Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

6: SITUATIA dotarii cu instalatii si utilaje specifice pentru nivelul de


competenta ............................ *)
__
*) Se va nominaliza nivelul de competenta conform prevederilor art. 4 din normele
metodologice. Aceasta anexa se va completa pentru fiecare nivel de competenta.
Persoana juridica .........
Nr.
crt.

Denumirea si marca
instalatiilor si utilajelor

Anul fabricatiei Starea tehnica Gradul de uzura Observatii**)

Data completarii ..................................


............................................................ (numele, prenumele, semnatura autorizata si stampila)
__
**) Se nscriu performantele tehnice ale utilajelor.