Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic Nr.

1 Suplacu de Barcau
Judetul Bihor
Nr. 133 din 25.05 2014

Nota interna
Incheierea situatiei la invatatura pe semestrul II al anului scolar
2014-2015

La finele semestrului doi al anului scolar 2014-2015, invatatorii si


dirigintii vor transmite la secretariat o serie de date statistice privind
situatia scolara a elevilor.
In conformitate cu art.49, alin.7, 8 si 10 din ROFUIP, consiliul
profesoral valideaza situatia scolara a elevilor, pe clase, in sedinta de
incheiere a cursurilor semestriale si anuale, urmand ca in procesul-verbal
sa se consemneze numele celor corigenti, repetenti, amanati,
exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7.
Conform aceluiasi articol, alin.2., situatia scolara a elevilor corigenti,
amanati sau repetenti se comunica in scris parintilor/ tutorilor legali, de
catre diriginte/ invatator, in cel mult zece zile de la incheierea fiecarui
semestru sau an scolar.
Precizari privind incheierea situatiei scolare a elevilor amanati
pe semestrul II sau amanati anual
1.Pentru elevii neincheiati sau amanati pe semestrul II, incheierea situatiei
scolare se face intr-o perioada stabilita de conducerea scolii, inaintea
sesiunii de corigente, respectiv in perioada 22-26 iunie 2014. Precizam
ca sunt declarati amanati semestrial elevii care au absentat, motivate sau
nemotivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevazut
intr-un semestru, la disciplinele respective.
2.Elevii amanati , care nu se prezinta in sesiunea din 22-26 iunie sau nu
promoveaza in aceasta sesiune la 1 sau 2 discipline, se pot prezenta la
sesiunea de corigente stabilita de MEN, la inceputul lunii septembrie.
3.Elevii amanati semestrial sau anual care nu se prezinta nici la sesiunea
de incheiere a situatiei scolare din toamna, la cel putin o disciplina, sunt
declarati repetenti.
Anexele 1 si 2 cuprinde datele care vor fi transmise la secretariat.
Anexa 1 cuprinde date referitoare la incheierea situatiei scolare pe
semestrul II, iar anexa 2, date referitoare la incheierea situatiei la finele
anului scolar 2014-2015.

Director,
prof. Laura Razi

Anexa 1 la Nota interna


I.Incheierea situatiei scolare a elevilor la sfarsitul semestrului II al
anului scolar 2014-2015
Clasa
Invatator/diriginte
1.Elevi inscrisi la inceputul anului scolar
-total: .., din care : fete
.romi
.fete romi
2.Elevi ramasi inscrisi la sfarsitul semestrului II
-total: .., din care : fete
.romi
.fete romi
3.Elevi promovati la sfarsitul semestrului II
-total: .., din care : fete
.romi
.fete romi
4. Elevi promovati in sem.II, cu medii intre: 5 6,99:
7 8,99: ..
9 10: ...
5.Elevi corigenti in sem.II la: 1 obiect: ..
2 obiecte:
3 sau mai multe obiecte: ..
6.Elevi cu situatia scolara neincheiata pe semestrul I sau II
-total: ., din care: ..fete
Nume elev

Lista disciplinelor la care este neincheiat si pe


care semestru

7.Elevi repetenti la data de 19 iunie


-total: , din care .fete
-numele elevilor este:

II. MISCAREA ELEVILOR


1.Total elevi inscrisi la inceputul anului scolar: .
2.Total elevi ramasi inscrisi la sfarsitul anului scolar: ..
3.Numar elevi plecati, in sem.II, in: alt judet:..
strainatate:
4.Numar elevi veniti, in sem.II, din: alt judet:..
strainatate:
5.Elevi cu abandon scolar (adica elevi care si-au depasit cu 2 ani varsta
clasei si ies din sistem)
-total: ., din care : . fete
6.Numar de elevi retrasi de la scoala in sem.II: (inclusiv
cei de la fara frecventa)
7.Note scazute la purtare in sem.II:
-total elevi cu note intre 9,99 si 7: ..
-total elevi cu note sub 7: .
Nume elev

Nota
acord
ata

Motivul sanctiunii

8.Elevi exmatriculati (numele si motivul)

Anexa 2 la Nota interna


Incheierea situatiei scolare la finele anului scolar 2013-2014
Clasa..
Invatator/ diriginte: ..
1.Elevi plecati prin transfer in timpul anului scolar:
-total: .., din care : fete
2.Elevi veniti prin transfer in timpul anului scolar:
-total: .., din care : fete
3.Elevi stabiliti in strainatate:
-total: ., din care: .fete
4.Elevi promovati la sfarsitul anului scolar, cu media anuala intre:
-5-5,99:
-6-6,99:
-7-7,99:
-8-8,99:
-9-10:
5.Elevi absolventi ai clasei a VIII-a, pe varsta si sexe
-total elevi de 13 ani: , din care: .fete
-total elevi de 14 ani: , din care: .fete
-total elevi de 15 ani: , din care: .fete
-total elevi de 16 ani: , din care: .fete
-total elevi de 17 ani si peste 17 ani: , din care: .fete
6.Elevi promovati ai clasei a IV-a, pe varsta si sexe
-total elevi de 9 ani: , din care: .fete
-total elevi de 10 ani: , din care: .fete
-total elevi de 11 ani: , din care: .fete
-total elevi de 12 ani: , din care: .fete
-total elevi de 13 ani si peste 13 ani: , din care: .fete