Sunteți pe pagina 1din 8

Capitolul 7.

Ramnicu Sarat

1. Rm. S`rat Banca Na\ional`. Ed. Progresul, 1938.

2. Rm. S`rat Palatul Administra\iei ]i Justi\iei.


Depozitul }araga, Bucure]ti.
Buz`u Monografie ilustrat`

53

3. Rm. S`rat Bulevardul G`rii.


Ed. Libr`riei Progresul, Rm. S`rat.

4. Rm. S`rat Gara. Ed. Libr`riei


Progresul, Rm. S`rat.
Buz`u Monografie ilustrat`

54

5. Rm. S`rat Pia\a Independen\ei.


Ed. Libr`riei Progresul, Rm. S`rat.

6. Rm. S`rat Cazarma Regimentului 9 Infanterie. Ed. Libr`riei


Progresul, Rm. S`rat. Circulat` la 02.07.1916 de la Buz`u la
C`lim`ne]ti [ntre ofi\eri ai armatei rom@ne.
Buz`u Monografie ilustrat`

55

7. Rm. S`rat vedere din parc. 1915.


Ed. Libr`riei Progresul, Rm. S`rat.

8. Rm. S`rat Parcul, 1924. Editura Galeria de


Cadouri A. Mayer & Stern, Bucure]ti.
Buz`u Monografie ilustrat`

56

9. Rm. S`rat }coala de Agricultur`.


Libr`ria Gabriella I. Sp@nu.

10. Rm. S`rat M`n`stirea D`lh`u\i la 1924.

Buz`u Monografie ilustrat`

57

11. Rm. S`rat Teatrul din Gr`dina Public` la 1909.


Depozitul Universal }araga, Bucure]ti.

12. Rm. S`rat Casa Iteanu. Editura Libr`riei ]i Tipografia


Poporul Iorgu Constantinescu, Rm. S`rat.
Buz`u Monografie ilustrat`

58

13. Rm. S`rat Biserica Bagdad


1941. Editura Libr`riei
Progresul. Posed` un text
adresat d-lui Grigore Al.
Niculescu:
Salut`m pe marele erou care a
luat parte la r`zboiul de
Independen\` 1877-1878 pe al
c`rui piept str`luce]te Trecerea
Dun`rii.
Semneaz`
Mai mul\i camarazi ]i veterani
1877-1878.

14. Rm. S`rat Biserica Catedrala


Cuvioasa Paraschiva. Editura
Libr`riei ]i Tipografia Poporul Iorgu Constantinescu, Rm. S`rat.

Buz`u Monografie ilustrat`

59

Buz`u Monografie ilustrat`

60