Sunteți pe pagina 1din 2

VITICULTURA

Odata cu aderarea la Uniunea


Europeana , viticultura
tarii noastre cunoaste noi perspective de dezvoltare .Astfel
prin adoptarea legislatiei europene la conditiile tarii
noastre ,s-au legiferat si bazele sustinerii financiare in
viticultura .
Producatorii
agricoli
,
detinatori
de
plantatii
viticole,pot beneficia de sprijin financiar in modernizarea
si refacerea plantatiilor viticole , si de sprijin financiar
in domeniul vinificatiei.
Noua legislatie viticola are ca obiective si inventarierea
si
evidentierea
parcelelor
viticole,
defrisarea
si
infiintarea de noi plantatii ,modernizarea exploatatiilor
existente,imbunatatirea sortimentului de struguri, precum si
noi precizari in domeniul comercializarii strugurilor si a
vinului .
Sprijinul acordat pentru infiintarea de noi plantatii
viticole (Ord.247/2008 ),se acorda intre
75 80% din
cheltuielie de infiintare a plantatiei ,sprijin de care pot
beneficia detinatorii de plantatii viticole care au expirata
perioada de exploatare a plantatiei si se incadreaza in
prevederile Ord.462/2006 privind drepturile de plantare .
Pentru obtinerea subventiei la infiintarea plantatiilor , se
intocmeste un proiect de infiintare ,sint necesare acte
justificative conform Ord. 247/2008 si se depun la DADR.in
termene fixate de lege.
Prime de defrisare se aproba si pentru suprfetele solicitate a
se defrisa ininte de termen .(Ord.572/2008 ) dar cu pierderea
dreptului individual de replantare .
Legislatia prevede si sprijin in domeniul tratamentelor
fitosanitare si in vinificatie , precum si unele reglementari in
ce ce priveste evidentierea productiei (Ord. 487/2009 ) si a
comercializarii vinurilor .

LEGISLATIE
Legea 244/2002
HG. 1134/2002
Ord. 225/2006

- Legea viei si vinului

(republicata )

Norme metodologice de apicare a legii viei si


vinului
- Zonarea soiurilor de vita de vie

Ord. 645/2005 - Privind incadrarea regiunilor viticole


romanesti in zonele viticole ale UE.
REGISTRUL

PLANTATIILR

VITICOLE

- Ord. 64/2003 pentru aprobarea modelului Registrului


plantatiilor Viticole si implementarea acestuia in teritoriu
- Ord. 462/2006 Norme de instituire si gestionare a drepturilor
individuale de plantare si replantare a vitei de vie
model cerere - anexele 1 4
- Ord. 572/2008 Norme de aplicare a schemei de defrisare a
plantatiilor viticole
- Ord. 247/2008
Norme de aplicare a programelor
reconversie /restructurare a plantatiilor viticole

de

- ORD. 487/2009 - pentru aprobarea modelului de carnet de


viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii
productiei de struguri pentru vin .
REGISTRUL INDUSTRIILOR

VITICOLE

- Ord.71/2004 Privind aprobarea regulamentului de inscriere a


agentilor economici ,cu activitati in domeniul vitivinicol ,in
Registrul Industriilor Viticole

REGULAMENTE

CE

-Regulamentul CE. 2220/1985


- Regulamentul CE 1493/1999 privind organizarea comuna a pietei
viti-vinicole
- Regulamentul CE 479/2008 privind modificarea regulamentului
1493/1999