Sunteți pe pagina 1din 4

ORDIN nr.

130 din 25 ianuarie 2007


pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2007
Avnd n vedere prevederile art. 17 alin. (1) i (2) i ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea impotriva incendiilor,
n temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea i funcionarea Ministerului Administraiei i
Internelor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 604/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul administraiei i internelor emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aproba Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, prin inspectoratele judeene sau al municipiului Bucureti pentru situaii de urgenta, va lua
msuri pentru ducerea la ndeplinire a dispoziiilor prezentului ordin.
ART. 3
(1) Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind
elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.
Ministrul
administraiei
i internelor,
Vasile Blaga
Bucureti, 25 ianuarie 2007.
Nr. 130.
ANEXA
METODOLOGIE
de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Prezenta metodologie stabilete principiile, criteriile i nivelurile de performanta, precum i condiiile tehnice necesare elaborrii scenariilor de
securitate la incendiu.
ART. 2
Scenariul de securitate la incendiu estimeaza condiiile tehnice asigurate conform reglementrilor n vigoare i aciunile ce trebuie ntreprinse
n caz de incendiu pentru ndeplinirea cerintei eseniale "securitatea la incendiu".
ART. 3
Prevederile prezentei metodologii se aplica pentru analizarea i evaluarea interdependentei nivelurilor de performanta cu msurile tehnicoorganizatorice, condiiile de asigurare a interveniei i mijloacele tehnice de aprare impotriva incendiilor.
CAP. II
Elaborarea scenariului de incendiu
ART. 4
Scenariul de incendiu se elaboreaz pentru categoriile de construcii, instalaii i amenajri stabilite prin Hotrrea Guvernului nr. 1.739/2006
pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.
ART. 5
Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu i pentru alte categorii de construcii, instalaii i amenajri dect cele prevzute la art. 4, la
solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor msuri de optimizare a proteciei la
incendiu.
ART. 6
(1) Pentru categoriile de construcii, instalaii i amenajri menionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaboreaz de proiectani,
n baza prevederilor prezentei metodologii.

(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construcii, instalaii i amenajri menionate la art. 5 pot fi elaborate i de
personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a obinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, n condiiile legii.
ART. 7
(1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului construciei, instalaiei sau amenajrii, care
sintetizeaza regulile i msurile de aprare impotriva incendiilor stabilite prin documentaiile tehnice de proiectare/execuie elaborate.
(2) Msurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sa se reflecte n piesele desenate ale documentaiilor de
proiectare/execuie.
ART. 8
Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentat n anexa care face parte integrant din prezenta metodologie.
ART. 9
Scenariile de securitate la incendiu se includ n documentaiile tehnice ale construciilor i se pstreaz de ctre utilizatori (investitori,
proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toat durata de existenta a construciilor, instalaiilor tehnologice i a altor amenajri.
ART. 10
(1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizeaz atunci cnd intervin modificri ale proiectului sau destinaiei construciei.
(2) Scenariile de securitate la incendiu isi pierd valabilitatea atunci cnd nu mai corespund situaiei pentru care au fost ntocmite.
ART. 11
n baza prevederilor prezentei metodologii i cu respectarea legislatei n vigoare, organele administraiei publice centrale i alte instituii
abilitate potrivit legii pot emite dispoziii specifice privind scenariile de securitate la incendiu pentru construciile, instalaiile i alte amenajri aflate
n domeniul lor de competenta, n funcie de tipul, destinaia, categoria i clasa de importanta a acestora.
ANEXA
la metodologie
STRUCTURA SCENARIULUI
DE SECURITATE LA INCENDIU
1. Caracteristicile construciei sau amenajrii
1.1. Datele de identificare
A. Se nscriu datele necesare identificarii construciei/ amenajrii: denumire, proprietar/beneficiar, adresa, nr. de telefon, fax, e-mail etc.
B. Se fac referiri privind profilul de activitate i, dup caz, privind programul de lucru al obiectivului, n funcie de situaia n care se elaboreaz
scenariul de securitate la incendiu.
1.2. Destinaia
Se menioneaz funciunile principale, secundare i conexe ale construciei/amenajrii, potrivit situaiei pentru care se ntocmete scenariul de
securitate la incendiu.
1.3. Categoria i clasa de importanta
A. Se precizeaz categoria de importanta a construciei, stabilit conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
construciilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare, i n conformitate cu metodologia
specifica.
B. Se precizeaz clasa de importanta a construciei potrivit reglementrilor tehnice, corelata cu categoria de importanta.
1.4. Particulariti specifice construciei/amenajrii
A. Se prezint principalele caracteristici ale construciei/ amenajrii privind:
a) tipul cldirii: civil, inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de producie sau depozitare, monobloc, blindata, cu funciuni mixte etc., precum
i regimul de nlime i volumul construciei;
b) aria construit i desfasurata, cu principalele destinaii ale ncperilor i ale spaiilor aferente construciei;
c) numrul compartimentelor de incendiu i ariile acestora;
d) precizri referitoare la numrul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;
e) prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;
f) capaciti de depozitare sau adpostire;
g) caracteristicile proceselor tehnologice i cantitile de substane periculoase, potrivit clasificarii din Hotrrea Guvernului nr. 95/2003 privind
controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane periculoase, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;
h) numrul cilor de evacuare i, dup caz, al refugiilor.
B. Precizri privind instalaiile utilitare aferente cldirii sau amenajrii: de nclzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc.,
precum i a componentelor lor, din care sa rezulte ca acestea nu contribuie la iniierea, dezvoltarea i propagarea unui incendiu, nu constituie
risc de incendiu pentru elementele de construcie sau obiectele din ncperi ori adiacente acestora, iar n cazul unui incendiu se asigura condiii
pentru evacuarea persoanelor.
2. Riscul de incendiu
A. Identificarea i stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementrilor tehnice specifice, lundu-se n considerare:
a) densitatea sarcinii termice;
b) clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza

performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construciilor i turismului i al ministrului
administraiei i internelor nr. 1.822/394/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementrile
tehnice specifice, precum i din caracteristicile i proprietile fizico-chimice ale materialelor i substanelor utilizate;
c) sursele poteniale de aprindere i mprejurrile care pot favoriza aprinderea i, dup caz, timpul minim de aprindere, precum i timpul de
atingere a fazei de incendiu generalizat.
B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare ncpere, spaiu, zona, compartiment, potrivit reglementrilor tehnice, n funcie de
densitatea sarcinii termice, funciunea spaiilor, ncperilor, respectiv de natura activitilor desfurate, de comportarea la foc a elementelor de
construcii i de caracteristicile de ardere a materialelor i substanelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, i se precizeaz n
scenariul de securitate la incendiu ntocmit pentru cldirea n ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.
C. Pentru situaiile prevzute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, dup caz, msuri alternative pentru reducerea riscului de
incendiu, pentru ncadrarea n nivelul prevzut n reglementrile tehnice.
3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu
3.1. Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aprare impotriva incendiilor i reglementrilor tehnice, n funcie de:
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de construcie (n special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilit potrivit criteriilor
din Regulamentul privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performantelor de comportare la foc, reglementrilor
tehnice i standardelor europene de referinta;
b) gradul de rezistenta la foc a construciei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementrilor tehnice.
3.2. Limitarea apariiei i propagarii focului i fumului n interiorul construciei
Pentru asigurarea limitrii propagarii incendiului i efluentilor incendiului n interiorul construciei/ compartimentului de incendiu se precizeaz:
a) compartimentarea antifoc i elementele de protecie a golurilor functionale din elementele de compartimentare;
b) msurile constructive adaptate la utilizarea construciei, respectiv aciunea termica estimat n construcie, pentru limitarea propagarii
incendiului n interiorul compartimentului de incendiu i n afar lui: pereii, planeele rezistente la foc i elementele de protecie a golurilor din
acestea, precum i posibilitatea de ntrerupere a continuitii golurilor din elementele de construcii;
c) sistemele de evacuare a fumului i, dup caz, a gazelor fierbinti;
d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum;
e) sistemele i instalaiile de detectare, semnalizare i stingere a incendiului;
f) msurile de protecie la foc pentru instalaiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.;
g) msurile constructive pentru faade, pentru mpiedicarea propagarii focului la prile adiacente ale aceleiai cldiri.
3.3. Limitarea propagarii incendiului la vecinti
Pentru asigurarea limitrii propagarii incendiilor la vecinti se precizeaz:
a) distanele de siguranta asigurate conform reglementrilor tehnice sau msurile alternative conforme cu reglementrile tehnice, atunci cnd
aceste distane nu pot fi realizate;
b) msurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe faade i pe acoperis, de exemplu performanta la foc exterior a
acoperiului/invelitorii de acoperis;
c) dup caz, msuri de protecie activa.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu se precizeaz:
a) alctuirea constructiv a cilor de evacuare, separarea de alte funciuni prin elemente de separare la foc i fum, protecia golurilor din
pereii ce le delimiteaza;
b) msuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalaii de presurizare i alte sisteme de control al fumului;
c) tipul scarilor, forma i modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.;
d) geometria cilor de evacuare: gabarite - limi, nlimi, pante etc.;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numrul fluxurilor de evacuare;
g) existenta iluminatului de siguranta, tipul i sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi;
i) timpul de siguranta a cilor de evacuare i, dup caz, a refugiilor;
j) marcarea cilor de evacuare.
B. Dac este cazul, se precizeaz msurile pentru accesul i evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilitati, bolnavilor i ale altor categorii de
persoane care nu se pot evacua singure n caz de incendiu.
C. Se fac precizri privind asigurarea condiiilor de salvare a persoanelor, a animalelor i evacuarea bunurilor pe timpul interveniei.
3.5. Securitatea forelor de intervenie
A. Se precizeaz amenajrile pentru accesul forelor de intervenie n cldire i incinta, pentru autospeciale i pentru ascensoarele de
incendiu.
B. Se precizeaz caracteristicile tehnice i functionale ale acceselor carosabile i ale cilor de intervenie ale autospecialelor, proiectate
conform reglementrilor tehnice, regulamentului general de urbanism i reglementrilor specifice de aplicare, referitoare la:
a) numrul de accese;
b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare i marcare.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaz:


a) tipul, numrul i caracteristicile acestora;
b) amplasarea i posibilitile de acces, sursa de alimentare cu energie electrica de rezerva;
c) timpul de siguranta a ascensoarelor de pompieri.
D. Se fac precizri privind asigurarea condiiilor de salvare a persoanelor, a animalelor i evacuarea bunurilor pe timpul interveniei.
4. Echiparea i dotarea cu mijloace tehnice de aprare impotriva incendiilor
A. Se precizeaz nivelul de echipare i dotare cu mijloace tehnice de aprare impotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de
aprare impotriva incendiilor, a normelor specifice de aprare impotriva incendiilor, precum i a reglementrilor tehnice specifice.
B. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu se specifica:
a) tipul i parametrii funcionali specifici instalaiilor respective;
b) timpul de alarmare prevzut;
c) zonele protejate/de detectare la incendiu.
C. Pentru sistemele, instalaiile i dispozitivele de limitare i stingere a incendiilor se specifica:
a) tipul i parametrii funcionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; actionare manual sau manual i automat; debite, intensitati
de stingere i stropire, cantiti calculate de substanta de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni,
rezerve de substanta de stingere, surse de alimentare etc.;
b) timpul normat de funcionare;
c) zonele, ncperile, spaiile, instalaiile echipate cu astfel de mijloace de aprare impotriva incendiilor.
D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte i mijloace de intervenie se specifica:
a) tipul i caracteristicile de stingere asigurate;
b) numrul i modul de amplasare n funcie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile,
suprafata, destinaia, clasa de incendiu etc.;
5. Condiii specifice pentru asigurarea interveniei n caz de incendiu
n funcie de categoria de importanta a construciei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea construciei sau a amenajrii, se specifica:
a) sursele de alimentare cu apa, substantele de stingere i rezervele asigurate;
b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze i, dup caz, alte utiliti;
c) date privind serviciul privat pentru situaii de urgenta, conform criteriilor de performanta;
d) zonele, ncperile, spaiile n care se gsesc substantele i materialele periculoase i pentru care sunt necesare produse de stingere i
echipamente speciale (se precizeaz inclusiv cantitile respective i starea n care se afla), precum i tipul echipamentului individual de
protecie a personalului.
6. Msuri tehnico-organizatorice
A. Se stabilesc condiiile i msurile necesar a fi luate, potrivit reglementrilor tehnice, n funcie de situaia existenta.
B. Se apreciaz modul de ncadrare a construciei sau amenajrii n nivelurile de performanta prevzute de reglementrile tehnice i, dup
caz, se stabilesc msuri pentru mbuntirea parametrilor i a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu, dup caz.
C. Se precizeaz condiiile sau recomandrile care trebuie avute n vedere la ntocmirea documentelor de organizare a aprrii impotriva
incendiilor, aferente construciei ori amenajrii respective.
------------