Sunteți pe pagina 1din 10

Capitolul 4.

Cladirile orasului

1. Buz`u Gara la [nceput de secol XX.

2. Buz`u Hala, 1924. Editura David Stern, Bucure]ti.


Buz`u Monografie ilustrat`

31

3. Buz`u Administra\ia financiar`, 1915.


Ed. A. Mayer & Stern.

4. Buz`u Banca Na\ional`, vedere cu ]tampil`, circulat` [n


1906, Carol I pe timbru. Ed. Nicolae Georgescu.
Buz`u Monografie ilustrat`

32

5. Buz`u Seminarul Kesarie Episcopul


1940, Ed. Luceaf`rul.

6. Buz`u }coala de meserii, 1925.


Buz`u Monografie ilustrat`

33

7. Buz`u }coala normal` de b`ie\i, 1931.


Ed. Fra\ii C & V. Movileanu.

8. Buz`u Liceul Ha]deu la 1915.


Ed. A. Mayer & Stern.
Buz`u Monografie ilustrat`

34

9. Buz`u Palatul communal, Ed. Galeria de Cadouri


A. Mayer & Stern, Bucure]ti.

10. Buz`u Palatul Justi\iei la 1915.


Depozitul Universal }araga, Bucure]ti.
Buz`u Monografie ilustrat`

35

11. Buz`u Palatul Justi\iei (Tribunalul), 1915.


Depozitul Univ. }araga, Bucuresti.

12. Buz`u Cl`direa bufetului din Cr@ng.

Buz`u Monografie ilustrat`

36

13. Buz`u Proprietatea Sava Gerota, 1929.


Ed. Libr`riei la Cartea Rom@neasc`.

14. Buz`u Vila Albatros, proprietar Marghiloman.


Ed. Libr`riei la Cartea Rom@neasc`.
Buz`u Monografie ilustrat`

37

15. Buz`u Catedrala Episcopiei. Ed. C-tin Movileanu,


Libr`ria Cultura.

16. Buz`u Cimitirul Eroilor.

Buz`u Monografie ilustrat`

38

17. Buz`u Biserica Sfin\ii {ngeri.


Depozitul Univiversal, Bucure]ti.

18. Buz`u Palatul comunal.


Ed. Nicolas Georgescu 1911.
Buz`u Monografie ilustrat`

39

Buz`u Monografie ilustrat`

40