Sunteți pe pagina 1din 2

Trei crai de la rsrit

compus de Pr. Cristian Todireanu

3 timpi

()

rei crai

de la

()

()

rit

i-au mers

l __ to

n __la_ Ie

ru __ sa

()
juns

stea ua __lor_ li

pe

la

cu stea __u-au c

i-a co

s-a __ as

lo

tim

da

cuns

c-au __ a

i-n

__ca_ se-a n __tre

ce

pu r-a

ba

()

-ai

m __ p

St

ta

rit

du p cum __ ci

lim

()

c __ u

r __ s

()

()

rat

Ps

nul roa __ de

()

()

cut

ne-n__ chi

zut i n-ai__ a

to

lor

flat

rul no

nm

roa __ de

Ca re

noi _stea ua i-am__ v

pe Hris _tos s-L

un de-i __Prun cul

as

zut

l __ u

lor

tzi

S-a __ ns

i-am ve

nit s

dm
1

()

er

gei i-L mai

mii _de

bai

ti

()

()

Lui

ca

Ce __ ru

()

()

__ le

sfinte

ma re-m

()

()

cie

Mi

cum__ a

fost

Lu mea

i-m p __ra_ tul

()

la

dai

la __Fi ul Dom__ nu

s-i

Prin ce __ta_ te

de se-n tm pl s-L __ a

re __s-i

lui

tai

()

()

n __ tre

c __ u

pu nei din __ a

p __ r

ur

ie

la _Dom_ nu

lui

smir n

La na __te_ rea

lu

chi __ ne

la

Dom nul

lui

da ru __ri_ le

i __ t

i de-a

lu __ s

se-n

ca

ra __ iu

inte

flai

cum

fie

lu __Hris

mie

ce

ca

n-n __ ve

fi

e pre

tos

Petre Alexandru Marian Titel - S.T.L.O.B.


2