Sunteți pe pagina 1din 2

Management financia bancar

CURS I

Venitul net din dobanzi – riscul de rata a dobanzii


Diferentele dintre veniturile pe care le incaseaza banca si costurile cu dobanzile
Venitul din dobanzi reprezinta diferenta dintre veniturile din dobanzi incasate de o banca de pe urma
plasamentelor efectuate si cheltuieli cu dobanzile generate de atragerea de resurse.
Factoii care influenteaza acesti indicatori : 1)rata dobanzii; 2)volumul si structura pasivelor si
activelor bancare.
1.Rata dobanzii (VND)
Din p.d.v.al managementului bancar este relevanta impartirea activelor si pasivelor in functie de
sensibilitatea acestora la evolutia ratei dobanzii ,asfel pe de o parte intalnim active si pasive sensibile la
rata dobanzii (ale caror dobanzi se modifica pana la scadenta)si pe de alta parte active si asive cu
dobanzi fixe (nemodificate).
Active cu dobanda sensibila:-creditele
Active cu dobanda fixa -certificat de trezorerie
Pasiva cu dobanda sensibila -depozite
Pasive cu dobanda fixa:-certificate de depozite emise de banca

GAP= AS-PS (As=active sensibile ; Ps=pasive sensibile)


Numerarul din caseria bancii nu aduc venituri sunt active nevalorificabile

aplicatie 1.

bilant banaca X
As 6000 Ps 4000
(15%) (5%)
AF (rata fixa) 3000 PF 5000
(13%) (6%)
A nefavorabile 1000 P fara costuri 1000
10.000 10.000

-rata medie a dobanzii utilizata la un moment dat :


As = 15%; AF = 13% ; AF = 13% ; PF = 6%

GAP = As – PS =2000 > 0 (6000 – 4000)

VND = VD- CD
VD = venituri din dobanzi
CD =costuri din dobanzi
VND = rata dobanzii

Venitul din dobanzii:


dobanda simpla DS = S · i ·t

VD = 6000 · 5% · 1 + 3000 · 13% · 1 = 900 +390 =1290


100 100
CD = 4000 · 5% · 1 +500 · 6% ·1 = 200+300= 500
100 100

→ VND0 = 1290-500 = 790 u.m. Castigul di dobanzi obtinut de banca.

Presupunem ca in perioada urmatoare atat rata activelor sensibile cat si cea a pasivelor sensibile se
majoreaza cu 2%

As = 17% ; PS= 7%

VND1 = ( 6000 · 17 + 3000 · 13 ) - ( 4000 · 7 + 5000 · 6) = 1020 +390 – 280 -300 = 830 veniturile din
100 100 100 100
dobanzi au crescut.