Sunteți pe pagina 1din 4

Examen de corigen la matematic

Clasa a VII-a, septembrie 2015


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.
SUBIECTUL I- Pe foaia de examen se trec numai rezultatele (50 puncte)
4p
4p
4p
4p
4p
4p
6p
4p
4p
4p
4p
4p

1. a) Soluia real a ecuaiei x + 6 = 12 este egal cu ....


b) Soluia real a ecuaiei 3x = 24 este egal cu ....
c) Rezultatul calculului sin 30o + cos 60o este egal cu .
2. a) Rezultatul calculului (3 + 3 ) + (3 3 ) este .....
b) Rezultatul calculului (3 + 3 ) (3 3 ) este .
c) Rezultatul calculului 3x2 4x + 5 4x2 + 4x este
3. a) Desenai un paralelogram ABCD.
b) Dac m (< A) = 40o, atunci m (< B) = .o
c) Dac baza paralelogramului este de 6 cm iar nlimea de 4 cm, atunci aria
paralelogramului este egal cu ... cm2.
4. Dac ABC MNP , completai:
a)

AB ...
...

,
...
... PM

b) A ... ,
c) ... N.
SUBIECTUL II- Pe foaia de examen se trec rezolvrile complete (40 puncte)

5p
5p
10 p

5p
10p
5p

1. Efectuai:
a) 2 48 7 3 12 =
b) 3x2 5 + 6x 3x2 + 6 =
c) (x + 2)2 (x 2)2 + (x + 2)(x 2)
2. n triunghiul dreptunghic ABC, m( A ) 90 0 , avem AD BC , D BC i AB = 8 cm,
AC= 6 cm .
a) Aflai lungimea segmentului BC;
b) Aflai lungimea segmentului AD;
c) Aflai aria triunghiului ABC.

EXAMEN DE CORIGEN LA MATEMATIC

Septembrie 2015
clasa a VII-a
BAREM DE CORECTARE I DE NOTARE
SUBIECTUL I 50 de puncte
Se puncteaz doar rezultatul: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.

exerciiul
rezultat

a
6

1
b
8

2
c
1

a
6

b
6

c
5 x2

3
b
140o

4
c
24

a
AB
BC
CA

MN NP PM

b
M

c
B

SUBIECTUL al II-lea 40 de puncte


Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul maxim corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele punctajului
indicat n barem.

1.a)

3p

24 3 7 3 2 3

Calculul

2p

13 3

b) + 6x + 1

5p

c) Scrierea formulelor

4p

Calcularea fiecreia (x + 2)2 = x2 + 4x + 4


(x 2)2 = x2 4x + 4
(x + 2)(x 2) = x2 4
Calcul final x2 + 8x 4
2.a) BC = 10 cm

1p
1p
1p
3p
5p

b) AD = 4,8 cm

10p

c) A = 24 cm2

5p

Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.


Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

EXAMEN CORIGEN LA MATEMATIC


Septembrie 2015
Bilete Oral

Biletul nr. 1

Clasa a VII- a

1) Calculai: a) 4x2 6 + 8x 3x2 + 6 9x =


b) (x+1)2 =
2) a) Aflai aria i perimetrul unui romb care are diagonalele egale cu 6 cm respectiv 8 cm.
b) Enunai teorema lui Thales
Prof. examinator.......................................
Prof. asistent ................................
.

Biletul nr. 2

Clasa a VII- a

1) Calculai: a) ( 3 2 )2
11 2 1 3 5
:

b)
4 3 2 5 2
2) a) Enunai reciproca teoremei lui Thales
b) Aflai aria, perimetrul i diagonala unui ptrat ce are latura de 5 cm.
Prof. examinator.......................................
Prof. asistent ................................
.

Biletul nr. 3
1) a) Calculai: a)

Clasa a VII- a
1 1 4

2 2 3

b) 2 18 7 2 8
2) a) Enunai teorema fundamental a asemnrii.
b) S se calculeze perimetrul, nlimea i aria unui triunghi echilateral , care are
lungimea laturii de 6 cm.
Prof. examinator.......................................
Prof. asistent ................................
.

Biletul nr. 4
1) Dac a = 8 +

Clasa a VII- a
2 i b = 8

2 Calculai: a) media aritmetic a numerelor a i b.

b) media geometric a numerelor a i b.


2) a) Enunai criteriile de asemnare a triunghiurilor.
b) Aflai perimetrul, aria i diagonala unui dreptunghi ce are lungimea de 12 cm i limea de 5cm.
Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

Biletul nr. 5
1) a) Rezolvai ecuaia: 5x + 13 = 12
b) Calculai: 3 3 6 2 2 9 2 6 6
2) Enunai teorema lui Pitagora.

Clasa a VII- a

b) S se calculeze perimetrul, aria i nlimea corespunztoare ipotenuzei unui


triunghi dreptunghic, care are lungimea ipotenuzei de 10 cm, iar una din catete de
8 cm.
Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

Biletul nr. 6

Clasa a VII- a

1) Calculai: a) 2 2 5 3 5 2 4 5 3 2 5 5 4 2
b) 2,4 1, 3 1,2 1,2 6 2, 6 2,5
2) a) Enunai teorema catetei.
b) Aflai aria, perimetrul i apotema unui ptrat nscris ntr-un cerc cu raza de
6 2 cm.
Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................

Biletul nr. 7

Clasa a VII- a

1) a) Scoatei factorii de sub radical 72 . Introducei factorii sub radical 7 3 .


b) Dac a b 3 , atunci calculai N a a 1 2ab b b 1 .
2) a) Enunai teorema nlimii.
b) Aflai aria, perimetrul i apotema unui triunghi regulat nscris ntr-un cerc cu raza de 4
Prof. examinator.......................................

cm.

Prof. asistent ................................

Biletul nr. 8
Clasa a VII- a
1) a) Rezolvai ecuaia: 5x 7 = 8x 13
10 3 9 2 5 4 2 2


b) Calculai:
3 2 11 3 6 9 3 5
2) a) Enunai definiia i proprietile paralelogramului.
b) Aflai aria, perimetrul i apotema unui hexagon regulat nscris ntr-un cerc cu raza de 4 cm.
Prof. examinator.......................................

Prof. asistent ................................