Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE

Sistemul nervos
Clasa a VII-a
Numele si prenumele elevului..
Data sustinerii testului
Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din Partea I si Partea a II-a se acorda 90 de puncte. Din
oficiu se acorda 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute
Partea I ( 45 de puncte)
12 p 1. Asociati notiunile din coloana A cu caracteristicile structurale corespunzatoare din coloana B.
A
B
_ 1. Axon
a) este format din encefal si maduva spinarii
_ 2. Nerv
b) au rol de sustinere si nutritie a neuronilor
_ 3. S.N.C.
c) este o prelungire lunga a neuronului
_ 4. Maduva spinarii
d) contine mai multi axoni protejati de o teaca
e) prezinta substanta cenusie in interior
si substanta alba la exterior
18 p 2. Cititi cu atentie afirmatiile urmatoare, numerotate cu litere de la a la d. Daca apreciati ca afirmatia este
adevarata, scrieti, in spatiul din dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei litera A. Daca apreciati ca afirmatia
este falsa, scrieti, in spatiul din dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera F si modificati partial afirmatia
pentru ca acesta sa devina adevarata
_ a. Proprietatile neuronilor sunt excitabilitatea si elasticitatea.
_ b. Celulele gliale au rol in stabilirea sinapselor.
_ c. La nivelul maduvei spinarii substanta cenusie este dipusa la interior.
_ d. Nervii senzitivi conduc informatii de la periferie la centru.
15 p 3. Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect:
A. Neuronul reprezinta:
a) un organ nervos
b) un organ receptor
c) un element excitoconducator
d) un organ de simt
B. Axonul este invelit in trei teci protectoare, dintre care una este alb-sidefie:
a) teaca Henle
b) teaca de mielina
c) teaca Schwann
d) teaca meningeala
C. Epilepsia se carcaterizeaza prin:
a) pierderea cunostintei
b) pierderea memoriei
c) suaprecierea fortelor proprii
d) teama permanenta
D. Din encefal pornesc nervi in numar de:
a) 22;
b) 62;
c) 24

d) 12
E. Factorii de risc chimici ce actioneaza asupra sistemului nervos sunt:
a) radiatiile X, trepidatiile
b) virusuri, bacterii
c) alcoolul, tutunul, cocaina, cafea, ceaiuri
d) suprasolicitare si subsolicitare

14p

Rezolvarea completa a cerintelor din Partea a II-a a testului se realizeaza, pe foaia de test, in
statiul repartizat rezolvarii acestora, de sfarsitul testului de evaluare initiala
Partea a II a ( 45 puncte)

1. Sistemul nervos central este format din encefal si maduva spinarii


a) Enumerate tipurile de substanta ale SNC.
b) Comparati din punct de vedere al structurii interne, emisferele cerebrale cu trunchiul cerebral.
16p 2. La baza sistemului nervos sta arcul reflex. Realizati o comparatie intre reflexele conditionate si cele
neconditionate evidentiind patru caracteristici ale fiecarui tip de reflex.
15p 3. Se dau urmatoarele elemente componente ale arcului reflex: CS, E, CM, R, CN.
a) Sa se ordoneze schematic aceste componente, conform traseului pe care il urmeaza impulsurile nervoase.
b) Sa se scrie legenda schemei pa care ati realizat-o.

BAREM DE CORECTARE SI NOTARE

Se puncteaza orice alte formulare/ modalitati de rezolvare corecta a cerintelor


Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem. Nu se acorda
fractiuni de punct
Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

Partea I ( 45 de puncte)
1. Se acorda cate 3 puncte pentru fiecare asociere corecta: 1-c; 2-d; 3-a; 4-e.
43p=12puncte
2. Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 3 puncte: a-F; b-F; c-A; d-A.
43p=12puncte
Pentru modificarea corespunzatoare a celor doua propozitii false se acorda cate 3 puncte. 23p=6puncte
3. Pentru fiecare alegere corecta se acorda cate 3 puncte: A-c; B-b; C-a; D-c; E-c.
53p=15puncte

Partea a II a ( 45 puncte)
1. a) Enumerarea celor doua tipuri de substanta a SNC
b) Compararea structurii interne a emisferelor cerebrale cu trunchiul cerebral
2. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare carcateristica a reflexelor
3. a) Pentru ordonarea corecta a componentelor arcului reflex
b) Pentru scrierea legendei

22p=5puncte
10puncte
82p=16puncte
5puncte
10puncte

S-ar putea să vă placă și