Sunteți pe pagina 1din 6

FORMULE

Efectul de levier
Ka R ( R r ) x

D
C

Unde: Ka= rata rentabilitatii financiare


R= rata rentabilitatii economice a activelor (EBE / activ total)
r = rata dobanzii
D= suma datoriilor
C = suma capitalurilor proprii

Fondul de rulment normative (NFR necesarul de fond de rulment) = suma resurselor de care trebuie sa
dispuna intreprinderea peste cea necesara finantarii imobilizarilor pentru a putea functiona normal. (pag 64)

Stocuri + creante obligatii nefinanciare x 30


Cifra de afaceri lunara

Solvabilitatea = capacitatea intreprinderii de a face fata scadendetor pe termen scurt. (pag 66)
Gradul de solvabilitate se masoara prin ratiouri care tin cont de gradul de lichiditate a activelor si de exigibilitatea
datoriilor intreprinderii.
Trezoreria imediata =

valori disponibile
datorii pe termen scurt

Trezorerie sau lichiditate relativa sau restransa = Valori realizabile + valori disponibile
Datorii pe termen scurt

Lichiditate generala =

active circulante

Datorii pe termen scurt

Studiul riscului de faliment Modelul Z al lui Altman


1

Z= aX + bX + cX + dX + eX

In care :
a= 1.2 ; b= 1.4 ; c=3.3 ; d=0.6 ; e=1.0
1

X = capitaluri circulante / total active


2

X = profit reinvestit / total active


3

X = profit inainte de impozite si dobanzai / total active


4

X = capital subscris si varsat / datorii pe termen lung


5

X = venituri din vanzari / total active


DACA :

Z 3 nu sunt probleme, intreprinderea prezinta incredere

Z este cuprins intre 1,8 si 3 stare de alerta, situatie dificila

Z < 1,8 intreprinderea nu este in prag de faliment

Activul net corijat ( ANC)


- Metoda substractiva =>
ANC = Total active reevaluate corijate Total datorii ale intreprinderii
- Metoda aditiva =>
ANC = Capitaluri proprii + / - Diferente din reevaluare
Capacitatea benefica ( CB )
1

CB = media profiturilor nete anuale provizionale evaluari pt privatizari

CB = media profiturilor nete anuale corectate evaluari pt management, modificari ale

capitalului social, restructurari


3

CB = media profiturilor nete anuale din intreaga perioada trecuta si viitoare evaluarea

intreprinderilor tranzactionate in sectorul privat


4

CB = media profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si viitoare

Metode de actualizare: (pag 93 )


Actualizarea se realizeaza prin 2 tehnici special:

Capitalizare (de fructificare) - daca factorul timp este luat in calcul din directia trecut prezent
viitor Regula capitalizarii sau fructificarii este urm: o suma X cheltuita in trecut (sau in prezent) are
2

ca echivalent in prezent (sau in viitor) suma Y numai daca pe X o amplificam cu (1+i) , unde n=
numarul de ani; i= rata de capitalizare sau de fructificare
n

X (1 + I) = Y

Actualizare propriu-zisa daca factorul timp este luat in calcul din directia viitor prezenttrecut. Regula actualizarii propriu-zisa este urm: o suma prevazuta a fi cheltuita in viitor pente n
ani, Y, care ca echivalent in prezent (sau in trecut) suma X numai daca pe Y o amplificam cu

1 .
n

X= Y

(1+i)
n

(1 + i)

Costul mediu ponderat al capitalului unei intreprinderi (pag 94)


Ccp
Cci
CMPC Ccpx
Ccix
Ccp Cci
Ccp Cci
Unde: Ccp = costul capitalului propriu
Cc = costul capitalului imprumutat
Ccp + Cc = masa capitalurilor folosite de intreprindere
Sau
CMPC = Ccp x % + Cci x %
Costul capitalului propriu (pag 95)
Ccp = Rn + ( Rr Rn ) x
Unde: Rn = rata neutral de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara ( in conditii normale poate fi 3-6%)
Rr = rata cu riscuri sau totalitatea riscurilor la care este supusa intreprinderea
(Rr Rn) = prima de risc a intreprinderii
= coeficient care semnifica volatilitatea actiunii intreprinderii de evaluat
Costul capitalului mprumutat (pag 97)

Cc=Cd(l-0,16)
unde: Cd = costul datoriei (care ns trebuie defiscalizat)
iar

Cd = Cheltuieli financiare - Venituri financiare


Datorii

Costul capitalului propriu se poate obtine si prin dividende

Ccp = d + g = 15%
p

Valoarea contabila a intrprinderii


Activul net contabil (Anc) patrimoniul net sau situatia neta stabilita pe baza sit financiare excedentul tuturor
bunurilo si creantelor unei intreprinderi asupra tuturor datoriilor. (pag 103)

Anc = Active totale - Datorii totale


sau
Anc = Capitaluri proprii + Rezultatul net (dup distribuire)
Activul net contabil trebuie corectat => Activul net reevaluat (Anr) sau Activul net corijat (ANC)
ANC = valoarea reala = valoarea matematica se det prin cele 2 metode:
Metota subsctractiva => ANC = Total activ reevaluat corijat Total datorii

Metoda aditiva => ANC = Total capitaluri proprii + / - Diferente din reevaluare

Valoarea activului net reevaluat (Anr) (pag 104)


Valoarea capitalurilor permanente necesare exploatarii ( CPNE) cat l-ar costa pe un nou-venit in piata
obtinerea unei intreprinderi identice, cu aceleasi performante si rezultate cu intreprinderea existenta? (pag 105)

Vrec = CPNE - Datorii


Activul net de lichidare ( ANL) are in vedere daca lichidarea se face progresiv, radip sau imediat ( pag 106 )
Valoarea substantiala:

Valoarea substantiala Bruta ( VSB ) activul bilantier reevaluat

Valoarea substantiala Bruta ( VSB ) activul net corijat

Valoarea de rentabilitate = metoda capitalizarii veniturilor ( pag 111 ) + alte formule


V = CB x y

a)

b)

V = CB x an,

t
C.

V = MBA x y

sau

V = CAF x y

Valoarea de rentabiliatte limitata:


4

c) V = CB x PER

Vr
CB

n
(1 i )
(1 i ) n

V = CB + CB
i
Valoarea de randament propriu-zisa
V = CB (D)
r
Metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate ( DCF ) pag 114
CF = pn + am + pr Ir NFR
n

V ( DCF )
1

CF
Vr

n
(1 t )
(1 t ) n

pag 115

CF = EBE NFR Ir Impozitul pe profit + rezultatul financiar + activele cedate (nete)

S-ar putea să vă placă și