Sunteți pe pagina 1din 7

Proiectarea unui zid de sprijin din beton armat

H  3.75m

unui zid de sprijin din beton armat H  3.75m q k  13 kN 2

q

k



13

kN

2

m

β  10.4deg

Stratificatia si caracteristicile terenului:

Strat 1 : Praf argilos galbui moale

h 1  2.8m γ k1 

18

kN

3

m

ϕ p.k1  12deg

Strat 2: Nisip prafos galben maroniu

h 2  2.25m γ k2  18.5 kN

3

m

ϕ p.k2  16.7deg

Predimensionare:

a 1  0.65m

a  0.8m b  0.7m

B  2.65m C  0.7m

0.8m b  0.7m B  2.65m C  0.7m H D i n g h

H

D

inghet 0.8m

pt Cluj Napoca (intravilan)

f



H

inghet

0.2m 1 m

d  1.15m

c p.k1  5.8kPa

c p.k2  23kPa

Verificari :

1. Verificarea la lunecare conform SR EN 1997 :

Cazul de proiectare Caz 1: Combinatia 1: A1+M1+R1

Stabilirea coeficientilor partiali de siguranta conform CP 1.1

Actiuni:

γ G 1.35 pentru actiuni permanente nefavorabile

γ Q 1.5 pentru actiuni variabile nefavorabile

Parametrii geotehnici:

γ ϕ 1.0 unghiul de frecare interna

γ c.p 1.0 coeziune efectiva

γ γ 1.0 greutate volumica

Rezistenta totala a pamantului:

γ R.h 1.0

rezistenta de alunecare

γ R.v 1.0

capacitate portanta

Valoarea de calcul a parametrilor geotehnici:

γ k1

γ 18

d1



γ γ

kN

3

m

γ

d2



γ

k2

γ γ

18.5

kN

3

m

valorile de calcul a greutatilor volumice

tan ϕ d1 

tan ϕ

p.k1

γ

ϕ

12.179deg

ϕ

d1



atan tan ϕ

d1

12deg

tan ϕ d2 

tan ϕ

p.k2

γ

ϕ

17.19deg

ϕ

d2



atan tan ϕ

d2

16.7deg

C

C

p.d1

p.d2





c

p.k1

γ

c.p

c

p.k2

γ

c.p

5.8kPa

23kPa

valoarea de calcul a unghiului de frecare efectiva

valoarea de calcul a unghiului de frecare efectiva

valoarea de calcul a coeziunii efective

Evaluarea presiunilor active si a impingerii pamantului

Coeficientul de impingere activa pentru fiecare strat (Teoria lui Coulomb) :

Strat 1

α  0deg δ 1   12deg ϕ d1 h 1  2.8m 2
α  0deg
δ 1 
 12deg
ϕ d1
h 1  2.8m
2
cos ϕ
d1
k
 0.796
a1 
2
sin ϕ
 δ  sin ϕ
 β
d1
1
d1
cos δ
1 
1 
cos 1  cos( β)
δ
kN
p

γ 2C
q
γ
k
1.548
a1.0
Q
k  k a1
G
p.d1
a1
2

p

a1.1



γ

Q

q

γ

G

k k a1

γ

d1 h 1

k

a1

2C

p.d1

m

 k  a1
k
a1

55.696

kN

2

m

Strat 2

δ  ϕ  16.7deg α  0 2 d2 2 cos ϕ  
δ

ϕ
 16.7deg
α  0
2
d2
2
cos ϕ
d2

 0.61
k a2
2
sin ϕ  δ  sin ϕ
 β
d2
2
d2
cos
δ
1 
2
cos 2  cos( β)
δ

p a2.0



p a2.1



γ

γ

Q

q

k k a2

Q q k k a2

γ

γ

G

G

γ

γ

d1 h 1

d1 h 1

k

k

a2

a2

γ

2C



p.d2 k a2

4.891

kN

2

d2 h 2 k a2

2C

m  p.d2  k a2
m
p.d2  k a2

Impingerea activa pe fiecare strat :

ε  8deg P  p p.a1 P   pp.a1
ε  8deg
P
 p
p.a1
P

pp.a1

a1.0 1 1m 4.336kN

h

p a1.1 p a1.0

h

1 1m

2

75.807kN

P

a1

 P

p.a1

P

pp.a1

80.143kN

P

P

P

p.a2

 p

pp.a2



a2.0 2 1m 11.005kN

h

p

a2.1

p

a2.0

h

2 1m

2

38.554kN

a2

 P

p.a2

P

pp.a2

49.559kN

39.161

kN

2

m

Descompunerea impingerii dupa verticala si orizontala

P

P

P

P

a.1.H

a.2.H

 P

 P

a1

a2

cos

cos

α

α

δ

1

δ

2

78.391kN

47.469kN

a.2.H1

a.2.H2

 P

 P

p.a2

cos α δ

2

pp.a2

cos α δ

2

10.541kN

36.928kN

P a.1.V 

P a.2.V 

P

P

P a.2.V1 

P a.2.V2 

a1

a2

sin

sin

α

α

δ

δ

1

2

16.663kN

14.241kN

P

P

p.a2

sin α δ 3.162kN

2

pp.a2

sin α δ 11.079kN

2

Calculul actiunii orizontale

H d

 P

a.1.H

P

a.2.H1

P

a.2.H2

125.86kN

Calculul actiunii verticale

γ beton

 25000 N

3

m

G z  A b

1m γ

beton

G

V d

dren



γ



G

A dren

1m γ

G z G

dren

γ

dren

 19000 N

3

m

114.25kN

dren

94.81kN

P

a.1.V

P

a.2.V1

Evaluarea consistentei la lunecare:

P

A

b

a.2.V2

 4.57m 2

313.135kN

V p.d



V cos( ε ) H

d

d sin( ε ) 327.604kN

H p.d

 H d cos( ε ) V d

 sin( ε ) 81.055kN

ϕ d1 12deg

ϕ d2 16.7deg

ϕ

p.cvd



ϕ d1 ϕ d2

2

14.35deg

R

p.d



V

p.d

tan ϕ

p.cvd

γ R.h

83.81kN

Rezulta

R p.d H p.d

(83.81kN 81.055kN)

A

dren

 4.99m 2

VERIFICA

Pa1.0=1.548kN/mp Pa1.1=55.696kN/mp Pa2.0=4.891kN/mp a1 Pa2.1=39.161kN/mp B Df H C h1=2.80mh2=2.25m
Pa1.0=1.548kN/mp
Pa1.1=55.696kN/mp
Pa2.0=4.891kN/mp
a1
Pa2.1=39.161kN/mp
B
Df
H
C
h1=2.80mh2=2.25m