorde atentie si timp necesar fiecarei tranzactii si situatii examinate pentru formarea unei opinii ,
inainte de a face propuneri;
c) s isi exprime opinia si sa se pronunte cu sinceritate , fara ocolisuri, ipotezele si concluziile formulate;
d) sa nu dea ocazia de a se afla in situatia de a nu putea s ii exercite libertatea de gndire sau de a fi
supus ingradirii indatoririlor sale;
e) s considere c independenta sa trebuie s isi gaseasc manifestarea deplina in exercitarea profesiei, s
protejeze profesia prin respectarea normelor , regulilor si dispozitiilor stabilite de Corp.
STRUCTURA COD ETIC
Partea A (sau sectiunea 100 ) Destinata tuturor profesionsitilor contabili angajati sau liber profesionsiti ,
contine:
Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale
Sectiunea 110 Integritatea
Sectiunea 120 Obiectivitatea
Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta
Sectiunea 140 Confidentialitatea
Sectiunea 150 Compotamentul profesional
Partea B ( sau sectiunea 200 ) Destinata exclusiv liber profesionsitilor
Sectiunea 200 Introducere
Sectiunea 210 Numirea profesionsitului contabil
Sectiunea 220 Conflicte de interese
Sectiunea 230 Opinii suplimentare
Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remunerare
Sectiunea 250 Merketingul serviciilor profesionale
Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate
Sectiunea 270 Custodia activelor clientului
Sectiunea 280 Obiectivitate
Sectiunea 290 - Independenta in audit
Partea C (sau sectiunea 300 ) Destinata exclusiv profesionsitilor angajati
Sectiunea 300 Introducere
Sectiunea 310 Conflicte conceptuale
Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor
Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza
Sectiunea 340 Interese financiare
Sectiunea 350 - Stimulente
24.

Principiile etice fundamentale : mai jos

26. INTEGRITATEA presupune ca un profesionist contabil trebuie sa fie cinstit si drept in orice misiune
are de indelinit si sa nu se asocieze la raportari false sau care ar putea induce in eroare consumatorii,
utilizatorii, informatiile financiar-contabile.
Comentariu : Preofesionistul contabil nu trebuie sa se asocieze la rapoarte, evidente,
comunicate sau informatii ce contin declaratii false, declaratii sau informatii eronate, omit sau
ascund informatii care induc in eroare.
27. OBIECTIVITATEA presupune ca profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara idei
preconcepute, sa nu se afle in situatii de conflict de interese sau de incompatibilitate, si in nici o alta
situatie care ar determina o terta persoana bine informata dar si bine intentionata sa puna la indoiala
cinstea si corectitudinea profesionsitului contabil
Comentariu : Preofesionistul contabil are obligatia de a nu-si compromite profesia din cauza unor
erori , conflicte de interese sau influente nedorite ale altor persoane . Relatiile ce aduc plus de

15

confuzii sau influenteaza in mod negativ rationamentul profesional trebuiesc evitate. Indiferent de
pozitie sau serviciul prestat , profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor
profesionale, sa nu cedeze la presiuni care le pot afecta obiectivitatea, ideile preconcepute, nu
trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri / invitatii care pot avea influenta importanta si daunatoare
asupra rationamentului profesional .

29. COMPETENTA - presupune ca profesionistul contabil trebuie sa detina competentele necesare


misiunilor pe care le are de indeplinit si ca el satisface cele 2 cerinte ale conceptului de competenta si
anume : OBTINEREA si MENTINEREA COMPETENTELOR , care se realizeaza prin pregatire
permanenta.
Comentariu : Preofesionistul contabil trebuie sa se preocupe de : o permanenta intelegere a
evolutiilor relevante pe plan profesional , dezvoltare profesionala continua, seriozitate in actiuni in
conformitate cu prevederile unei sarcini, atentie , meticulozitate si incadrarea intr-un interval de timp
dat.
28. CONFIDENTIALITATEA - presupune ca profesionistul contabil NU trebuie sa divulge si nici sa
foloseasca in interes personal informatii pe care le obtine in cursul misiunilor sale.
Comentariu : Preofesionistii contabili trebuie sa se abtina de la dezvaluirea de informatii
confidentiale in afara firmei sau organizatiei angajatoare fara autorizare sau folosirea informatiilor
confidentiale dobandite in timpul executarii sarcinilor de serviciu in avantaj personal sau al unei terte
parti.
Exceptia la divulgare are 2 forme:
1.- cand legea obliga la divulgare;(lupta impotriva terorismului, codul penal);
2. Cu ocazia controlului de calitate efectuat de organismul profesional orice membru e controlat
odata la 5 ani, sau odata la 3 ani. (Auditorul de calitate verifica activitatea profesionsitului respectand
normele de lucru, de raportare si de comportament).

30. PROFESIONALISMUL - presupune ca profesionistul contabil NU trebuie sa intreprinda ceva care ar


aduce prejudicii profesiei contabile in ansamblu, organismului profesional sau colegilor.
Comentariu : Comportamentul profesional impune ca obligatie profesionistilor contabili de a se
conforma cu legile tarii si reglementarilor relevante si de a evita orice actiuni care pot discredita
profesia.
Trebuie sa fie cinstiti si loiali si :
- sa nu faca revendicari exagerate pentru serviciile pe care le ofera,calificari sau experienta
profesionala
- sa nu ofere referinte compromitatoare sau comparatii lipsite de fundament privind munca
desfasurata de altii .

31. RESPECTARII STANDARDELOR SI NORMELOR CORPULUI emise de organismul profesional :


sa respecte si sa aplice toate standardele si normele emise de organismul profesional ca o garantie
ca actioneaza in scopul protejarii interesului public.
Comentariu : Preofesionistul contabil trebuie sa aplice toate standardele profesionale emise de
organismul profesional (CECCAR) in activitatea sa profesionala .

25. INDEPENDENTA - CEL MAI IMPORTANT PRINCIPIU CAND ESTE VORBA DE SERVICII LIBERE PE
PIATA ESTE:
INDEPENDENTA - presupune ca profesionistul contabil satisface concomitent cele doua componente
fundamentale ale conceptului de independenta si anume :
- independenta de spirit ( sau in gandire) care constituie independenta de drept consta in acea stare a
profesionsitului contabil potrivit careia in gandirea lui , acesta considera ca poate indeplini o misiune in
conditii de integritate si cu obiectivitatea necesara;
- independenta in aparenta sau independenta comportamentala , independenta de fapt, presupune ca o
persoana bine informata dar si bine intentionata nu gaseste nici un motiv de natura comportamentala ,
care sa o determine sa puna la indoiala integritatea si obiectivitatea profesionsitului contabil.

16

MODURI DE ABORDARE ALE INDEPENDENTEI : - 3 FORME

independenta absoluta
independenta relativa
independenta restrictiva

Profesionistii din practica publica nu ar trebui sa se angajeze in orice afacere care i-ar
afecta integritatea , obiectivitatea sau buna reputatie al carui rezultat duce la
incompatibilitati in profesie .

32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR in anexa.

17