Sunteți pe pagina 1din 8

C++

Lectia 1:Algoritmi

Borcea Ana-Maria

Borcea Ana-Maria

Date
Datele cu care lucreaza algoritmii se pot clasifica dupa
urmatoarele criterii:

In functie de posibilitatea de a-si modifica valoare:


Constante
Variabile

In functie de tipul datelor:


numerice(natural,intregi,reale),logice(booleene),
alfabetice

In functie de organizarea datelor: simple,structurate


Borcea Ana-Maria

Variabile
Variabilele inmagazineaza o valoare ce poate fi modificata pe
parcursul executiei algoritmului
Caracteristicile variabilelor:

nume (succesiune de litere si cifre,primul character fiind litera)

tip
(int,unsigned,float,char)

valoare (intotdeauna o variabila trebuie sa aiba o valoare


initiala)

adresa zonei de memorie rezervata variabilei

Borcea Ana-Maria

Expresii
Expresiile sunt utilizate in scopul efectuarii calculelor.O
expresie este alcatuita din operanzi si operatori.
TIPURI DE OPERATORI:

aritmetici :+,-,*,/,%
relationali :<,>,<=,>=,<>(diferit)
logici : !(negatia),&&(conjunctia),||(disjunctia)
Borcea Ana-Maria

Operatori logici
Disjunctia(sau)

Conjunctia(si)
x

x&&y

x||y

Borcea Ana-Maria

1.

Exercitii

Ce valoare au expresiile daca x=y?

a)(x<=y) || (y<=x)
b) x*x==y*y
c)(x<=y) && (y<x)
d)(x%y==0) && (y%x==0) && (x*y>0)
2.

Care este rezultatul evalurii expresiei C/C++ alturate?


10*2/3*3/2

3.
Variabilele x i y sunt de tip ntreg, x memornd valoarea 4, iar y valoarea 2. Care dintre expresiile
de mai jos are valoarea 0?

x-y!=0
x+y>x%y+1
x-2*y==0
!(x==2*y)
Borcea Ana-Maria

4.

Care dintre expresiile de mai jos este echivalent cu expresia alturat?

a) ((a>3) || (a<15)) && (a==b)


b)!((a<=3) || (a>=15)) || (a!=b)

((a>3) && (a<15)) || (a!=b)

c) ((a>3) || (a<15)) && (a!=b)


d) !(a<3 || a>15) && (a!=b)
5.

Care este valoarea expresiei C/C++ alturate?

a) 3

9/2*2-5

b) 4
c)-3
d)-3.75
6.Variabilele x i y sunt de tip ntreg, x memornd valoarea 8, iar y valoarea 6. Care dintre expresiile
C/C++ de mai jos are valoarea 0?

3*x-4*y==0
(x+y)/2 > x%y+1
!(x/2+2==y)
x-y+3!=0
Borcea Ana-Maria