Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea din Pitesti

Facultatea de Stiinte Economice


Finante si Banci Anul II

PROIECT - PRACTICA DE SPECIALITATE

STUDENTI:
CRSTEA ELENA NARCISA
KUMLUTEPELER ANDREI

PREZENTARE GENERALA
Art. 1 Administraia Judeean a Finanelor Publice Arge este unitatea
teritorial a Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Ploieti (denumita in
continuare DGRFP Ploiesti) din cadrul Ministerului Finanelor Publice i a Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal care are ca scop realizarea n mod unitar a strategiei
i programului Guvernului n domeniul finanelor publice i aplicarea politicii fiscale a
statului la nivelul judeului nostru.
Art. 2 Administraiile Judeene a Finanelor Publice isi desfasoara activitatea
la nivelul fiecarui judet in baza legilor, ordonantelor Guvernului, ordinelor si
instructiunilor elaborate de ANAF si Ministerul Finantelor Publice (denumit in continuare
MFP).
Art. 3 Administraia Judeean a Finanelor Publice Arge are urmatoarele
atributii principale:
a)
desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor,
respectiv: inregistrarea fiscala, declararea, stabilirea, colectarea si verificarea
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general
consolidat, solutionarea contestatiilor potrivit comptentelor stabilite prin acte
normative;
b)
organizeaza, in conformitate cu prevederile legale, activitatea de trezorerie si
contabilitate publica la nivel teritorial, asigurand incasarea veniturilor si
efectuarea cheltuielilor pe bugete, precum si exercitarea controlului prevazut de
normele legale in vigoare;
c)
verifica si avizeaza, potrivit legislatiei, documentele justificative prezentate de
agentii economici in care se solicita acordarea de subventii, prime, diferente de
pret de la bugetul general consolidat;
d)
desfasoara actiuni de control financiar la regii autonome, societati si companii
nationale si la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
e)
asigura inregistrarea in ordine cronologica si sistematica in contabilitate, in
conturile de decontari a operatiunilor de incasari si plati efectuate prin trezoreria
statului si intocmirea zilnica a balantelor de verificare;
f)
asigura primirea, centralizarea si verificarea, potrivit normelor legale, a situatiilor
financiare, respectiv a darilor de seama intocmite si depuse de agentii economici,
respectiv de institutiile publice si organizatiile obstesti si analizeaza rezultatele
financiare pe ansamblul judetului;
g)
asigura asistenta tehnica privind elaborarea si executarea bugetelor locale,
colaborand in acest scop cu autoritatile administrativ-teritoriale;
h)
implementeaza aplicatiile informatice proiectate de Directia generala a
tehnologiei informatiei (DGTI) si asigura organizarea si functionarea sistemului
informational privind activitatea de colectare, trezorerie si contabilitatea publica,
inspectie fiscala, in vederea conducerii unitare si cu un randament sporit a
activitatii tuturor structurilor;
i)
infaptuieste activitatea de management a personalului si de perfectionare a
pregatirii profesionale;

j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)
t)
u)

v)
w)

reprezinta interesele statului in fata instantelor de judecata in litigiile legate de


activitatea pe care o desfasoara, participa, potrivit actelor normative in vigoare
sau a mandatului primit din partea MFP si/sau a ANAF, ca reprezentant al
acestuia;
publica, in conditiile legii, pe portalul ANAF, bunurile confiscate sau intrate,
potrivit legii, in proprietatea privata a statului si contribuabilii care inregistreaza
obligatii restante la bugetul general consolidat;
asigura centralizarea si transmiterea informatiilor solicitate de catre DGRFP
Ploiesti, ANAF si MFP;
inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare creantele fiscale pentru
care s-au emis titluri executorii;
realizeaza indicatorii de performanta si programele de incasari a veniturilor
bugetare si reducere a arieratelor bugetare transmise anual de ANAF;
la solicitarea directiei de specialitate din aparatul propriu al ANAF, face propuneri
de linii de actiune si masuri aferente obiectivelor strategice la initierea elaborarii
Strategiei ANAF sau la actualizarea acesteia;
participa si sustine cu specialisti din cadrul aparatului propriu desfasurarea unor
activitati legate de derularea unor proiecte de dezvoltare institutionala sau care
implica cooperarea internationala, inclusiv sub forma derularii unor proiecte pilot
la nivel teritorial, in baza sarcinilor aprobate de conducerea ANAF si a MFP;
colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice,
precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati, in conditiile legii;
transpune la nivelul aparatului propriu masurile dispuse de catre ANAF cu privire
la standardele de management sau control intern si cu privire la imbunatatirea
comunicarii interne si externe;
face propuneri de imbunatatire a sistemelor informatice existente aflate in
exploatare;
desfasoara activitatea de informare, educare si asistenta a contribuabililor;
verifica aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care
intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari, a contractelor de concesiune de servicii,
potrivit art. 1 alin. (1) si art. 4 alin. (2) din Anexa la Hotararea Guvernului nr.
921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 30/2006 privind
functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice
i a contractelor de concesiune de servicii;
asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si
informatiilor gestionate, in conditiile legii;
in limitele competentei, ia masuri pentru buna indeplinire a obiectivelor din
Strategia ANAF.

Art. 4 Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Administraia Judeean a


Finanelor Publice Arge are urmatoarea structura organizatorica formata din:
Activitatea de Colectare
Activitatea de Inspecie Fiscal
Activitatea de Inspecie Fiscal Contribubili Mijlocii

Activitatea de Colectare Contribuabili Mijlocii


Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public;
2 servicii independente: Juridic, Tehnologia informaiei;
2 birouri independente: Contabilitatea creanelor bugetare, Comunicare i servicii
interne;
5 servicii fiscale subordonate:
- 3 servicii fiscale oreneti
- 2 servicii fiscale municipale
Art. 5 Personalul administratiei judetene a finantelor publice judetene este
compus din:
- functii publice de conducere (sef administratie, sefi administratie adjuncti,
trezorier sef, sefi servicii si sefi de birouri);
- functii publice de executie (generale si specifice);
- functii contractuale (de executie).
Art. 7 (1) Conducerea administratiei judetene a finantelor publice se exercita de
catre sef administratie, numit prin ordin al presedintelui ANAF, in conditiile legii, cu
avizul conform al ministrului finantelor publice.
(2) Seful administratiei este ajutat in activitatea sa de doi sefi administratie
adjuncti si de un trezorier sef.
(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile sefului de administratie vor fi stabilite prin
fisa postului, contrasemnata, in conditiile legii, de vicepresedintii coordonatori, pe
domenii de activitate si aprobata de presedintele ANAF.
Art. 8 (1) Pentru seful de administratie, delegarea competentelor se realizeaza
cu aprobarea directorului general al DGRFP Ploiesti.
(2) In lipsa temporara a sefului de administratie/sefilor de administratie adjuncti
(concedii de odihna, concedii medicale, absente justificate), in caz de mutare temporara
sau de suspendare temporara, in conditiile legii, a persoanei care ocupa postul de sef
administratie/sefi de administratie adjuncti sau pe perioada vacantarii acestor posturi,
atributiile functiilor respective se vor exercita de catre persoane desemnate prin decizie
emisa de directorului general al DGRFP Ploiesti.
(3) Coordonarea directa pe structura activitatilor se executa astfel:
un sef administratie adjunct Activitatea de colectare;
doi sefi administratie adjuncti Activitatea de inspectie fiscala;
un trezorier sef Activitatea de trezorerie si contabilitate publica;
(4) Atributiile, sarcinile si raspunderile sefilor de administratie adjuncti vor fi
stabilite prin fisa postului, contrasemnata, in conditiile legii de directorul general al
DGRFP Ploiesti si aprobate de vicepresedintele ANAF, la propunerea sefului de
administratie.

Art. 9 Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din aparatul


propriu al administratiilor judetene si unitatilor subordonate se stabilesc prin fisa
postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare, fisa care se semneaza de
salariat si se aproba in conditiile legii.
Prezentarea Administraiei Judeene a Finanelor Publice Arge
Structuri organizatorice teritoriale
Administraia Judeean a Finanelor Publice Arge are n componen 5
servicii fiscale subordonate:
- 2 servicii fiscale municipale;
- 3 servicii fiscale oreneti.

n administrarea AJFP Arge se afl 54.944 contribuabili, din care 27.705


persoane juridice, 18.750 persoane fizice (profesii liberale si activitati comerciale),
580 instituii publice, 7.909 asociaii familiale

Contribuabili administrai
La nivelul judeului, au fost administrai 220.654 contribuabili, din care:
-

96.254 in cadrul AJFP Arges aparat propriu;

37.871 in cadrul S.F.M. CAMPULUNG

30.219 in cadrul S.F.M. CURTEA DE ARGES

18.539 in cadrul S.F.O. COSTESTI

16.140 in cadrul S.F.O. TOPOLOVENI

1.502 in cadrul Activitatii de colectare mijlocii

20.129 in cadrul S.F.O. MIOVENI

Numrul total de personal angajat n cadrul Administraiei Judeene a


Finanelor Publice Arge aparat propriu, ct i n cadrul serviciilor fiscale teritoriale,
la data de 28 februarie 2014, a fost de 572 salariai (n condiiile n care numrul
total de posturi aprobate a fost de 579).
Dintre acetia, 383 funcioneaz n cadrul aparatului propriu al Administraiei
Judeene a Finanelor Publice Arge.

Structurile teritoriale subordonate

Administraia Judeean a Finanelor Publice Arge are n componen 5


structuri teritoriale:

Serviciul Fiscal Municipal Cmpulung

numr total de personal: 62

localiti arondate:

- municipiul Cmpulung i alte 21 comune: Schitu Goleti, Albeti de Muscel, Bughea de


Jos, Bughea de Sus, Lereti, Mioarele, Poienari de Muscel, Godeni, Berevoieti,
Aninoasa, Stlpeni, Mihieti, Vldeti, Rucr, Dmbovicioara, Boteni, Dragoslavele,
Valea Mare Prav, Stoeneti, Ceteni, Hrtieti

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Arge

numr total de personal: 48

localiti arondate:

- municipiul Curtea de Arge i alte 19 comune: Albeti de Arge, Ciofrngeni, Corbeni,


Tigveni, uici, Poienari de Arge, Valea Danului, Valea Iaului, Cicneti, Sltrucu,
Cepari, Arefu, Biculeti, Mlureni, Muteti, Brdule , Domneti, Corbi, Nucoara

Serviciul Fiscal Orenesc Costeti

numr total de personal: 25

localiti arondate:

- oraul Costeti i alte 17 comune: Brla, Lunca Corbului, Hrseti, Stolnici,


Rociu, Negrai, Buzoieti, Recea, Ungheni, Cldraru, Miroi, Izvoru, Popeti,
Mozceni, Slobozia, tefan cel Mare, Rca

Serviciul Fiscal Orenesc Topoloveni

numr total de personal: 28

localiti arondate:

- oraul Topoloveni i alte 10 comune: Clineti, Priboieni, Dobreti, Belei-Negreti,


Boeti, Teiu, Bogai, Cteasca, Leordeni, Rteti

Serviciul Fiscal Orenesc Mioveni

numr total de personal: 26

localiti arondate:

- oraul Mioveni i alte 10 comune: Miceti, ieti, Blileti, Davideti, Vultureti,


Drmneti, Coeti, Pietroani, Stlpeni, Hrtieti

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU


CONTRIBUABILI MIJLOCII

Art. 20 (1) Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii este


organizata in cadrul aparatului propriu al directiilor generale ale finantelor publice judetene,
subordonata directorului executiv adjunct coordonator al AMAVS si are sarcini de administrare
a veniturilor statului .

(2) Pentru aducerea la indeplinire a atributiilor ce-i revin, Administratia finantelor


publice pentru contribuabili mijlocii este condusa de un sef administratie care
coordoneaza urmatoarele structuri:
-

Biroul registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi care include si:


Compartimentul gestionare dosare fiscale si arhiva;
Compartimentul analiza de risc;
Compartimentul registru contribuabili

Biroul evidenta pe platitori care include si:


Compartimentul de compensare / restituire

Serviciul executare silita si care include si:


Compartimentul insolvabilitate si raspundere solidara;
Compartimentul servicii pentru contribuabili.

Art. 21 (1) Seful administratiei adjunct colectare contribuabili mijlocii asigura indeplinirea
atributiilor pentru contribuabili mijlocii, in conformitate cu prevederile legale, ordinele,
instructiunile si dispozitiile conducerii administratiei judetene a finantelor publice, in care sens
raspunde de organizarea, conducerea si controlul intregii activitati.

Art. 22 Atributiile principale ale administratiilor finantelor publice pentru


contribuabili mijlocii:
a)
Desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor
mijlocii, respectiv: inregistrarea fiscala, declararea, colectarea si verificarea
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general
consolidat si aplica masurile de executare silita, potrivit legii;
b)
Organizeaza activitatea de urmarire a respectarii inlesnirilor la plata
aprobate;
c)
Asigura solutionarea contestatiilor formulate impotrivite actelor administrativ
fiscale emise, potrivit competentelor conferite de lege;
d)
Conduce evidenta veniturilor bugetului general consolidat si asigura
organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si materia
impozabila, precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si
simplificarii sistemului de evidenta fiscala;
e)
Asigura centralizarea si transmiterea catre directiile generale regionale ale
finantelor publice judetene (DGRFP) a datelor referitoare la contribuabilii
administrati privind modul de colectare a creantelor bugetare, la solicitarea
acestora, ori de cate ori este necesar, pentru diverse analize si sinteze cerute de
conducerea ANAF;
f)
Stabileste necesarul de formulare specifice domeniului financiar-fiscal si
comune pe economie si il transmite directiei generale; asigura distribuirea
acestora;
g)
Asigura preluarea, verificarea si centralizarea, potrivit normelor legale, a
situatiilor financiare, intocmite si prezentate de catre contribuabili si efectueaza
controlul respectarii termenelor de raportare;
h)
Colaboreaza cu compartimentele de specialitate in vederea implementarii
aplicatiilor informatice proiectate de DGTI;
i)
Asigura intocmirea si transmiterea situatiilor in vederea publicarii pe portalul
ANAF in conditiile legii, a contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare
restante, la data publicarii;
j)
Intocmeste si prezinta periodic organelor ierarhic superioare situatiile
statistice, contabile si rapoartele de analiza, prevazute de actele normative;
k)
Asigura intocmirea avizelor de garantie si transmiterea acestora in vederea
inscrierii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a creantelor fiscale
pentru care s-au emis titluri executorii;
l)
Poate face propuneri cu privire la imbunatatirea metodologiei de raportare a
indicatorilor de performanta si a instrumentelor de management specifice;
m)
Indeplineste obiectivele strategice ce-i revin din Planul de performanta al
ANAF;
n)
Participa si sustine cu specialisti desfasurarea unor activitati legate de
derularea unor proiecte de dezvoltare institutionala sau care implica cooperarea
internationala, inclusiv sub forma derularii unor proiecte pilot la nivel teritorial, in
baza sarcinilor aprobate de conducerea MFP si ANAF;
o)
Participa la operatiunea de fiscalizare a aparatelor de marcat electronice
fiscale instalate pe raza sa teritoriala, conform alin. (3) al art. 103 din Normele
metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999;
p)
Colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii
publice, Precum si cu persoane juridice si fizice si alte entitati, in conditiile legii;

q)
r)
s)

Face propuneri de imbunatatire a sistemelor informatice existente aflate in


exploatare;
Resfasoara activitatea de informare, educare si asistenta a contribuabililor
mijlocii;
Asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si
informatiilor gestionate, in conditiile legii.

BIROUL REGISTRU CONTRIBUABILI, DECLARATII


FISCALE SI BILANTURI
Art. 123 Biroul registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi are
urmatoarele atributii:
1. In domeniul gestionarii registrului contribuabililor

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Organizeaza activitatea de inregistrare fiscala a persoanelor juridice si


gestionarea registrului contribuabililor persoane juridice, prin: primirea
declaratiilor de inregistrare fiscala/de mentiuni si a actelor doveditoare ale
informatiilor inscrise in declaratii, verificarea declaratiilor sub aspectul completarii
conform reglementarilor legale, al coerentei, al existentei dovezilor legale,
operarea informatiilor din declaratii, prelucrarea automata a
informatiilor
actualizand permanent informatiile aflate in baza de date a Registrului
Contribuabilului;
Indeplineste procedurile de atribuire a codului de identificare fiscala si/sau
de emitere a certificatului de inregistrare fiscala a persoanelor juridice;
Primeste si verifica documentele privind modificarile intervenite in datele
declarate ale persoanelor juridice, cum ar fi: schimbari de domiciliu fiscal, de
denumire, etc. si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala cu noile date;
Primeste si verifica documentele de infiintare ale persoanelor juridice in
vederea atribuirii codului de identificare fiscala;
Elibereaza duplicate dupa certificatul de inregistrare fiscala, conform
prevederilor legale;
Gestioneaza evidenta persoanelor juridice;
Actualizeaza periodic bazele de date privind evidenta persoanelor juridice pe
baza datelor primite si a procedurilor privind gestionarea Registrului
contribuabilului;
Intreprinde masuri pentru clarificarea datelor de identificare a persoanelor
juridice;
Administreaza, impreuna cu Serviciul (biroul) tehnologia informatiei, registrul
contribuabilului persoane juridice;
Efectueaza propuneri privind regimul intocmirii si depunerii declaratiilor de
inregistrare fiscala, a modelului, continutului si instructiunilor de completare a
acestora, precum si activitatile de primire a lor;
Informeaza periodic organul ierarhic superior in legatura cu activitatea
desfasurata;

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Colaboreaza cu autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public,


pentru furnizarea informatiilor referitoare la contribuabili;
Verifica doveda publicarii in Monitorul Oficial in cazul pierderii, furtului sau
distrugerii certificatului de inregistrare fiscala si eliberarea de duplicate ale
acestuia;
Constata nedepunerea in termen a declaratiilor de inregistrare fiscala si
aplicarea amenzilor prevazute de reglementarile legale in vigoare;
Colaboreaza cu structurile cu atributii de control/inspectie fiscala pentru
depistarea si inregistrarea fiscala a contribuabililor care nu si-au indeplinit
aceasta obligatie prevazuta de lege;
Asigura pastrarea secretului fiscal si a confidentialitatii documentelor si
informatiilor gestionate, in conditiile legii;
Indeplineste oricare alte sarcini prevazute de lege sau dispuse de
conducere, in legatura cu domeniul de activitate;
Aplica fluxurile privind declararea contribuabililor inactivi, cat si cele pentru
indreptarea erorilor materiale si pentru reactivarea contribuabililor declarati
inactivi, potrivit competentelor si procedurii stabilite prin OPANAF.

2. In domeniul gestiunii declaratiilor fiscal


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Primeste, inregistreaza si proceseaza declaratiile fiscale;


Verifica coerenta si corectitudinea datelor declarate de contribuabili;
transfera datele privind obligatiile de plata/de restituit catre compartimentele
cu Atributii de evidenta pe platitori;
Identifica contribuabili care nu si-au indeplinit obligatiile declarative;
Aplica procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si
contributiilor;
Aplica sanctiuni contraventionale privind nerespectarea regimului depunerii
declaratiilor fiscale;
Aplica procedura de acordare a regimului de declarare derogatoriu;
Ia masurile necesare cresterii gradului de conformare voluntara a
contribuabililor;

3. In domeniul inregistrarii fiscale


a)
b)
c)

Primeste si analizeaza Declaratia privind nedeductibillitatea TVA aferenta


Cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare a TVA, in conditiile HG nr.
759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
Emite Certificatul privind privind nedeductibillitatea TVA aferenta cheltuielilor
cuprinse in cererea de rambursare a TVA;
Colaboreaza cu organul de inspectie fiscala in vederea certificarii
nedeductibilitatii TVA, potrivit procedurii legale in vigoare.

4. In domeniul inregistrarii in scopuri de TVA

a)
b)

Primeste declaratiile de mentiuni si anexele la declaratii, impreuna cu


documentele atasate, prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA;
Primeste declaratiile de inregistrare prin care se solicita inregistrarea in
scopuri de TVA a reprezentantilor desemnati, in scopul rambursarii de TVA, de

c)
d)

e)
f)

catre persoanele impozabile nestabilite in Uniunea Europeana, insotite de actele


de imputernicire, conform prevederilor legale in vigoare;
Verifica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, criteriile care conditioneaza
inregistrarea in scopuri de TVA, in limitele de competenta stabilite potrivit legii;
Indeplineste formalitatiile pentru inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu
sau la cererea persoanei solicitante, sau de respingere a inregistrarii in scopuri
de TVA a persoanei solicitante, emitand in acest sens deciziile privind aprobarea
sau respingerea inregistrarii in scopuri de TVA;
Indeplineste procedura de emitere a certificatelor de inregistrare in scopuri
de TVA a persoanelor impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA, potrivit
reglementarilor legale;
Verifica indeplinirea conditiilor legale pentru solicitarile de anulare a
inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de
TVA sau pentru anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA;

5. In domeniul eliberarii certificatelor pentru spatiu


a)
b)
c)

Primeste Cererile de inregistrare a documentului care atesta dreptul de


folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a
certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social;
Organizeaza evidenta documentelor care atesta dreptul de folosinta asupra
spatiilor cu destinatie de sediu social, in cadrul Registrului de evidenta a spatiilor
cu destinatie de sediu social;
Analizeaza cererile si elibereaza Adeverintele privind inregistrarea
documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de
sediu social si Certificatele pentru spatiul cu destinatie de sediu social;

6. In domeniul stabilirii taxei pe poluare


a)
b)
c)

Primeste cererile privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule;


Analizeaza cererile si documentatia anexata si calculeaza, cu ajutorul
aplicatiei informatice, taxa pe poluare datorata de contribuabili;
Intocmeste Referatele de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule",
Deciziile de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si Deciziile
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor
de leasing;

7. In domeniul inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari,


a)
b)
c)
d)

Primeste Cererile de inregistrare/radiere in/din Registrul operatorilor


intracomunitari, insotite de documentele anexate de contribuabili;
Transmite notificarea in cazul in care cererile sau documentele anexate sunt
incomplete;
Analizeaza cererile si documentele anexate si intocmeste, conform legislatiei
procedurale in vigoare, Deciziile privind inscrierea/respingerea inscrierii in
Registrul operatorilor intracomunitari, care se comunica contribuabililor;
Intocmeste, potrivit prevederilor legale in vigoare, Deciziile privind radierea,
la cerere sau din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, care se
comunica contribuabililor;

e)

Solutioneaza contestatiile formulate impotriva deciziilor de respingere a


inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari sau impotriva deciziilor de
radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.

8. In domeniul eliberarii certificatelor privind TVA la mijloace de transport


a)

b)

Primeste cererile de eliberare a Certificatului privind atestarea platii TVA, in


cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum si cererile de
eliberare a Certificatului, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de
transport pentru care nu se datoreaza TVA in Romania;
Analizeaza cererile si documentatia anexata si emite Certificatul privind
atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de trasport,
respectiv, Certificatul, pe care le comunica contribuabililor.

S-ar putea să vă placă și