Sunteți pe pagina 1din 20

20.09.

2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

LPM1324/1993
IDinternunic:316437

Versiuneaoriginala
Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
PARLAMENTUL
LEGENr.1324
din10.03.1993
privatizriifonduluidelocuine*
Publicat:27.06.2006nMonitorulOficialNr.ed.special
MODIFICAT
LP37din19.03.15,MO9497/17.04.15art.145
LP304din26.12.12,MO48/05.03.13art.150nvigoare05.03.13
LP278din07.12.12,MO69/11.01.12art.32
LP235din26.10.12,MO248251/07.12.12art.812
LP33din06.05.12,MO99102/25.05.12art.330
LP65din07.04.11,MO110112/08.07.11art.297
LP268XVIdin28.07.06,MO142145/08.09.06art.702
RepublicatnMOnr.57din13.01.00pnlarepublicareanEdiiaSpecialdin27.06.06
*Republicat n temeiul Hotrrii Parlamentului nr. 1546XIII din 25.02.98 Monitorul
OficialalRepubliciiMoldova,1998,nr.2627,art.176.
Modificaticompletatdiniunie2000prinLegileRepubliciiMoldova:
1)nr.1026XIVdin02.06.00MonitorulOficialalRepublicii,Moldova,2000,nr.77,art.
572
2)nr.1068XIVdin22.06.00MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2000,nr.109111,
art.791
3)nr.543XVdin12.10.01MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2001,nr.141143,
art.1095
4)nr.750XVdin21.12.01MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2002,nr.1315,art.
50
5)nr.893XVdin28.02.02MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2002,nr.4042,art.
258
6)nr.910XVdin14.03.02MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2002,nr.56,art.385
7)nr.1440XVdin08.11.02MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2002,nr.178181,
art.1354
8)nr.230XVdin01.07.04MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2004,nr.193198,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

1/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

art.876
9)nr.350XVdin21.10.04MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2004,nr.208211,
art.930:
10)nr.377XVIdin29.12.05MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2006,nr.20,art.
91.
ParlamentulRepubliciiMoldovaadoptprezentalege.
Prezentalege,elaboratn conformitate cu Constituiai cu alte acte normative, stabilete
principiileicondiiiledebazaleprivatizriifonduluidelocuine.Scopullegiiesterealizarea
drepturilor cetenilor Republicii Moldova de ai alege liber modalitatea de satisfacere a
necesitilornlocuin,asigurareaintegritii fondului de locuine,creareadepremisepentru
formareapieeidelocuinei atelierelor de creaieamplasatenncperile improprii de locuit
dincaseledelocuit(nsubsoluri,laetajetehnicenncperinziditeianexe,fosteapartamente
dincaseledelocuitcalificatedreptavariatesauimpropriidelocuit(ncontinuareatelierede
creaie).
CapitolulI
PRINCIPIIGENERALE
Art.1. (1) Privatizarea fondului de locuine este un proces de nstrinare, efectuat de
organeleputeriidestat,afonduluidelocuineaparinndstatului,organizaiilorobteti,asupra
crorastatulia declarat dreptul de proprietate, altor asociaii i ntreprinderi cooperatiste de
stat, construite din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat, n proprietate privat
cetenilor Republicii Moldova i asociaiilor acestora (societi pe aciuni i societi
economice,altesocieti),pentrusatisfacereanecesitilornlocuine i formarea unor stpni
realiprindreptuldeadispuneliberdeproprietateaimobiliar.
(2) Prin fondul de locuinen prezenta lege se subnelegimobilelei spaiile locative din
construciile care aparin statului, indiferent de apartenena departamental, locuinele
sovhozurilorialealtorntreprinderiagricoledestat,inclusivcelereorganizateduppunerean
aplicareaLegiicuprivirelaprivatizare,precumilocuineleconstruitedincontulmijloacelor
destatdectrentreprinderileiorganizaiilecualtetipurideproprietate.
Art.2.Privatizareafonduluidelocuine,inclusivatelierelordecreaieseefectueazpebaza
liberului consimmnt, respectnduse principiile echitii sociale i proteciei sociale a
cetenilor,attcontrabonuripatrimonialeimijloacebneti(moned naional i/sau valut
strin),ct i gratuit, n cazurile stabilite de prezenta lege. Privatizarea fondului de locuine,
inclusiv a atelierelor de creaie, contra valut strin poate fi efectuat numai de ctre
nerezideni.
[Art.2modificatprinLP33din06.05.12,MO99102/25.05.12art.330]
Art.3. n cazul procurrii de apartament (cas)** sau atelier de creaie contra mijloace
bneti, ceteanul achit costul integral sau n rate (lunar) n pri egale, timp de cinci ani,
depunnd o cot iniial de cel puin 40 procente din el i achitnd suplimentar o dobnd
bancarminimdelasumanerambursatpentruealonareaplii.
__________________________
**ncontinuarelocuin.
Art.4. (1) Organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuine,
denumitencontinuareorganeabilitate,snt:
a)consiliilemunicipaleChiinuiBli
b) organul abilitat al Comitetului executiv al unitii teritoriale autonome Gguzia pe
teritoriulGguziei
c)consiliileraionalencelelaltelocalitialerepublicii.
(2) Organele abilitate, de comun acord cu autoritile administraiei publice locale,
desemneaz comisiile pentru privatizarea fondului de locuine. Aceste comisii includ
reprezentaniaiorganelorabilitate,aiautoritiloradministraieipublicelocale,financiareide
exploatarealocuinelor,aidirecieidearhitectur,aiorganuluidesupraveghereantiincendiar,
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

2/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

staiei sanitaroepidemiologice, biroului teritorial de inventariere tehnic, iar n cazul vnzrii


sau transmiterii cu titlu gratuit a locuinelor din fondul departamental sau public include i
reprezentani ai ntreprinderilor, asociaiilor, instituiilor, organizaiilor*** respective i ai
comitetelorlorsindicale.
__________________________________
***ncontinuareuniti.
(3) Activitatea comisiei pentru privatizarea fondului de locuine este reglementat de
regulamentulacesteia,careesteparteintegrantaprezenteilegi.
Art.5. (1) Cetenilor Republicii Moldovapot fivndute sau transmise cu titlu gratuit n
proprietateprivatnspeciallocuinelencareacetiatriescicareaparinfonduluidestati
celuipublicasupracruiastatuliadeclaratdreptuldeproprietate,precumin imobilele ce
aparinunitilor,indiferentdacacesteunitisntinclusenlisteledeprivatizare.
(2)Nupotfivndutesautransmisecutitlugratuitnproprietateprivatimobilelecareseafl
n orele militare de tip nchis, cminele, locuinele de serviciu, locuinele avariate i
ireparabile,caseleceurmeazafidemolate,cantoaneleialteconstruciicareseafllabalana
saunproprietateafonduluiforestierdestat.
[Art.5al.(2)modificatprinLP278din07.12.12,MO69/11.01.12art.32]
(3) Se permite privatizarea locuinelor de stat n cazul n care cetenii au n proprietate
privatoaltlocuinprovenitnunrezultatulprivatizrii.
(4)Dacceteniiauparticipatlaprivatizareauneilocuine, ulterior ei pot privatiza o alt
locuin,achitndintegralcostulsuprafeeiacesteialapreuricomercialestabilitedeGuvernla
dataprivatizrii.
ncazulncare,laprivatizarealocuinei,suprafaaacesteiaafostmaimicdectnormativul
prevzut la art.10, cetenii proprietari ai locuinei, aflai la eviden pentru mbuntirea
condiiilor locative, au dreptul s participe la privatizarea gratuit a locuinelor n blocurile
neterminatenconformitateculegislaianvigoare.
(5) Prin derogare de la prevederile alineatului (2) referitor la privatizarea cminelor, se
admite privatizarea ncperilor de locuit n cminele de tip camer (cu excepia cminelor
pentrustudeniielevialeinstituiilordenvmntdestatdetoatenivelurileiacminelorde
tip patloc i patcamer) cu condiia c cel puin 60 procente din locatarii de rspundere ai
ncperilordelocuitlaadunareageneraliauexprimatnscrisdorinadealeprivatiza.
nacestcazpersoanelemputernicitedeadunare,ntermendeolundupconvocareaei,snt
obligate s prezinte comisiei pentru privatizarea fondului de locuine documentele necesare
asupratuturorlocatarilorderspundereaincperilordelocuit,careiauexprimatdorinadea
leprivatiza.
Privatizareancperilordelocuitdincmineledetipcamerseefectueaznmodulstabilit
deprezentalegepentruprivatizareaapartamentelor(caselor).
Art.6.(1)Cumprarea sau primirea cu titlu gratuit nproprietateprivatalocuinelor se
face cu acordul tuturor membrilor aduli ai familiei care locuiesc mpreun. La dorina lor,
locuinapoateficumpratnproprietatecomunsaundiviziune.
(2) Privatizarea atelierului de creaie de ctre membrul (membrii) uniunii de creaie se
efectueaz cu consimmntul certificat al organului de conducere al uniunii respective i cu
autorizaiaorganuluiabilitat.
Art.7.Cetenilornscriilambuntireacondiiilor de trai li se pstreaz dreptul de a
primi locuin, n conformitate cu legislaia n vigoare. Cnd le vine rndul, pot cumpra sau
primigratuitlocuinnproprietateprivat,ncondiiileprezenteilegi.
Art.8.(1)Proprietariidelocuinprivatizatsntcoposesoriiinstalaiiloricomunicaiilor
inginereti,ailocurilordeuzcomunaleimobiluluiiaiterenurilordepelngel.
(2) Spaiile cu alt destinaie dect cea de locuin din blocurile de locuine neincluse n
costulinsuprafaaechivalent a apartamentelor supuse privatizrii, cu excepia spaiilor de
folosin comun scrilor, caselor scrilor, teraselor, subsolurilor, puurilor de ascensoare,
punctelordedistribuieaenergieitermice,electriceiaapei,rmnnproprietateastatuluii
seprivatizeaznmodulprevzutdelege.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

3/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

Art.9.(1)Vnzareaapartamenteloreliberateirmaseliberedinimobilelecareurmeazs
fie reconstruite sau reparate capital se efectueaz conform rndului persoanelor, aflate la
eviden pentru mbuntirea condiiilor locative, de ctre autoritile administraiei publice
localesaudectreunitilelabalanacroraseafllocuinarespectiv.
(2)ncazulncarereconstrucia,reparaiacapitalsaufinalizareaconstrucieiapartamentelor
sa efectuat din contul mijloacelor proprii ale persoanelor fizice i juridice, costul
apartamentelorisuprafaalorechivalentsupusprivatizriisemicoreaz conform ponderii
elementelorconstructiverestabilite,reparatecapitalsauconstruite.
CapitolulII
MODULDEPRIVATIZAREALOCUINELOR
Art.10. (1) O familie poate cumpra sau primi cu titlu gratuit n proprietate privat o
singurlocuin:nlimiteleasigurrii normative cu spaiu locativ la preurile de stat sau cu
titlu gratuit supranormative la preuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizrii
locuinelor, dar care s nu depeasc preurile curente pentru construcia locuinelor de stat.
Asigurareanormativcuspaiu locativ n procesul privatizrii se accept n mrime de 20 m
ptrai de suprafa total echivalent la o persoan (inclusiv membrilor familiei care nu snt
ceteni ai Republicii Moldova) i cu un supliment de 10 m ptrai pentru o familie, inclusiv
pentrupersoanelermasesingurenurmadecesuluisoului(soiei),precumipentrucelibatari.
(2)Laprivatizarealocuinelorspaiullocativsuplimentarnmrimede10m2seadaugla
suprafaa normativ, care se transmite n proprietate privat cu titlu gratuit urmtoarelor
categoriideceteni:
a) membrilor activi i membrilor corespondeni ai Academiei de tiine a Republicii
Moldova
b)decoratecucelemainaltedistinciide stat("OrdinulRepublicii", "tefan cel Mare" i
distinciiasimilatelor)
c) care au titluri onorifice ale fostei R.S.S. Moldoveneti i ale fostei U.R.S.S. (artist al
poporului,maestruemeritalarteiiraionalizatoremerit)
d)raionalizatorilor
e)membrilortuturoruniunilor(asociaiilor)decreaie
f)careautitlurididacticedeconfereniar,profesoruniversitarsautitluritiinificededoctor,
doctorhabilitat
g)militarilor,personaluluiServiciuluideInformaiiiSecuritate,ServiciuluideProteciei
Paz de Stat, Ministerului Afacerilor Interne i Procuraturii Generale, care au grad special
militardegeneralsaualtgradasimilatlui
[Art.10al.(2),lit.g)modificatprin6.12.12,MO48/05.03.13art.150nvigoare05.03.13]
h)fotilorproprietariaicaselorparticularedemolatecroranulisapltitcompensaie
i)caresuferdebolileenumeratenanexanr.7laprezentalege
j)careaudreptullaprivatizareagratuitaspaiuluilocativsuplimentarconformaltorlegi.
Membrul (membrii) familiilor care nimerete n cteva din categoriile susmenionate are
dreptuldeaprimicutitlugratuitspaiullocativsuplimentarntotal.
(3)Costultotalallocuineisestabiletenconformitatecumetodicadeevaluarealocuinei
careurmeazsfieprivatizat,aprobatdeDepartamentulPrivatizrii.
(4)ncazulprivatizriilocuinelorcontrabonuripatrimonialecostul1m2desuprafatotal
echivalentnlimiteleasigurriinormativecuspaiulocativvafiechivalentcuunacotpartea
bonului(unanvechimenmunc).Costul1m2supranormativ:nlimiteleprimilor10m21,5
dincotaparteabonului,metrajulceldepeteaceastsuprafa2coteprialebonului.La
achitarea costului locuinei se permite utilizarea bonurilor patrimoniale transmise n modul
stabilitdectrerudeledegraduldoi(bunei,nepoi,nepoate,suroriifraidrepi).
(5)Dacsoiilocuiescndiferiteapartamentedestateiaudreptulsparticipelaprivatizarea
unuia din acestea la alegere. n acest caz normativul de asigurare cu locuin se calculeaz
pentru toi membrii familiei date nscrii n conturile personale ale locuinelor indicate, iar
vechimeanmuncsecalculeazpentruambiisoinmodulstabilitdearticolul17alineatul(1).
Art.101.(1)Membriiuniuniidecreaie,careutilizeazatelierdecreaie,lpotprocuran
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

4/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

proprietatecomunsauncotparten limitele suprafeei totale echivalente n mrime de 75


m2lapredestat,iarsupranormativlaprecomercial.
(2) Membrul uniunii de creaie, independent sau mpreun cu ali membri ai uniunii de
creaie, poate procura n proprietate numai un singur atelier de creaie n condiiile i modul
prevzutdeprezentalege.Procurareacutitludeproprietateaaltoratelieredecreaiedestatse
efectueazcontramijloacebnetilaprecomercialstabilitdeGuvern.
(3)Costulatelieruluidecreaiesestabilete:
laachitarecontramijloacebneti:
n limitele suprafeei normative, pornind de la costul 1 m2 de suprafa echivalent a
imobiluluidat
supranormativlaprecomercialpotrivitmetodiciistabiliteprinHotrreaGuvernuluinr.
666din3noiembrie1993
valoareafinalsestabiletepecaleaaplicriicoeficientului0,5lacostulstabilitn modul
indicat
laachitarecontrabonuripatrimoniale:
nlimitelesuprafeeinormativedincalculul:unacotparteabonului(unanvechimen
munc)pentru1m2desuprafaechivalentaimobiluluidat
supranormativdincalculul:treicoteprialebonuluipentru1m2desuprafa
coeficientuldereducerenuseaplic.
(4)Proprietariiatelierelordecreaienuaudreptulslefoloseascnaltescopuri,inclusivs
letransformenlocuin.
(5)Laprivatizareaatelierelordecreaieseaplicprevederilearticolelor4,8,11,12,166,20,
21,2527.
Art.11.(1)Ceteniicaredorescs cumpere sau sprimeasc cu titlu gratuit locuina n
proprietateprivatdepuncereriscriselaorganeleabilitate,caresnt obligate ca, ntermende
doulunideladatanregistrriicererii,sstabileasc,prinintermediulcomisiilordeprivatizare
afunduluidelocuine,costullocuineiisadoptehotrrearespectiv.
(2) Costul locuinelor se stabilete n baza datelor inventarierii fondului de locuine,
nregistrate la birourile teritoriale de inventariere tehnic, la organizaiile de exploatare a
locuinelor i la unitile care au la balan fond de locuine, la data efecturii calculelor, cu
aplicareacoeficienilor de indexare a valorii iniiale a fondului de locuinen conformitate cu
HotrreaGuvernuluinr.118din5martie1993.
(3)ncperileconstruiteadugtortrebuiesfielegiferatepnlaprezentareadocumentelor
la comisie. Costul ncperilor construite adugtor din cont propriu nu se include n costul
locuinei.
(4) Decizia pozitiv a comisiei este un temei pentru pregtirea proiectului de contract
vnzarecumprare, transmitereprimire a locuinei n proprietate privat i pentru
ncunotiinareaproprietaruluilocuineiladatancheieriicontractului(autoritileadministriei
publicelocale,unitatearespectiv).
(5)Comisiaadopthotrrederespingereaprivatizriilocuineincondiiile alineatului al
doileaalarticolului5.
(6)Comisiadecidepozitivprivatizarealocuineincondiiileiniialelamomentuldepunerii
cereriiincazulcndunuldinmembriifamilieiadecedatndecursulexaminriidocumentelor
prezentatelacomisie.Dacndecursulexaminriidocumentelorprezentatepentruprivatizarea
decedatchiriaul,contractuldevnzarecumprare,transmitereprimirealocuineisencheiecu
un alt membru adult al familiei care trieten aceast locuin cu consimmntul n scris al
celorlalimembriaduli.
Art.12.(1)Contractuldevnzarecumprare,transmitereprimirealocuineinproprietate
privat, ncheiat n conformitate cu prezenta lege, se autentific notarial, se nregistreaz la
biroulteritorialdeinventarieretehniciservetetitludeproprietate.
(2)Contractuldevnzarecumprare,transmitereprimirealocuineinproprietateprivatse
ncheiecuunuldintresoicuacordulscrisaltuturormembriloradulicarelocuiescmpreun
(inclusivalcelorcaresntplecaitemporar).
nstrinarea ulterioar a apartamentului (casei) privatizat se efectueaz de asemenea cu

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

5/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

nstrinarea ulterioar a apartamentului (casei) privatizat se efectueaz de asemenea cu


consimmntuln scris al tuturor membrilor majori ai familiei, care locuiesc n apartamentul
(casa)ncauziauparticipatlaprivatizarealui.
(3)Privatizareaapartamentelor(caselor)ncarelocuiesccopiiminoriorfaniseefectueazn
numelelordetutore(curator)ntemeiulautorizaieiscriseaautoritiitutelarecuindicarean
contractul de vnzarecumprare, transmitereprimire a apartamentului (casei) a numelui de
familie,prenumeluiipatronimiculuituturorcopiilorminori,carelocuiescsauaudreptuldea
locuinacestapartament(cas).
nstrinareaulterioaraapartamentului(casei)privatizatnnumelecopiilorminoripoatefi
efectuatnumailaatingereadectreacetiaamajoratului.
Art.13. Dac n aceeai locuin triesc cteva familii, partea efectiv a fiecreia se
stabiletedecomisie,cuacordulscris(autentificatdecomisie),altuturormembriloraduli, la
ncheiereacontractuluidevnzarecumprare,transmitereprimire.Dacfamiliilecarelocuiesc
naceeailocuinnuauajunslaonelegereprivinddeterminareaprilorefectivealefiecrei
familii, dup mprirea spaiului locativ pe cale judiciar fiecare din ele are dreptul, n
conformitateculegislaianvigoare,scumperenproprietateparteaceisecuvine.
Art.14.(1)Locuinelecumpratesauprimitecutitlugratuitnproprietateprivatseexclud
din fondul de locuine de stat, obtesc, departamental i cooperatist i se includ n fondul de
locuineprivat,faptdesprecareorganeleabilitatecomunicnscrisunitilorlabalanacrora
seaflacestelocuine.
(2)Proprietariiblocurilordelocuineexcluddinbalanapartamenteleprivatizate(suprafaa
lortotalilocativ,valoareadeinventar)n conformitate cu dosarul de inventar i cu datele
prezentatedeorganeleabilitate.
(3) Transmiterea prin motenire a locuinelor privatizate i schimbul lor se face n
conformitateculegislaianvigoare.
Art.15. (1) Proprietarii de locuine privatizate pot nstrina aceste locuine conform
legislaieinvigoare.Eipotfirecunoscuicapersoanecareaunevoiesiameliorezecondiiile
de trai, n modul stabilit, la locul de lucru sau de trai dup expirarea a cinci ani la data
nstrinriilocuinei.
(2) Vnzarea locuinei dup privatizare la care au participat indirect copii minori poate fi
efectuatnumaicuconsimmntulautoritiitutelare.
(3)Noiiproprietaridelocuinenuaudreptul,conformCoduluicuprivirelalocuine,sle
transformenncpericualtedestinaii.
Art.16.(1)Cheltuielileimplicatedeexaminarealocuinelorideterminareacostuluilor,de
omologarea contractului de vnzarecumprare, transmitereprimire, se acoper din contul
cetenilorcarecumprsauprimesccutitlugratuitlocuinnproprietateprivat.Platapentru
acesteserviciiimoduleideefectuaresestabilescdectreGuvern.
(2)Pentruprivatizareafonduluidelocuinenusepltetetaxdestat.
Art.17. (1) Locuinele de stat i departamentale, cu excepia locuinelor de serviciu, se
transmit,nlimitanormelorprezenteilegi,nproprietateprivat:
[Art.17al.(1)modificatprinLP278din07.12.12,MO69/11.01.12art.32]
invalizilor singuri de gradul I i II, familiilor care au invalizi de gradul I sau II a cror
invaliditateasurvenitnurmaaprriiintegritiiteritoriale,independeneiiintereselorstatului
ialichidriiconsecineloravarieidelaCernobl,persoanelorcarendeplinescserviciulmilitar
sau special prin contract i care au ndeplinit serviciul cel puin 15 ani, participanilor la
aciuniledeluptdinAfghanistancutitlugratuit
[Art.17al.(1),subal.1)modificatprinLP65din07.04.11,MO110112/08.07.11art.297]
familiilorinvalizilordegradulIiIIncomponenacroranusntalimembriadulicutitlu
gratuit
familiilorpersoanelorcareiaupierdutviaantimpulaciunilor de lupt pentru aprarea
integritii teritoriale i independenei Republicii Moldova sau decedate ca urmare a
traumatismelor cptate n timpul acestor aciuni, precum i familiilor persoanelor care iau
pierdut viaa n timpul lichidrii consecinelor avariei de la C.A.E. Cernobl sau decedate ca
urmareatraumatismelorimbolnvirilorcptaten timpul lichidrii acestor consecine cu
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

6/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

titlugratuit
familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne i securitii
statului ale Republicii Moldova, familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor
afacerilor interne i securitii de stat ale fostei U.R.S.S. care iau pierdut viaa n timpul
ndepliniriiserviciuluisauaudecedatcaurmareatraumatismelorcptatentimpulserviciului
cutitlugratuit
familiilorcopiilororfani,ncomponenacroranusntmembriadulicutitlugratuit
fotilorproprietaridecaseproprii,demolatefrrecompenscutitlugratuit
cetenilor care locuiesc permanent n aceste locuine, dac vechimea total n munc a
membrilorfamiliei(soii)nunitiledinrepublicdinfostelerepubliciunionaleiunitilede
subordonareunionalladataadoptriiprezenteilegieste:
decelpuin35deanicutitlugratuit
dela30la35deanicuplataa25procentedincostullocuinei
dela25la30deanicuplataa50procente
depnla25deanicuplatantreguluieicost
familiilor cu cinci copii i mai muli cu titlu gratuit, cu dreptul de a nstrina locuina
privatizatnumaintemeiulautorizaieiscriseaautoritiitutelare.
(2)Dacpersoananuarefamiliesaufamiliaealctuitdinunprinteicopiivechimean
muncseianjumtate.
(3) Vechimea nmunc necesar pentru privatizarea locuinelor include timpul serviciului
militarntermennrndurileForelorArmate,organelorafacerilorinterneisecuritiidestat
alefosteiU.R.S.S.alcetenilorchemaidepeteritoriulRepubliciiMoldova,aniicalendaristici
de serviciu militar sau special ai persoanelor care n prezent ndeplinesc serviciul militar sau
special, precum i ai celor aflate n rezerv i retragere, anii de studii n aspirantur, n
instituiiledenvmntsuperiorimediudespecialitate,situatepeteritoriulrepubliciiipeste
hotareleei,timpulaflriinlocuriledeexecutareapedepseialpersoanelorsupusenentemeiat
represiuniloriulteriorreabilitate,aniiinvaliditiipentruinvaliziidegradulIiIIdeladata
stabiliriiei,iarpentruinvaliziidincopilriedelavrstade18ani.
[Art.17al.(3)modificatprinLP65din07.04.11,MO110112/08.07.11art.297]
(4)Apartamenteledinblocuriledelocuinenefinalizateacrorconstrucie a fost finanat
dinbugetuldestat,bugetelelocaleidinfondurilentreprinderiloriorganizaiilordestatpotfi
privatizate,nmodulstabilitdeGuvern,prinvnzareactrepersoanelefiziceijuridicesauprin
transmiterea, cu titlu gratuit, persoanelor fizice ceteni ai Republicii Moldova, nscrise la
mbuntirea condiiilor de trai la data de 5 august 1999, inclusiv persoanelor devenite
disponibilenlegturcureorganizareaorilichidareantreprinderiisauorganizaiei.
(5) ncheierea contractului de vnzarecumprare sau de transmitereprimire n proprietate
privataapartamentuluinefinalizatseefectueazncondiiileprezenteilegi.
Art.18.(1)Apartamenteleachitatenntregimedinblocurilecooperativelordeconstruciea
locuinelor i din blocurile de locuine construite prin atragerea investiiilor particulare, n
conformitatecucontractuldeinvestire,sntrecunoscuteproprietateprivatiproprietarilorlor
liseelibereaztitludeautentificareadreptuluideproprietate.
(2) Cetenilor nscrii la mbuntirea condiiilor de trai, concomitent cu repartizarea
apartamentelornefinalizate,lisevoreliberatitlurideautentificareadreptuluideproprietate.
Art.19.Mijloaceleobinutedelaprivatizareaivnzarealocuinelordestatsevarsintegral
labugetullocaliseutilizeazpentruconstrucia,renovareaintreinereafonduluidelocuine.
CapitolulIII
NTREINEREAIREPARAIALOCUINELORPRIVATIZATE
Art.20.ntreinereaireparaialocuinelor privatizate din imobilele privatizate parial se
efectueaz din mijloacele proprietarilor acestora, respectnduse cu strictee regulile de
exploatarealocuinelor,dentreinere a imobilelor i a terenurilor de pe lng ele, regulile i
normeledeexploatareasistemeloringineretiinterioare.
Art.21.Proprietariidelocuineprivatizateparticiplacheltuielilecomunedentreinerea
locurilor de uz comun, a terenurilor de pe lng imobil, de reparaie curent i capital a
imobilului, a sistemelor inginereti interioare. Cota de cheltuieli se stabilete n funcie de
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

7/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

suprafaa locativ ocupat i de numrul de persoane care locuiesc pe ea, fapt ce se


consemneaz n clauzele contractelor de ntreinere i deservire a locuinelor i a terenurilor
aferenteblocurilordelocuine.
Art.211. Punctele de delimitare a reelelor i instalaiilor interne din blocul locativ i a
reeleloriinstalaiilorpublicesnt:
a)lareeleledealimentarecuapieireadincontorulinstalatnsubsolulbloculuilocativ
conformavizuluidebranareeliberatdectreoperatoruldeserviciu
b)lareeleledecanalizarecminulderacordlareeauapublicnsensuldescurgereaapei
uzate
c)lareeleledenclzirecentralultimeleflanedelaatreiaiapatravandupbloculde
elevator.
[Art.211introdusprinLP37din19.03.15,MO9497/17.04.15art.145]
Art.22.(1)nimobilul(inclusivcminul)ncareaufostprivatizatecelpuin60procente
din locuine, n termen de 3 luni de la data convocrii adunrii generale a proprietarilor de
locuine, se nfiineaz i se nregistreaz asociaia de proprietari ai locuinelor privatizate cu
formadeorganizarejuridiccooperativdeconsum,cutransmitereactreaceastangestiunea
bunurilor mobile i imobile i cu vrsarea pe contul ei a mijloacelor financiare obinute din
platapentrudeservireatehnicabloculuidelocuinepentruultimele2lunipremergtoaredatei
transmiterii ctre asociaie a acestui bloc, precum i a compensrilor bneti prevzute de
legislaianvigoare.
(2) Asociaii ale proprietarilor de locuine privatizate cu forma organizatoricojurudic
cooperatistdeconsumsepotconstituidupprincipiulteritorial,ncazuln care blocurile de
locuine snt racordate constructiv la acelai traseu de alimentare cu ap, energie termic i
electricinumruldeapartamentenelenudepete500precuminblocuriledelocuine
nefinalizate.
(3)Iniiatoriaiconvocriiadunrilordeconstituireaunorastfeldeasociaiisntautoritile
administraiei publice locale, precum i proprietarii locuinelor (blocurilor de locuine)
privatizate. Adunarea constituant este deliberativ, dac la ea iau parte cel puin 3/4 din
numrultotalalproprietarilordelocuine.ncazulncareadunareaconstituantnuarecvorum,
easeconvoacrepetatntermende15zile.ncazulconvocriirepetateaadunriiconstituante,
cvorumultrebuiesconstituie51%,iardeciziadeconstituireaasociaieipoatefiluatcuvotul
a cel puin 51% din numrul celor prezeni la adunare. Dac nici adunarea constituant
reconvocatnuarecvorum,easeconvoacatreiaoar,iardeciziadeconstituireaasociaieise
iacuvotulacelpuin1/3dinnumrulproprietarilordelocuineprezenilaadunare.
(4) Modul de construire i de funcionare a acestor asociaii este reglementat de Statutul
asociaieiproprietarilordelocuineprivatizatecuformaorganizatoricojuridiccooperativ de
consum.Controlulasupraconstituiriiifuncionriilorseexercitdeautoritileadministraiei
publicelocalealeunitiloradministrativteritorialerespective.
(5)Apartamenteleneprivatizatedinblocurilenegestionatedectreasociaiiledeproprietari
delocuineprivatizatesntntreinuteireparatenmodulstabilitpentrufonduldelocuine al
statului.
[Art.22al.(6)abrogatprinLP235din26.10.12,MO248251/07.12.12art.812]
[Art.22al.(7)exclusprinLP268XVIdin28.07.06,MO142145/08.09.06art.702]
Art.23.(1)Pnlanfiinareaasociaieiproprietarilordelocuineprivatizate,cuformade
organizare juridic cooperativ de consum, locuinele privatizate, sistemele inginereti
interioaresntdeservitedeorganizaiiledeexploatarealocuinelornbazacontractuluincheiat
ntreproprietariiacesteorganizaiiconcomitentcueliberareacriideimobil.
(2) Asociaiile de proprietari ai locuinelor privatizate i alte asociaii de proprietari ai
locuinelorncheiecontractedeprestareaserviciilorcomunalepentrunecesitilecomuneale
imobilului (asigurarea cu energie electric pentru iluminatul caselor scrilor i pentru lift,
asigurareacuappentrusplareaanexelordeacumulareagunoiului,canalizareaapeloruzate,
colectareaievacuareadeeurilormenajere,exploatareasistemuluidecombatereaincendiilor),
pecareleachitnconformitatecuclauzelecontractelorncheiate.
(3)Furnizarea/prestareaserviciilorpublicedegospodriecomunalnblocurilelocativecu
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

8/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

multe apartamente se efectueaz n baza contractelor ncheiate ntre operatorii serviciilor


respective i gestionarul fondului locativ (asociaia de proprietari ai locuinelor privatizate ori
ntreprinderea la balana sau n a crei gestiune se afl fondul locativ) sau, dup caz, ntre
operatoriifiecareproprietar/chiriadeapartamentalbloculuilocativnparte.
(4) Proprietarii/chiriaii locuinelor achit serviciile comunale i alte servicii utilizate n
conformitateculegislaiaicuactelenormativenvigoare.
(5)Facturadeplatpentruserviciulrespectivseemitedectregestionarulfonduluilocativ
sau, dup caz, de ctre operator, cu indicarea termenului de achitare a acestuia conform
clauzelorcontractului.
(6)ncazulncareconsumatorulnuachitserviciulrespectivntermenulindicatnfactur,
acestuiaisevorcalculapenalitipentrufiecarezidentrziere.Cuantumulpenalitiinupoate
depi rata medie anual ponderat a dobnzii la creditele acordate de bncile comerciale n
moned naional, pentru un an, nregistrat n anul precedent i publicat n raportul Bncii
NaionaleaMoldovei.
(7)Mrimeapliipentruntreinereaireparaiaproprietiicomunedinblocullocativeste
proporional coteipri deinute de fiecare proprietar/chiria al locuinei i se determin
conformtarifuluiaprobatnmodulstabilit.
(8) Neachitarea de ctre o parte de proprietari/chiriai a serviciilor utilizate nu poate servi
drept temei pentru debranarea total a blocului locativ de la reelele i instalaiile electrice,
termice,degaz,delareeleledealimentarecuapidecanalizare.
[Art.23nredaciaLP37din19.03.15,MO9497/17.04.15art.145]
Art.24.Autoritileadministraieipublicelocale,unitilelabalanacroraseaflblocuri
de locuine vor transmite n gestiunea asociaiilor de proprietari ai locuinelor privatizate, la
momentul fondrii lor, ncperile libere din blocurile de locuine menionate i terenurile
aferente acestora, n conformitate cu planurile blocurilor de locuine respective. Arendaii
ncperilor din blocul de locuine, transmis n gestiune asociaiei de proprietari ai locuinelor
privatizate i altor asociaii de proprietari ai locuinelor, particip la acoperirea cotei de
cheltuielirealepentruntreinereaideservireaelementelordeuzcomundinbloci terenului
aferent, ncheind un contract aparte cu asociaia. Astfel de contracte ncheie i proprietarii
ncperilor cu alt destinaie dect aceea de locuin ce fac parte din imobilul gestionat de
asociaie.
Art.25.Autoritileadministraieipublicelocaleexercit controlul asupra strii tehnice a
fonduluidelocuineprivatizat,asuprarespectriitermenelordereparaieaacestuiai folosirii
luiconformdestinaiei.
Art.26.nclcarea prevederilor prezentei legi, a regulilor de exploatare a locuinelor, de
ntreinereaimobileloriaterenurilordepelngeleatragerspundereconformlegislaiei n
vigoare.
Art.27.Litigiileceindeprivatizareafonduluidelocuinesesoluioneazpecalejuridic.
PREEDINTELE
REPUBLICIIMOLDOVAMirceaSNEGUR
Chiinu,10martie1993.
Nr.1324XII.
Anexanr.1
laLegeaprivatizrii
fonduluidelocuine
(art.4)
REGULAMENTUL
comisieideprivatizareafonduluidelocuine
DISPOZIIIGENERALE
1. Prezentul regulament, elaborat n conformitate cu Legea cu privire la privatizare i cu
Legeaprivatizriifonduluidelocuine,stabiletemoduldenfiinareacomisieideprivatizarea
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

9/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

fondului de locuine (denumit n continuare comisia), determin sarcinile principale,


drepturile,obligaiileirelaiileeicuorganeleabilitateicuautoritileadministraieipublice
localealeunitiiadministrativteritorialerespective.
2.Scopulactivitiicomisieiconstnprivatizareafonduluidelocuine.
MODULDENFIINAREACOMISIEI
3.Comisiasenfiineazprindecizieaorganuluiabilitat,cuacordulautoritiiadministraiei
publicelocaleaunitiiadministrativteritorialerespective.
4. Comisia, n funcie de volumul i de complexitatea muncii, se formeaz din 711
persoane,inclusivreprezentaniai:
organuluiabilitat
autoritiloradministraieipublicelocale
direciei(seciei)financiaresauinspectoratuluifiscal
organizaieideexploatarealocuinelor
birouluiteritorialdeinventarieretehnic
direciei(seciei)dearhitectur
staieisanitarepidemiologice
organuluidesupraveghereantiincendiardestat
administraiei i comitetului sindicatului din unitatea respectiv* (n cazul privatizrii
fonduluidelocuinedepartamentalsaupublic).
______________________________________
*ntreprindere,asociaie,organizaie,instituie.
Preedintelecomisieiestenumitdeorganulabilitatdinnumrulmembrilorcomisiei.
5. Comisia este n drept s formeze grupe de lucru pentru sectoarele de exploatare a
locuineloripentruunitilecareaulabalanfonddelocuine.
6.Comisiaesteobligatsexecutetoatedispoziiileorganuluiabilitat.
SARCINILEPRINCIPALE,DREPTURILE,
OBLIGAIILEIRSPUNDEREACOMISIEI
7.Comisiaefectueazmuncorganizatoricipracticnvedereaprivatizriilocuinelordin
fondul de stat, departamental i public, pregtete decizii i le pune spre aprobare organului
abilitat.
8.Comisiaaredreptul:
scearadministraieiunitiicarearelabalanfonddelocuinesprezinteinformaiilei
documentelenecesareprivatizriilor
satragnlucruexperi,inclusivlucrtoridinorganizaiiledeproiectri,alispecialiti
scearceteniloractelenecesareadoptriidedeciziinbazacereriilordeprivatizarea
locuinei
s cear cetenilor care doresc s cumpere sau s primeasc cu titlu gratuit locuin n
proprietateprivatactulbancarceardovediachitareacheltuielilordeexaminareideterminare
a costului locuinei de omologare a contractului cumprarevnzare, transmitereprimire i de
eliberareatitluluideproprietate.
9.Comisiaesteobligat:
s examineze la cererea organului abilitat, a autoritii administraiei publice locale a
unitii administrativteritoriale respective, a autoritii administraiei publice locale i a
administraiei unitii care are la balan fond de locuine locuina care urmeaz s fie
privatizat,stabilinduseprocentuldeuzurfizicnansambluiaelementelordeconstrucie,
sncheieactuldeexaminare
sdeterminecostullocuineicareurmeazsfieprivatizat, ntocminduse borderoul de
evaluarepebazadatelorbirouluiteritorialdeinventarieretehnic,aleorganizaieideexploatare
alocuinelorialeunitilorcareaulabalanfonddelocuine,nconformitatecuMetodicade
evaluarealocuineicareurmeazsfieprivatizat
saduclacunotincetenilor care au depus cereri de privatizare a locuinei decizia
luat
sincontnlucrudetoatemodificrileicompletrilelaLegeaprivatizriifonduluide
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

10/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

locuine,precumidedecretelePreedinteluiRepubliciiidehotrrileParlamentuluiprivind
privatizarea fondului de locuine, emise sau adoptate dup intrarea n vigoare a legii sus
numite
sprezinte,lacerereaorganuluiabilitat,altematerialelegatedeprivatizareafonduluide
locuine.
10.Fiecaremembrualcomisieipoartrspunderepentruobiectivitateamaterialeloripentru
prezentarealorntermeniutili.
REMUNERAREAMEMBRILORCOMISIEII
REGIMULLORDEMUNC
11. Pe durata activitii comisiei, membrii ei (cu excepia experilor) primesc salariu la
principalullocdelucru.
Muncaprestatdemembriiexperiesteretribuitdinmijloaceleprevzutepentruaceasta.
12. Regimul de munc al comisiei (degrevarea parial sau complet a membrilor ei de
muncadebaz)estestabilitdeorganulabilitatdecomunacordcuorganuldeautoadministrare
localicuconductoriiunitilorncarelucreazmembriicomisiei.
13.ncazulncareceteanulcontestdeciziacomisieideprivatizareafonduluidelocuine,
privindcostullocuinei,litigiulestesoluionatdectreorganulabilitat.
14.Comisiainceteazactivitateaprindecizieaorganuluiabilitat.
Anexanr.2
laLegeaprivatizriifondului
delocuine(art.10)
METODICADEEVALUAREALOCUINEI
CAREURMEAZSFIEPRIVATIZAT
1. Ca unitate pentru evaluarea locuineicareurmeazs fie privatizat se ia 1m ptrat de
suprafa total echivalent. Suprafaa total echivalent a locuinei reprezint suma
suprafeei ncperilor locuibile i a dependinelor, a verandelor, a dulapurilor ncorporate, a
lojelor,balcoaneloriateraselorcareseianconsiderarecuurmtoriicoeficieni:pentruloje
0,5, pentru balcoane cu paravane laterale i pentru terase 0,35, pentru balcoane ordinare
proeminente0,25.
2. Costul locuinei care urmeaz s fie privatizat se determin, porninduse de la costul
iniialdebalan(dereconstruire)alconstrucieilapreurilededevizcurente,sczndusedin
el costul uzurii fizice (la data evalurii), costul reelelor i a instalaiilor exterioare care se
determin dup culegerea nr.28, cu aplicarea coeficienilor de indexare a valorii iniiale a
fonduluidelocuinenconformitatecuHotrreaGuvernuluinr.118din5martie1993.
Dacn imobil se afl localuri nelocuibile destinate magazinelor, unitilor de alimentaie
publicsaudeserviresocial,cheltuielilelegatedeconstruireaacestorlocalurinuseincludn
costul apartamentelor costul apartamentelor din astfel de imobile se compune din costul
construciilorpriiluilocuibileidinparteacorespunztoareacheltuielilorgenerale.
3. Costul unui metru ptrat al imobilului se determin prin mprirea costului su
determinat,calculatnpreuridedevizcurentelasuprafaaluitotalechivalent.
4. Costul locuinei se determin n baza datelor de inventariere a fondului de locuine,
nregistratelabiroulteritorialdeinventarieretehnic,laorganizaiadeexploatarealocuinelor
ilaunitilecareaulabalanfonddelocuine,lamomentulefecturiicalculelor,lundusen
considerarecoeficientuldereglementareamodificriiniveluluipreurilor.
Cheltuielile pentru amenajarea ncperilor (magazinelor) monotipice destinate pstrrii
combustibilului i a obiectelor de uz casnic se distribuie egal ntre apartamente, potrivit
numrului de apartamente din imobil n cazul n care aceste ncperi se deosebesc ca
dimensiuni, cheltuielile totale pentru amenajarea lor urmeaz s se mpart proporional la
suprafaapecareoau.
5.Lacalculareasuprafeeitotaleechivalentealocuineiceseprivatizeazcarerevineunei
singurepersoane,membriaifamilieisevorconsiderachiriaiiimembriifamilieiacestorala
dataefecturiicalculelor.
6.Ladeterminareacostuluirealaunuimetruptratdesuprafatotalechivalentalocuinei
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

11/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

ceurmeazsfieprivatizatsevautilizasistemuldecoeficieni,careiaunconsiderarenivelul
realalcalitilordeconsumalelocuinei:
Cr=CdxKm,
ncare:
Crcostulrealalunuimetruptratdesuprafatotalechivalent
Cd costul de balan (de deviz) al unui metru ptrat de suprafa total echivalent n
preurilecurentealeconstrucieilamomentulefecturiicalculelor,caresefacnconformitate
cupunctul2
Km coeficientul mediu ce exprim calitile de consum ale locuinei, determinat prin
nmulireatuturorcoeficieniloraplicaipentrulocuinarespectiv.
7.Pentruexprimareacalitilordeconsumalelocuineisestabilesccoeficieniiprezentain
tabel.
COEFICIENII
calitiilocuinei

Calitiledeconsum

Coeficientulcalitiilocuinei

alecartierului
0,951,05
stareaecologic(poluareacugaze,intensitateazgomotuluietc.)
aleimobilului
materialulpereilor

0,971,04

existenaconducteidegunoi

0,981,02

Tipulimobilului:

a)proiectindividualcusistematizarembuntit

1,6

b)proiectnseriecusistematizareimbuntit

1,2

c)cuuncatsaudoupentruofamiliesaudou

1,5

aleapartamentului
etajulntiiultimul
suprafaabuctriei(maimicsaumaimarede7mptrai)

0,97
0,961,04

8.Suprafaatotalechivalentaapartamentuluicerevineunuimembrudefamilie(Sm)se
determin prin mprirea suprafeei totale echivalenei a apartamentului (Sa) la numrul de
membriaifamiliei(M):
Sa
Sm=
M
9. Prin compararea lui Sm cu normativele existente se determin suprafaa locuinei n
limitele normative (Sn), suprafaacareurmeazs fie cumprat la preuri de stat, precum i
suprafaa supranormativ (Ss) care urmeaz s fie cumprat la preuri comerciale, respectiv
costullocuineinlimitelenormative(Qn)icostullapreuricomerciale(Qc):
Sn=(20xM)+(10xNf)
Ss=SaSn
Qn=SnxPs
Qc=SsxPc
Pr=CrCuf
ncareNfreprezintnumruldefamiliiconlocuitoarentrolocuin:
Pspreuldestatalunuimetruptratdelocuin
Pc preul comercial al unui metru ptrat de locuin determinat de Guvern la data
privatizriiei,nscaresnudepeascpreurilecurentepentruconstrucialocuinelordestat
Cufcostuluzuriifizice.
10.Costultotalallocuineicareurmeazsfieprivatizatsecalculeazdupformula:
Q=Qn+Qc
11.Costultotalallocuineiseconsemneazncontractuldevnzarecumprare,transmitere
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

12/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

primire a locuinei n proprietatea privat i servete drept baz la calcularea impozitulu


pentruproprietateprivatiataxeinotariale.
anexanr.3
Anexanr.4
laLegeaprivatizrii
fonduluidelocuine
(art.20,21)
METODICADECALCULAREAPLII
pentruntreinereaireparaialocuinelorprivatizate,a
ncperilorauxiliare,isistemeloringineretiinterioarei
aterenuriloraferenteblocurilordelocuine
1. ntreinerea i reparaia locuinelor privatizate, a ncperilor auxiliare, a sistemelor
ingineretiinterioareiaterenuriloraferenteblocurilordelocuine,seefectueazrespectndu
se riguros regulile i normele de exploatare i reparaie a fondului de locuine n condiiile
stabilitepentruimobileledinfonduldelocuinealstatului,dincontulmijloacelorproprietarilor
lor.Proprietariinfiineaznacestescopuriasociaiialeproprietarilordelocuineprivatizate.
2.Proprietariidelocuinemembriaiasociaieideproprietariailocuinelorprivatizatencheie
cu asociaia contracte pentru ntreinerea i deservirea locuinelor (inclusiv a ncperilor
auxiliare, sistemelor inginereti interioare) i a terenurilor aferente blocurilor de locuine, iar
asociaia,larndulsu, ncheie astfel de contracte cu ntreprinderile prestatoare de servicii n
condiiiavantajoasepebazdeconcurssauefectueazacestelucrricuforeleproprii.
3. ntreinerea i reparaia apartamentelor proprietate a cetenilor din imobilul privatizat
parial pn la constituirea n el a asociaiei de proprietari ai locuinelor privatizate i
transmiterea n gestiunea acesteia a blocului de locuine snt efectuate de organizaiile de
exploatare a locuinelor, de ntreprinderile pentru lucrri de ntreinere a construciilor, care
deserveauimobilulpnlaprivatizare.
Proprietariideapartamentedinimobilulprivatizatparialpnlaconstituireanelaasociaiei
de proprietari ai locuinelor privatizate i transmiterea n gestiunea acesteia a blocului de
locuineparticiplacheltuieliledentreinereireparaie a acestuia, a ncperilor auxiliare, a
sistemelor inginereti interioare i a terenurilor aferente blocurilor de locuine n funcie de
suprafaalocativpecareoocupidenumruldelocatari.
4.Mrimeapliipentrudeservireaireparaialocuinelorprivatizate,ntreinereancperilor
auxiliare, a sistemelor inginereti interioare i a terenurilor aferente blocurilor de locuine
depinde de volumul de lucrri i servicii prestate i se calculeaz de ctre asociaia de
proprietariailocuinelorprivatizatencazulncareimobilulestetransmisngestiuneaacesteia.
Pn la transmiterea imobilului n gestiunea asociaiei, mrimea plii se calculeaz de
organizaiiledeexploatarealocuinelorcareaudeservitimobilulpnlaprivatizare.
Listaunorastfeldelucrriiservicii,modulicondiiiledeplatpentruelesestabilescn
contracteledentreinereideservirealocuineloriateritoriiloraferenteblocurilordelocuine
ncheiatentreproprietariilocuineloriasociaie,iarncazulncareasociaianuexecutastfel
delucrriinupresteazastfeldeserviciintreasociaieiunitateaprestatoaredeserviciin
condiiiavantajoasepebazdeconcurs.
5.ntreinereaireparaialocuinelorprivatizatesepltescnbazaunortarifefundamentate
economic. Totodat pentru perioada de construire a pieei de locuine, proprietarilor de
apartamente privatizate care particip la cheltuielile de ntreinere i reparaie a ntregului
imobil li se pstreaz aceleai condiii de plat ca i chiriailor din imobilele fondului de
locuinealstatului.nperioadaaceasta,pentruproprietariidelocuineprivatizate,caipentru
chiriai,trebuiesfieaplicatetarifeplanificatepebazdecalculcucompensareadepirii lor
pestetarifelefundamentateeconomicnvigoare,delabugetullocal.
Ulterior,ncondiiileuneipieedelocuinestabile,nmrimeaplii pentru ntreinereai
reparaialocuinelorprivatizate,ancperilorauxiliare,asistemeloringineretiinterioarei a
terenurilor aferente blocurilor de locuine trebuie s fie prevzut acoperirea tuturor
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

13/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

cheltuielilor socialmente necesare pentru lucrrile i serviciile enumerate, inclusiv cotizaii


pentrureparaiacapitalaimobilului.
6.Calculareapliipentruntreinereaireparaialocuinelorsebazeazpe:
preuldecostnormativ
rentabilitatea necesar pentru asigurarea activitii normale a colectivelor
din ntreprinderile care execut, n baz de contract, lucrri de ntreinere i reparaie a
locuinelor.
Preul de cost normativ include cheltuielile normative pentru ntreinerea,
reparaiacurentafonduluidelocuineidefalcrilepentrureparaiacapitalaimobilelor.
7.Normativeleconinurmtoarelearticoledecheltuieli:
a) ntreinerea personalului de deservire: remunerarea personalului inferior de deservire
(mturtori,deretictoare,liftieriialilucrtoricarentreinncperile auxiliare din imobil i
terenul de pe lng el), precum i defalcri din fondul de retribuire a muncii personalului
indicat
b) exploatarea gospodriei imobiliare: iluminarea i ntreinerea locurilor de uz comun, a
ascensoarelor, aciuni antiincendiare, ntreinerea terenului de pe lng imobil, evacuarea
deeuriloriagunoiului,curireahornurilor,creareadespaiiverzietc.
c)defalcrideamortizare:pentrurecondiionareamecanismelor,utilajelor,inventaruluiia
altorbunuriceindemijloacelefixe(cuexcepiafonduluidelocuine)
d) fondul de reparaii: executarea lucrrilor de reparaie a imobilului, mecanismelor,
utilajelor,inventaruluiialaltorbunuriceindemijloacelefixe,inclusiv:
defalcripentrureparaiicapitale
defalcri pentru reparaii curente, care includ cheltuieli pentru remunerarea lucrtorilor
temporari i sezonieri (zidari, tinichigii, lctui, tmplari etc.), i defalcri din fondul de
remunerarealucrtorilorindicai, cheltuieli pentru materialelenecesare lucrrilordereparaii,
cheltuieli pentru lucrrile executate de organizaiile de antrepriz (control tehnic
i reparaia preventiv planificat a ascensoarelor, instalaiilor de gazificare, reparaia
colectoareloriareelelordealimentarecuap,decanalizareetc.),altecheltuieli
e) pli de defalcri obligatorii: plata pentru lucrrile prestate de biroul teritorial de
inventariere tehnic, pentru asistena de cas, asigurarea medical, asigurarea obligatorie a
averiietc.
f)ntreinereaaparatuluiadministrativ:remunerarealucrtorilordinaparatuladministrativi
defalcridinfondulderetribuireaacestorlucrtori,ntreinereabirouriloriaaltorlocaluriale
organizaieideexploatarealocuinelor,cheltuielidecancelarie,depotitelegraf,detelefon,
dedelegaieetc.
Anexanr.5
laLegeaprivatizrii
fonduluidelocuine
(art.22,23)
nregistratAprobat
laCameranregistrriideStatprindeciziaadunriiconstituante
depelngMinisterulJustiieiaproprietarilorlocuinelorprivatizate,
domiciliai_________________
(adresa)
nr.___din"___"________200_Procesverbalnr._________
____________________________din"____"_________________200__
(semntura,tampila)_________________________________
(semnturapreedinteluiadunrii)
STATUTUL
Asociaieideproprietariailocuinelorprivatizate
_______________________________________
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

14/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

(denumireaasociaiei)

DISPOZIIIGENERALE

1.
Asociaia
de
proprietari
ai
________________________________________,

locuinelor

privatizate

(denumireaasociaiei)

denumit n continuare "Asociaie", a fost creat din iniiativa proprietarilor de locuine


privatizate,domiciliai
________________________________________________________________,
(adresa)
laadunareaconstituantnscopulbuneintreineriaspaiuluilocativocupatdeei,precumi
a blocului de locuine i a terenului aferent acestuia, asigurrii membrilor Asociaiei, altor
proprietari ai ncperilor de locuit i ncperilor cu alt destinaie dect aceea de locuin,
chiriailor i arendailor cu servicii comunale i cu alte servicii, reprezentrii i aprrii
intereselormembrilorsi.
2.AsociaiafuncioneazntemeiulLegiiprivatizriifonduluidelocuinenr.1324XIIdin10
martie 1993 i al altor acte normative ce reglementeaz raporturile de proprietate asupra
locuinelor, ntreinerea, exploatarea i deservirea lor. ntreaga activitate i toate raporturile
Asociaieisereglementeazprincontracterespective(inclusivprincontractepentruntreinerea
i deservirea locuinelor i terenurilor aferente blocurilor de locuine, ncperilor cu alt
destinaie dect aceea de locuin ce aparin altor proprietari, pentru deservirea ncperilor
arendateetc.).
3.Asociaia,deladatanregistrriistatutului,estepersoanjuridic,arebilanautonom,cont
dedecontareialteconturininstituiafinanciar,poatesncheie,nnumepropriu,contracte
iacorduri,sndeplineascobligaii,sfiereclamantireclamatninstanajudectoreasc.
4.Asociaiaaretampiliatributelecaracteristicepersoaneijuridice.
5.SediulAsociaiei:______________________________________________.
DREPTURILEIOBLIGAIILEASOCIAIEI
6.nconformitatecuscopurileindicate,Asociaia:
a)asigurntreinerealocuinelor,ncperilorauxiliare,sistemeloringineretiinterne,precum
iterenuluiaferentbloculuidelocuinenstaretehnicisanitarcorespunztoare
b) stabilete de sine stttor modul de ntreinere i de deservire a locuinelor, stabilete
organizaiile care vor deservi imobilul, inclusiv organizaiile de exploatare a locuinelor,
ntreprinderile pentru lucrri de ntreinere a construciilor i ali ageni economici, ncheie
contractepentruntreinereaideservirealocuineloriterenuluiaferentbloculuidelocuine
c) asigur participarea proprietarilor de locuine membri ai Asociaiei, altor proprietari ai
ncperilor de locuit i ai ncperilor cu alt destinaie dect aceea de locuin, chiriailor i
arendailor la toate cheltuielile de ntreinere i deservire a imobilului n funcie de suprafaa
ocupatdectreacetia
d)asigurncasarealatimpacontribuiilorpentruntreinereaideservireaimobilului
e)recepioneaziachitlatimpplilepentrulucrrilededeservireireparaieaimobilului
asigurplatalunarpentrudeservireaireparaiaimobiluluinmodulstabilitdecontract
f) asigur respectarea de ctre toi membrii Asociaiei, de ctre ceilali proprietari ai
ncperilordelocuitiaincperilorcualtdestinaiedectaceeadelocuin,dectrechiriai
i arendai a regulilor de exploatare a ncperilor de locuit, de ntreinere a locuinelor i a
terenuriloraferenteblocurilordelocuine
g) n conformitate cu drepturile delegate ei, ncheie contracte de prestare a serviciilor
comunaleconsumatorilordinbloc,precumiaserviciilorcomunalepentrunecesitilecomune
ale imobilului (asigurarea cu energie electric pentru iluminatul caselor scrilor i pentru lift,
asigurarea cu ap pentru splarea anexelor de acumulare a gunoiului, colectarea i evacuarea
deeurilor menajere, exploatarea sistemului de combatere a incendiilor), pe care le plteten
conformitatecuindicaiilecontoareloricuclauzelecontractelorncheiate
h)aplicsanciunifadepersoanelefiziceijuridicencazulnclcriidectreacesteaa
clauzelorcontractelor
i)arendeazdelaautoritateaadministraieipublicelocale,delaunitispaiulocativpentru
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

15/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

strmutareamembrilorAsociaieincazulreparaieicapitaleaimobilului,daclucrrilenupot
fiexecutatefrevacuareatemporaralocatarilor
j)exercitatribuiiledemanagergeneralbeneficiaralconstrucieincazulncareAsociaia
afostconstituitnblocdelocuineneterminat
k)prezintntreprinderilorprestatoaredeservicii(asigurareacuapreceicald,cuenergie
electric i termic, gaze, deservirea lifturilor etc.) date despre toate locuinele i despre
numruldepersoanecarelocuiescneleacordntreprinderilor prestatoare de servicii ajutor
contra plat la ncheierea contractelor cu locatarii din bloc i la achitarea de ctre acetia a
plilorpentruserviciileprestate
l)efectueazoricealtactivitate,permisdelegislaianvigoarecooperativeideconsum
m)utilizeazimobilulaflatngestiunealuiiterenulaferentacestuia,transmisnfolosina
Asociaiei presteaz altor asociaii, precum i proprietarilor de locuine private i chiriailor
servicii de deservire a blocurilor de locuine, utilizeaz integral mijloacele obinute pentru
ntreinerea i reparaia imobilului gestionat, precum i pentru salarizarea i pregtirea
profesionalapersonaluluiangajat
n)determindesinestttorsferelencarevorfifolositecreditele,donaiile,altemijloace
disponibile n vederea mbuntirii condiiilor locative ale proprietarilor de locuine din
imobilulgestionat
o)rspunde,nconformitateculegislaian vigoare, de folosirea i rambursarea creditelor
obinute
p)participlafondareauniuniloriasociaiilordeproprietariailocuinelorlanivelteritorial
inaional
q)colaboreazcuasociaiisimilaredinaceeailocalitate,dinaridinstrintate.
MIJLOACELEASOCIAIEI
7.MijloaceleAsociaieisecompundin:
a)taxadenscriere,mijloacelefinanciarevrsatepentruterminareaconstrucieibloculuide
locuinencareafostconstituitAsociaia
b) cotizaiilepentruntreinerea i exploatarea imobilului, ncperilor auxiliare, sistemelor
ingineretiinterioareiterenuriloraferentebloculuidelocuine
c)cotizaiilepentrureparaiaimobilului(inclusivreparaiacapital)
d)creditele,donaiile,mijloaceleobinutedinactivitateadesfuratdeAsociaie
e)coteledeparticiparealeautoritiloradministraieipublicelocale(nfunciedenumrulde
locuineneprivatizateidenumruldepersoanecarelocuiescnacestelocuine)lantreinerea
ireparaiancperilorauxiliare,sistemeloringineretiinterioare,terenuriloraferenteblocurilor
de locuine n conformitate cu contractele ncheiate, precum i din defalcri din arenda
ncperilorcualtdestinaiedectaceeadelocuin
f) plile vrsate, n conformitate cu normativele n vigoare, de ctre ntreprinderile
prestatoaredeserviciipentrudeservireadectreAsociaieasistemeloringineretiinterioarei
lucrulculocatariipentruachitareantermenaserviciilorprestate
g)altencasri.
ToatemijloaceleAsociaieisevarslaconturilerespectivedininstituiafinanciar.
Contribuiile pentru ntreinerea, exploatarea i reparaia imobilului (inclusiv reparaia
capital),ncperilorauxiliare,sistemeloringineretiinterioareiterenuriloraferenteblocurilor
delocuinesefolosescnumaiconformdestinaiei.
8.CuantumultaxelordenscrieresestabiletelaadunareageneralamembrilorAsociaiei
(adunareamputerniciilor).
9.Contribuiilepentruntreinerea,exploatareaireparaiaimobilului,ncperilorauxiliare,
sistemeloringineretiinterioareiterenuriloraferentebloculuidelocuinesedepunnmrimi
ceasiguracoperireatuturorcheltuielilorsocialmentenecesarepentruacestetipuridelucrrii
servicii,inclusivdefalcrilepentrureparaiacapitalaimobilului.
CuantumulcontribuiilorsestabiletelaadunareageneralamembrilorAsociaiei(adunarea
mputerniciilor) i se fixeaz n contractul de ntreinere i deservire a locuinelor i a
terenuriloraferentebloculuidelocuine.
10.PrindecizieaadunriigeneraleamembrilorAsociaiei(adunriimputerniciilor)potfi
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

16/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

create fonduri speciale (pentru reparaia capital i curent a blocului de locuine, instalarea
aparatelor pentru msurarea cantitilor consumate de resurse energetice, remunerarea i
premiereamembrilorcomitetuluideconducerealAsociaiei,amenajareaterenurilori crearea
despaiiverzi,muncaculturaleducativ,defortificareprinsportetc.).
DREPTURILEIOBLIGAIILE
MEMBRILORASOCIAIEI
11.MembrulAsociaieiaredreptul:
a)saleagisfiealesncomitetuldeconducerealAsociaieiincomisiadecenzori
b)sperceapdelaAsociaiecostulreparaiilornecesareefectuatepecontpropriuncazul
ncareAsociaianuiandeplinitobligaiileasumate
c)peduratareparaiilorcapitale,sprimeascspaiulocativarendatdeAsociaie,membrii
Asociaieiachitndarendapentruperioadadeexploatareaacestuispaiu
d)sseretragdinAsociaie,lacerere.
12.MembrulAsociaieiesteobligat:
a)sndeplineascprevederilestatutuluiAsociaieiideciziileadunriigeneraleamembrilor
ei(adunriimputerniciilor)
b)sachitelatimpplilepentrulocuinacumpratnrate
c) sfoloseasc locuina dup destinaie, s asigure integritatea ei, s respecte regulile de
exploatareancperilordelocuit,dentreinereaimobiluluiiaterenuluiaferent
d)sachiteplatalunarpentrudeservireaintreinereaimobiluluipnladatade10alunii
urmtoare.
13. Membrul Asociaiei exercit dreptul de proprietate asupra locuinei, precum i asupra
locuineineterminate,ncondiiilelegislaieinvigoare.
14.ncazulabseneiprovizorii,membrulAsociaieii pstreaz drepturile i ndeplinete
obligaiileprevzutedestatutulAsociaiei.
15.MembrulAsociaieipoatefiexclusdineancazulncare:
a)nurespectstatutulAsociaiei
b)nundeplineteobligaiilestabilitedeadunareageneralamembrilorAsociaiei(adunarea
mputerniciilor).
16.ProprietaruluilocuineicaresaretrasdinAsociaienuiserestituietaxadenscrierei
nicimijloaceledepusepentrureparaiaimobilului(inclusivreparaiacapital),precumipentru
alte scopuri prevzute de statutul Asociaiei i de deciziile organelor de administrare ale
Asociaiei.DelapersoanacaresaretrasdinAsociaierestaneledeplatsepercepn modul
stabilit.
17.ncazuldeteriorriiidistrugeriilocuineidectreproprietaridemembriifamilieilui,
precumincazulnclcriisistematicearegulilordeconvieuire,carefaceimposibilpentru
ali locatari coabitarea n acelai imobil, vinovaii rspund n conformitate cu legislaia n
vigoare.
ORGANELEDEADMINISTRAREALEASOCIAIEI
18.OrganulsupremalAsociaieiesteadunareageneralamembrilorei.DacdinAsociaie
fac parte mai mult de 50 de membri, n locul adunrii generale poate fi convocat adunarea
mputerniciilor.mputerniciiisealeg laadunarea generalcte o persoan din partea a 34
membriaiAsociaieipeuntermende3ani.
19. Adunarea general a membrilor Asociaiei (adunarea mputerniciilor) hotrte
urmtoareleprobleme:
a)aprobareastatutuluiAsociaiei
b)primireanAsociaieiexcludereadinea
c)alegereacomitetuluideconducereiacomisieidecenzoriaAsociaiei
d)stabilireacuantumuluitaxeidenscriere
e)primirea,utilizareairambursareacreditelor,beneficiereadeasistentehnic,aprobarea
devizuluipentrureparaiacapitalaimobilului
f)formareafondurilorAsociaiei,inclusivspeciale,ideterminareamoduluilordecheltuire
g)dezbatereaiaprobareaclauzelorcontractelorpentruntreinereaideservirealocuinelor
iaterenuriloraferentebloculuidelocuine
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

17/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

h) examinarea plngerilor mpotriva comitetului de conducere i comisiei de cenzori ale


Asociaiei
i)aprobareadriideseamacomitetuluideconducerecuprivirelaactivitateaeconomico
financiaraAsociaieipeanulncheiat,raportuluicomisieidecenzoricuprivirelarezultatele
controluluiefectuatiaprobareaplanuluieconomicofinanciaralAsociaieipeanulurmtor
j) stabilirea modului icondiiilor de premiere a membrilor comitetului de conducere i a
altormembriaiAsociaiei
k) aderarea la uniuni i asociaii similare din aceeai localitate, din ar i din strintate,
precumiretragereadinele
l)lichidareaAsociaiei
m)alteproblemeceindecompetenaAsociaiei.
20. Adunarea general a membrilor Asociaiei (adunarea mputerniciilor) se convoac de
comitetuldeconducerecelpuinodatpean.
Adunrileextraordinareseconvoaclacerereaacelpuin1/3dinnumrultotaldemembriai
Asociaiei, a comisiei de cenzori, precum i a autoritii respective a administraiei publice
locale.
21.AdunareageneralamembrilorAsociaiei(adunareamputerniciilor)estedeliberativ
daclaeaasistcelpuin2/3dinnumrultotaldemembriaiAsociaiei(mputernicii).
Deciziile adunriigeneraleamembrilorAsociaiei(adunriimputerniciilor) se adopt cu
votulmajoritiisimpleamembrilorAsociaiei(mputerniciilor)prezeni.
Adunarea general a membrilor Asociaiei (adunarea mputerniciilor), convocat pentru
soluionarea chestiunilor privind stabilirea taxei de nscriere, aprobarea clauzelor contractelor
de ntreinere i deservire a locuinelor i a terenurilor aferente blocurilor de locuine,
excludereadinAsociaie,lichidareaAsociaiei,estedeliberativdac la ea particip cel puin
3/4dinnumrultotaldemembriaiAsociaiei(mputernicii).Decizianacestsensseadoptcu
votulacelpuin3/4dinmembriiAsociaiei(mputerniciii)prezeni.
22.OrganulexecutivalAsociaieiestecomitetuldeconducerecaresesubordoneazadunrii
generale.
23. Comitetul de conducere al Asociaiei, n numr de cel puin 3 persoane, se alege la
adunareageneralamembrilorAsociaiei(adunareamputerniciilor)peuntermende2ani.
Comitetuldeconducerealege,dincomponenasa,preedinteleivicepreedintele.
Preedintele,vicepreedintelei membrii comitetului de conducere iexercit obligaiile fr
remuneraiesaucontrauneiremuneraii stabilite prin decizieaadunrii generale a membrilor
Asociaiei(adunriimputerniciilor).
24. Dac din Asociaie fac parte mai puin de 20 de membri, adunarea general alege
preedintele i vicepreedintele Asociaiei, care hotrsc problemele atribuite de statut
competeneicomitetuluideconducerealAsociaiei.
25.ObligaiilecomitetuluideconducerealAsociaieisnt:
a) ncheierea contractelor de ntreinere i deservire a locuinelor i a terenurilor aferente
blocurilordelocuine,altorcontractelegatedeactivitateaAsociaiei
b)organizareaactivitiideproducieiactivitiideprestareaserviciilornconformitatecu
legislaiaprivindcooperativadeconsum
c)ntocmireaplanurilordelucru,devizeloridrilordeseam
d)exercitareacontroluluiasuprantreineriiireparaieilocuinelor, respectrii obligaiilor
contractuluidentreinereideservirealocuineloriaterenuriloraferentebloculuidelocuine,
numirea unui reprezentant n comisia de primire n exploatare a imobilului dup reparaia
capital
e)angajareamuncitorilorifuncionarilorpentrudeservireaimobiluluiiaterenuluiaferent
bloculuidelocuine
f) dispunerea de mijloacele Asociaiei n conformitate cu devizul de venituri i cheltuieli,
aprobatdeadunareageneralamembrilorAsociaiei(adunareamputerniciilor)ntocmireai
prezentarea adunrii generale (adunrii mputerniciilor) a drii de seam cu privire la
activitateaeconomicofinanciarpeanulncheiatiaproiectuluiplanuluieconomicofinanciar
alAsociaieipeanulurmtor
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

18/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

g)reprezentareaintereselorAsociaieinautoritileadministraieipublicelocaleicentrale,
nunitileeconomiceininstanelejudectoreti
h) exercitarea controlului asupra ncasrii de la membrii Asociaiei a cotizaiilor a cror
mrime a fost stabilit de adunarea general (adunarea mputerniciilor), precum i a plilor
pentru serviciile comunale i a altor pli aplicarea, n modul stabilit, a msurilor fa de
membriiAsociaieincazulncareacetianudepunntermencontribuiileiplilerespective
i)inerealucrrilordesecretariatintocmireadrilordeseamcontabile
j)exercitareaaltorobligaiicerezultdinstatutulAsociaiei.
26. Comisia de cenzori a Asociaiei este organul care controleaz i verific activitatea
comitetuluideconducerealacesteiaisealege,nnumrdecelpuin3persoane,laadunarea
generalamembrilorAsociaiei(adunareamputerniciilor)peuntermende2ani.
Comisiadecenzorialege,dincomponenasa,preedintelecomisiei.
Dac din Asociaie fac parte mai puin de 20 de membri, n locul comisiei de cenzori
adunareageneralalegeuncenzor.
Comisiadecenzoriidesfoaractivitatean baza regulamentului su, prezint adunrii
generale a membrilor Asociaiei (adunrii mputerniciilor) raportul anual cu privire la
rezultatele controlului i propune msuri de mbuntire a activitii Asociaiei, iar n cazul
stabilirii unor nclcri grave ale disciplinei financiare, cere convocarea adunrii generale
extraordinare.
27.LitigiiledintreAsociaieimembriiei,precumidintreAsociaieiunitiialiageni
economici,seexamineaznmodulstabilit.
NCETAREAACTIVITIIASOCIAIEI
28.ActivitateaAsociaieinceteazncazuldemolriiblocului(blocurilor)delocuinesau
fuzionriiAsociaieicualtasociaie,precuminaltecazuriprevzutedelegislaianvigoare.
29. Lichidarea Asociaieiseefectueazn conformitate cu modul n vigoare de ncetare a
activitiicooperativelordeconsum.
Anexanr.6
laLegeaprivatizrii
fonduluidelocuine(art.10)
LISTA
bolilorcaredaupersoanelorcesuferdeele
dreptuldeaprivatizacutitlugratuit
spaiullocativsuplimentar
I.Lista
bolilorcaredaudreptuldeaprivatizacutitlugratuitspaiul
locativsuplimentarsubformdecameraparte
a)formeleactivedetuberculozpulmonarituberculozaaltororganecusecreiabacilului
tuberculos,stabiliteprincontroldelaboratorrepetat
b)bolilencazulcroracoabitareacupersoanelecaresuferdeeleesteimposibilpentrucei
din jur: alienaia mintal, formele grave de psihonevroze, epilepsie, psihonevroz traumatic,
psihostenieiisterieurmatedepierdereacunotinei,deacceseputernicpronunate
c)bolilecarenusesupuntratamentuluincazulcroranurmadisconfortuluicauzatdeele
coabitareacupersoanelecaresuferdeacesteboliesteimposibil:fistulafecaloidiurinar,
precum i incontinena fecalelor i urinei tumorile maligne cu secreii abundente leziuni
multiple ale pielii cu secreii abundente, gangrena pulmonar i abces pulmonar, gangren a
extremitilor.
II.LISTA
bolilorcaredaudreptuldeaprivatizacutitlugratuit
spaiullocativsuplimentarnmrimede10m2
a)tuberculozapulmonarituberculozaaltororganenformactiv
b)tulburarearespiratoriegravcaurmareaemfizemuluipulmonarsauaastmului
c)tulburriorganicegravecronicealeactivitiicardiace:
endocardit,miocardit,stenocardie.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

19/20

20.09.2015

lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=316437

20/20

S-ar putea să vă placă și