Sunteți pe pagina 1din 1

ANUL

Grupa 101
A
8 10

Grupa 102

L.T
T O

10 12

G R

LUNI

12 14
14 16

Chimie
Lab.
L.Ch.

18 - 20

I.1
Cristalografie
Lab.
PC
Chimie
Lab.
L.Ch.

8 10

Paleontologie
Lab.
2D

Biologie
Lab.-Fac.Biol*
Sem.

MIERCURI

G R

JOI

12 14

Topografie
Geologie fizic
Lab.
L.T
Lab.
1C
Geologie fizic
Lab.
1C
GEOLOGIE FIZICA + DINAM. INT.
C
2A
Geologie fizic
Cristalografie
Topografie
Lab.
1C
Lab.
P C Lab.
L.T

C
Chimie
Lab.
L.Ch.
Paleontologie
Lab.
2D
Fizica
II.3

T O

Cristalografie
Lab.
PC

Sem.
Paleontologie
Lab.
2D

A N A L I T I C

C H I M I E
C
2A
C R I S T A L O G R A F I E
C
P A.

II.3

Chimie
Lab.
L.Ch.

Paleontologie
Lab.
2D

2A
Paleontologie
Lab.
2D
Topografie
Lab.
L.T

Chimie
L.Ch.
C

S T

PA
Cristalografie
Lab.
PC

Geologie fizic
Lab.
1C
Chimie
Lab.
L.Ch.

Chimie
Lab.
L.Ch.

Cristalografie
Lab.
PC
Lab.
Educaie fizic

E N G L E Z A

G R

E
II 3

2A

Fizica
Sem.
Topografie
Lab.
L.T

I.1
Cristalografie
Lab.
PC

Cristalografie
Lab.
PC
Topografie
Lab.
L.T

Topografie
L.T
Educaie fizic

II.3
Educaie fizic

* Biologia se desfasoara la sediul Fac. de Biologie din Splaiul Independentei nr.91-95, Sala3 (de Zoologie) - parter.

Educaie fizic

I.1
Geometrie analitica i diferentiala
Sem.
II.2
Topografie
Lab.
L.T

Chimie
L.Ch.

PA
GEOLOGIE FIZICA

18 - 20

VINERI

Sem.

Lab.

16 18

Sem.

D I F E R E N I A L

Fizica

14 16

12 14
24 16
16 18
18 - 20

Cristalografie
Lab.
PC
C H I M I E

Lab.

F I Z I C

Geologie fizic
Lab.
1C
Fizica
II.3

Topografie
Lab.
L.T

8 10
10 12

2A

18 - 20

10 12

Chimie
L.Ch

16 18

8 10

II 2
Cristalografie
Geometrie analitica i diferentiala
Lab.
PC
Sem.
II.2
Topografie
Geologie fizic I
Lab.
L.T
Lab.
1C
Geometrie analitica i diferentiala
Paleontologie
Sem.
II.2
Lab.
2D
Geologie fizic I
Lab.
1C
P A L E O N T O L O G I E

Geologie fizic
Lab.
1C
Geometrie analitica i diferentiala
Sem.
II.2
Geologie fizic
Lab.
1C
Topografie
Lab.
L.T

18 - 20

14 16

G E O M E T R I E
-Fac. Biologie*
Biologie
Lab.-Fac.Biol*

14 16

12 14

Lab.

Grupa 105

2A

BIOLOGIE

16 18

Biologie
Lab.- Fac.Biol*

12 14

10 12

T O

Fizica

16 18

MARTI

Grupa 104

F I Z I C

E
II 3

2A

Sem.

8 10

Grupa 103

F I Z I C
C

10 12

GEOFIZIC

Cristalografie
Lab.
PC

Topografie
Lab.

Semestrul I, Anul univ. 2015-2016

INGINERIE GEOLOGIC

GEOLOGIE
Ziua si ora

Cristalografie
Lab.
PC
Topografie
Chimie
Lab.
L.T
Lab.
L.Ch.
GEOLOGIE FIZICA
I
C
2A
Chimie
Lab.
L.Ch.
Cristalografie
Chimie
Geologie fizic I
Lab.
PC
Lab.
L.Ch.
Lab.
1C
Geologie fizic I
Lab.
1C
Paleontologie
Lab.
2D
C H I M I E
C
2A
C R I S T A L O G R A F I E
C
P A.
Paleontologie
Lab.
2D
Paleontologie
Lab.
2D
Geologie fizic
Lab.
1C
Educaie fizic