Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia


contabila.
Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului i de a
conferi lucrrilor membrilor si autoritate impune acestor profesioniti
contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt:
tiin, competenta i contiina;/ independenta de spirit i dezinteres
material;/ moralitate, probitate i demnitate.
Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii
acestor caliti i ndeosebi:
a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i
cunotinele de cultura generala, singurele capabile sa-i ntreasc
discernmntul;b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata
atenia i timpul necesar pentru a-i fundamenta o opinie personala, nainte
de a face propuneri;c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de
dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consulta i sa se pronune cu sinceritate,
fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra
valorii ipotezelor i concluziilor formulate;d) sa nu dea niciodat ocazia de a
se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire sau de a fi
supus ngrdirii ndatoririlor sale;e) sa considere ca independenta sa trebuie
sa i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei i n protejarea
ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea
responsabilitii de a aciona n interes public. Aadar, responsabilitatea
unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client
sau unui angajator individual
2. Definiti conceptul de profesie contabila.
Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor
(serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a
specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor
profesionale.
3. Activitatile componente ale profesiei contabile.
In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice,
juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai
mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor
financiare, contabile sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care
compun profesia contabila este urmatoarea:
Tinerea contabilitatii/ Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor
fianciare/ Audi statutar/ Alte lucrari de audit financiar
contabil/Mamagement financiar contabil/ Servicii fiscal/ Servicii de
studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor/ Evaluari de
intreprinderi si titluri/ Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar,
auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor,
auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza
contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in
investitii etc.
Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si
obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor
contabili.
Activitatile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin
compartimente proprii sau prin externalizare.
4. Categorii de profesionisti contabili.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
- Profesionistii contabili independenti, cu statut de angajati;
- Profesionistii contabili independenti sau liber-profesionisti contabili,
furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liberprofesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:
- individual;
- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.
O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de
angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si
controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a
intreprinderilor.
5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.
In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a
servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate
specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale
ale organismelor profesionale, si anume:
Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;
Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor;/
Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.
Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina
si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin
intermediul reglementarii, membrilor lor.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor
economiei si societatii;b) conditiile de piata in care activeaza profesia;
c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara
pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate
adecvata, ceea ce implica: adoptarea de standard profesionale, tehnice;/
adoptarea de reguli etice;/ nevoia de reprezentare a utilizatorilor
necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc.

6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.


De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
1. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea;
2. Cerintele referitoare la educatia continua;
3. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili;
4. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili
trebuie sa le respecte;
5. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii
contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.
Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o
baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si
organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele
mai bune practici.
Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei,
trebuie sa fie:
Proportionala/Transparent/Sa nu fie impotriva competitiei/Precisa/
Nediscriminatorie/segmentata in functie de tinta sa/implementata
consecvent si just/supusa unei examinari periodice.
7. Modaliati de implementare a reglementarii.
Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii:
1.
Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul
profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a
reglementa profesia;
2.
Reglementarea externa: profesia este reglememntata de uvern, fie
prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei
agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare;
3.
Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si
reglemenatrea
externa.
Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa
fel incat sa fie complementare sis a nu concureze.
Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa:
1.
Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o
agentie independenta; in acest caz supravegherea este complementara
reglementarii si o intareste;
2.
O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru
anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independent,
pentru alte aspecte.
11. Rolul social al profesionistilor contabili.
Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si
comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni
asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus,
lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii
venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii,
donatorii de fonduri, angajatorii si alete sectoare din lumea afacerilor,
precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in
capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune si
informare, capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta, si de a oferi
sfaturi avizate asupra unui numar mare de problem, asupra gestiunii
afacerilor sau de ordin fiscal.
8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.
Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE
inlocuita prin Directiva 2005/36/ CEE cu privire la recunoasterea
calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit
intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea
tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii
la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv,
odata autorizat, la activitatea de audit tatutar. Acesti profesionisti au studii
universitare, un stagiu practice d cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un
test de aptitudini.
Reglementarea speciala
Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit
statutar. Serviciile de audit statutar sunt reglementate de Directiva
84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu
Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. Principalele
prevederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist
contabil de a efectua audit statutar. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba
studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un
examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu
de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat un examen de
competent profesionala.
Conditiile speciale privind independent auditorului, caliatea prestatiilor
de audit statutar si standardele aplicabile.
Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit
statutar si a auditorilor statutari.

9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.


Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin
asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile
interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati,
furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de
un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare
sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii
financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul.
10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai
buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este
artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din
economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora,
iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare,
adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili
sunt implicate in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in
firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi
comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din
sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicate in atatea
structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si
sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
12. Necesitatea unor organisme profesionale puternice.
Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta
din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea
interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care
constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional:
educatia,
etica
si
control
de
calitate.
Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie
potejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta
protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste
masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in
ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili.,
masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.
13.Criterii de recunoastere a unui organism profesional.
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international,
un organism national al profesiei contabile trebuie:
Sa fie un organism necomercial si neguvernamental;/ Sa fie acceptat si
recunoscut de membrii sai;/ Membrii sa fie profesionisti contabili;/
Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al
publicului;/ Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele
profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul
calitatii);/ Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai
inalt nivel posibil, activitatile traditionale efectuate de profesionistii
contabili;/ Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru
indeplinirea misiunii si obiectivele sale.
14. Despre IFAC
Federatia internationala a contabililor.
S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la
provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem
tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si aunui
mechanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe
calea dreapta si etica.
In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism
member si associate din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care
lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie,
institutii publice etc.
IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate
sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant
fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.
Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa
contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea
aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie:
Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un
organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in
jurisdicatie;
Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;.
Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza
membrii;
Sa fie solvable financiar si operational;
Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si
reglementari pentru membrii sai.
Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR
membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.

15. Organisme si grupari regionale profesionale


Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia
contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de
dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor
international. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea
dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi
recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca:
va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste
obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul
propriilor organisme membre;
are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune;
sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si
ethnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de
infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii
eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC;
contine dj un numar sufuicient de organism contabile care sunt dj
member ale IFAC.
Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale
din tarile aceleasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile
mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o
grupare regional trebuie sa demonstreze ca:
-exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta;
- gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC;
- zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru
un numar semnificativ de organisme profesionale; gruparea are potential sa
indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC ,
are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.
Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa laintalnirile
Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu invitatie speciala si intr-un
anumit scop.
16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
1.La nivelul de contract
2.La nivelul firmei
3.La nivelul organismului profesional
Organizatia poate analiza mai multe abordari care include:
Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul
professional
Resurse externe ca de exemplu:
- contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia
profesionala;
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor organismul professional
externalizeaza controalele unei terte perti;
- combinarea celor de mai sus;
- abordare bilaterala sau regionala.
Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia
masuri pentru asigurarea independentei auditorilorde calitate.
17. Standardele international de educatie si rolul organismelor
profesionale.
Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili
stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de
educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si
aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea divesitate de culture, limbi,
sisteme educationale, jurdicie si sociale din tarile din care fac parte
organismele member IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa
determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si
de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in
Standardele Internationale de Educatie.
IFAC emite trei tipuri de documente:
1.Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili;
2.Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili;
3.Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili:
Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si
dezvoltare pentru profesionistii contabili;
Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in
pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili;
Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si
dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii si
aplicarii international;
Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor
locale cu privire la buna practica in general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura
cu standardele international de educatie sunt:
Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor
esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se
bazeaza aceste standard;
Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor
nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele;

Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de


educatie emise de IFAC.

18. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor


profesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
-La nivelul misiunii
-La nivelul firmei
-La nivelul organismului professional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa
politici si proceduri care sa faca referiri la:
Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul
firmei;
Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure
respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea,
obiectivitatea, competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si
independenta;
Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni
specifice;
Resursele umane politici care sa asigure recrutarea
personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competent, dezvoltarea
carierei, promovarea, stimulente etc;
Monitorizarea asiguraea ca procedurile si politicile cu
privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale
si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la:
Existenta unui program obligatoriu de examinare si
asigurare a calitatii;
Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru
incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor
international de calitate.
19. Standaredele international de etica si rolul organismelor
profesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis
Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de
inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din
intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii
profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si
indreumari pentru apluicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai
putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC;
Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national
de etica revine tertilor, organismele membre trebuie sa urmaresca
convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-I convinga pe cei
responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.
20. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor
profesionale.
IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru
sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru
sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate
emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
- Incorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru
sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public,
sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate
revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se
conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in
sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standard;
- Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate,
sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate
revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se
conformeze acestor standarde;
- Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care
incorporeaza aceste standarde.
21. Standardele international de audit si rolul organismelor
profesionale.
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite
urmatoarele standarde:
- Standarde internationale de audit;
- Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
-Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
- Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate
documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si
asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii
standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standard si documente;
- Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care
incorporeaza aceste standarde si documente.

- Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea


corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente
emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari.
22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile
Unitatea
Profesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe
specializari diferite. Profesionistii contabili lucreaza independent, atat in
firme, cat si individual; ei lucreaza in organisme sau institutii publice sau
private, organisme non-profit sau in educatie, unde pot avea roluri diferite.
Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si
numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri, cum ar fi
management, fiscalitate, sisteme informationale, finante corporative si altele.
Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai
pe una sau foarte putine din aceste activitati, profesia contabila in ansamblul
ei le contine pe toate, constituindu- se intr-un tot unitar.
Unicitatea
Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea
responsabilitatii fata de interesul public. Ca atare profesionistii contabili
trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului, si pentru
aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor, precum si relatiile
dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie
menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate.
23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.
Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia
profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor
activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni,
modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate ,
cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile
profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod
deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii
contablili; beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste
servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si
raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime
economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de
bani, finantari de terirism, fraude, coruptii.
Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si
regulile stabilite prin codul etic IFAC:
-Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al
profesionistilor contabili;
-Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale;
-Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate
principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC.
24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.
Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia
fundamentale:
(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate
relatiile profesionale si de afaceri.
(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu
trebuie s permit prejudectilor, confuziilor, conflictelor de interese sau
influentelor nedorite s intervin n rationamentele profesionale sau de
afaceri.
(c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o
datorie permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale
la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primeste
servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic,
legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s actioneze cu
prudent si n conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile
n furnizarea de servicii profesionale.
(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie s respecte
confidentialitatea informatiilor dobndite ca urmare a unei relatii
profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de informatii unei
terte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un
drept sau o obligatie
legal sau profesional de a dezvlui aceste informatii. Informatiile
confidentiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu
trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor
terte prti.
(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se
conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui s evite orice actiune ce
poate discredita aceast profesie.
(f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesionistul
contabil trebuie sa-si ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu
normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria
de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului n
msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n
cazul liberprofesionistilor contabili, cu independenta.
n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise
de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.

g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil


trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n
protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor
stabilite de Corp
25. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila.
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul
contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul
profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.
Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.
Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gndire):
Stare de gndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu
profesional far s fie afectat judecata profesionala;
Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparent:
reprezinta capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa
independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta
persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert
contabil este incompatibil cu orice alta activitate curent.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu
practica liberal, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor
care sunt in masur de a influenta lucrrile profesionistului contabil.
Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si
gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu
respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.
Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea
responsabilittii de a actiona n interes public. Asadar, responsabilitatea
unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client
sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un profesionist
contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale
acestui Cod.
Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite,
guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de
afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si
integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea
corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii
contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept
bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de
profesionistul contabil

26. Integritatea in profesia contabila.


Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili
de a fi drepti si onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea
implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele,
comunicatele sau alte informatii cnd apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el
furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului
27. Obiectivitatea in profesia contabila.
Obiectivitatea presupune c profesionistul contabil trebuie s fie impartial,
far prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de
interese sau alte asemenea, de natur a determina un tert sa puna la indoial
obiectivitatea acestuia.
Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili
de a nu si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese
sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este
afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ
rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si
trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liberprofesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii
fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili
angajati ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa
serviciile de audit intern si servesc n diferite functii financiare de conducere
din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii
profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n
profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili
trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentin
obiectivitatea n rationamentul profesional.
n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific

potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia


corespunztoare urmtorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot
exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n
care ar exista aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru
identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea
profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori
influentele altora sa ncalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat
pentru serviciile profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau
invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta
importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra
acelora cu care negociaz.
30. Profesionalismul in profesia contabila.
- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna
reputatie a profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea
discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar
discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale
profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai
profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul
larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in
conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii
contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului
sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In
plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevant
31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n
conformitate cu normele tehnice i profesionale relevante. Profesionitii
contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciunile clientului
sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate,
obiectivitate i, n cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta
(dup cum se va vedea n Seciunea 290 de mai jos). n plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale i tehnice emise de: IFAC, IASB,
C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta.
28. Confidentialitatea in profesia contabila.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte
confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu
trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scris, in afar de
cazurile cnd obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme
reglementare.
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de
a se abtine de la:
a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei
angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia
cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public o anumit
informatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face
publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii
sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti
astfel: un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna
confidentialitatea, chiar si ntr-un mediu social. Profesionistul contabil
trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special
n situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu
un afin/ un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin
confidentialitatea n prezentarea de informatii ctre un posibil client sau
angajator/un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n
considerare mentinerea confidentialittii n cadrul firmei sau al organizatiei
angajatoare/un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a
se asigura c personalul aflat sub controlul su si persoanele care i
furnizeaz consultant sau asistent respect principiul confidentialittii.
Obligatia de confidentialitate continu si dup ncheierea relatiei dintre
profesionistul contabil si client sau angajator. Cnd profesionistul contabil
schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul s
utilizeze experienta anterioar. Profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s
foloseasc sau s divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintro relatie profesional sau de afaceri.
In urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s
divulge informatii confidentiale:
atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator;
atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a

furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare;


pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale
nclcri ale legii.
atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga
atunci cnd nu este interzis prin lege:
pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al
organismului profesional;
pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea
organizatiei membre sau al unui organism normalizator.
pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n
cursul procedurilor judiciare;
pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential
poate fi divulgat, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:
dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese
ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul
consimt ca profesionistul contabil s divulge informatii; dac sunt
cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu
dovezi, n msura n care acest lucru este posibil;
Cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la
rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care
trebuie fcut, dac este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; Profesionistul
contabil trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea
sunt destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare.
32. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.
Standardele profesionale aplicabile:
Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea
i prezentarea situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii,
intocmirea i prezentarea situaiilor financiare.
Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale.
Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i
divizri.
Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii.
Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea
ntreprinderilor.
Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de
prevenire i combatere a splrii banilor.

29. Compententa in profesia contabila.


Competenta profesionala are dou componente de baz:
obtinerea;
mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa
furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si srguinta si este
obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competen
profesional care s justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului;
aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din
practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobndirea cere:
inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica;
practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national
si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte
relevante);
adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in
indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si
intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o
Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert,
sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru
rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau
experiena necesar.
o
In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu
privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta
unui specialist.
33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania?
Conferinta nationala are urmtoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei
de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor
Contabili si Contabililor Autorizati, modificrile si completarile acestuia,
avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul

privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor


autorizati;
c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului
Experilor Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru
aparatul propriu al acestora;
e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile
filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune
masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai
consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in
conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de
disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi
facut la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de
zile de la data instiintrii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor
filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de
disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de
investigare, judecare si tragere la raspundere?
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si
tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei
35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati
nivelul de pregatire teoretica si practica necesar.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere,
la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina,
efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la
terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa
indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul
Educiei i Cercetrii;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare,
interzice dreptul de gestiune si de administrare a societtilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
36. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmtoarele atributii:
a) organizeaz concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului,
organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia
de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de
concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si
examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea
cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeaz evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a
societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigur buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor
autorizati.
d) Elaboreaz si public normele privind activitatea profesionala si
conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile
profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale,
standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor
active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor
contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire
continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti
membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesional a membrilor si in
raporturile cu autorittile publice, organisme specializate, precum si cu alte
persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din
straintate.
i) Editeaz publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
37. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
Taxa de inscriere la examenul de EC si CA/ Taxa de inscriere in tabloul
Corpului/ Cotizatii anuale asupra veniturilor/ Donatii, vanzari de
publicatii proprii/ Alte venituri
38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a
deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii: Sa aiba ca obirect de activitate

exercitarea profesiei de expert contabil/Majoritatea actionarilor sau


asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a
partiloe sociale/Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in
majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili/Actiunile sa fie
nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea
generala.
39. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul
salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?
Prima situatie
Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile
O.G. nr. 65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia
modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de
contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a
verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a
celorlalte component a situatiilor financiare.
Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de
cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic
i execut atribuiile specifice fiei postului su. De asemenea, economistul
este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiarcontabile, independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru
lucrrile executate, un salariu, ci un onorariu prevzut prin contractul
ncheiat cu referire la misiunea sa.
A doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n
condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea si de a
pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul
autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent,
nesalarizat de o entitate economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i
revin din fia individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii,
execut toate lucrrile contabile. De regul, este specializat pe un sector al
contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea
lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la
propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt
independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei
pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n
urma unor proceduri anevoioase.

organigrame, structuri, definiri de funcii;/ legturi ntre servicii,


circulaia documentelor i informaiilor; / analiza i organizarea fluxului
informaional; / formarea profesional continu;/ contribuii la protecia
patrimoniului unitii;/ mecanizarea i automatizarea prelucrrii
informaiilor, alegerea echipamentelor;/ alegerea softurilor necesare.
41. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central
si teritorial)?
Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are
filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul
Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de
organism de autoreglementare.
La nivel central:
A)Organe de decizie: -Conferinta Nationala/-Consiliul Superior/-Biroul
Permament/-Presedintele Corpului
B)Organe de executie:- Directorul general/- Departamente
La nivel de filiala:
A)Organe de decizie:-Adunarea generala/-Consiliul filialei/-Biroul
Permament/-Presedintele filialei
B)Organe de executie:- Directorul executiv/-Sectoare
LA NIVEL CENTRAL
Organe de decizie (legislativ)
Conferina Naional
Consiliul Superior
Biroul permanent
Preedintele Corpului
Seciuni, comisii
LA NIVEL DE FILIAL
Adunarea General
Consiliul filialei
Biroul Permanent
Preedintele filialei
Seciuni

Organe de execuie
Secretariatul General
Sectoare
i departamente

Secretariatul filialei
Sectoare

40. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?


Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)
a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:
acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in
cazul sistemelor informatice; / elaborarea si punerea in aplicare a
procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii
de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin
buget, in baza si cu respectarea normelor generale.
b. Efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare; / analiza gestiunii fmanciare si a
rentabilitatii capitalului investit;/ tehnici de analiza si de gestiune a
fondului de rulment; / sistem de credit leasing, factoring etc.; /
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte
procentuale; / elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; /
elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;/ asistenta in prevenirea i
inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. Efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar; / cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile
financiare; / audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si
sinceritatii sistemului;/ studii, asistenta pentru realizarea de investitii
financiare;/ audit si certificarea bilantului contabil.
d. Efectuarea de evaluari patrimoniale:
evaluari de bunuri si active patrimoniale; / evaluari de intreprinderi si de
valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea
celor interesati;/ evaluari de elemente intangibile.
e. Efectuarea de expertize contabile:
amiabile (la cerere);/ contabil-judiciare;/ arbitraje n cauze civile; /
expertize de gestiune.
f. Executarea de lucrri cu caracter fmanciar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice;/ consolidarea conturilor i bilanului;
ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g.Executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal;/ participarea la
ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale;/ asisten n probleme de
T.V.A. i impozite;/ fiscalitate imobiliar;
asisten n aplicarea tarifului vamal;/ asistarea contribuabilului cu ocazia
verificrilor.
h. Efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic;