Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII

LUCRARILOR PE SANTIER

Nr.
crt.

Faza din lucrare supusa obligatoriu


controlului

1.

Predare amplasament si debransarea


tuturor utilitatilor
Nivelare teren si trasare
Sapatura fundatii
Armare si betonare fundatii
Armare si betonare centuri-parter
Armare si betonare plansee(de peste
Demisol,partersi etaj) si scara
Armare si betonare centuri-mansarda
Executie sarpanta
Receptia la terminarea lucrarilor

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Participa
Doc. atestare
la control
a controlului
B,E, IA
B,E,P
B,E,P
B,E,P
B,E,P

P.V.
P.V.
P.V.R.
P.V.R.
P.V.R.

B,E,P,I.
B,E,P
B,E,P
B,E,P,I, Ploc.

P.V.R.
P.V.R.
P.V.R.
P.V.R.

NOTATII:
B beneficiar
E executant
P - proiectant
I - Inspectia de Stat in Constructii
IA - Institutiile abilitate
PMTM Primaria locala
Beneficiar

P.V. - proces verbal


P.V.R. - proces verbal de receptie

Intocmit:
Marton Zoltan.

Executant