Sunteți pe pagina 1din 12

Instructiuni proprii SSM pentru mecanic utilaje

*
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt elaborate in
conformitate cu legislatia de sanatate si securitate in munca in vigoare si fac parte
dintr-un sistem unitar de reglementari in cadrul societatii, sistem care cuprinde
urmatoarele acte legislative:

Constitutia Romaniei privind dreptul la munca, protectia sociala si ocrotirea


santatii;

Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului


nr.171/2005 pentru modificarea si competarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale;

Normele de aplicare de aplicare a Legii 346/2002 (Ordin 450/825/2006) ce


prevede asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

Legea 319/2006 - legea securitatii si sanatatii in munca care creaza cadrul


general de reglementare la nivel national a problematicii securitatii si sanatatii in
munca (SSM);

Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele


generate de produsele cu defecte

H.G. nr. 1425/2006 ce prevede norme metodologice de aplicare a legii nr.


319/2006 care cuprinde principalele masuri de securitate si sanatate in munca,
general valabile pentru orice activitate;

H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate


si/sau de sanatate la locul de munca;

H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;

H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de
afectiuni dorsolombare;

H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


locul de munca;


HG nr. 1051/2006privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
manipularea manual a maselor care prezint a riscuri pentru lucrtori, n special de
afeciuni dorsolombare

H.G. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul


produs de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

H.G. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru


santierele temporare sau mobile;

Hotarare nr. 355/2007- privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

O.U.G. 99/2000 - referitoare la perioadele cu temperaturi extreme;

O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu


modificarile ulterioare;
*
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca care cuprind masurile
specifice activitatilor care se desfasoara in cadrul societatii, detaliind prin aceasta
prevederile normelor de aplicare a Legii nr. 319/2006.
*
Aceste instructiuni se aplica coroborate si cu alte instructiuni proprii elaborate
pentru celelalte categorii de activitati pe care le poate desfasura la un moment dat
un lucrator din cadrul societatii, activitati care sunt incredintate acestuia prin
sarcina de serviciu suplimentara sarcinii de serviciu de baza, ocazional sau
permanent.
*
Procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din
urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

EXECUTANTUL: Muncitor necalificat

SARCINA DE MUNCA: indeplineste sarcinile de serviciu conform fisei postului


si/sau alte sarcini trasate de seful direct.

MIJLOACELE DE PRODUCTIE: masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele,


uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul de munca desfurat;

MEDIUL DE MUNCA: mediu de munca normal cu iluminat natural sau artificial,


cu temperatura de lucru normala; Ritmul de munca este moderat raportat la
solicitarea psihica.
*
Reglementarea masurilor de securitate si sanatate in munca in cadrul
prezentelor instructiuni proprii, vizand global desfasurarea uneia sau mai multor

activitati, in conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea fiecarui


aspect de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului EXECUTANTSARCINA DE MUNCA-MIJLOACE DE PRODUCTIE-MEDIU DE MUNCA, propriu proceselor
de munca din cadrul activitatilor care fac obiectul reglementarii.
*
In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la
caz, in functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de
securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum
si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate
abordat.
*
Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in activiti desfurate n de
catre lucratori.
*
Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop
diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii
fiecarui element component al acestuia: respectiv executant- sarcina de muncamjloace de productie - mediu de munca.
*
Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii
care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.
*
Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de
prevenire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune
sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului Muncii,
capitolul II, art. 264, daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea
si sanatatea in munca poate provoaca un incident periculos, risc de accident si
imbolnavire profesionala sau chiar pericol grav i iminent de accidentare la locul de
munca.
*
In acest context, continutul prezentelor instructiuni se va aplica, de la caz la
caz, in functie de domeniul de activitate, cumulate cu alte instructiuni proprii de
securitate si sanatate in munca specifice domeniului de activitate respectiv, precum
si cu standardele de securitate a muncii de referinta in domeniul de activitate
abordat.
*
Prezentele instructiuni proprii cuprind masuri specifice de prevenire a
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale in activiti desfurate n de
catre lucratori.
*
Masurile de prevenire cuprinse in prezentele instructiuni proprii au ca scop
diminuarea sau eliminarea factorilor de risc existenti in sistemul de munca, proprii
fiecarui element component al acestuia: respectiv executant- sarcina de muncamjloace de productie - mediu de munca.

*
Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii
care desfasoara activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.
*
Angajatorul, serviciul intern de prevenire si protectie, serviciul extern de
prevenire si protectie sau lucratorul desemnat cu securitatea muncii poate propune
sanctionarea lucratorului sau lucratorilor, cu aplicarea prevederilor Codului Muncii,
capitolul II, art. 264, daca prin nerespectarea actelor legislative privind securitatea
si sanatatea in munca poate provoaca un incident periculos, risc de accident si
imbolnavire profesionala sau chiar pericol grav i iminent de accidentare la locul de
munca.
*
Prezentele instructiuni, se vor revizui periodic i vor fi modificate, ori de cte
ori este necesar, ca urmare a schimbrilor de natur legislativ, tehnic etc.
survenite la nivel naional, la nivelul persoanelor juridice i fizice sau la nivelul
proceselor de munc.
*
Incadrarea si repartizarea lucrtorilor pentru conducatorii auto se fac pe baza
avizului medical eliberat n urma unui examen medical prin care trebuie verificate
aptitudinile i capacitile fizice.
*
Lucratorul se va prezenta la medicul de medicina muncii cu fisa de solicitare
pentru examenului medical la angajare insotita de fisa de identificare a factorilor de
risc profesional intocmita de catre inspectorul cu securitatea si sanatatea
(angajator) in munca apoi se va elibera o fisa de aptitudini semnata si stampilata de
catre medicul de medicina muncii.
*
Conducerea societatii trebuie sa aduca la cunostinta angajatului prin fisa de
identificare a factorilor de risc profesional particularitatile locului de munca privind
riscurile de accidente si imbolnavire profesionala.
*
Avizul medical la ncadrare se elibereaza numai de ctre medic (al persoanei
juridice care angajeaz sau al circumscripiei teritoriale) pe baza examenelor
clinico-funcionale i de laborator.
*
Persoana juridic care angajeaz este obligat s elibereze lucrtorilor care
solicit angajarea "Fi medical de angajare"- tip, emis de ctre Ministerul
Sntii.
*
Persoana juridic ce angajeaz are obligaia de a preciza locul de munc la
care va fi angajat lucrtorul pentru avizul medical.
*
Conducerea societatii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare sau
sa foloseasca mijloace adecvate, pentru a evita manipularea si transportul prin
purtare a maselor sau solicitarea psihica a lucratorilor.
*
Angajarea la noul loc de munca se face numai dupa efectuarea instructajului
general inante de angajare care se realizeaza in timpul programului de lucru.

Lucratorii au in principal urmatoarele obligatii :

Sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase,


echipamentele de transport i alte mijloace de producie;

Sa utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup


utilizare, s l napoieze sau s l pun la locul destinat pentru pstrare;

Sa comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie


de munc despre care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru
securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficien a sistemelor de
protecie;

*
Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti
biologici, natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor vor fi determinate,
pentru a putea evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru
a stabili masurile ce trebuie luate.
*
Conducatorii de autovehicule au obligatia sa efectueze controlul medical anual
(in afara de prevederile legii securitatii si sanatatii in munca), avind in vedere ca
sarcina principala de munca consta in conducerea autovehiculului pe drumurile
publice privind transportul de persoane respectiv materiale.
*
In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in cadrul
activitatii respective, al lucrtorilor care prezinta diverse afectiuni, constatate la
controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in
conditii de securitate.
*
Limea cilor de circulaie din hale, depozite, santiere sau alte ncperi de
lucru se va stabili n funcie de felul circulaiei, gabaritele mijloacelor de transport
utilizate i demensiunile materialelor sau pieselor care se transport . Limea lor
nu poate fi mai mic de 2 metri.
Cile de circulaie trebuie s fie :
- Marcate vizibil pentru a fi uor de recunoscut
- S aib legturi ct mai directe spre cile de evacuare
- S fie meninute permanent libere i curate nct s permit evacuarea rapid a
pesoanelor in caz de urgenta.
*
Suprafeele cilor de circulaie pentru persoane trebuie s fie netede i
nealunecoase iar cele destinate circulaiei vehiculelor trebuie s nu prezinte
denevilri, s fie rezistente la compresiune, ocuri i uzur .

*
Cile de circulaie pentru persoane i trecerile amplasate la nlime vor fi
marcate corespunzator/ protejate cu balustrade nalte de cel puin 1 m (in functie de
situatie), prevzute cu legturi de separaie orizontale ntermediare, iar la partea
inferioar cu o bordur nalt de cel puin 20 cm.
*
Golurile din planee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje
rezistente care s permit preluarea sarinilor rezultate din activitile care se
desfoar la locul de munca respectiv sau vor fi ngrdite cu balustrade i marcate
cu indicatoare de securitate. n cazul utilizrii de capace sau grilaje, acestea vor fi
asigurate contra daplasrii.
*
Golurile, anurile, rigolele situate n zonele de circulaie vor fi acoperite sau
marcate cu indicatoare, iar n timpul nopii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase
(felinare, avertizoare sau nscripii luminoase) acolo unde este cazul.
*
Conducerea excavator/buldozer/buldoexcavator in timpul deplasarilor de la un
punct la altul si exploatarea lui in timpul lucrului trebuie sa se faca conform
instructiunilor de exploatare.
*
Exploatarea excavatorului dotat cu echipament de ridicat trebuie sa se faca
conform prevederilor reglementarilor in vigoare.
*

Este interzisa deplasarea excavatorului cu cupa incarcata .

*
In timpul deplasarii excavatorului este interzisa asezarea sau scoaterea
platelajelor .
*
Este interzis a se trece cu cupa goala sau incarcata pe deasupra
autobasculantei, precum si si ramanerea soferului in momentul descarcarii cupei .
*
Incarcarea trebuie sa se faca prin spate sau prin partile laterale ale
autobasculantei .
*

Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile pe platforma excavatorului .

*
Excavatorul trebuie folosit numai cand poate actiona de pe teren plan si
rezistent, in raport cu presiunea exercitata de senilele sau pneurile acestuia pe
suprafata terenului.
*
In timpul fixarii cablurilor este interzisa punerea in functiune a mecanismelor
excavatorului.
*
Traseul pentru deplasarea excavatorului trebuie sa fie bine nivelat si eliberat de
obstacole .Pe terenurile slabe trebuie sa se prevada podine continue din dulapi sau
grinzi pentru deplasarea excavatorului pe senile.
*
Este interzis oricarei persoane stationarea sau circulatia in raza de actiune a
excavatorului.

Se interzice utilizarea cablurilor inadite.

*
Lucrul simultan, in trepte a doua excavatoare situate unul in dreptul altuia, este
permis numai in cazul cand intervalul pe orizontala al excavatorului de pe frontul de
lucrul este de cel putin 20 m.
*
Se interizce deplasarea cu mijloace propri a excavatoarelor pe drumuri cu
pante mai mari decat 150 .Coborarea trebuie sa se execute cu ajutorul unui tractor.
Se interzice asezarea grinzilor , traverselor etc. sub senilele excvatorului pentru a-l
frina .
*
Inceperea lucrului, deplasarea excavatorului, schimbarea regimului de lucru ,
precum si orice manevra trebuie sa se execute numai dupa ce s-au dat in prealabil
semnale avertizoare ( fluier, sirena, clopot claxon) .
*
Pe excavator trebuie sa fie asezat codul de semnalizare, care trebuie adus la
cunostinta tuturor angajatilor ce au acces la lucrarille de constructii din raza de
actiune a excavatorului.
*
Mecanicul excavatorului trebuie sa observe starea locului in care se
manevreaza excavatorul, iar in cazul aparitiei pericolului de surpare sa indeparteze
excavatorul intr-un loc sigur, sa anunte salariatii si sa aduca la cunostinta
conducatorului locului de munca.
*
In cazul in care excavatorul nu este dotat cu scara, se interzice orice
interventie la scripetii bratului mobil al excavatorului, daca acesta nu este sprijinit
de sol.
*
Lucrul cu excavatorul trebuie sa se efectueze conform unui program stabilit
anterior.
*
Se interzice circulatia sau stationarea personalului intre excavator si mijloacele
ce se incarca si sub bratul mobil sau cupa acestuia, in timpul cat excavatorul este in
functiune.
*
In timpul functionarii excavatorului conducatorul acestuia nu trebuie sa
permita accesul in cabina a nici unei persoane, exceptie facand personalul de
revizie si control tehnic.
*
Se interzice efectuarea oricaror lucrari sau stationarea si circulatia personalului
in frontul de lucru cand excavatorul este in functiune, in cazul in care se lucreaza cu
o singura treapta, iar in cazul in care se lucreaza cu doua trepte se admite lucrul in
frontul de lucrul numai la trepata superioara.
*
In timpul exploatarii excavatorului se interzice executarea urmatoarelor
actiuni:


schimbarea gradului de inclinare a bratului mobil in cazul in care cupa este
plina ;

punerea in miscare a mecanismelor de intoarcere sau deplasare in timpul


cand cupa se infige in sol ;

izbirea cupei de senile ;

izbirea cupei de peretii vehiculelor ;

remorcarea sau tragerea cu sageata excavatorului a oricarui obiect din apropiere.


*
Rotirea excavatorului si mutarea acestuia in frontul de lucru trebuie sa se faca
numai atunci cand cupa nu atinge solul.
*
Franarea partii de sus a excavatorului la punctul de golire avand cupa umpluta
trebuie sa se faca incat fara bruscari.
*
La oprirea excavatorului , chiar si pentru putin timp , mecanicul trebuie sa
sprijine cupa pe sol. Curatarea cupei si schimbarea dintilor trebuie sa se faca numai
dupa ce cupa a fost asezata pe sol.
*
Se interzice salariatilor stationarea pe masini in timpul incarcarii acestora cu
excavatorul.
*
Incarcarea masinilor cu excavatorul trebuie sa inceapa numai dupa avertizarea
sonora, efectuata de conducatorul acestuia.
*
Manevrarea masinilor trebuie sa se faca numai la semnalul conducatorului
excavatorului.
*
Este interzisa manevrarea cupei excavatorului peste cablul de alimentare
electrica, neprotejat contra loviturilor mecanice.
*
Se interzice conducatorului excavatorului sa incredinteze coechipierului
comanda excavatorului. Se interzice stationarea, deplasarea sau lucrul
excavatorului la o distanta mai mica de 6 m de marginea sapaturilor.
*
In timpul lucrului mecanicului excavatorului trebuie sa urmareasca miscarea
cupei .
*
Intoarcerea cupei , in vederea incarcarii, trebuie sa se faca numai dupa ce este
degajata de material .
*
Descarcarea cupei trebuie sa se faca de la inaltimea minima ce permite
deschiderea acesteia.
*
Mecanicul nu trebuie sa paraseasca excavatorul in timp ce cupa este
suspendata. Cand paraseste excavatorul trebuie sa sprijine cupa pe sol.

*
Sunt interzise deplasarea excavatorului si modificarea raza lui de actiune cu
cupa incarcata .In timpul deplasarii excavatorului, cupa trebuie tinuta la o inaltime
de cel putin 0,5 m de sol .
*
In timpul mutarii excavatorului bratul mobil trebuie pus in directia senilelor, iar
cupa trasa de catre brat .
*
In timpul mutarii excavatorului se intrezice insotitorilor sa se afle inaintea lui la
o distanta mai mica de decat raza vizuala a manipulantului .
*
Mecanicul deservent trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile
prezentelor norme si cartilor tehnice privind exploatarea si intretinerea
excavatorului.
*
Toate mecanismele excavatorului trebuie sa fie in perfecta stare de
functionare.
*
Excavatoarele trebuie sa aiba dispozitiv de semnalizare acustica si COD DE
SEMNALIZARE afisat in cabina si cunoscut de toti cei pe care ii deservesc.

In cazul cand excavatorul este folosit la derocari, inaltimea frontului de excavatie nu poate sa
depaseasca inaltimea maxima de taiere a utilajului.
Drumul pe care se deplaseaza utilajul trebuie sa fie in prealabil amenajat in functie de
natura terenului.
In timpul incarcarii pamantului, balastului, etc. se interzice stationarea personalului in
raza de actionare a bratului si cupei excavatorului.
Este interzis sa se lucreze cu excavatorul pe timp de ceata sau iluminat necorespunzator
al frontului de lucru, mai ales in raza de actiune a utilajului.
In cazul cand conducatorul utilajului observa ceva modificari la starea abatajului fiind
pericol de surpare este obligat sa indeparteze imediat utilajul din zona periculoasa.
In timpul fixarii cablurilor este interzisa punerea in functiune a mecanismelor
excavatorului.
In cazul infasurarii cablurilor pe tambure cu ajutorul motorului, este absolut interzis
muncitorilor sa indrepte cablul cu mainile.
In timpul functionarii excavatorului, nu se admit nici un fel de lucrari auxiliare, pe partea
frontala de lucru, iar lucratorii nu trebuie sa se gaseasca sub cupa bratului excavatorului, in
raza de lucru a acestora si nici pe prisma de surpare a pamantului.
Latimea platformei de lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasarii utilajului si a
mijloacelor de transport. Distanta minima intre cea mai proeminenta parte a mecanismului si
marginea platformei trebuie sa fie cel putin 1,50 m, in functie de natura terenului si greutatea
utilajului.
Miscarea utilajului de sapat trebuie sa fie prevazuta cu semnalizarea acustica.

Deplasarea excavatorului pe o distanta mai mare se va face cu cupa goala asezata in axul
excavatorului. Cupa va fi orientata strict in directia deplasarii la inaltimea de 0,5-0,9 m
deasupra solului.
Este interzisa reglarea franelor in timp ce cupa incarcata se ridica sau se roteste, precum
si atunci cand de capatul sagetii atarna liber o greutate.
Este interzisa franarea brusca a rotirii platformei de sus a excavatorului cand acesta are
cupa incarcata.
Trecerea excavatorului pe sub conductori electrici este interzisa daca intre gabaritul
excavatorului si conductori nu se asigura distanta stabilita de norme.
Este interzisa executarea oricarei reparatii la excavator cu motorul in functiune.
Este interzisa urcarea si coborarea pe excavator in timpul functionarii acestuia.
Este interzis sa se lucreze fara limitatorul de rotire a organului de lucru si a se cupla
brusc mecanismul de rotire.
Este interzis a se lucra in terenuri tari sau inghetate.
Este interzisa deplasarea excavatorului daca echipamentul nu este blocat.
Este interzisa circulatia pe pante longitudinale mai mari de 10% si pante transversale mai
mari de 10%.
Este interzis a se lucra cu cupa inversa sau dreapta fara asigurarea si franarea rotilor de
conducatori.
La lucru in schimburi este interzis a se parasi utilajul inainte de sosirea mecanicului de
schimb, caruia i se preda masina, informandu-l de starea si comportarea ei.
Cazoroacele de pamant ramase la partea de sus a frontului de lucru trebuie date jos de
catre excavatorist imediat ce ele au aparut.
In timpul pregatirii traseului pentru deplasarea excavatorului, cupa trebuie sa fie
indreptata in partea opusa si lasata jos.
Se interzice folosirea dispozitivelor de intoarcere si miscare in timp ce cupa se infige in
pamant.
In timpul deplasarii excavatorului prin autopropulsie trebuie ca bratul sa fie indreptat in
directia deplasarii lui, adica in directia osiei din fata. Bratul excavatorului in acest timp
trebuie retras. Deplasarea se va face numai pe teren nivelat si cu cupa goala.
La descarcarea materialului excavat (pamant, balast, etc.) direct in autovehicule,
conducerea cupei deasupra autovehiculului se va face prin rotirea acesteia dinspre partea
dinapoi a autovehiculului catre partea din fata sau prin partea laterala si oprirea deasupra
platformei caroseriei (benei) la mijloc.
Este interzis a se trece cu cupa deasupra cabinei autovehiculului, a se descarca in
autovehicul de la inaltime si a sta pe autovehicul in momentul descarcarii.

Este interzisa ramanerea soferului in cabina in timpul incarcarii autovehiculului, cu


exceptia autobasculantelor care au bena cu capacel.
Nu se admite nici un fel de lucrari auxiliare pe partea frontului de lucru, pe prisma de
surpare a pamantului si nici in raza de actiune a excavatorului.
Este interzisa parasirea utilajului cu cupa ridicata si franta.
Este interzis a se trece cu cupa excavatorului peste cabina de comanda a autovehiculului.
In timpul executarii sapaturilor se vor frana si bloca sistemul de mers (roti sau senile).
In timpul executarii saparii cu excavatorul se interzice:
schimbarea gradului de inclinare a sagetii in cazul cand cupa este plina;
reglarea, franarea sau efectuarea oricarei reparatii;
punerea in miscare a mecanismelor de intoarcere sau deplasare in timpul cat cupa se infige
in sol;
lovirea cupei de senile;
lovirea cupei pe peretii verticali.
Amplasarea excavatorului si autobasculantei admisa la incarcare se va face astfel incat in
caz de avarie sa poata fi scoasa din front prin tragerea cu alt utilaj.
Pe timpul incarcarii autoutilitarei, excavatoristul trebuie sa roteasca partea mobila a
excavatorului (atat cu cupa de incarcare, cat si la cupa de revenire) astfel incat partea din
cabina (bordul de comanda, unde sta el) sa nu fie niciodata spre frontul de lucru, pentru a
putea fi protejat in cazul surparii frontului.
Pentru executarea lucrarilor de intretinere si exploatare a echipamentelor electrice ale
excavatorului vor fi respectate prevederile stabilite pentru Instalatiile electrice si va fi
admis numai electricianul calificat si autorizat care cunoaste bine schemele electrice ale
utilajului.
Este interzisa stationarea persoanelor straine in excavator cand se lucreaza cu instalatia
electrica de joasa sau inalta tensiune.
Lucrarile de actionare la celule de inalta tensiune si tablourile electrice de inalta si joasa
tensiune se vor dota cu platforme si covoare electroizolante corespunzatoare.
Manevrele colectoare a deconectarii aparaturii din dotare cat si manipularii cablurilor
aflate sub tensiune se executa de catre electricienii autorizati dotati cu mijloace de protectie
(manusi, cizme electroizolante, ochelari de protectie) in baza carnetului operativ al
electricianului.
Lucrarile de reparatie in instalatiile elctrice de joasa tensiune si inalta tensiune se executa
numai cu intreruperea totala a curentului electric si legarea la pamant.
In timpul cat excavatorul nu lucreaza, el va fi asigurat, cupa va fi lasata la sol, iar cabina
incuiata cu cheia.

Manevrarea excavatorului este permisa numai de catre un mecanic calificat pentru acest
utilaj. Se interzice urcarea persoanelor straine pe excavator, in special in timpul lucrului,
pentru a nu distrage atentia deserventului de la miscarile de manevrare si franare.
Sunt interzise repararea, montarea, demontarea si incarcarea in trailere a excavatoarelor,
precum si deplasarea acestora de la un loc de munca la altul fara aprobarea maistrului
(inginerului mecanic) care poarta raspunderea acestor operatiuni.
Trecerea excavatorului peste lucrari de poduri, podete, etc. poate fi admisa numai dupa
verificarea rezistentei lucrarii de arta si a gabaritului respectiv.
Se va marca (inscriptiona) bratul excavatorului cu interdictia NU INTRATI IN ZONA
DE ACTIUNE A EXCAVATORULUI .
La incetarea lucrului deserventul excavatorului este obligat a pune toate comenzile la
zero si a asigura excavatorul contra rasturnarilor, alunecarilor sau pornirilor intamplatoare in
timpul repausului.
Predarea utilajului schimbului urmator se va face obligatoriu in baza carnetului de bord
al masinii, utilajului unde se vor consemna toate observatiile si defectiunile tehnice aparute
in timpul lucrului.

S-ar putea să vă placă și