Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE nr.

229 din 6 octombrie 2015


pentru modificarea i completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea
de anse i de tratament ntre femei i brbai
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 7 octombrie 2015
Data intrarii in vigoare : 10 octombrie 2015

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


ART. I
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament
ntre femei i brbai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:
1. La articolul 1, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins:
"(1^1) Statul romn, prin autoritile competente, elaboreaz i
implementeaz politici i programe n vederea realizrii i garantrii
egalitii de anse i de tratament ntre femei i brbai i
eliminrii tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex."
2. Dup articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu
urmtorul cuprins:
"Art. 3^1. - Egalitatea de anse i de tratament ntre femei i
brbai se realizeaz n conformitate cu urmtoarele principii:
a) principiul legalitii, potrivit cruia sunt respectate
prevederile Constituiei i legislaiei naionale n materie, precum i
prevederile acordurilor i altor documente juridice internaionale la
care Romnia este parte;
b) principiul respectrii demnitii umane, potrivit cruia
fiecrei persoane i este garantat dezvoltarea liber i deplin a
personalitii;
c) principiul cooperrii i al parteneriatului, potrivit cruia
autoritile administraiei publice centrale i locale colaboreaz cu
societatea civil i organizaiile neguvernamentale pentru elaborarea,
implementarea, evaluarea i monitorizarea politicilor publice i a
programelor privind eliminarea tuturor formelor de discriminare pe
criteriul de sex, precum i pentru realizarea de facto a egalitii de
anse i de tratament ntre femei i brbai;
d) principiul transparenei, potrivit cruia elaborarea, derularea,
implementarea i evaluarea politicilor i programelor din domeniu sunt
aduse la cunotina publicului larg;
e) principiul transversalitii, potrivit cruia politicile i
programele publice care apr i garanteaz egalitatea de anse i de
tratament ntre femei i brbai sunt realizate prin colaborarea
instituiilor i autoritilor cu atribuii n domeniu la toate
nivelele vieii publice."

3. La articolul 4, dup litera d) se introduc trei noi litere,


literele d^1)-d^3), cu urmtorul cuprins:
"d^1) prin hruire psihologic se nelege orice comportament
necorespunztor care are loc ntr-o perioad, este repetitiv sau
sistematic i implic un comportament fizic, limbaj oral sau scris,
gesturi sau alte acte intenionate i care ar putea afecta
personalitatea, demnitatea sau integritatea fizic ori psihologic a
unei persoane;
d^2) prin sex desemnm ansamblul trsturilor biologice i
fiziologice prin care se definesc femeile i brbaii;
d^3) prin gen desemnm ansamblul format din rolurile,
comportamentele, trsturile i activitile pe care societatea le
consider potrivite pentru femei i, respectiv, pentru brbai;"
4. La articolul 4, dup litera i) se introduce o nou liter,
litera i^1), cu urmtorul cuprins:
"i^1) prin stereotipuri de gen se nelege sistemele organizate de
credine i opinii consensuale, percepii i prejudeci n legtur cu
atribuiile i caracteristicile, precum i rolurile pe care le au sau
ar trebui s le ndeplineasc femeile i brbaii;"
5. La articolul 4, dup litera j) se introduce o nou liter,
litera k), cu urmtorul cuprins:
"k) prin bugetare din perspectiva de gen se nelege analiza
bugetului public n vederea identificrii impactului pe care l are
asupra vieii femeilor i brbailor i alocarea resurselor financiare
n vederea respectrii principiului egalitii de anse ntre femei i
brbai."
6. La articolul 10, dup alineatul (8) se introduce un nou alineat,
alineatul (9), cu urmtorul cuprins:
"(9) La revenirea la locul de munc n condiiile prevzute la
alin. (8), salariata/salariatul are dreptul la un program de
reintegrare profesional, a crui durat este prevzut n regulamentul
intern de organizare i funcionare i nu poate fi mai mic de 5 zile
lucrtoare."
7. La articolul 14, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(2) Instituiile de nvmnt de toate gradele, factorii sociali
care se implic n procese instructiv-educative, precum i toi
ceilali furnizori de servicii de formare i de perfecionare,
autorizai conform legii, vor include n programele naionale de
educaie teme i activiti referitoare la egalitatea de anse i de
tratament ntre femei i brbai."
8. La articolul 19, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"(3) Firmele de publicitate au obligaia de a cunoate i de a
respecta principiul egalitii de anse i de tratament, precum i de a
nu utiliza stereotipurile de gen n produciile publicitare."

9. Titlul capitolului V se modific i va avea urmtorul cuprins:


"CAPITOLUL V
Agenia Naional pentru Egalitatea de anse ntre Femei i
Brbai"
10. Articolul 23 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Se nfiineaz Agenia Naional pentru Egalitatea
de anse ntre Femei i Brbai, denumit n continuare ANES, organ de
specialitate al administraiei publice centrale, cu personalitate
juridic, n subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice, care promoveaz principiul egalitii
de anse i de tratament ntre femei i brbai n vederea eliminrii
tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, n toate
politicile i programele naionale.
(2) ANES ndeplinete urmtoarele funcii:
a) de strategie, prin care se asigur fundamentarea, elaborarea i
aplicarea strategiei i politicilor Guvernului n domeniul egalitii
de anse i de tratament ntre femei i brbai;
b) de armonizare cu reglementrile Uniunii Europene a cadrului
legislativ din domeniul su de activitate;
c) de reprezentare, prin care se asigur, n numele statului romn,
reprezentarea pe plan intern i extern n domeniul su de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care se asigur integrarea activ i
vizibil a perspectivei de gen n toate politicile i programele
naionale, controlul aplicrii i respectrii reglementrilor din
domeniul su de activitate i funcionarea organismelor din subordinea
i coordonarea sa.
(3) Atribuiile ANES se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la
propunerea ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i
persoanelor vrstnice.
(4) n exercitarea funciei de strategie n domeniul egalitii de
anse ntre femei i brbai, ANES finaneaz sau, dup caz,
cofinaneaz proiecte specifice i proiecte din cadrul programelor de
interes naional n domeniul egalitii de anse ntre femei i brbai
i al prevenirii i combaterii violenei n familie i mpotriva
femeii.
(5) n exercitarea funciei de autoritate n domeniul egalitii de
anse ntre femei i brbai, ANES primete reclamaii/plngeri privind
nclcarea dispoziiilor normative referitoare la principiul egalitii
de anse i de tratament ntre femei i brbai i al nediscriminrii
dup criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice,
instituii publice i private, i le transmite instituiilor competente
n vederea soluionrii i aplicrii sanciunii i asigur consilierea
victimelor n condiiile legii."
11. Dup articolul 23 se introduc ase noi articole, articolele
23^1 - 23^6, cu urmtorul cuprins:
"Art. 23^1. - (1) ANES este condus de un secretar de stat, numit
prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii,
familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice.
(2) Secretarul de stat reprezint ANES n raporturile cu
ministerele, cu alte autoriti ale administraiei publice, cu

organizaii, precum i n raporturile cu persoane fizice i juridice,


romne sau strine.
(3) n ndeplinirea atribuiilor sale, secretarul de stat al ANES
poate consulta experi/experte n domeniul egalitii de anse i de
tratament, cu recunoatere la nivel naional i internaional.
(4) n scopul ndeplinirii atribuiilor sale, ANES poate solicita
informaii de la autoriti ale administraiei publice centrale i
locale, alte instituii i autoriti publice, societi la care statul
este acionar sau asociat, organizaii patronale i sindicale
reprezentative la nivel naional, acestea avnd obligaia de a furniza
datele solicitate.
Art. 23^2. - (1) Instituiile i autoritile prevzute la art. 20
alin. (1):
a) elaboreaz anual planuri de aciune pentru aplicarea
prevederilor legale privind egalitatea de anse i de tratament ntre
femei i brbai att n politicile interne de gestionare a resurselor
umane, ct i n politicile, programele i proiectele specifice
domeniului de activitate;
b) raporteaz ANES, anual, progresele obinute.
(2) Instituiile, autoritile i organizaiile prevzute la art.
22 alin. (1) i (2) raporteaz ANES, anual, stadiul privind
reprezentarea femeilor i brbailor la nivel decizional, precum i
msurile propuse i realizate pentru mbuntirea situaiilor care nu
respect principiul reprezentrii echilibrate.
(3) Planurile de aciune prevzute la alin. (1) sunt evaluate i
avizate de ANES, care urmrete aplicarea lor.
Art. 23^3. - (1) ANES elaboreaz i propune proiectul de buget
propriu pe care l nainteaz Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei
Sociale i Persoanelor Vrstnice spre aprobare, n condiiile legii.
(2) Secretarul de stat al ANES este ordonator teriar de credite.
(3) n exercitarea atribuiilor sale, secretarul de stat al ANES
emite decizii.
Art. 23^4. - (1) Organizarea i funcionarea ANES se stabilesc prin
Regulamentul de organizare i funcionare al ANES, aprobat prin ordin
al ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor
vrstnice.
(2) Numrul maxim de posturi i structura organizatoric a ANES se
aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministrului muncii,
familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice.
Art. 23^5. - (1) ANES va prelua personalul Departamentului pentru
Egalitate de anse ntre Femei i Brbai pe baz de protocol de
predare/primire, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecrei
categorii de personal, fr afectarea drepturilor salariale ale
acestora.
(2) Patrimoniul Departamentului pentru Egalitate de anse ntre
Femei i Brbai va fi preluat de ANES pe baz de protocol de predareprimire, n condiiile legii.
Art. 23^6. - (1) ANES poate beneficia de donaii i sponsorizri n
condiiile legii.
(2) Pentru finanarea activitii ANES pot fi utilizate i fonduri
externe rambursabile i nerambursabile."

12. Dup articolul 23^6 se introduce un nou capitol, capitolul V^1,


cu urmtorul cuprins:
"CAPITOLUL V^1
Abordarea integrat de gen n politicile naionale"
13. La articolul 24, alineatele (1), (2), (5), (7) i (9) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Se nfiineaz Comisia naional n domeniul
egalitii de anse ntre femei i brbai, denumit n continuare
CONES, care i desfoar activitatea n coordonarea ANES.
(2) Secretarul de stat al ANES este preedintele CONES.
...................................................................
.......
(5) Atribuiile CONES, inclusiv cele prevzute de prezenta lege,
sunt prevzute n regulamentul propriu de organizare i funcionare,
elaborat de ctre ANES, avizat de membrii CONES i aprobat prin
hotrre a Guvernului.
...................................................................
.......
(7) Reuniunile CONES se desfoar semestrial la sediul ANES.
Secretariatul CONES este asigurat de un compartiment desemnat n acest
sens din cadrul ANES, prin decizie a secretarului de stat.
...................................................................
........
(9) ANES prezint, anual, comisiilor parlamentare pentru egalitatea
de anse raportul privind activitatea desfurat i utilizarea
fondurilor bugetare i extrabugetare, precum i planul anual de msuri
adoptat de fiecare instituie membr a CONES pentru promovarea
egalitii de anse ntre femei i brbai n domeniul sectorial de
activitate."
14. La articolul 25, alineatele (2), (3) i (5) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
"(2) COJES este alctuit din reprezentani ai serviciilor publice
deconcentrate i ai altor organe de specialitate ale administraiei
publice locale sau ai autoritilor administrative locale, ai
organizaiilor sindicale i ai asociaiilor patronale, precum i din
reprezentani ai organizaiilor neguvernamentale, de la nivel local,
desemnai de acestea.
(3) Atribuiile COJES sunt prevzute n regulamentul de organizare
i funcionare al comisiilor judeene, respectiv al municipiului
Bucureti, n domeniul egalitii de anse ntre femei i brbai, care
se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea CONES.
...................................................................
.....
(5) Rapoartele COJES sunt naintate de ctre preedintele COJES
secretarului de stat al ANES pentru a fi dezbtute i aprobate n
edinele CONES, urmnd a fi date publicitii."
15. La articolul 26, partea introductiv se modific i va avea
urmtorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i


Persoanelor Vrstnice asigur respectarea i exercit controlul asupra
aplicrii prevederilor prezentei legi n domeniul su de activitate,
prin instituiile aflate n structura, subordinea, sub autoritatea sau
n coordonarea sa, care au n responsabilitate aplicarea de msuri de
promovare a egalitii de anse i de tratament ntre femei i brbai
i de eliminare a discriminrii pe criteriul de sex, dup cum urmeaz:"
16. La articolul 26, litera d) se abrog.
17. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
urmtorul cuprins:
"(2) Instituiile prevzute la alin. (1) pun la dispoziia ANES,
trimestrial, informaiile rezultate din exercitarea atribuiilor lor n
domeniul egalitii de anse i de tratament ntre femei i brbai,
precum i al eliminrii discriminrii pe criteriul de sex."
18. La articolul 27, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"Art. 27. - (1) Institutul Naional de Statistic sprijin
activitatea i colaboreaz cu ANES pentru dezvoltarea statisticii de
gen i pentru implementarea n Romnia a indicatorilor de gen promovai
de Comisia European."
19. Articolul 28 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 28. - Consiliul Economic i Social, prin comisia de
specialitate, sprijin, n conformitate cu atribuiile sale, integrarea
principiului egalitii de anse i de tratament ntre femei i brbai
n actele normative cu implicaii asupra vieii economico-sociale."
20. La articolul 37, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
"Art. 37. - (1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu
amend contravenional de la 3.000 lei la 100.000 lei nclcarea
dispoziiilor art. 6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9
alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) i (9), art. 11-22 i art.
29."
21. La articolul 37 alineatul (3), litera a) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
"a) Inspecia Muncii, prin inspectorii de munc din cadrul
inspectoratelor teritoriale de munc, n cazul contraveniilor constnd
n nclcarea dispoziiilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1),
art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) i (9), art. 11-13, precum i art. 29;"
22. Articolul 40 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 40. - Prezenta lege transpune:
a) art. 10 i 12 din Directiva a Consiliului 92/85/CEE a
Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de msuri pentru
promovarea mbuntirii securitii i a sntii la locul de munc
n cazul lucrtoarelor gravide, care au nscut de curnd sau care
alpteaz [a zecea directiv special n sensul articolului 16

alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicat n Jurnalul Oficial


al Comunitilor Europene, seria L, nr. 348 din 28 noiembrie 1992;
b) clauza 2 din Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie
2010 de punere n aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul
pentru creterea copilului ncheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i
CES i de abrogare a Directivei 96/34/CE, publicat n Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 18 martie 2010."
ART. II
(1) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i
persoanelor vrstnice va emite ordinul prevzut la art. 23^4 alin. (1)
din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament
ntre femei i brbai, republicat, astfel cum a fost modificat i
completat prin prezenta lege.
(2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i
persoanelor vrstnice va propune Guvernului, spre aprobare, numrul
maxim de posturi, structura organizatoric i atribuiile Ageniei
Naionale pentru Egalitatea de anse ntre Femei i Brbai, potrivit
prevederilor art. 23 alin. (3) i art. 23^4 alin. (2) din Legea nr.
202/2002, republicat, astfel cum a fost modificat i completat prin
prezenta lege.
ART. III
Secretarul de stat al Ageniei Naionale pentru Egalitatea de anse
ntre Femei i Brbai va prezenta comisiilor parlamentare pentru
egalitatea de anse, n termen de 12 luni de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi, raportul prevzut la art. 24 alin. (9) din
Legea nr. 202/2002, republicat, astfel cum a fost modificat i
completat prin prezenta lege.
ART. IV
n tot cuprinsul actelor normative n vigoare, sintagma "Ministerul
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, prin Direcia Egalitate de
anse ntre Femei i Brbai", sintagma "Direcia Egalitate de anse
ntre Femei i Brbai" i sintagma "Departamentul pentru Egalitate de
anse ntre Femei i Brbai" se nlocuiesc cu sintagma "Agenia
Naional pentru Egalitatea de anse ntre Femei i Brbai".
ART. V
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament
ntre femei i brbai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificrile i completrile
aduse prin prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
VALERIU-TEFAN ZGONEA

PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 6 octombrie 2015.
Nr. 229.
----