Sunteți pe pagina 1din 2

ISDR- posibile subiecte pentru examen

1.Organizarea sociala si politica in


perioada democratiei militare sau in epoca
prestatala
2.Norme de conduita ale geto-dacilor in
epoca prestatala
3.Reformele infaptuite de Burebista

21.Sfatul Domnesc in Legea Tarii


22.Dregatorii in Legea Tarii
23.Organizarea fiscala si militara in Legea
Tarii
24.Organizarea administrativ-teritoriala in
Legea Tarii
25.Organizarea de stat a Transilvaniei in
epoca voievodatului

4.Organizarea statului geto-dac


5.Dreptul geto-dac
6.Organizarea centrala a Daciei provincie
romana
7.Organizarea armatei in Dacia provincie
romana
8.Asezarile urbane si conducerea lor

26.Organizarea de stat a principatului


Transilvaniei
27. Proprietatea taraneasca in Legea Tarii
28.Dominium eminens
29.Dominium utile
30.Persoanele in Legea Tarii

9.Asezarile rurale existente in Dacia


provincie romana

31.Rudenia si familia in Legea Tarii

10.Dreptul aplicabil cetatenilor romani din


provincia Dacia

32.Casatoria si succesiunile in Legea Tarii

11.Statului juridic al latinilor si


peregrinilor in Dacia provincie romana

al

34.Contractul de vanzare-cumparare in
Legea Tarii

33.Forme de raspundere colectiva

13.Proprietatea provinciala
provincie romana

in

Dacia

35.Contractul de imprumut si contractul de


comodat

14.Proprietatea peregrina
provincie romana

in

Dacia

36.Zalogul

15.Tripticele din Transilvania


16.Organizarea sociala si politica a obstilor
satesti si teritoriale
17.Reguli de conduita in cadrul obstilor
satesti si teritoriale

37.Dispozitii de drept penal in Legea Tarii


38.Procedura de judecata/norme de drept
procesual civil in Legea Tarii
39.Pravilele bisericesti
40.Hrisoavele legislative

18.Caracteristicile Legii Tarii

41.Cartea romaneasca de invatatura

19.Institutia domniei in Legea Tarii

42.Indreptarea legii

20.Sistemul electivo-ereditar

43.Dreptul scris al
perioada voievodatului

Transilvaniei

in

47.Dreptul in prima faza a regimului turcofanariot

44.Dreptul scris in Transilvania in perioada


principatului

48.Dreptul in cea de-a doua faza a


regimului turco-fanariot

45.Organizarea de stat a Tarii Romanesti si


a Moldovei in prima faza a regimului
turco-fanariot

49.Pravilniceasca condica

46.Organizarea de stat a Tarii Romanesti si


a Moldovei in cea de-a doua faza a
regimului turco-fanariot

51.Legiuirea Caragea

50.Codul Calimah