Sunteți pe pagina 1din 5

20.09.

2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

HGM547/1995
IDinternunic:296465

Fiaactuluijuridic

RepublicaMoldova
GUVERNUL
HOTRRENr.547
din04.08.1995
cuprivirelamsuriledecoordonareireglementare
ctrestatapreurilor(tarifelor)
Publicat:28.09.1995nMonitorulOficialNr.5354artNr:426Dataintrariiinvigoare:
31.08.1995
MODIFICAT
HG928din12.12.12,MO263269/21.12.12art.1001
HG868din19.11.12,MO242244/23.11.12art.938
HG94din18.02.11,MO3233/25.02.11art.121
HG1021din29.10.10,MO214220/05.11.10art.1133
HG666din23.07.10,MO129130/27.07.10art.744
HG523din22.06.10,MO108109/29.06.10art.609
HG341din03.05.10,MO7071/11.05.10art.418
HG670din06.06.08,MO102/10.06.08art.667
HG627din23.05.08,MO9293/27.05.08art.619
HG280din13.03.07,MO3942/23.03.07art.298
HG1360din08.12.04,MO233236/17.12.04art.1558
HG964din25.08.04,MO156162/27.08.04art.1130
HG1385din20.11.03,MO234/24.11.03art.1422
HG66din27.01.03,MO11/31.01.03art.75
HG896din09.07.02,MO103/18.07.02art.1013
HG191din19.02.02,MO28/28.02.02art.263
HG856din20.09.99,MO106/30.09.99
HCC29din25.05.99,MO56/03.06.99
HG1196din09.12.98,MO111/17.12.98
HG972din17.09.98,MO90/01.10.98
HG41din16.01.98,MO16/05.03.98
HG692din24.07.97,MO56/28.08.97
HG293din26.03.97,MO21/03.04.97
nscopulexecutriiprevederilorLegiinr.231din23septembrie2010cuprivirelacomerul
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

1/5

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

interior(MonitorulOficialalRepubliciiMoldova,2010,nr.206209,art.681),Legiinr.105
XVdin13martie2003cuprivirelaproteciaconsumatorilor(MonitorulOficialalRepublicii
Moldova, 2003, nr. 126131, art. 507), cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
pentruasigurareaprotecieisocialeacetenilor,GuvernulHOTRTE:
[PreambululnredaciaHG94din18.02.11,MO3233/25.02.11art.121]
1. Se stabilete c producia cu destinaie industrial i tehnic, mrfurile de larg consum,
lucrrileiserviciile,prestatedectrepersoanelejuridiceifizicealeRepubliciiMoldova,cu
excepia celor fa de care se aplic msurile reglementrii de stat a preurilor
(conformanexelornr.1i2),secomercializeazlapreuri(tarife)liberedelivrare.
2.Sepermite,ncepndcu1ianuarie1995,persoanelorfiziceijuridice,indiferentdetipul
de proprietate i forma de organizare juridic, care desfoar activiti comerciale, s aplice
pentrumrfurinprocesulstabiliriipreurilorliberecuamnuntul,mrimeaadaosuluicomercial
liber,cuexcepiapreurilorlamrfurilesocialimportante.
[Pct.2modificatprinHG66din27.01.03,MO11/31.01.03art.75]
21.nsensulprezenteiHotrrisedefinescurmtoarelenoiuni:
unitate comercial (distribuitor) subiect al lanului de circulaie a mrfurilor de la
productorpnlaconsumator
procesareactivitatesuplimentaraprocesuluitehnologicdeproducereamrfurilor,care
nu modific caracteristicile iniiale ale produsului i care se efectueaz n cadrul unitii
comerciale (calibrare, sortare, mrunire, uscare, tranare, porionare, ambalare, reambalare,
marcare)
rabatcomercial(discount)reduceredinpreulproductorului/unitiicomerciale,convenit
anteriorntrepri,conformclauzelorprevzutencontract
predeachiziiepreulproductoruluidepestehotare/reprezentantuluioficialalacestuia,
diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat n documentele primare, cu luarea n
calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (dup caz, n funcie de
condiiile de livrare), recalculat n moneda naional (lei), conform cursului oficial al leului
moldovenescvalabilladataefecturiioperaiuniidevmuire
[Pct.21noiuneamodificatprinHG928din12.12.12,MO263269/21.12.12art.1001]
pre de livrare preul productorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial
acordat,indicatndocumenteleprimare
precuridicatapreulunitiicomercialecareefectueazcomercuridicata
precuamnuntulpreulunitiicomercialecareefectueazcomercuamnuntul
adaos comercial component al preului cu ridicata sau cu amnuntul, care reprezint
diferenadintreacestaipreuldeachiziie/livrareamrfurilor,indicatndocumenteleprimare.
[Pct.21introdusprinHG94din18.02.11,MO3233/25.02.11art.121]
3.Pentrumrfurilesocialimportante(conformanexeinr.3)sestabileteurmtorulmodde
formareapreurilor:
laexportselivreazlapreurilibere
pentru ntreprinderile de alimentaie public de categoria IIIa (ce deservesc invalizii,
persoanelesocialmentevulnerabile,elevii,studenii,populaialaloculdemunc,ninstituiile
curative), mrimea adaosului comercial nu depete 30 la sut, iar pentru ntreprinderile de
categoriaaIIanudepete70lasut,fadepreuldeachiziie/livrareaproduselorsaufa
decostulsetuluidematerieprimlacalculareapreurilorpentrubucateiproduse
mrfurile din import se comercializeaz pe teritoriul Republicii Moldova la preurile de
achiziie, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depete 20 la sut, iar pentru mrfurile
supuseprocesriinunitilecomerciale,sumaadaosuluicomercialcumulativnuvadepi40
la sut de la preul de achiziie. Cheltuielile operaionale, inclusiv cheltuielile de procesare i
altecheltuielilegatedeprocurareaicomercializareamrfurilorseacoperdincontuladaosului
comercial
mrfuriledeproducieautohtonsecomercializeazpeteritoriulRepubliciiMoldovadectre
unitilecomercialelapreuridelivrare,cuaplicareaadaosuluicomercialcenudepete20la
sut,cuexcepiapiniiiproduselordepanificaiepentrucarelimitaadaosuluicomercialnuva
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

2/5

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

depi 10 la sut, materialelor de construcie 30 la sut de la preul de livrare. Cheltuielile


operaionale, inclusiv cheltuielile de transport a materialelor de construcii i alte cheltuieli
legatedeprocurareaicomercializareamrfurilorseacoperdincontuladaosuluicomercial
n toate cazurile de comercializare a mrfurilor, cu aplicarea adaosului comercial limitat,
indiferent de numrul de uniti comerciale (distribuitori), mrimea adaosului comercial nu
trebuiesdepeascnivelullimitstabilit,delapreuldeachiziie/preuldelivrare.
[Pct.3nredaciaHG94din18.02.11,MO3233/25.02.11art.121]
[Pct.3modificatprinHG523din22.06.10,MO108109/29.06.10art.609]
[Pct.3modificatprinHG1360din08.12.04,MO233236/17.12.04art.1558]
[Pct.3modificatprinHG964din25.08.04,MO156162/27.08.04art.1130]
[Pct.3modificatprinHG1385din20.11.03,MO234/24.11.03art.1422]
[Pct.3modificatprinHG66din27.01.03,MO11/31.01.03art.75]
4.Lacomercializareamrfurilorsocialimportantepersoanelejuridiceifizicecarepractic
activitate de ntreprinztor snt obligate s indice n documentele primare cu regim special
(facturi/facturifiscale)preuldeachiziie/livrareimrimeaadaosuluicomercialcumulativ.
[Pct.4nredaciaHG94din18.02.11,MO3233/25.02.11art.121]
[Pct.5abrogatprinHG893din28.08.01,MO108/06.09.01art.945]
[Pct.5 declarat neconstituional prin HCC29 din 25.05.99, MO56/03.06.99 n vigoare
25.05.99]
[Pct.5modificatprinHG1196din09.12.98]
[Pct.5modificatprinHG293din26.03.97]
[Pct.6exclusprinHG972din17.09.98]
7.Sestabiletecncazulnclcriimoduluideformareiaplicareapreurilorreglementate,
persoanelejuridiceifizicepoartrspunderenconformitateculegislaianvigoare.
8.ControlulasuprarespectriiprevederilorprezenteihotrrisepunensarcinaMinisterului
Economiei. Controlul asupra respectrii disciplinei de stat a preurilor se pune n sarcina
MinisteruluiFinaneloriMinisteruluiAfacerilorInterne.
[Pct.8modificatprinHG868din19.11.12,MO242244/23.11.12art.938]
[Pct.8modificatprinHG627din23.05.08,MO9293/27.05.08art.619]
9.MinisterulFinanelorvaoperamodificrilenecesareninstruciunileprivindcompletarea
documentelorprimarecuregimspecial.
[Pct.9nredaciaHG94din18.02.11,MO3233/25.02.11art.121]
10.SeabrogHotrrileGuvernuluiRepubliciiMoldovaconformlisteianexate.
11.Prezentahotrreintrnvigoaredela31august1995.
PRIMMINISTRU
ALREPUBLICIIMOLDOVAAndreiSANGHELI
Contrasemneaz:
MinistruleconomieiValeriuBobuac
MinistrulfinanelorValeriuChian
Chiinu,4august1995.
Nr.547.

Anexanr.1
laHotrreaGuvernului
RepubliciiMoldova
nr.547din4august1995
NOMENCLATORUL
deproduseiservicii,preurileitarifelecrorase
stabilescdectreGuvernulRepubliciiMoldova
Pmntulibogiilesubterane
[Anexanr.1modificatprinHG41din16.01.98]
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

3/5

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

Anexanr.2
laHotrreaGuvernului
RepubliciiMoldova
nr.547din4august1995
NOMENCLATORUL
demrfuriiservicii,preurileitarifelecrorase
reglementeazdeministere,executiveleraionale
iprimriilemunicipiilor
MinistrulEconomieidecomunacordcuorganelepublicedespecialitate:
MinisterulSntii:
Medicamenteiarticolemedicaleprodusenrepublic.
Serviciimedicalecuplat.
MinisterulTransporturiloriGospodrieiDrumurilor:
Tarifelelatransportulferoviar,latraficuldemrfuri
Tarifelelatoatetipuriletransportuluidepasageri(cuexcepiataximetreloritransportului
public)
MinisterulDezvoltriiInformaionale:
TarifelelaserviciilepotaledebazprestatepopulaieipeteritoriulRepubliciiMoldova
Comiteteleexecutiveraionaleiprimriilemunicipiilor:
Lucrriledeevacuareaimpuritilor,gunoiului,zpeziiicuritulmecanizatalstrzilori
drumurilorpentruntreprinderi,organizaiiipopulaie.
Serviciifunerare(cuexcepiaexecutriimonumentelordinmarmurigranit).
Serviciipentrunclzirecentralizatiaprovizionarecuapferbinte*).
Tarifelepentrutransportareapasagerilorntransportuldeuzcomun(peteritoriulraionului,
orauluiialtorlocaliti)**).
Tarifelepentruchirie(inclusivplatapentrucazareancmine).
AgeniaNaionalpentruReglementarenEnergetic:
Gazenaturale
Energieelectricitermiclivratdectreageniieconomicipepiaaenergetic.
**)DecomunacordcuDepartamentulConstruciiloriDezvoltriiTeritoriului
[Anexanr.2modificatprinHG341din03.05.10,MO7071/11.05.10art.418]
[Anexanr.2modificatprinHG280din13.03.07,MO3942/23.03.07art.298]
[Anexanr.2modificatprinHG1360din08.12.04,MO233236/17.12.04art.1558]
[Anexanr.2modificatprinHG896din09.07.02,MO103/18.07.02art.1013]
[Anexanr.2modificatprinHG191din19.02.02,MO28/28.02.01art263]
[Anexanr.2modiifcatprinHG856din20.09.99]
[Anexanr.2completatprinHG41din16.01.98]
[Anexanr.2modificatprinHG692din24.07.97]
[Anexanr.2modificatprinHG293din26.03.97]
anexanr.3
[Anexanr.3modificatprinHG1021din29.10.10,MO214220/05.11.10art.1133]
[Anexanr.3modificatprinHG666din23.07.10,MO129130/27.07.10art.744]
[Anexanr.3nredaciaHG523din22.06.10,MO108109/29.06.10art.609]
[Anexanr.3modificatprinHG670din06.06.08,MO102/10.06.08art.667]
[Anexanr.3modificatprinHG627din23.05.08,MO9293/27.05.08art.619]
[Anexanr.3modificatprinHG1385din20.11.03,MO234/24.11.03art.1422]
[Anexanr.3modificatprinHG66din27.01.03,MO11/31.01.03art.75]
Aprobat
prinHotrreaGuvernului
RepubliciiMoldova
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

4/5

20.09.2015

lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

nr.547din4august1995
LISTA
hotrrilorGuvernuluiRepubliciiMoldovacareseabrog
1. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.726 din 27 decembrie 1991 "Cu privire la
liberalizareapreuriloritarifelorilaproteciapieeiinterne".
2. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 108 din 21 febriarie 1992 "Cu privire la
preurilecuamnuntullamedicamenteiaparatajmedical"(Monitor,1992,nr.2,art.65).
3. Hotrrea Guvernului RepubliciiMoldova nr.566 din7septembrie 1993"Cuprivirela
perfecionareamoduluidestabilireapreurilorlaproduselepetroliere".
4. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.637 din 12 octombrie 1993 "Cu privire la
unele msuri de reglementare a modului de stabilire a adaosului comercial n Republica
Moldova"(Monitor,1993,nr.10,art.317).
5.Punctul4alHotrriiGuvernuluiRepubliciiMoldovanr.335din24mai1994"Privind
liberalizareacontinuapreurilor"(Monitor,1994,nr.5,art.180).
6. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.39 din 17 ianuarie 1995 "Cu privire la
operarea modificrilor la Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.637 din 12 octombrie
1993".

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=38629EA8:6B888CB0

5/5

S-ar putea să vă placă și