Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru

3C
Clasa a XI-a
Informatica

Subprograme
prof. Camelia Popescu

SUBPROGRAME

1. Sa se realizeze programe in C++ care, folosind functii, permit efectuarea urmatoarelor

calcule:
a. a-b (Indicatie:Construiti functia de citire a unui numar,diferenta a 2 numere)
b. ab (Indicatie:Construiti functia de citire a unui numar,produsul a 2 numere)
c. (a+b)(cd-2a)+3c (Indicatie:Construiti functia de citire a unui numar, suma, produsul
si diferenta a 2 numere. Apelul din principal se face in functie de acestea)

2. Sa se realizeze programe in C++ care, folosind functii, daca:

x 1, x 4

f(x)= 2 x 1, x 4

permite efectuarea urmatoarelor calcule:


a. f(a)+f(b)
b. f(1)+f(2)++f(n)

3. Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze suma cifrelor


din care sunt compuse elementele vectorului.

4. Se citesc 2 numere naturale a si b, a mai mic decat b. Sa se afiseze toate numerele


din intervalul [a,b] care se divid cu suma cifrelor lor.

5. Sa se scrie o functie care primeste ca parametru un numar natural n si returneaza


numarul de factori primi a lui n.
Ex. pt n=45 returneaza 2 (3 si 5 sunt factorii primi ai lui 45)

6. Se citeste un vector A cu n elemente naturale. Sa se afiseze pentru fiecare element


din vector suma divizorilor sai proprii.

Colegiul NationalCOSTACHE NEGRI

Pagin 1

S-ar putea să vă placă și